Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

REGIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS A GÁZELLÁTÁSÉRT Mikor lesz verseny a gázpiacon Eger, Közgazdász Vándorgyűlés 2008. június 27.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "REGIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS A GÁZELLÁTÁSÉRT Mikor lesz verseny a gázpiacon Eger, Közgazdász Vándorgyűlés 2008. június 27."— Előadás másolata:

1 REGIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS A GÁZELLÁTÁSÉRT Mikor lesz verseny a gázpiacon Eger, Közgazdász Vándorgyűlés 2008. június 27.

2 Új EU tagállamok: eltérő ellátásbiztonsági problémák 2 Gázforrások összetétele 2006-ban, Hálózatok/párhuzamos kelet-nyugat irányú tranzit útvonalak EU 15-régi tagállam EU 12-új tagállam 19% Infrastruktúra Források Forrás: BP World Energy Statisztikai Áttekintés, 2007. június

3 A közép- és dél-kelet európai gázpiacot meghatározó tényezők ► Gyors gazdasági növekedés ► A háztartások bevonása miatti növekvő gázfogyasztás ► A gáz növekvő szerepe a villamosenergia-termelésben ► Növekvő tárolókapacitás igény ► Oroszország meghatározó szerepe a földgázellátásban ► Az olajjal történő helyettesítés csökkenése ► Széttagolt szállító hálózatok ► Nem hatékony és elaprózódó piac, de visszafordíthatatlan piaci integráció Csak egy út maradt: hatékonyabb és integráltabb piacok 3

4 Közép-kelet Európa és Dél-kelet Európa jelentős kihívással szembesül az energiaellátásban és a versenypiac megteremtésében A MOL pozitív tapasztalattal bír a tulajdonosi szétválasztás (unbundling) terén: Értékteremtő a részvényesek számára a méretnagyság, a szinergiák és az új struktúra létrehozásával. Jól definiált vállalati struktúra szükséges az irányelv kitűzéshez és a pénzügyi/befektetői megfontolásokhoz. A folyamatosan növekvő regionális földgázigényhez mérten növelni kell a kínálatot a forrás és az ellátási útvonal diverzifikációjával, új infrastruktúra teremtésével Elaprózódott piacok, domináns beszállítók/források, rendszer összekapcsolások hiánya, elégtelen energia-biztonság, pénzügyi lehetőség és ösztönzés hiánya a jelentősebb infrastruktúra fejlesztésére Regionális együttműködés Hajtóerők a regionális megoldás érdekében

5 H CZ SK UA RO SER BiH HR SLO I A D BG LNG NABUCCO Egy egyesített regionális vállalat felgyorsítaná az infrastruktúra fejlesztését, növelné az ellátásbiztonságot és megteremtené a gázpiaci verseny feltételeit

6 A regionális szállító eszközöket egy regionálisan működő vállalatba lehetne egyesíteni, az egész régióban azonos szabályozási környezetben PartnerekHolding struktúra Lehetséges szabályozási keret Minden szállító vállalat eszközei egy egységesen elfogadott értékbecslési módszer alapján lesznek értékelve A jelenlegi vállalat tulajdonosok a regionális vállalat részvényesei lesznek, a szállító vállalatok az új vállalat leányvállalataiként működnek New Europe Transmission System Részvényesi struktúra Geoplin (SLO)MOL Natural Gas TSO (H) Plinacro (CRO) Transgas (RO) OMV (A) Bulgargaz (BG) BH-Gas (BIH) Srbijagas (SER) Szabályozási védőernyő (minden érintett ország részt vesz) New shareholders through IPO SLO regulator H regulator RO regulator A regulator BH regulator Szabályozó bizottság CRO regulator Lehetőség szerint regionális hatáskörű hatóság, minden lényeges kérdésben egységes, részletkérdésekben harmonizált szabályozási környezet

7 7 A NETS a harmadik legnagyobb gázszállító hálózat lenne Európában Tervezett NETS tagvállalatok Source: Company information ► Az egyesítés eredményeként Európa egyik leghosszabb földgázvezeték hálózata jönne létre ► (27.000 km)

8 NETS: egy lehetséges top 5 európai gázszállításó társaság, 27000 km hosszú hálózattal, 6000 munkavállalóval, amely mintegy 68 millió embert szolgálna ki Beso rolás TársaságOrszág Szállítóvezeték-hálózat hossza (km) 1GRTgazFranciaország31 600 2Snam Rete GasOlaszország30 889 3 NETS (New Europe Transmission System) Co. Közép-kelet-és Dél-kelet Európa 26 854 4Gaz systemLengyelország14 054 5Gas Transport ServicesHollandia11 600 6E.ON GastransportNémetország11 000 7GasscoNorvégia7 800 8EnagasSpanyolország7 600 9VNGNémetország7 000 10National Grid (Országos Hálózat) Egyesült Királyság 6 919

9 Piaci/Üzleti perspektíva ► Integrált kereskedelmi platform, új szereplők megjelenése ► Megfelel az „unbundling” tulajdonosi szétválasztás követelményeinek ► A pénzpiacok nagyobb mértékű befolyásolhatósága ► Egységes regionális szabályozás ► A NETS és a Nabucco kölcsönösen erősítik egymást EU perspektíva ► A NETS integrálja a régiót az egységes piacba ► Növeli Európa ellátás-biztonságát ► Megteremti versenypiac infrastruktúráját ► Fontos projektek megvalósítását segíti (Nabucco, LNG), mert elérhetővé teszi a fogyasztókat ► Eleget tesz az „unbundling” (tulajdonosi szétválasztás) követelményeinek 9 NETS: Regionális és európai jelentőségű érdekegyesítő projekt

10 Egy egységes, regionális szállító vállalat képes lenne a kihívásokat kezelni A NETS Co. hosszú távú sikerének főbb pillérei Teljeskörű „unbundling” A CB Növekedési platform Egységes tarifarendszer A Teljeskörű „unbundling” (tulajdonosi szétválasztás) ► Regionális szállítóeszközök egy közös társasági szerkezetbe foglalása ► Szállítóeszközök felértékelése egységes értékelési módszer alapján ► A vállalatvezetési struktúrának követnie kell a legszigorúbb „unbundling” követelményeket B C Egységes tarifarendszer ► A NETS Co., mint egységes/egyedüli regionális kontrol zóna ► Szabályzó Bizottság létrehozása, amely Dél-kelet Európa egyedüli energiapiaci kezdeményezése ► Egy egységes regionális szabályozási környezet előmozdítaná egy hatékony piac fejlődését. Növekedési lehetőség ► NETS Co. tőkeerős regionális szállító vállalatként tökéletes lehetőséget biztosítana nemzetközi befektetések számára. ► NETS Co. piacegyesítő hatása révén hatékony és piacfejlesztő beruházásokat valósítana meg. ► Egy esetleges IPO elősegítené a tőkebevonást.

11 NETS által biztosított előnyök széleskörűek és érdekegyesítő hatásúak RészvényesekRészvényesek Ügyfél/FogyasztóÜgyfél/Fogyasztó ► Növekedési lehetőség, nagyobb felkészültség a jelentősebb transznacionális projektekben való részvételhez ► Jobb hozzáférés a nemzetközi tőkepiacokhoz ► A kormányok az állami forrásokat más fontos/jelentős projektekre fordíthatják ► Tőkehatékonyság javulása ► Jobb alkupozíció a beszállítókkal EU Politika és Szabályozás Nemzeti érdekek ► Hatékonyság növekmény a „best practice” átültetésével ► Egységes tarifarendszer, amelynek alapelvei azonosak az egész régióban ► Magasabb szintű szolgáltatás a hálózat nagyobb fokú megbízhatósága révén ► Hatékony versenypiaci feltételrendszer és megfelelő méretű piac jön létre ► Növeli az energiabiztonságot, a hatékonyságot és versenyképességet ► Támogatja az EU ellátás megbízhatóság alapelvét, megkönnyíti az európai érdekű fejlesztések megvalósítását ► Összhangban van a Bizottság „third package” előterjesztésével („unbundling”) ► Átláthatóságot és függetlenséget hoz az európai gáz infrastruktúrának ► Támogatja a szabályozási együttműködést és érvényre juthat a szolidaritás az ellátásban ► Megnövelt/kiemelt ellátásbiztonság és rendszer tervezés ► Integrált/szétválasztott struktúra segítené a hálózat tartós elkülönülését a beszállítóktól ► Az érdekegyesítés révén csökkenti a kiszolgáltatottságot, szinergikus hatása lehet más területeken is ► A versenyképességet támogató hatékony versenypiac jön létre ► Potenciálisan jobb elérhetőség a transznacionális hálózatfejlesztésre szánt EU alapokhoz

12 A MOL többoldalú részvényesi párbeszédet és nemzetközi együttműködést kezdeményezett a régióban a NETS megalapításáért A NETS Co. alapításának előfeltételei Politikai támogatás – Felhatalmazások a tárgyalásra, többoldalú kormányközi megállapodások kidolgozása – A kérdések megtárgyalása valamennyi lehetséges energiaügyi és politikai fórumon Részvényesi/TSO támogatás – Az üzleti koncepció belső elemzése – Tulajdonosok és a TSO-k közötti megállapodások a NETS Co. megvalósíthatóságának értékeléséhez. Szabályozási támogatás – A lehetséges szabályozási megoldások kidolgozása és intézményesítése – Aktív támogatás és a SEE energia kezdeményezés keretén belüli képviselet Kedvezményezettek Új belépők/Társaságok/Országok/Ügyfelek/Fogyasztók/Kormányzati tulajdonosok/Más részvényesek/Befektetők/EU energiapolitika és szabályozás támogatás

13 Struktúra és irányítás: lehetséges megközelítések és kulcskérdések EgyébEgyéb RészvényesekRészvényesek ► A Részvényesi Megállapodásban rögzítendő kulcskérdések a Részvényesnek fenntartott jogok ► Részvényesi érdekek megjelölése (állami/magán) Adminisztratív kötelezettségek/Részvényesi érték Ösztönző mechanizmusok ► Speciális jogot biztosító elsőbbségi részvények ► Az Igazgatósági tagok létszáma és megbízásuk ► A részvénytulajdon arányának meghatározása (lásd Értékelési Módszer) ► A Részvényesi Megállapodásnak elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy lehetővé tegye további tagok csatlakozását IgazgatóságIgazgatóság ► Közgyűlési / Igazgatósági hatáskör megosztás ► Igazgatósági döntéseket igénylő kérdések meghatározása, ► Döntéshozatal: többségi/konszenzus HoldCo Management Országok cégek/Üzemelte tők Jogok és kötelezettségek Struktúrális kérdések ► Az Igazgatóság típusa ► Igazgatósági tagok száma, jelölése, választása ► Valamennyi tagvállalat/tagország képviselete, egy részvényes egy Ig. tag / nagyságtól függően ► Döntéshozatali eljárások a Kp / leányvállalatoknál ► „Holding társaság szintű” vezetők kijelölése ► A menedzsment egységességének biztosítása, érdekeltségi és ösztönző mechanizmusok ► A kulcsvezetők kijelölése (CEO, CFO, stb.,) ► A menedzsmentet inkább az „arra legalkalmasabb személy” alapján kell kiválasztani, mintsem speciálisan ország szerinti kijelölés alapján ► A menedzsment szerepe ► A kormányzat/országos testületek szerepe ► Kik lesznek a szabályozó hatóságok partnerei ► A tulajdonos és a szabályozó állami funkciók szétválasztása ► A bejegyzés országa ► A központ és a kulcsirodák helye ► A struktúrából eredő adózási kérdések ► A Nabucco projekt potenciális beépítése a NETS struktúrájába ► Számvitel IFRS/egyéb ► NA 13


Letölteni ppt "REGIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS A GÁZELLÁTÁSÉRT Mikor lesz verseny a gázpiacon Eger, Közgazdász Vándorgyűlés 2008. június 27."

Hasonló előadás


Google Hirdetések