Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A turizmus mérése, statisztika

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A turizmus mérése, statisztika"— Előadás másolata:

1 A turizmus mérése, statisztika
1963. Római konferencia (a „látogató”, a „turista” és a „kiránduló” meghatározása) 1980. „turizmus” meghatározása (Manila) 1989. „turizmus” meghatározása (Hága) 1991. a WTO Ottawai Konferenciája (turizmus mérési módszereinek kidolgozása)

2 A turisztikai mérésének szükségessége
A mérés lehetővé teszi a turizmus teljesítményének más nemzetgazdasági ágakkal való összehasonlítását (ipar – turizmus) A turizmus egész gazdaságban betöltött szerepének meghatározását Nemzetközi összehasonlítások elvégzésére is lehetőséget teremt

3 A statisztikai adatszolgáltatás
A legtöbb információ, mind a keresleti, mind a kínálati oldalt tekintve a statisztikai adatszolgáltatáson keresztül nyerhető, ahol alapvetően szét kell választani a belföldi és nemzetközi turizmust. Belföldi turizmus alatt a hazai lakosság országon belüli utazását és tartózkodását értjük. A nemzetközi turizmus egy adott ország lakosainak külföldre való utazását és ott-tartózkodását és egy adott országba érkező külföldi állampolgárok turisztikai célú utazásait foglalja magába.

4 A turizmus formáinak mérési lehetőségei
a nemzetközi turizmusra vonatkozóan sokkal kiforrottabb, egységesebb és precízebb módszerek állnak rendelkezésre a belföldi turizmust illetően nem alakult ki egységes és megbízható módszertan

5 Belföldi turisztikai térszínek = Turisztikai régiók Magyarországon

6 Turizmus statisztika Határstatisztika Szálláshelyi statisztika
Banki felmérési módszer Megkérdezéses módszer (anketőrös) Utazási irodai statisztika

7 A vendégforgalom számbavételi lehetőségei
Határstatisztikai megfigyelések, amellyel csak a nemzetközi turizmusra használható. Szálláshelyi statisztikai megfigyelések, amely mind a belföldi, mind a nemzetközi turizmusban használható.

8 Határstatisztikai megfigyelések
Mechanikus vagy elektronikus számlálással Útlevélvizsgálat során (Megszűnőben) Adatlapok kitöltése segítségével történhet. Az Európai Unióban egyre kevesebb szerepe lesz a határoknak.

9 Adatok határstatisztikai megfigyelésekből
A be- és kilépők száma A belépők nemzetisége A be- és kilépések határállomásai Az igénybevett közlekedési eszköz Ezeket az adatokat bizonyos időközönként Összesítik, híradásokban is szerepelhetnek.

10 A határstatisztika előnyei és hátrányai
(+): a teljes sokaságról ad képet, a vendégek zaklatása nélkül (-): a teljes forgalom regionális megoszlásáról és egyéb jellemzőiről nem ad képet, a turizmus valódi teljesítményének alakulására vonatkozó következtetések nem vonhatók le belőle.

11 Szálláshely-statisztika
A vendégek számbavétele a szálláshelyeken (pl.: szálloda, panzió) történik, melynek módjai a következők: a vendég útlevele, személyi igazolványa alapján a porta jegyzi le az adatokat, a vendég saját maga tölti ki a bejelentkezési lap rovatait, amit a porta feldolgoz és továbbít.

12 Adatok kereskedelmi szálláshelyi statisztikákból
Szálláshely szolgáltató egységek száma Szálláshely szolgáltató egységek típusa Szálláshely szolgáltató egységek területi elhelyezkedése Szálláshely szolgáltató egységek kapacitása Szálláshely szolgáltató egységek kapacitáskihasználtsága Árak, bevételek

13 A szálláshely statisztika előnyei és hátrányai
(+):a vendégek kötelező nyilvántartása miatt mindig rendelkezésre áll, lehetővé teszi a teljes forgalom országon belüli területi és időbeli megoszlásának vizsgálatát, használható a belföldi turizmus nyomon követésére, a megfigyelés szálláshely-kategóriák alapján végezhető. (-): felfelé torzít, mert nem veszi figyelembe azt, ha egy vendég több egységben is megszáll, lefelé torzít, mert csak a kereskedelmi szálláshelyt igénybe vevőket veszi számítása, nem szolgáltat információt a kirándulókról, átutazókról, Magyarországon jelentős a fekete forgalom, korlátozott információkkal szolgál (tehát: nem ad választ mindenre).

14 Kapacitás és kapacitáskihasználtság
A kapacitáskihasználtság a kereslet és kínálat egymáshoz viszonyított mutatója Szoba és szobakihasználtság, Ágyak száma és ágykihasználtság: optimális esetben magasabb a szobakihasználtságnál, Férőhelyek száma és férőhely kihasználtság: jellemzően nem sokban tér el az ágykihasználtságtól, az eltérést a pótágyak száma okozhatja.

15 Utazási irodák statisztikai felmérései
Egyes országok a szervezett turizmust is figyelik, mérik, melynek alapja az utazási irodai vállalkozások adatainak nyomon követése.

16 Központi banki módszer
A központi jegybank (Magyarországon: MNB) kéri be adott időszakonként a különböző pénzintézetektől (kereskedelmi bankok, utazási irodák és egyéb külföldi fizetőeszközökkel foglalkozó szervezetek) az információkat: (+): az információk áramlása automatikus, a vendégek megkérdezése nélkül, (-): csak a teljes költés nagyságát mutatja, a turisták fogyasztásának szerkezetéről nem ad képet, csak valutanemenkénti megoszlást mutat (Euro).

17 Megkérdezéses módszer
A turisták bevallása alapján megadott átlagköltést megszorozzuk az általuk eltöltött éjszakákkal és így egy éjszakára vagy egy látogatóra vetített átlagköltést kapunk. (+): a központi banki módszernél pontosabb eredményeket kapunk a tényleges költésről, feltárhatók a fekete forgalom adatai is, a költés szerkezetére vonatkozóan is kapunk információkat, (-): pontatlan és/vagy alábecsült adatok

18 Az „ideális” módszer A központi banki és megkérdezéses módszer együttes alkalmazása: a folyamatos banki módszer mellett kérdőíves felmérések végzése a turisták körében.

19 Kutatási eljárások Szekunder információgyűjtés (Desk research)
Már rendelkezésre álló vállalati belső információk feldolgozása, rendszerezése és elemzése Külső forrásokból származó információk összegyűjtése, rendszerezése és elemzése Primér kutatás (Empirikus kutatás, terepmunka) Feltáró (exploratív) igénnyel (Mi? Mennyi? Hol?) Értelmező (interpretatív) igénnyel (Miért? Hogyan?) Kvalitatív (a megértést támogató, kognitiven értelmezhető eredményeket adó) módszerek Kvantitatív (statisztikailag értelmezhető eredményeket adó) módszerek

20 Szekunder információforrások

21 Az empirikus kutatás típusai
JELLEMZŐ KVANTITATÍV KVALITATÍV Mintanagyság nagy, minimum 50 f ő kicsi, maximum 100 fő Kérdezés módja sztenderd, minél a kérdezett állandóbb, annál személyéhez/csoportjához megbízhatóbb igazodik Eredmények típusa számok, statisztikailag nyelvileg és vizuálisan verifikálható mennyiségi megfogalmazott állítások, tendenciák értelmezések, leírások, jellemzések f ő tudományos háttér matematika, statisztika, pszichológia, demográfia, szociológia szociálpszichológia, antropológia, nyelvészet Felhasználása feltárt jelenségek feltárás, megértés, verifikálása, bizonyítás megismerés

22 Empirikus adatfelvételi módszerek
Kvalitatív módszerek Csoportos módszerek Egyéni módszerek Megfigyeléses módszerek Kreatív módszerek Kvantitatív módszerek Megkérdezés Kísérlet (teszt)

23 Kvalitatív kutatási módszerek
Mélyinterjúk egyéni páros Fókusz csoportok mini csoportok (4-6) klasszikus csoportok Megfigyeléses (ön- és külső, résztvevő és nem résztvevő) technikák

24 Kvantitatív kutatási eszközök
Kérdőív vagy technikai eszközök alkalmazása. Kérdőív: zárt kérdések – előre meghatározza a lehetséges válaszokat, a megkérdezett ezek közül választ, nyitott kérdések – lehetőséget adnak a válaszadónak, hogy saját szavaival fogalmazza meg a véleményét. Fontos a kérdések megfogalmazásának módja (egyszerűség és közvetlenség), a kérdések sorrendje és konzisztenciája

25 Információszerzés költsége / informáltság mélysége
Az információszerzés ideje / a rendelkezésre álló információk mélysége Kompromisszumok

26 A jó marketingkutatás jellemzői
Tudományos módszer Kreativitás Komplex módszerek Az információk értéke és költsége egymással arányos

27 Turizmus Konjunktúraindexe TUX
Annak ellenére, hogy a turizmus statisztikailag nehezen mérhető és nehezen nyomon követhető tevékenység a jelentősége mind világ mind Magyarország világviszonylatban folyamatosan növekszik.

28 TUX jelentőssége 1999-ben a Magyar Turizmus ZRt. olyan mutató kialakítását és publikálását tűzte ki célul, amely az ágazat teljesítményét, konjunkturális helyzetét átfogóan méri és alkalmas a rövidtávú előrejelzésre. Módszertan: GKI Gazdaságkutató Rt., negyedik negyedévétől M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság

29 TUX A módszer: egyszerű Korlátozott adatigény Vállalkozás orientált
Rendszeres monitoringot és előrejelzést tesz lehetővé The methodology of TBI was created on the basis of business surveys therefore TBI’s main characteristics are the same as business surveys’ characteristics (you can find a detailed description in the paper about business surveys). Tourism Business Index is quite simple, its data need is limited, it is business orientated and provides us with a regular monitoring and forecasting tool. Certainly it is not the only tool for forecasting, because for example econometric models are often used for forecasting demand, but these models are a lot more complicated than TBI and they need a lot more data. I have to emphasise that we can’t substitute these econometric models with Tourism Business Index, but we can take full advantage of both methods if we use them properly. The methodology of TBI was prepared by GKI Economic Research Company in The Consumer Confidence Index and Business Confidence Index of this company are accepted and published regularly by European Economy, which is a regular publication of EU’ Economic and Financial Affairs DG. Since the end of 2001 M.Á.S.T. Market and Opinion Research Company calculates and analysis TBI, both companies were selected with public procurement procedure.

30 TUX Kiegészíti a statisztikai adatokat
Kvalitatív információkat is tartalmaz A múlt értékelését és a jövőre vonatkozó várakozásokat összegzi Like business surveys in general, Tourism Business Index is an addition to tourism statistics, because it includes qualitative data as well. We heard on Wednesday that this can improve the quality of tourism statistics, and what is even more important and useful: TBI combines both the evaluation of past and the expectations of market players regarding the future. Tourism Business Index is supposed to be a composite indicator of Hungarian tourism industry, it does not measure the absolute level of output or the rate of growth, but it is concerned with identifying the cyclical variations around the long-term trend.

31 TUX jellemzői 1. A teljes ágazatot figyelembe veszi Belföldi turizmust
Beutazó turizmust Kiutazó turizmust

32 TUX jellemzői 2. Összegzi a múltbeli eseményeket és a várakozásokat
Múltra vonatkozó index Jövőre vonatkozó index A kínálati és a keresleti oldalt egyaránt vizsgálja Lakossági index Vállalkozási index Szakmai index Let’s look over what are the main components of TBI. (I am afraid that I won’t have time to look over the elements of TBI in detail, but you can find this detailed information in you hand-outs and in the paper as well, so I suggest you to pay attention to those tables in your hand-outs together with this slide on the screen for the sake of better understanding.) Tourism Business Index describes the whole industry: domestic, inbound and outbound tourism as well, which is worth to mention, because national tourism organisations and political decision makers tend to forget about outbound tourism. Therefore the three basic components of Tourism Business Index are the Index of Domestic Tourism, the Index of Inbound Tourism and finally the Index of Outbound Tourism. Tourism Business Index is the arithmetic average of these indices. As I already mentioned TBI takes into account the past and the future as well, therefore each of these three main components is composed by data related to the past and data related to the future. Furthermore TBI examines the supply side and the demand side of tourism as well, therefore each of the three basic components of TBI is composed by data regarding the demand of population and enterprises and by data provided by the supply side. This can be observed quite clearly in the case of outbound index, where we have the partial indices called Population Index, Enterprise Index and Trade Index. But how do we collect these information?

33 A Turizmus Konjunktúraindex (TUX) elvi modellje
Describes the whole industry Index of Domestic Tourism Index of Inbound Tourism Index of Outbound Tourism Summarises the occurrences of the past and the future Data related to the past Data related to the future Examines both the supply and the demand side Population Index Enterprise Index Trade Index

34 A Turizmus Konjunktúraindex (TUX) modellje

35 TUX Negyedévente került számításra Alapja: statisztikai adatok
Indexek Primer (elsődleges) kutatás Face-to-face interjúk Strukturált kérdőívek Tourism Business Index is calculated on a quarterly basis partly from statistical data of Hungarian Central Statistical Office, we use these data in form of indices. Then we conduct primary researches which means that we conduct face-to-face interviews with the help of structured questionnaires in every three month. We interview the Hungarian population (namely those who are older than 18 years old and travel). We interview the enterprises, which has more than 50 employees about their business trips. On the supply side we interview tour operators and travel agencies, museums and exhibition halls, hotels, restaurants, airlines and the maintainers of motorways. You can find the information about sample size in your hand-outs.

36 A TUX index alapját képező reprezentatív felmérések minta méretei
Szegmens (db) 18 év feletti magyar lakosság 1000 (ténylegesen utazó) 50 f ő feletti vállalkozások 200 TO / TA 200 Múzeum, kiállítóterem 100 Szálloda, panzió 200 Étterem 100 Légitársaság 15 Autópálya 2

37 TUX Kvantitatív kérdések Kvalitatív kérdések Indexek, arányok
Eredmények egyenleg formában Az indexek előjele a megkérdezettek attitűdjére utal Optimista (+) vs. pesszimista (-) Az indexek nagysága az értékelés erősségére utal Some of the questions of these surveys are quantitative in nature, we use their results in form of indices and ratios, but most of the questions are qualitative ones. To give you an example: Do you plan the enlargement of capacity of your restaurant during the next 12 months? ·We plan enlargement. ·We do not plan enlargement. ·We plan to reduce the capacity of the restaurant. So there is always a positive, a negative and a no-change answer. We summarise the results of these kind of questions in form of balance, which means that we deduct the percentage of negative replies from the percentage of positive answers given to each questions. The sign of balance represents the direction of the change while its volume characterises the intensity of forecasts. If we want to express this in a more simple way we can say that the sign of the indices refers to the evaluation of prosperity of the industry, for example market players are rather optimistic or rather pessimistic, while the volume of indices refers to the strength of this evaluation. For example we can observe if the proportion of optimistic market players exceeds the proportion of pessimistic ones.

38 A TUX index és a statisztikai adatok viszonya
A kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakáinak száma (várakozások és tényadatok) %-os változás

39 TUX - Problémák Rövid idősor Szezonális kiigazítás hiánya
Túl sok összetevő Súlyozási eljárás hiánya Nem elég gyakori Certainly there weaknesses of this experimental tool: the times series are not long enough to screen out seasonality, and we can’t decide yet which item could be left out from the quite long list of elements and which item should receive higher weights. Right now we do not have any weighting procedure, we use the arithmetic average of the components. Furthermore the crisis of tourism brought a new expectation toward TBI, namely of the increased frequency of its calculation. Hungarian National Tourist Office have to ponder the possibility of calculating Tourism Business Index more regularly than quarterly, because this tool proved to be very useful in crisis situation, when timing and rapidity becomes extremely important.


Letölteni ppt "A turizmus mérése, statisztika"

Hasonló előadás


Google Hirdetések