Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tőkepiaci intézmények felügyelete, nemzetközi szabályozási kérdések Piacfelügyeleti igazgatóság 1 2014. Június 11. Sándor Benedek Főosztályvezető – Tőkepiaci.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tőkepiaci intézmények felügyelete, nemzetközi szabályozási kérdések Piacfelügyeleti igazgatóság 1 2014. Június 11. Sándor Benedek Főosztályvezető – Tőkepiaci."— Előadás másolata:

1 A tőkepiaci intézmények felügyelete, nemzetközi szabályozási kérdések Piacfelügyeleti igazgatóság 1 2014. Június 11. Sándor Benedek Főosztályvezető – Tőkepiaci felügyeleti főosztály

2 47 szereplő, 25,9 ezer milliárd Ft-os állomány, 400.000 milliárd Ft éves forgalom, 2,2 millió vezetett számla Konszolidálódott piac, aktív hazai jelenlét Befektetési vállalkozások és hitelintézetek befektetési szolgáltatásai 37 szereplő, 7,9 ezer milliárd Ft kezelt vagyon Profitábilis, megfelelően tőkeellátott Alapkezelők 34 szereplő, 132 milliárd Ft Jeremie-forrás Új, hiánypótló piac Kockázati tőkealap- kezelők 4 szereplő, zsugorodó hazai árupiac Jogszabályi környezeti kihívások Árutőzsdei szolgáltatók A magyar tőkepiac szereplői: jelenleg 125 szolgáltató intézmény 2

3 Magyar Nemzeti Bank Tőkepiaci infrastruktúra: BÉT, KELER, KELER KSZF 3 Elindult a XETRA (2013.december 6.) 2013. évi auditált MSZE 565 millió Ft; osztalék 563 millió Ft 2014. I. negyedév:  9.99 milliárd Ft átlagos napi azonnali forgalom (2013. évi átlag : 9,8 milliárd Ft)  A határidős forgalom növekedése 23%-os RészvényekHitelpapírokDerivatívák BETa MTF KELER Zrt. (Központi Értéktár) KELER KSZF Zrt. (Központi Szerződő Fél) Pénzügyi eszközökÁramFöldgáz Kiemelt feladatok:  EMIR CCP megfelelés, Felügyeleti Kollégium, KELER KSZF kockázatelemzés, engedélyezés  Értéktári rendszer cseréje (BaNCS) – 2015. március  Értékpapír piaci elszámolás: T+3-ról T+2 napra átállás (2014. október 6.) 2013. évi auditált MSZE KELER: 1,9 mrd Ft, KELER KSZF: 123 millió Ft Áruszekció

4 Magyar Nemzeti Bank Prudenciális vizsgálatok, szankciók 2010-2013 4 Intézmény típus2010 és 2013. év között átfogóan vizsgálva Terven felüli vizsgálat 2010. és 2013. év között Átfogó vizsgálatokban kirótt bírság összege 2010. és 2013. év között (MFt.) Terven felüli vizsgálatokból származó bírság összege 2010. és 2013. év között (MFt) Átfogó vizsgálatok alapján befektetőknek visszafizetett összeg 2013-ban (MFt) Engedéllyel rendelkező 2013.12.31-én Árutőzsdei szolgáltató 100,5004 Befektetési vállalkozás 16859,230 25 (2 fióktelep) Befektetési alapkezelő 263520017436 Tőzsde 000001 Elszámolóház 100001 Központi szerződő fél 100001 Kockázati tőkealap-kezelő 7000035 Összesen 521164,7203174 103 (2 fióktelep)

5 Kiemelt fókusz az ügyfélkövetelések védelmén Megállapítások: Az ügyfelek részére előírt tájékoztatás teljesítése, ügyfélszámla vezetés és megbízáskezelés A Felügyelet felé teljesítendő adatszolgáltatások tartalma Belső szabályozottság Számviteli szabályozás A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzatok aktualizálása, és az ebből eredő feladatok maradéktalan ellátása. 5 Felügyeleti tapasztalatok a befektetési vállalkozások / hitelintézetek esetében Intézmény típusVizsgálat típus2013 Befektetési vállalkozások / hitelintézetek bef. szolg. Átfogó vizsgálat3 Utóvizsgálat1

6 Kiemelt felügyelési célterület volt az alkalmazott díjak, a portfólió-, illetve alapkezelési díjak és egyéb költségek mértékének vizsgálata. Megállapításaink alapján 2013. évben 4 befektetési alapkezelő összesen 174 millió Ft-ot fizetett vissza az általa kezelt alapoknak, ezáltal az alapok befektetési jegy tulajdonosainak. Feltárt hiányosságok befektetési alapkezelők esetében: A befektetők rendszeres és rendkívüli tájékoztatására vonatkozó szabályoknak való meg nem felelés Portfóliókezelés esetén az előzetes tájékozódásra és a portfoliók összetételére vonatkozó szabályok be nem tartása Portfóliók közötti ügyletkötéseknél valamely fél számára hátrányos, illetve a piacszerűség szempontjából aggályos ügyletkötések A témaelemzés eredményeként elvárásainkat a 7/2013. számú Vezetői körlevélben fogalmaztuk meg. Feltárt hiányosságok kockázati tőkealap-kezelők esetében: Belső szabályozottság Adatszolgáltatás 6 Felügyeleti tapasztalatok a befektetési alapkezelők és kockázati tőkealap-kezelők esetében Intézmény típusVizsgálat típus2013 Befektetési alapkezelőkÁtfogó vizsgálat8 Kockázati tőkealap- kezelők Átfogó vizsgálat4

7 Magyar Nemzeti Bank Jelentős nemzetközi szabályozási folyamatok a tőkepiacon 7 Mindenre kiterjedő, folyamatos és jelentős változások!  Központi értéktárak  Elszámolóházak,  Központi szerződő felek  Adattárházak  Kereskedési platformok Pénzügyi infrastruktúra CSD-R MiFID II / MiFIR CRD IV/CRRRRD AIFMDUCITS V/VI MAD II/MARTD, PD review EMIR Egyéb Securities Law Directive PRIPs-R stb….

8 8 1. A tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló EU rendelet (EMIR) EMIR kötelezettségek: 1.A visszamenőleges jelentéstételi kötelezettség : 2.Ügyletek napi értékelése, biztosítékeszközök cseréje 2014.08.12-től naponta 3.Központi elszámolási kötelezettség elrendelése bizonyos derivatív eszközosztályokban 4.Csoporton belüli (intra-group) ügyletek központi elszámolása alól mentesség kérhető a nemzeti hatóságoktól, megfelelően központosított kockázatkezelés esetén X 2017.02.12. 2014.02.12-től T+1 2017.02.12. 2014.02.12-től T+1 ESMA RTS várható, addig a szerződő felek saját kockázatkezelési eljárásai szerint ESMA RTS tervezet és Public Register az ESMA honlapján ESMA RTS 2012.08.16 2014.02.12 Jelentés MNB szerepe: Weboldalán EMIR al-oldalt működtet (http://felugyelet.mnb.hu/bal_menu/eu/kiemelt_temak/emir)http://felugyelet.mnb.hu/bal_menu/eu/kiemelt_temak/emir A felmerült technikai jellegű kérdéseket az emir@mnb.hu email címre várja.emir@mnb.hu Az ESMA releváns munkacsoportjaiban aktívan részt vesz, közvetít. EMIR-ből eredő új kötelezettségek piac és hatóság számára.

9 Magyar Nemzeti Bank 1. Az EMIR szabályozási folyamata (2014 q1) 9 http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_140408.pdf

10 1. MiFID II/MiFIR ütemterve: 2014. április 15. az Európai Parlament jóváhagyta a MiFID II/MiFIR-t. 2014. május 13. az Európai Bizottság jóváhagyta a MiFID II/MiFIR-t. Hivatalos Közlönyében való megjelenést (2014. június) követő 20. napon lép hatályba. 2016. júniusáig a tagállamoknak saját jogszabályt kell alkotni a MiFID II implementálására 2017. január: a hatályba lépéstől számított 30 hónap elteltével kell a MiFID II-t alkalmazni Főbb változások, kiemelendő témakörök: Pénzügyi eszközök fogalma, befektetési szolgáltatások fogalma, pénzügyi eszközökre, eszközcsoportokra vonatkozó követelmények, piacokra vonatkozó követelmények: piaci struktúra, kereskedési kötelezettség, árjegyzés Megkülönböztetés-mentes hozzáférés, ügyfélvédelmi szabályok, árupiac, szankciók 2. Szanálási jogszabályok és hatáskörök AZ EU szanálási keretrendszere Szanálási irányelv: Recovery and Resolution Directive –RRD (vagy BRRD) – 2012. június (első nyilvános tervezet), hatálya: Teljes EU, CRD/CRR hatálya alá tartozó intézmények 2014. április 15. Európai Parlament elfogadta, kihirdetést követő 20. napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni (2014.12.31-ig kell implementálni) Egységes Szanálási Mechanizmus (Single Resolution Mechanism – SRM) Hatálybalépés: 2015. január, RRD-hez igazodva, hatálya: Egységes felügyelési mechanizmusban (SSM) résztvevők. 2014. április 15. Európai Parlament elfogadta, kihirdetést követő 20. napon lép hatályba Hatálya a CRD IV / CRR-hez igazodik: hitelintézetek és befektetési vállalkozások MNB szerepe: MNB tv. 4. § (8) bekezdése szerint: az MNB külön törvényben meghatározott jogkörében szanálási hatóságként jár el. Megerősített felügyeleti eszköztár: a megelőzés (Bszt. helyreállítási tervek) és a korai beavatkozás előtérbe helyezése. Új hatósági szerep az MNB-nek, új feladatok az intézményeknek! 10 2. Nemzetközi szabályozási kérdések a befektetési vállalkozások / hitelintézetek esetében: MiFID II és Szanálás

11 Az alternatív befektetésialap-kezelőkről szóló 2011/61 EU direktívát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel (Kbftv.) került implementálásra. 2014. július 22. az ABAK igazgatósága elnökének vagy az ügyvezetőnek nyilatkozata a Felügyelet felé, hogy az ABAK a törvény rendelkezéseinek megfelel. 2014. december 31.-ig kell az ABA-k kezelési szabályzatait és tájékoztatóját megfeleltetni a Kbftv. 3. és 5. mellékletének. Főbb változások, érintett területek Kötelezően végzendő tevékenység, engedélykérelem, működési feltételek Kockázatkezelés, likviditáskezelés, értékelés, letétkezelés, javadalmazás, összeférhetetlenség, Kiszervezés, jelentéstétel MNB szerepe: Jogalkotásban szakvélemény képviselete, ezt követően folyamatos konzultáció a piaci szereplőkkel, érdekképviseletekkel. Állásfoglalások, ajánlások és segédanyagok, útmutatók kiadása. Megfelelés ellenőrzése az intézmények és az alapok tekintetében. 11 3. Nemzetközi szabályozási kérdések a befektetési alapkezelők és kockázati tőkealap-kezelők esetében: Kbftv.

12 Magyar Nemzeti Bank A Tőkepiaci felügyelet 2014. évi feladatai 2014. évi prioritások, ellenőrzési célterületek: Ügyfélkövetelések védelme a befektetési vállalkozásoknál: elkülönített kezelés + a befektetési vállalkozás mindenkor köteles biztosítani, hogy az ügyfél az eszközeivel rendelkezni tudjon (Bszt. 57. § – minden vizsgálatnál kiemelten kezelendő), díjterhelések vizsgálata (7/2013. Vezetői körlevél nyomon követése az engedélyezésnél, vizsgálatoknál), AIFMD végrehajtásához kapcsolódó feladatok az alapkezelői szektorban: kockázati jelentések, likviditási stressztesztek alkalmazása, egyéb új előírásoknak való megfelelés – kiemelt téma a vizsgálatok során, a törvényjavaslat hatálybalépése 2013.03.15., megfelelés 2013.07.22., alapok: 2014.12.31.), EMIR-hez kapcsolódó feladatok az elszámolási infrastruktúrákat illetően: KELER KSZF engedélyezés, Felügyeleti kollégium, szakaszos hatálybalépés (adattárház felé jelentéstételi kötelezettség 2014.02.12. és elszámolási kötelezettség 2014 h2.). 2014. évi vizsgálatok, témaelemzések: Átfogó vizsgálatok a tőkepiaci intézményeknél és hitelintézetek befektetési szolgáltatásánál. Témavizsgálatok (Online kereskedési platformok). Célvizsgálatok, ajánlások. 12

13 Köszönöm a figyelmet! 13


Letölteni ppt "A tőkepiaci intézmények felügyelete, nemzetközi szabályozási kérdések Piacfelügyeleti igazgatóság 1 2014. Június 11. Sándor Benedek Főosztályvezető – Tőkepiaci."

Hasonló előadás


Google Hirdetések