Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tőkepiaci intézmények felügyelete, nemzetközi szabályozási kérdések

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tőkepiaci intézmények felügyelete, nemzetközi szabályozási kérdések"— Előadás másolata:

1 A tőkepiaci intézmények felügyelete, nemzetközi szabályozási kérdések
Sándor Benedek Főosztályvezető – Tőkepiaci felügyeleti főosztály Piacfelügyeleti igazgatóság 2014. Június 11.

2 A magyar tőkepiac szereplői: jelenleg 125 szolgáltató intézmény
47 szereplő, 25,9 ezer milliárd Ft-os állomány, milliárd Ft éves forgalom, 2,2 millió vezetett számla Konszolidálódott piac, aktív hazai jelenlét Befektetési vállalkozások és hitelintézetek befektetési szolgáltatásai 37 szereplő, 7,9 ezer milliárd Ft kezelt vagyon Profitábilis, megfelelően tőkeellátott Alapkezelők 34 szereplő, 132 milliárd Ft Jeremie-forrás Új, hiánypótló piac Kockázati tőkealap-kezelők 4 szereplő, zsugorodó hazai árupiac Jogszabályi környezeti kihívások Árutőzsdei szolgáltatók 2

3 Tőkepiaci infrastruktúra: BÉT, KELER, KELER KSZF
Elindult a XETRA (2013.december 6.) 2013. évi auditált MSZE 565 millió Ft; osztalék 563 millió Ft 2014. I. negyedév: 9.99 milliárd Ft átlagos napi azonnali forgalom (2013. évi átlag : 9,8 milliárd Ft) A határidős forgalom növekedése 23%-os KELER Zrt. (Központi Értéktár) KELER KSZF Zrt. (Központi Szerződő Fél) Pénzügyi eszközök Áram Földgáz Részvények Hitelpapírok Derivatívák Áruszekció BETa MTF Kiemelt feladatok: EMIR CCP megfelelés, Felügyeleti Kollégium, KELER KSZF kockázatelemzés, engedélyezés Értéktári rendszer cseréje (BaNCS) – március Értékpapír piaci elszámolás: T+3-ról T+2 napra átállás (2014. október 6.) 2013. évi auditált MSZE KELER: 1,9 mrd Ft, KELER KSZF: 123 millió Ft 3

4 Prudenciális vizsgálatok, szankciók 2010-2013
Intézmény típus 2010 és év között átfogóan vizsgálva Terven felüli vizsgálat és év között Átfogó vizsgálatokban kirótt bírság összege és év között (MFt.) Terven felüli vizsgálatokból származó bírság összege és év között (MFt) Átfogó vizsgálatok alapján befektetőknek visszafizetett összeg 2013-ban (MFt) Engedéllyel rendelkező én Árutőzsdei szolgáltató 1 0,5 4 Befektetési vállalkozás 16 8 59,2 3 25 (2 fióktelep) Befektetési alapkezelő 26 5 200 174 36 Tőzsde Elszámolóház Központi szerződő fél Kockázati tőkealap-kezelő 7 35 Összesen 52 11 64,7 203 103 (2 fióktelep) 4

5 Kiemelt fókusz az ügyfélkövetelések védelmén
Felügyeleti tapasztalatok a befektetési vállalkozások / hitelintézetek esetében Kiemelt fókusz az ügyfélkövetelések védelmén Megállapítások: Az ügyfelek részére előírt tájékoztatás teljesítése, ügyfélszámla vezetés és megbízáskezelés A Felügyelet felé teljesítendő adatszolgáltatások tartalma Belső szabályozottság Számviteli szabályozás A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzatok aktualizálása, és az ebből eredő feladatok maradéktalan ellátása. Intézmény típus Vizsgálat típus 2013 Befektetési vállalkozások / hitelintézetek bef. szolg. Átfogó vizsgálat 3 Utóvizsgálat 1

6 Felügyeleti tapasztalatok a befektetési alapkezelők és kockázati tőkealap-kezelők esetében
Kiemelt felügyelési célterület volt az alkalmazott díjak, a portfólió-, illetve alapkezelési díjak és egyéb költségek mértékének vizsgálata. Megállapításaink alapján évben 4 befektetési alapkezelő összesen 174 millió Ft-ot fizetett vissza az általa kezelt alapoknak, ezáltal az alapok befektetési jegy tulajdonosainak. Feltárt hiányosságok befektetési alapkezelők esetében: A befektetők rendszeres és rendkívüli tájékoztatására vonatkozó szabályoknak való meg nem felelés Portfóliókezelés esetén az előzetes tájékozódásra és a portfoliók összetételére vonatkozó szabályok be nem tartása Portfóliók közötti ügyletkötéseknél valamely fél számára hátrányos, illetve a piacszerűség szempontjából aggályos ügyletkötések A témaelemzés eredményeként elvárásainkat a 7/2013. számú Vezetői körlevélben fogalmaztuk meg. Feltárt hiányosságok kockázati tőkealap-kezelők esetében: Belső szabályozottság Adatszolgáltatás Intézmény típus Vizsgálat típus 2013 Befektetési alapkezelők Átfogó vizsgálat 8 Kockázati tőkealap-kezelők 4

7 Jelentős nemzetközi szabályozási folyamatok a tőkepiacon
Pénzügyi infrastruktúra Egyéb Elszámolóházak, Központi szerződő felek Adattárházak CRD IV/CRR RRD EMIR AIFMD UCITS V/VI PRIPs-R Központi értéktárak CSD-R Securities Law Directive Kereskedési platformok TD, PD review MAD II/MAR MiFID II / MiFIR stb…. Mindenre kiterjedő, folyamatos és jelentős változások! 7

8 1. A tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló EU rendelet (EMIR) X től T+1 ESMA RTS várható, addig a szerződő felek saját kockázatkezelési eljárásai szerint ESMA RTS tervezet és Public Register az ESMA honlapján ESMA RTS EMIR kötelezettségek: A visszamenőleges jelentéstételi kötelezettség: Ügyletek napi értékelése, biztosítékeszközök cseréje től naponta Központi elszámolási kötelezettség elrendelése bizonyos derivatív eszközosztályokban Csoporton belüli (intra-group) ügyletek központi elszámolása alól mentesség kérhető a nemzeti hatóságoktól, megfelelően központosított kockázatkezelés esetén Jelentés MNB szerepe: Weboldalán EMIR al-oldalt működtet (http://felugyelet.mnb.hu/bal_menu/eu/kiemelt_temak/emir) A felmerült technikai jellegű kérdéseket az címre várja. Az ESMA releváns munkacsoportjaiban aktívan részt vesz, közvetít. EMIR-ből eredő új kötelezettségek piac és hatóság számára.

9 1. Az EMIR szabályozási folyamata (2014 q1)

10 2. Nemzetközi szabályozási kérdések a befektetési vállalkozások / hitelintézetek esetében: MiFID II és Szanálás 1. MiFID II/MiFIR ütemterve: 2014. április 15. az Európai Parlament jóváhagyta a MiFID II/MiFIR-t. 2014. május 13. az Európai Bizottság jóváhagyta a MiFID II/MiFIR-t. Hivatalos Közlönyében való megjelenést (2014. június) követő 20. napon lép hatályba. 2016. júniusáig a tagállamoknak saját jogszabályt kell alkotni a MiFID II implementálására 2017. január: a hatályba lépéstől számított 30 hónap elteltével kell a MiFID II-t alkalmazni Főbb változások, kiemelendő témakörök: Pénzügyi eszközök fogalma, befektetési szolgáltatások fogalma, pénzügyi eszközökre, eszközcsoportokra vonatkozó követelmények, piacokra vonatkozó követelmények: piaci struktúra, kereskedési kötelezettség, árjegyzés Megkülönböztetés-mentes hozzáférés, ügyfélvédelmi szabályok, árupiac, szankciók 2. Szanálási jogszabályok és hatáskörök AZ EU szanálási keretrendszere Szanálási irányelv: Recovery and Resolution Directive –RRD (vagy BRRD) – június (első nyilvános tervezet), hatálya: Teljes EU, CRD/CRR hatálya alá tartozó intézmények 2014. április 15. Európai Parlament elfogadta, kihirdetést követő 20. napon lép hatályba, rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni ( ig kell implementálni) Egységes Szanálási Mechanizmus (Single Resolution Mechanism – SRM) Hatálybalépés: január, RRD-hez igazodva, hatálya: Egységes felügyelési mechanizmusban (SSM) résztvevők április 15. Európai Parlament elfogadta, kihirdetést követő 20. napon lép hatályba  Hatálya a CRD IV / CRR-hez igazodik: hitelintézetek és befektetési vállalkozások MNB szerepe: MNB tv. 4. § (8) bekezdése szerint: az MNB külön törvényben meghatározott jogkörében szanálási hatóságként jár el. Megerősített felügyeleti eszköztár: a megelőzés (Bszt. helyreállítási tervek) és a korai beavatkozás előtérbe helyezése. Új hatósági szerep az MNB-nek, új feladatok az intézményeknek!

11 3. Nemzetközi szabályozási kérdések a befektetési alapkezelők és kockázati tőkealap-kezelők esetében: Kbftv. Az alternatív befektetésialap-kezelőkről szóló 2011/61 EU direktívát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi XVI. törvénnyel (Kbftv.) került implementálásra. 2014. július 22. az ABAK igazgatósága elnökének vagy az ügyvezetőnek nyilatkozata a Felügyelet felé, hogy az ABAK a törvény rendelkezéseinek megfelel. 2014. december 31.-ig kell az ABA-k kezelési szabályzatait és tájékoztatóját megfeleltetni a Kbftv. 3. és 5. mellékletének. Főbb változások, érintett területek Kötelezően végzendő tevékenység, engedélykérelem, működési feltételek Kockázatkezelés, likviditáskezelés, értékelés, letétkezelés, javadalmazás, összeférhetetlenség, Kiszervezés, jelentéstétel MNB szerepe: Jogalkotásban szakvélemény képviselete, ezt követően folyamatos konzultáció a piaci szereplőkkel, érdekképviseletekkel. Állásfoglalások, ajánlások és segédanyagok, útmutatók kiadása. Megfelelés ellenőrzése az intézmények és az alapok tekintetében.

12 A Tőkepiaci felügyelet 2014. évi feladatai
2014. évi prioritások, ellenőrzési célterületek: Ügyfélkövetelések védelme a befektetési vállalkozásoknál: elkülönített kezelés + a befektetési vállalkozás mindenkor köteles biztosítani, hogy az ügyfél az eszközeivel rendelkezni tudjon (Bszt. 57. § – minden vizsgálatnál kiemelten kezelendő), díjterhelések vizsgálata (7/2013. Vezetői körlevél nyomon követése az engedélyezésnél, vizsgálatoknál), AIFMD végrehajtásához kapcsolódó feladatok az alapkezelői szektorban: kockázati jelentések, likviditási stressztesztek alkalmazása, egyéb új előírásoknak való megfelelés – kiemelt téma a vizsgálatok során, a törvényjavaslat hatálybalépése , megfelelés , alapok: ), EMIR-hez kapcsolódó feladatok az elszámolási infrastruktúrákat illetően: KELER KSZF engedélyezés, Felügyeleti kollégium, szakaszos hatálybalépés (adattárház felé jelentéstételi kötelezettség és elszámolási kötelezettség 2014 h2.). 2014. évi vizsgálatok, témaelemzések: Átfogó vizsgálatok a tőkepiaci intézményeknél és hitelintézetek befektetési szolgáltatásánál. Témavizsgálatok (Online kereskedési platformok). Célvizsgálatok, ajánlások. 12

13 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A tőkepiaci intézmények felügyelete, nemzetközi szabályozási kérdések"

Hasonló előadás


Google Hirdetések