Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. József Sándor Kékesi Győző 2006. április 25: Szakmai konzultáció: Szolvencia II. (1. pillér) Az előkészítő helyszíni tanulmány (PFS) és az első mennyiségi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. József Sándor Kékesi Győző 2006. április 25: Szakmai konzultáció: Szolvencia II. (1. pillér) Az előkészítő helyszíni tanulmány (PFS) és az első mennyiségi."— Előadás másolata:

1 Dr. József Sándor Kékesi Győző 2006. április 25: Szakmai konzultáció: Szolvencia II. (1. pillér) Az előkészítő helyszíni tanulmány (PFS) és az első mennyiségi hatástanulmány (QIS1) biztosítós tapasztalatai

2 0. fázis PSZÁF-felkérés részvételre 2005. április eleje 1.nem tudtuk, mire vállalkozunk, mi lesz a haszna 2.biztos, hogy a jövőben folyamatosan sok munkát jelent 3.Hátterünk: Élet ági profit tesztek, EV-modellek Nem-élet ági, kárszükséglet-eloszlás alapú IBNR-tartalékolás IFRS4 mérlegkészítés előkészítő munkái

3 1.fázis: PFS Preparatory Field Study, előkészítő helyszíni tanulmány –2005.április 14: indító egyeztetés a Felügyeleten –2005.április 15: első anyagok megérkezése –2005.május 24.: egyeztető megbeszélés, (angolnyelvű anyagok, táblázatok – szöveges válaszok magyarul) –2005.június 1.: HATÁRIDŐ (2004. év végi adatokkal végzendő munkákra) –2005.július15.: országjelentés és összegző jelentés visszacsatolása

4 2.fázis: QIS1 Quantitative Impact Study, mennyiségi hatástanulmány 2005.szept. 28.: jelzés a QIS1 indulásáról, tervezetek okt.5-ig véleményezésre 2005.nov. 2.: végleges kitöltendő anyagok, segédletek 2005. dec. 31. : HATÁRIDŐ a 2004. év végi adatokkal végzendő munkákra

5 1. FÁZIS PFS – Előkészítő helyszíni tanulmány

6 PFS céljai Különböző feltételezések mellett homogén kockázatcsoportba osztott eszközök és kötelezettségek valós értékének meghatározása. „Current estimate” és a mérleg szerinti tartalékok összehasonlítása, A biztosító tőkehelyzetére gyakorolt hatás vizsgálata stressz teszt segítségével

7 A kötelezettségek homogén csoportjainak képzése 1. és 2. csoport: lényeges, díjtartalékos megtakarítási életbiztosítások 5,5%, ill. 3,5% technikai kamattal 3. csoport: döntően garanciaidős járadékbiztosítás (Nagyságrendje és az idő rövidsége miatt e csoportot nem vizsgáltuk.) 4. csoport: az UL biztosítás „elődje”, 1995-96-ban eladott, igazi kockázatot nem rejtő, negyedéves kamatkiígérésű. A tartalék nagy része 1 éven belül lejárat miatt megszűnik. 5. csoport: UL tartalék, a vizsgálatba nem kellett bevonni. 6.csoport: egyéb (függő, IBNR, meg nem szolgált, törlési) tartalékok, amelyek gyakorlatilag évfordulóval fel is szabadulnak. (A csoportot nem vizsgáltuk.) 7-8. csoport: nem- élet ági tartalék. A 7. csoport a nem élet matematikai (járadék) és függő+IBNR tartalékból áll.) A csoportokat nem vizsgáltuk. Viszontbiztosítás eszközként csak a 7.csoporttal szemben jelentkezik, ezért ezt sem elemeztük.

8 Megjegyzések (1) Kizárólag klasszikus életbiztosítások matematikai tartalékával foglalkoztunk. Opciók: csak visszavásárlás visszavásárlás, többlethozam visszajuttatás alapja: a jelenlegi szabályozás szerint kalkulált (számviteli) tartalék Az 1-2.csoport current estimate értékénél szerződésenként (modellpontonként) negatív értéket nem engedtünk meg, azt 0 értékkel szerepeltettük. Feltevés: a megadott hozamsorok egyben a befektetési és diszkontálási scenáriót is leírják.

9 Megjegyzések (2) Bizonytalan faktorok: törlés, halandóság, folyamatos költség eloszlás: éves current estimate értékkel azonos várható értékű, béta (rendre 50%, 20%, 10% relatív szórással). szimulációs modell: 90%-os percentilishez tartozó cash-flow alapú “biztonságos” tartalék risk margin = “biztonságos” érték - current estimate Az eszköz és a kötelezettség oldalon a két sokkolási szintet külön-külön vettük figyelembe.

10 Kötelezettségek Risk Group Technical provisions C.E. of liabilities Risk margin Total Liab. life insurance 1 (mat.tart., 5,5%) 100%95,8%1,5%97,3% life insurance 2 (mat.tart., 3,5%) 100%27,0%6,9%33,9% total of group 3-8. 100%100,0%0,0%100,0% Total100%97,9%0,3%98,2%

11 Stressz teszt Mérsékelt sokk Kamatláb kockázat: párhuzamos eltolás mindkét irányba, (5 éves spotráta 20%-a) Hitel kockázat: credit spread *1,4 Piaci kockázat: Részvény: ±20% Ingatlan: ±15% Deviza: ±10% Kockázatelbírálási kockázat: ±10% (mortalitás) Törlési kockázat: ±25%

12 Stressz teszt, mérsékelt sokk Risk factorEszközreForrásra Delta solvency Interest rate risk -17,6%-5,2%5,4% Credit risk-0,7% 0,3% Market risk 8,7% Equity risk-17,2% Real estate risk-0,9% Exchange risk -1,9% Underwriting risk 1,2%0,5% Lapse risk 2,9%1,3%

13 Erős sokk Kamatláb kockázat: párhuzamos eltolás mindkét irányba, (5 éves spotráta 30%-a) Hitel kockázat: credit spread *1,6 Piaci kockázat: Részvény: ±35% Ingatlan: ±25% Deviza: ±25% Kockázatelbírálási kockázat: ±15% (mortalitás) Törlési kockázat: ±50%

14 Stressz teszt, erős sokk Risk factorEszközreForrásra Delta solvency Interest rate risk -26,2%-7,6%8,1% Credit risk-1,3% 0,5% Market risk 15,8% Equity risk-30,2% Real estate risk-1,5% Exchange risk -4,7% Underwriting risk 1,8%0,8% Lapse risk 5,9%2,6%

15 Mérleg AssetsCurrent bases Market-cons. value Liquid assets100%100,0% Fixed-income securitites100%105,9% Equities100%143,2% Real estate100%100,3% Claims on reinsurers100%100,0% Other assets100%100,0% Total100%104,1% Liabilities Technical provisions100%98,2% Loan capital100% Other liabilities100%100,0% Shareholders' equity100%154,9% Total100%104,1%

16 A hatás vizsgálata (1) A current estimate kisebb értéke mögött a jövőbeli “eredményesség” diszkontált értékének “tartalékon kívül” helyezése áll. Forrásai: A termékterv szerinti halandóság a várható tényleges halandósághoz képest biztonságos A visszavásárlás „büntetése” Biztonságos folyamatos költség paraméter A számviteli hozam várhatóan meghaladja a technikai kamatot A jövőbeli többlethozam társaságot illető része

17 A hatás vizsgálata (2) Tapasztalt hatás (két jellemző A, B termékre) A termék: 1. risk group-ból (kisdíjú, kisebb költségfedezetű, 5,5% technikai kamat). Ennél a reális költségszint tartaléknövekedést, ezzel összhangban a visszavásárlás eredményt hoz. B termék: 2. risk group-ból (magasabb díj és költségparaméter, 3,5% technikai kamat) Ennél a reális költségszint tartalékcsökkenést, ezzel összhangban a visszavásárlás figyelembe vétele tartaléknövekedést jelentett.

18 A hatás vizsgálata (3) A B Számviteli tartalék:100%; 100% Hatások mértéke: Diszkont>technikai kamat: -11,8% -47,5% Reálisabb halandósági ráták: -2,7% -15,2% Törlés: -7,4% +8,1% Többlethozam: +11,0% +10,5% egyéb (reális költségek) +5,9% -29,7% Current estimate/számviteli tart.:+95,1% +26,2%

19 2. FÁZIS QIS1: Quantitative Impact Study Első mennyiségi hatástanulmány

20 A QIS1 céljai A PFS-re épülve kiterjedtebb vizsgálat, unit linked tartalékra is kiterjesztve adott nem élet homogén risk groupok (11) Csoportonként és tartalékfajtánként best estimate-ek és adott valószínűségi szintekhez (90%, 75%, 60%) tartozó risk marginok számítása Eszközértékelés nem szerepelt

21 A kötelezettségek homogén csoportjainak képzése Élet ág csoportjai: lényegében azonos a PFS-belivel, de ágazathoz közelebb álló besorolással +1. csoport: nem élet ág matematikai tartaléka (másutt nem lehetett szerepeltetni) Nem élet ág: adott 11 csoport accident and health motor tpl motor other classes mar., av., transport fire+other damage of propertytpl credit+suretyshiplegal expences assistancemisc. non life ins. reinsurance

22 Megjegyzések (1) Élet PFS-hez képest új: UL: best estimate számítás 1-2.csoport (klasszikus vegyes): a PFS- beli 90% + a kért 75%, 60% risk margin is Élet járadékbiztosításokra: best estimate Duration számítás: PFS-ben közvetett (derivatív) módon, itt direkt módon a becsült cash flow alapján

23 Megjegyzések (2) Nem-élet csoportokra: Díjtartalékok: változatlan értékek, risk marginok nullák Tételes függőkár: adott év végi állomány eloszlásának modellezése a múltbeli éves felhasználási arányok várható értékei és varianciái alapján a cash flow és percentilis értékek előállításához

24 Megjegyzések (3) IBNR: lényegében kész háttér –számviteli képzés eloszlás-percentilissel –cash flow becslés kifutási háromszögekből Járadéktartalék: lényegében kész háttér –Szerződésenkénti várható élettartamok a cash flow becsléshez –Egyes paraméterekre eloszlás-feltételezések és szimuláció a percentilisekhez –cash flow becslés a szerződésenkénti várható élettartamokból

25 Összefoglaló az „élet” bruttó tartalékokról Risk group C.B.B.E. "Risk margin"Total Liabilities 75%90%75%90% endowment 1 (5.5%) 100%95,9%0,9%1,5%96,8%97,4% endowment 2 (3.5%) 100%37,0%2,1%6,0%39,1%42,9% term 100%100,0%0,0% 100,0% annuity 100%100,1%0,0% 100,1% investment 100%100,0%0,0% 100,0% unit linked 100%82,6%0,0% 82,6% non life annuities 100%88,3%14,2%29,2%102,6%117,5% Total 100%82,6%0,4%0,8%83,0%83,4%

26 Összefoglaló nem-élet ági eredmény Claims outstanding (current basis=100%) discountedundiscounted gross of reins. net of reins. gross of reins. net of reins Best estimate 76%77%93%94% Percentile 75%* 82%83%100%101% Percentile 90%* 88% 107%108% Percentile 75%** 79%80%96%98% Percentile 90%** 81%82%99%101% *: homogén csoportokként **: nem-élet összesen

27 A részvétel haszna „Naprakész” információ a folyamat állásáról Tapasztalatszerzés, a várható belső modell egyes elemeinek létrehozása Jobb ismeret a tartalékhelyzet stabilitásáról Más elemzéseknél is felhasználható modellek, számszerű eredmények Visszacsatolás: saját helyzet és „piaci átlag” összehasonlíthatósága További munka: QIS2 indul! (hír: 2006.03.20.; véleményezés: 04.06.; végleges anyag 05.02.; HATÁRIDŐ: 07.31.)


Letölteni ppt "Dr. József Sándor Kékesi Győző 2006. április 25: Szakmai konzultáció: Szolvencia II. (1. pillér) Az előkészítő helyszíni tanulmány (PFS) és az első mennyiségi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések