Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Operációkutatás eredete

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Operációkutatás eredete"— Előadás másolata:

1 Operációkutatás eredete
második világháború alatt alakult ki különböző szakmájú emberekből álló team: matematikus, fizikus, közgazdász, mérnök, vegyész, stb tudományos eszközök, módszerek segítségével hadműveleti döntésekhez javaslatok operáció szó alapjelentése: katonai művelet gazdaságban is jól alkalmazható összetett problémák megoldására

2 Operációkutatás definíciója
Operációkutatás szűkebb értelemben olyan tudományos módszer, amely a döntések előkészítéséhez, a gazdasági optimum meghatározásához többnyire valamilyen matematikai szélsőérték feladatot alkalmaz. Jellemző eszközei a lineáris és nemlineáris programozási modellek, készletgazdasági modellek és a hálótervezés

3 Operációkutatás egy másik megfogalmazása
„Az operációkutatás a tudomány azon területe, amely az optimális döntések komplex előkészítésével és a döntési változatok legjobb realizálási módjának meghatározásával foglalkozik, főként gazdasági, szociológiai, műszaki és katonai területen, elsősorban matematikai modelleket használ fel és szoros kapcsolatban áll az elektronikus adatfeldolgozással”. (HOWITZ, 1966)

4 Modellezés és a modell Definíció:
Modell az objektív valóságnak az ember által alkotott leegyszerűsített képe. A leegyszerűsítés a lényeg megragadását és kiemelését szolgálja. A modell így a vizsgált objektum legfontosabb alkotórészeit, tulajdonságait, kapcsolatait tartalmazza.

5 Modellezés lépései a probléma megfogalmazása,
a matematikai modell és módszer kiválasztása, a modell paramétereinek (változóinak, konstansainak) meghatározása, a modell számszerű felírása, a modell megoldása, a megoldás gyakorlatban való megvalósítása, a szükséges korrekció elvégzése a probléma megfogalmazása, a matematikai modell és módszer kiválasztása, a modell paramétereinek (változóinak, konstansainak) meghatározása, a modell számszerű felírása, a modell megoldása, a megoldás gyakorlatban való megvalósítása, a szükséges korrekció elvégzése

6 Probléma megfogalmazásának folyamata
Sokoldalúan tanulmányozzuk a problémát Megfogalmazzuk az elérendő célokat Számba vesszük a korlátozó feltételeket Feltárjuk a vizsgálandó rendszer kapcsolatait Kiválasztjuk a döntési változókat Írásban rögzítjük a „végleges” változatokat Konzultálunk a döntéshozókkal

7 Megfelelő célok A célok az egész vállalat érdekeit fejezzék ki
Több cél is lehet: rövid- és hosszú távú Haszon maximalizálása Kielégítő haszon más célokkal párosítva sokszor hasznosabb. Pl. stabilis haszon, piaci részesedés növelése (fenntartása), termékek választékának növelése, vállalat presztízsének növelése, a munkavállalók iránti felelősség betartása, stabil árak fenntartása, az ügymenet családi felügyelet alatt tartása, stb.

8 A cég öt félre van hatással
Tulajdonosok, részvényesek: osztalékot akarnak Alkalmazottak: állandó alkalmazást, méltányos bért Vásárlók: megbízható terméket ésszerű áron Kereskedők: becsületességet, ésszerű eladási árat Kormány, a nemzet: tisztességes adófizetést, nemzeti célok figyelembevételét Nemzetközi cégek ezeken felül: szélesebb körű szociális társadalmi felelősséggel tartoznak.

9 Matematikai modellek alkatrészei
Döntési változók: x1, x2, ……., xn., ezek értékeit kell meghatározni, mértékegységgel rendelkező mennyiségek Célfüggvény: a döntési változók függvénye: pl. z= 2* x1+……….7* xn Kényszerfeltételek: tevékenységet korlátozó feltételeket kifejező egyenlőtlenségek pl. 3* x1+8* x2+ ….. +12* xn ≤ 102 Modellparaméterek: a célfüggvényben és korlátozó egyenlőtlenségekben szereplő állandók (együtthatók és a jobb oldal állandói)

10 Matematikai modell előnyei
a matematikai modell tömören írja le a problémát, könnyebb áttekinteni az ok-okozati összefüggéseket, egyidejűleg tudjuk kezelni az összes kapcsolatot, láthatóvá válik, hogy milyen további adatok kellenek az elemzéshez, könnyen módosítható, közvetlen lehetővé teszi a számítógépes programcsomagok használatát.

11 Kérdések a téma tanulmányozásához
Fogalmazza meg az operációkutatás és az ökonometria (mint a gazdasági döntés-előkészítés) lényegét! Mi az operációkutatás fogalma és módszere? Mit nevezünk modellnek? Sorolja fel a döntési modellek jellegzetes elemeit! Sorolja fel a gazdasági modellezés lépéseit! Soroljon fel néhány lehetséges vállalati célt! Milyen előnyei vannak a modellezésnek?


Letölteni ppt "Operációkutatás eredete"

Hasonló előadás


Google Hirdetések