Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZAKDOLGOZAT CÍME szakdolgozat

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZAKDOLGOZAT CÍME szakdolgozat"— Előadás másolata:

1 SZAKDOLGOZAT CÍME szakdolgozat
Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Egészségfejlesztési Intézet SZAKDOLGOZAT CÍME szakdolgozat NÉV szak Konzulens tanár: ……………………… 2010.

2 Előadásvázlat A probléma bemutatása A kutatás célja
Szakirodalom feldolgozása A kutatás hipotézisei A kutatási módszerei, mintája Adatok Eredmények, következtetések

3 A probléma bemutatása A szociometria módszere közösségeket érzelmi és információáramlási rendszerének felmérésére széles körben alkalmazott módszer Kérdések merülnek fel a középiskolai közösségek esetében e módszer megbízhatóságával, időbeni stabilitásával, és a szakirodalom által javasolt paraméterek jelentésével kapcsolatban Ez a kutatás ezekre a kérdésekre keresi a választ a soproni Széchenyi Gimnázium egyik osztályának longitudinális vizsgálata során

4 A kutatás célja Megvizsgálni, hogy egy középiskolai osztályban végzett longitudinális szociometriai vizsgálat és a pedagógusok körében végzett kikérdezés módszerének párhuzamos alkalmazása hogyan segítheti a közösség jobb megismerését A szociometria módszerének alkalmazhatósági kereteinek pontosítása egy középiskolai közösség feltérképezése során

5 Elméleti háttér A szociálpedagógiában alkalmazható kutatási stratégiák, módszerek áttekintése (Falus, Cserné, Babbie, Tomcsányi) A szociometria módszerének részletes bemutatása (Moreno, Mérei, Bóka)

6 A kutatás hipotézisei H1: A szociometria módszerének longitudinális alkalmazása és a pedagógusok körében végzett kikérdezés együttes alkalmazása növeli az osztályközösség megismerésének hatékonyságát H2: A szociometria módszere által javasolt paraméter-értelmezések és kategóriák csak korlátozott mértékben alkalmazhatóak középiskolások körében

7 Módszerek és minta 1. Longitudinális szociometriai vizsgálat
Két alkalommal ugyanabban az osztályközösségben Két-két hallgató a második felmérést követően (2 hét) ismételten kitöltötte a kérdőívet (stabilitás-ellenőrzés) Körülmények A szociometriai felmérések ideje: 2006 októbere és 2008 áprilisa Osztályfőnöki óra keretében Minta: Széchenyi Gimnázium (Sopron) egyik osztálya: 32 fő (14 lány, 18 fiú) Az első felmérés idején 16 évesek (2. gimnazisták)

8 Módszerek és minta 2. Kikérdezés pedagógusok körében Körülmények
Szociometriai kérdőív kitöltése két-két diák nevében Szociogram rajzolása a felmérés eredményeinek ismerete nélkül Interjú, részben strukturált, diktafonnal Körülmények A kikérdezés ideje 2008 április A kérdőív kitöltésére és szociogram megrajzolására a pedagógusoknak 1-3 hét állt a rendelkezésükre Az interjú az iskola egyik üres termében zajlott le Minta: két pedagógus: osztályfőnök, több tárgyat tanító tanár

9 Adatok Kölcsönösségi táblázat Szociogram Szerkezeti mutatók
Gyakorisági táblázat Csoportlégkör mutató Tagolási mutatók Kérdőíves felmérések Írásbeli feladatok interjúk Az osztályközösség szociogramjának részlete a 2008-as felmérési állapot szerint

10 Eredmények, következtetések
A H1 hipotézis (hatékonyságnövelés): részben beigazolódott: a két módszer eredményei túlnyomó részt fedik egymást A H2 hipotézis (a módszernek korlátai vannak): beigazolódott A módszernek vannak gyenge pontjai (pl. csoportlégkör mutató) A szociometria csak eszköz, nem pótolja a pedagógusi megismerő munkát A pedagógusok szívesen és nyíltan beszélnek tapasztalataikról A pedagógusok igényelnék az ilyen jellegű megbeszéléseket A jó pedagógus jól érzékeli az osztályközösséget Az eredmények bemutatása az osztályközösség előtt nagy körültekintést igényel, de nagyon hasznos lehet

11 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "SZAKDOLGOZAT CÍME szakdolgozat"

Hasonló előadás


Google Hirdetések