Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Indikátorok a Magyar Egészségadattárban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Indikátorok a Magyar Egészségadattárban"— Előadás másolata:

1 Indikátorok a Magyar Egészségadattárban
Zsámbokiné Bakacs Márta, Vitrai József Országos Epidemiológiai Központ 2003.

2 Népegészségügyi indikátor definíció
EUROPEAN COMMUNITY HEALTH INDICATORS (ECHI) Egy fogalomkör rövid leírása, amely a leghasznosabb információkat hordozza az adott népegészségügyi kérdésről A lakosság egészségére és az azt meghatározó tényezőkre valamint ezek kapcsolatára vonatkozó megállapításokat alátámasztó tények halmaza. Abban, hogy hogyan definiálhatjuk az indikátorokat, nem alakult ki konszenzus. A mi értelmezésünk a klasszikus meghatározáshoz áll közel. Egy indikátornak nyilvánvalóan valamilyen hasznos információt kell hordoznia, melyet a legáltalánosabban a „Tények halmaza” kifejezéssel lehet körülírni. Egy indikátorról megállapításokat úgy tudunk tenni, ha az adott indikátorról több dimenzióban rendelkezünk adatokkal, és ezek egymáshoz viszonyított helyzetéből tudunk következtetéseket, megállapításokat tenni. Hogy jelenik meg az adattárban? Ha benne van az indikátorszótárban, benne lesz az adattárban is.

3 Információs, kommunikációs ciklus
Információ nyerés Információ alkalmazás SZAKEMBEREK DÖNTÉSHOZÓK LAKOSSÁG átvétel INFORMÁCIÓ TUDÁS felhasználás értékelés STATISZTIKA értékelés döntés Az indikátorlista fejlesztésének alapvető célja, hogy az egészséginformáció hasznosuljon. Az egészséginformáció keletkezésének és hasznosulásának folyamatát szemlélteti ez az ábra. Az egészséginformáció hasznosulását hagyományosan három célcsoportban várhatjuk: a szakemberek, a döntéshozók és a lakosság körében. Az ő tevékenységük, szervezeteik, kapcsolataik megfigyeléséből származó adatokat elemezzük, értékeljük, és ennek a folyamatnak az eredménye az egészséginformáció. Ehhez azonban egyes egészségadatokból közvetlenül, de külső adatok/információk átvételével közvetve is juthatunk. Az információ felhasználása során meghozott döntések határozzák meg további tevékenységeinket, szervezeteinket, kapcsolatrendszereinket, és ezzel a kör bezárult. TEVÉKENYSÉG megfigyelés elemzés SZERVEZETEK ADAT KAPCSOLATOK

4 Népegészségügyi indikátorlista kifejlesztése
Szükségletek felmérése Népegészségügyi Jelentés Népegészségügyi Program ÁNTSZ egységes éves jelentés Egészségügyi szakmai program A népegészségügyi indikátorlista kifejlesztésének első lépése volt, hogy felmérjük a szükségleteket. Számos területen, így a Népegészségügyi jelentés, a népegészségügyi program, vagy az ÁNTSZ-ek egységes éves jelentésének elkészítéséhez kezdődtek meg az indikátorfejlesztések, és időközben új igények megjelenésével is számolni kell, mint pl. a VII.. az az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről szóló XLIII. tv, melyben az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szervnek egészségügyi szakmai programot kell készítenie az ellátási területén élő lakosság egészségi állapotáról és környezeti tényezőkről. Ezt a szakmai programot többek között az egészségügyi hatósággal kell véleményeztetnie.

5 Indikátorok osztályozása
ELLÁTÓ- RENDSZER NÉPEGÉSZSÉGÜGYI JELENTÉS NÉPEGÉSZSÉGÜGYI PROGRAM EGÉSZSÉGET BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK oktatás ÁNTSZ ÉVES JELENTÉS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT szociális szféra Az indikátorlisták kialakításakor figyelembe kell venni, hogy számos esetben egymással átfedést mutatnak. Azonban az oktatás, a szociális szféra is megjelenik a népegészségügyi indikátorok között. A gazdasági mutatók és az egészségügy közötti átfedést szemlélteti a foglalkozás-egészségügy vagy a környezetvédelem területén a környezet-egészségügy. A népegészségügyi indikátorok között megjelennek más szektorok, pl. az államigazgatás (rendőrség, önkormányzatok, stb.) speciális mutatói is. A népegészségügyi indikátorok alapját pedig - az ECHI indikátorokkal harmonizálva - a demográfia, az egészségi állapot, az azt befolyásoló tényezők és az ellátás mutatói jelentik. A legátfogóbb indikátor-fejlesztés a népegészségügyi jelentés elkészítése kapcsán kezdődött el, ezért ennek alapján szeretném bemutatni röviden, hogy milyen módon szeretnénk hogy megjelenjenek az indikátorok az egészségadattárban. gazdaság DEMOGRÁFIA környezetvédelem egyéb szektorok

6 Népegészségügyi indikátorok - példák
Természetes szaporodás/fogyás A népesség családi állapot szerinti összetétele Onkológiai központok ellátási területei szerinti halálozás Kórházi ágyak aránya 45-64 éves nők emlőrák-átszűrtségi aránya Közúti járművek üzemanyag-fogyasztása Másodlagos szennyvíz-tisztítóval ellátott lakosság aránya Robin Hood index A népegészségügyi jelentés pl. ezekkel az indikátorokkal akarja bemutatni a lakosság egészségi állapotát. Ahhoz, hogy ezek az indikátorok megjelenjenek nem csak a jelentésben, hanem az adattárban is, olyan információkra is szükségünk volt, melyek alapján előállíthatók az indikátorok. A szakértőktől azt kértük hogy minél pontosabban válaszoljanak és töltsék ki az általuk meghatározott indikátorra vonatkozóan a következőket, vagyis készítsék el az indikátor-szótárat.

7 Népegészségügyi indikátorszótár (1)
Fejezet NEJ fejezet Csoport Indikátor csoport – hagyományos szakterületeknek megfelelően Sorszám Indikátor egyedi azonosítója Megnevezés Indikátor nevesítése Származtatás módja Előállításhoz szükséges eljárás Az indikátorokon sok mindent lehet érteni, sokan dolgoznak ezen több területen, szükség van egy közös szótárra, amiben az előállításhoz szükséges minden információ is megvan.(igény, előállítás, értelmezés)

8 Népegészségügyi indikátorszótár (2)
Ajánló megnevezése Nemzetközi/hazai indikátorlista ajánlja a használatát Értékkészlet Ellenőrzés az elfogadható értékek tartományában Ellenőrzési szabályok Ellenőrzés az értéksorokra (pl. idő, nem, betegség) Ajánlott alkalmazások Levonható következtetések köre, mire használható, a leggyakoribb alkalmazások Alkalmazás korlátai Téves értelmezés veszélyei (túl-, alulbecslés, összehasonlításban nem használhatók)

9 Népegészségügyi indikátorszótár (3)
Kiindulási adat_1 Az indikátor előállításához szükséges 1. kiindulási adat Kiindulási adat_1 forrása Az 1. kiindulási adat szolgáltatója Kiindulási adat_2 Az indikátor előállításához szükséges 2. kiindulási adat Kiindulási adat_2 forrása Az 2. kiindulási adat szolgáltatója Kiindulási adat_3 Az indikátor előállításához szükséges 3. kiindulási adat Kiindulási adat_3 forrása Az 3. kiindulási adat szolgáltatója

10 Népegészségügyi indikátorszótár (4)
BNO-10 kód Az indikátor BNO-10 szerinti dimenziója Nem Az indikátor nemek szerinti dimenziója Korcsoport Az indikátor legkisebb korcsoportos bontásai Terület A legkisebb területi egység megjelölése Időszak Az indikátor idő dimenziója Egyéb_1 Az indikátor egyéb dimenziói Az indikátor dimenzióit meghatározza az alapadatainak a dimenziója.

11 Népegészségügyi indikátorszótár (példa-1)
Fejezet 10_Gyermekegészségügy Csoport Egészségi állapot Sorszám 10.21 Megnevezés Kanyaró incidencia Származtatás módja adott év új kanyaró eseteinek száma/ 0-17 évesek évközi száma * Az indikátorokon sok mindent lehet érteni, sokan dolgoznak ezen több területen, szükség van egy közös szótárra, amiben az előállításhoz szükséges minden információ is megvan.(igény, előállítás, értelmezés)

12 Népegészségügyi indikátorszótár (példa-2)
Ajánló megnevezése EU, WHO Értékkészlet 0-50 Ellenőrzési szabályok 18 éves kor felett=0 Ajánlott alkalmazások védőoltással megelőzhető betegség, nemzetközi összehasonlításoknál gyakran használják ennek a betegségcsoportnak az indikátoraként Alkalmazás korlátai 1969. bevezették a védőoltást Az indikátorokon sok mindent lehet érteni, sokan dolgoznak ezen több területen, szükség van egy közös szótárra, amiben az előállításhoz szükséges minden információ is megvan.(igény, előállítás, értelmezés)

13 Népegészségügyi indikátorszótár (példa-3)
Kiindulási adat_1 Új kanyaró esetek száma Kiindulási adat_1 forrása OEK Kiindulási adat_2 lakosság száma Kiindulási adat_2 forrása BM Kiindulási adat_3 - Kiindulási adat_3 forrása Az indikátorokon sok mindent lehet érteni, sokan dolgoznak ezen több területen, szükség van egy közös szótárra, amiben az előállításhoz szükséges minden információ is megvan.(igény, előállítás, értelmezés)

14 Népegészségügyi indikátorszótár (példa-4)
BNO-10 kód B05 Nem férfi/nő Korcsoport 0-4, 5-9, 10-14, 15-17, 0-17 Terület ország Időszak Egyéb_1

15 Indikátorszótár - Egészségadattár
I N D I K Á T O R O K SZÁRMAZTATOTT ADATOK A L A P A D A T O K

16 Egészségadattár - felhasználás
Fa-struktúra – kérdésfelvetés orientált – „adattár varázsló” Leíró jellegű megközelítés Összefüggések elemzése Az új Egészségadattár kifejlesztésének egyik célja, hogy ne csak egészségadatokat szolgáltasson a felhasználónak, hanem olyan egészség-információk tára is legyen, mely segíti ezt az információt feldolgozni, és döntéshozatalra alkalmas tudássá alakítani. Ezt a célt szolgálná az indikátorszótár, a diagramtár, a térképtár, és a jelentéstár. A felhasználókat segítő szolgáltatása lehetne az adattárnak, hogy a kérdésfelvetésnek megfelelő kapcsolódási pontot megtalálva lehet belépni és továbbhaladni az adattárban. Baranyában hogyan alakult időben ez-és-ez. Gazdasági fejlettség összefüggése az egészséggel – iskolázottság-halálozás Amitől több lesz az adattár – adattár-varázsló – ami kérdéseket tesz fel a felhasználónak, a válaszok függvényében fogja eljuttatni a megoldáshoz. Ezt most a jelentés alapján lehet elkészíteni, később ez módosulhat, a sűrűbben használt útvonalakat meg lehet erősíteni, újakat lehet kiépíteni. Térképtér, diagramtár, táblázatok, tanulmányok, honlapok Indikátorszótárból az útmutatók segítenek a használatban.


Letölteni ppt "Indikátorok a Magyar Egészségadattárban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések