Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közösségi vámjogi fogalmak BGF-KKFK - Nemzetközi gazdálkodás szak nappali tagozat Nemzetközi ügyletek logisztikája 2011. november 28. –december 5. Áts.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közösségi vámjogi fogalmak BGF-KKFK - Nemzetközi gazdálkodás szak nappali tagozat Nemzetközi ügyletek logisztikája 2011. november 28. –december 5. Áts."— Előadás másolata:

1 Közösségi vámjogi fogalmak BGF-KKFK - Nemzetközi gazdálkodás szak nappali tagozat Nemzetközi ügyletek logisztikája 2011. november 28. –december 5. Áts Júlia

2 a vám: a nem közösségi áruk után fizetendő kötelező, ellenszolgáltatás nélküli köztartozás a közösség vámterülete : a 27 tagállam területe a megjelölt kivételekkel

3

4

5 A KÖZÖSSÉG VÁMTERÜLETE  a tagállamok államterülete*  * ideértve Nagy-Britannia: Csatorna szigetek, Man sziget,

6 továbbá Ciprus szigetén Akrotiri és Dhekelia területe;

7 Franciaország: ideértve a Monacói Hercegség

8 kivéve:  Dánia :  Feröer szigetek,  Grönland

9 kivéve:  Németország : Helgoland szigetek  Büsingen  német enklávé  svájci vámterület

10 kivéve:  Spanyolország : Ceuta és Melilla

11 kivéve:  Franciaország : tengeren túli területek, Saint Pierre, Miquelon és Mayotte

12 kivéve:  Olaszország : Livigno, Campione d’Italia, a luganói tó partja Ponte Tresa és Porto Ceresio között

13 közösségi áru a vámjogi helyzet szerint az, amit:  teljes egészében a közösség vámterületén belül állítottak elő  szabad-forgalomba helyeztek (eredetileg nem közösségi áru)  az előző kettőből, vagy kizárólag szabad forgalomba helyezett áruból állítottak elő a közösség vámterületén

14 nem-közösségi áru:  ami a közösségi áru egyik meghatározásának sem felel meg  3. országba ténylegesen kivitt közösségi áru a vámjog tárgya a közösség területére való belépés helyétől tengeri forgalomban: ki- vagy átrakó kikötő első kirakodási kikötő egyéb esetekben az első közösségi vh

15 vámfelügyelet: vámhatósági tevékenység a vám- és egyéb jogszabályok rendelkezéseinek végrehajtására közvetlen közvetett

16 Vám elé állítás a vámhatóság értesítése áru érkezéséről / indulásáról a nem-közösségi áru eljuttatása a rendeltetési helyre a behozott árut késedelem nélkül kell továbbítani a kijelölt vámhivatalba, vagy a vámhatóság által kijelölt más helyre, vagy vámszabadterületre továbbítás közben felmerülő akadályról a vámhatóságot késedelem nélkül értesíteni kell a fuvarozó felelős az árunak a rendeltetési helyre történő továbbításáért is

17 kötelezettségek: az áru és a fuvareszköz bemutatása az áru bejelentése gyűjtő árunyilatkozattal – alapvetően elektronikus úton vámjogi rendeltetés meghatározása tengeren érkezett árunál 45 napon belül, más fuvarozási mód esetén 20 napon belül (21. napig) - az átmeneti megőrzés lejártáig fuvareszközből kirakodni, az árut elvinni / felhasználni csak vámhatósági engedéllyel szabad !

18 vámjogi rendeltetések vámeljárás alá vonás vámszabadterületre,  raktárba vitel újra-kivitel a közösség területéről megsemmisítés felajánlás az államkincstárnak

19 Vámeljárások Szabad-forgalomba helyezés Felfüggesztő eljárások Árutovábbítás Külső Belső Gazdasági vámeljárások Vámraktározás Aktív feldolgozás Vámfelügyelet alatti feldolgozás Passzív feldolgozás Ideiglenes behozatal *** Kivitel

20 A vámkezelés folyamata: A vámeljárás kezdeményezése (határidő !) normál eljárásban Egységes Vám-árunyilatkozat (EV); nemzetközi vámokmány egyszerűsített eljárásban: hiányos árunyilatkozat egyszerűsített árunyilatkozat helyi vámkezelés írásban, adatfeldolgozási technikával, elektronikusan, szóban árunyilatkozatot adó: a közösségben letelepedett személy (kivételek)

21 vámvizsgálat okmányvizsgálat áruvizsgálat (értesítési kötelezettség) mintavétel áru azonosítása alkalmazása eltávolítása vám(terhek) kiszabása az áru kiadása

22 a vám fajtái a kiszabás alapja szerint: érték ~ alapja: vámérték mérték ~ (specifikus = mennyiségi) vegyes ~ + kiegyenlítő vámok

23 a vámérték meghatározása : a GATT Vámérték egyezmény VII. cikk szerint ügyleti érték (számlával igazolt) azonos áru ügyleti értéke hasonló áru ügyleti értéke azonos/hasonló áru meghatározott egységáron alapuló értéke számított érték (költségek + szokásos haszon alapján) „szabad módszer” szerinti érték

24 vámérték növelő tényezők: ha a vételárban (számla szerinti egységárban vagy végösszegben) nem szerepeltek többek között: jutalékok (pl. szállítmányozói, biztosítási díj stb.) csomagolási költségek tárolóeszközök költségei (pl. ctr. pick up, üres előfutás) fuvarozási, átrakási, tárolási költségek – a közösség területére való belépés helyéig

25 a vámérték igazolása: kereskedelmi számla közösségen kívüli közreműködők számlái (paritásfüggő) vámérték bevallás (10.000 € felett)

26 a vám meghatározása Vámtarifa  termék besorolási rendszer alapelemei: a besorolási szám (termékszám, vámtarifa szám) a termék megnevezése a termékre vonatkozó vámtétel (%) mértékvám esetén az egységenként előírt vám (összeg)

27 TARIC KÓDKIEGÉSZÍTŐ TARIC KÓD 1 2 3 4 5 6 7 89 101 2 3 4 KN KÓD (1-6 HR alszám, 7-8 KN alszám) TARIC AL- SZÁM AZ EU TANÁCS, BIZOTTSÁG RÉSZÉRE FENNTARTVA Pl. kontingensek, kiegészítő, antidömping vámok jelölésére NEMZETI CÉLRA FENNTART -VA Pl. adókulcsok jelölésére TARIC (Tarif Intergré de la Communauté )

28 egy termék – többféle vámtétel származástól függően: nem preferenciális (erga omnes) preferenciális egyoldalúan nyújtott kedvezmény GSP keretében vagy anélkül viszonosságon alapuló kedvezmény 3. országokkal kötött szabadkereskedelmi megállapodás alapján

29 A származás igazolása: GSP keretében – egyoldalúan nyújtott kedvezmény: GSP FORM A / számla-nyilatkozat GSP-n kívül egyoldalúan nyújtott (Nyugat-balkáni viszonosságon alapuló megállapodások figyelembe vételére: pl. EFTA EEA (EU+EFTA ) PEK (EU+EFTA+TR) EURO-MEDITERRÁN megállapodás EMED EPA-CARIFORUM / MAR (ACP országok) OCT Tengerentúli országok és területek LA: Chile, Mexico OC: Feröer, Ceuta + Melilla;stb.; EUR1 / szny. ill. EUR-MED / szny. Vámuniók: Törökország  A.TR. Andorra, San Marino  T2L

30 A vámmal azonos hatású terhek nem közösségi adók és illetékek: általános forgalmi adó alapja: a vámérték, a közösségen belül felmerülő fuvar- és azzal kapcsolatos díjak, a vám összege, az árura megállapítható más adók és díjak jövedéki adó regisztrációs adó energia adó környezetvédelmi termékdíj

31 a vám + az azonos hatású közterhek (adók + díjak) biztosítása: a vám megfizetéséig visszavitelig főkötelezett által eszközei: készpénz bankgarancia biztosítói kötelezvény kezesség Árutovábbítás esetén nemzetközi vámokmány TIR, ATA-igazolvány TC 31 össz, 32 egyedi 33 mentes garanciajegy

32 Vámfizetés: azonnali közlést követő 8 napon belül halasztott egyedi (30 nap) heti összevont (következő hét megadott napja) havi összevont (következő hónap 15.)


Letölteni ppt "Közösségi vámjogi fogalmak BGF-KKFK - Nemzetközi gazdálkodás szak nappali tagozat Nemzetközi ügyletek logisztikája 2011. november 28. –december 5. Áts."

Hasonló előadás


Google Hirdetések