Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanulók sokoldalú megismerésének lehetőségei, eszközei

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanulók sokoldalú megismerésének lehetőségei, eszközei"— Előadás másolata:

1 Tanulók sokoldalú megismerésének lehetőségei, eszközei
NAPKÖZI- ÉS ISKOLAOTTHONOS NEVELÉS I. SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS ALSÓ TAGOZATOS TANÍTÓK SZÁMÁRA Tanulók sokoldalú megismerésének lehetőségei, eszközei KPSZTI BUDAPEST DECEMBER 3.

2 VISELKEDÉS ÜZENETEI

3 rosszul lesz begombolva.”
„Ha az első gombot rosszul gomboljuk be, az egész kabát rosszul lesz begombolva.” (Giordano Bruno)

4 Ha az első gombot jól gomboljuk be, az egész kabát jól lesz begombolva.

5 Mottó: „Nem létezik olyan filozófia, meggyőződés vagy elvrendszer, amelynek elsajátítására bárkit rábeszélnék. Csak arra vállalkozhatom, hogy az én tapasztalatom pillanatnyi jelentőségét én értelmezzem, és aszerint éljek. És igyekszem másoknak lehetővé tenni és megadni a szabadságot, amellyel a maguk belső szabadságát létrehozhatják, s ezzel a maguk számára értelmezhetik.” (Carl Rogers)

6 Mentálhigiéné = pszichológiai immunrendszer
„Célja az egészségesség, ezen belül - a lelki egészség megőrzése, - a pszichikai jólét fokozása, - a lelki jellegű (vagy eredetű) betegségek és problémák megelőzése, - az enyhébb magatartási zavarok stigmatizációtól mentes rendezése, - az ember egészségben tartásának elősegítése.” (Bagdy Emőke)

7 „A lelki egészség pozitív életérzéssel járó
belső folyamategyensúly és ebből következő viselkedés, amellyel az egyén biztosítja belső stabilitását és a társadalomban elfoglalt megfelelő helyét szüntelen változások –nehézségek, zavarok, terhelések, sőt olykor szomatikus betegségek és fenyegetettség – közepette is.” (Tomcsányi Teodóra)

8 „Munkánk művészet, amely a legszebb anyagon dolgozik, ami csak ember elé kerülhet, magán az emberi lény alakulásán és fejlődésén.”                        Rudolf Steiner

9 „Használati utasítás”

10 ÉLETPOZÍCIÓK „OK-KERET” Franklin Ernst (1971)
„Én nem vagyok OK – Te OK vagy” „- + pozíció” Bajom van magammal. Benned bízom. Jellemző működés:Elkerüllek, elmenekülök Depresszív beállítódás „Én OK vagyok – Te OK vagy” „+ + pozíció” Bízom magamban. Bízom benned. Jellemző működés: Jól kijövök veled Egészséges beállítódás „Én nem vagyok OK – Te nem vagy OK” „- - pozíció” Benned sem bízom. Jellemző működés: Sehova sem jutunk Feleslegesség, tehetetlenség „Én OK vagyok – Te nem vagy OK” + - pozíció Nem bízom benned. Jellemző működés: Megszabadulok tőled Paranoid, agresszív beállítódás

11 „Az emberekben hatalmas erőforrások rejlenek
alapvető attitűdjeik, önálló cselekvéseik megértésére és megváltoztatására. Ezeket az erőforrásokat fel lehet használni, ha létrehozzuk a megfelelő pszichikai légkört.” (Carl Rogers)

12 ELFOGADÁS

13 „Szeretni, örülni, ragaszkodni, bízni, és felelősséget vállalni csak az tud felnőtti életében,akit gyermekkorában az anyja elfogadott és szeretett.” Bagdy Emőke

14 „…ha úgy érezzük, hogy valaki őszintén elfogad olyannak, amilyen vagyok,
akkor máris hajlandó vagyok elmozdulni, elgondolkodni, hogyan szeretnék megváltozni, fejlődni, mássá válni, még inkább azzá, amivé válnom csak lehetséges.” Thomas Gordon

15 „A feltétel nélküli szeretet nem azt jelenti, hogy még sebzettebbé teszek valakit azzal, hogy mindent megteszek érte. A feltétel nélküli szeretet az, ami azt teszi, ami jó a másiknak.” Matthew Linn S.J. Mit kell elfogadni?

16 Önmegvalósítás önbecsülésem Identitásom egyediségem eredetiségem
pótolhatatlanságom kreativitásom Önmegvalósítás

17 Teljesítmény megbecsülés teljesítés: - munka - tanulás
megfelelés: - szerepek - kompetencia Teljesítmény

18 Társas valahova tartozás, kötődés elfogadottság, szeretet
Ismertség, presztízs izoláció elkerülése Társas

19 Biztonság lakás, megélhetés tartalékok, rend, méltóság
emberi kiszámíthatóság fizikai és érzelmi biztonság Biztonság

20 Az emberi szükségletek hierarchiája
( MASLOW - piramisa ) Túlélés optimális hőmérséklet, étel , ital, oxigén biológiai szükségletek, sex, alvás, mozgás

21 Az emberi szükségletek hierarchiája
( MASLOW - piramisa ) lakás, megélhetés tartalékok, rend, méltóság emberi kiszámíthatóság fizikai és érzelmi biztonság Biztonság Túlélés optimális hőmérséklet, étel , ital, oxigén biológiai szükségletek, sex, alvás, mozgás

22 Az emberi szükségletek hierarchiája
( MASLOW - piramisa ) valahova tartozás, kötődés elfogadottság, szeretet Ismertség, presztízs izoláció elkerülése Társas lakás, megélhetés tartalékok, rend, méltóság emberi kiszámíthatóság fizikai és érzelmi biztonság Biztonság optimális hőmérséklet, étel , ital, oxigén biológiai szükségletek, sex, alvás, mozgás Túlélés

23 Az emberi szükségletek hierarchiája
( MASLOW - piramisa ) megbecsülés teljesítés: - munka - tanulás megfelelés: - szerepek - kompetencia Teljesítmény valahova tartozás, kötődés elfogadottság, szeretet Ismertség, presztízs izoláció elkerülése Társas lakás, megélhetés tartalékok, rend, méltóság emberi kiszámíthatóság fizikai és érzelmi biztonság Biztonság optimális hőmérséklet, étel , ital, oxigén biológiai szükségletek, sex, alvás, mozgás Túlélés

24 Az emberi szükségletek hierarchiája
( MASLOW - piramisa ) önbecsülésem Identitásom egyediségem eredetiségem pótolhatatlanságom kreativitásom Önmegvalósítás megbecsülés teljesítés: - munka - tanulás megfelelés: - szerepek - kompetencia Teljesítmény valahova tartozás, kötődés elfogadottság, szeretet Ismertség, presztízs izoláció elkerülése Társas lakás, megélhetés tartalékok, rend, méltóság emberi kiszámíthatóság fizikai és érzelmi biztonság Biztonság optimális hőmérséklet, étel , ital, oxigén biológiai szükségletek, sex, alvás, mozgás Túlélés

25 Időkerék magán idő zajló idő intim idő

26 Értelem Érzelem

27 Érzelem Értelem

28 Értelem Érzelem

29 Marine Drilling egyik olajfúró-torony ügyvezetojétol jött St
Marine Drilling egyik olajfúró-torony ügyvezetojétol jött St. Johnsból, Newfoundlandról. Nekik ilyen hegyeket kellett eltéríteni a fúrótorony közeléből hajók vontatásával. Ebben a különleges helyzetben a víz nyugodt volt és a Nap egyenesen rásütött, ezért a búvárok képesek voltak a vízbe menni, hogy elkészítsék ezt a képet. Tiszta víz, mi?! Becslések szerint a súlya tonna. És most már tudjuk, miért mondják, hogy egy kép többet mondd ezer szónál..... és azt is tudjuk, miért süllyedt el a Titanic!

30 JÉGHEGY TEÓRIA DÜH HARAG tehetetlenség sértettség kiszolgáltatottság
félelem bizonytalanság féltékenység megalázottság sarokba szorítottság becsapottság hitetlenség elveszettség eszköztelenség erőtlenség fáradtság aggódás

31 ÉRZÉSEK

32

33

34 IGÉNYEK

35 "A jó nevelés azt jelenti, hogy HELYESEN reagálunk gyermekünk HELYTELEN viselkedésére." (John Rosemond gyermekpszichológus)

36 Pygmalion jelenség „Ha aszerint bánsz valakivel, amilyen,
csak még rosszabb lesz. De tekintsd olyannak, amilyennek képességei alapján lennie kéne, s akkor azzá is válik.” Goethe

37 Weöres Sándor Ki minek gondol, az vagyok annak... Ki minek gondol, az vagyok annak... Mért gondolsz különc rokontalannak? Jelet látsz gyűlni a homlokomra: Te vagy magad, ki e jelet vonja. S vigyázz hogy fénybe vagy árnyba játszik, Mert fénye-árnya terád sugárzik. Ítélsz rólam, mint bölcsről, badarról: Rajtam látsz törvényt sajátmagadról.

38 Okosnak nézel. Hát bízd magad rám. Bolondnak nézel. Csörög a sapkám
Okosnak nézel? Hát bízd magad rám. Bolondnak nézel? Csörög a sapkám. Ha lónak gondolsz, hátamra ülhetsz; Ha oroszlánnak, nem menekülhetsz. Szemem tavában magadat látod: Mint tükröd, vagyok leghűbb barátod. Mint tükröd, vagyok leghűbb barátod: Szemem tavában magadat látod.

39 Hogyan alakulnak a motivációk?
Jó vagyok benne Nem vagyok jó benne Rajtam múlik Sikerkeresés „Gyerünk, gyerünk!” Kudarckerülés Nem rajtam múlik Motiválatlan „Nem terem babér.” Felelősség elhárítása 39

40 HATÉKONY TANULÓ MEGISMERÉSI TECHNIKÁK

41 Mire szeretnénk nevelni? A ma gyermekei a holnap felnőttjei
Megértőek, elfogadóak legyenek másokkal és önmagukkal szemben Empátiával forduljanak az egész emberiség felé Felelősségvállalásra Partneri viszony cselekvő gyakorlására Jó paphoz hasonlóan holtig tanuljanak (élethosszig tartó tanulás) – szeressenek tanulni Kreatívak, rugalmasak, vállalkozó szelleműek legyenek – képesek a változásra, alkalmazkodásra a megváltozott élethelyzetekhez

42 A tanuló megismerésének célja
„…megőrizzék egyik legértékesebb tulajdonságukat, a tágra nyílt szemű, állhatatos, vezérlő kíváncsiságukat önmagukkal és a körülvevő világgal szemben” „…Hogy egységes – integrált – egésszé váljanak, hogy érzéseik áthassák gondolataikat, gondolataik áthassák érzékeiket, és azok kifejezését, vagyis hogy teljes személyiséggé váljanak.” (Carl Rogers)

43 „Akit megérintenek, akire rámosolyognak, akinek jelzéseire odafigyelnek, abban megerősödik az az egyedülálló élmény, hogy mint személy létezik.” (Járó Katalin- Juhász Erzsébet)

44 A megismerés alapelvei
- Légy motivált! - Légy hiteles! - Komplex pedagógiai folyamatba ágyazódjon! Legyen integráns része a mindennapi pedagógiai munkának! - A tanuló személyiségégéről viszonylag teljes képünk legyen!

45 Ismerjük meg a gyermek teljes tevékenység- és kapcsolatrendszerét „terepen”!
Humánökológiai szemléleten alapuljon! Foglalja magába az intrapszichés, az interperszonális és interkulturális jellemzők feltárását! Rendelkezz megfelelő szakmai felkészültséggel és sokféle módszertani eszközzel! A gyermekek életkori sajátosságai és jellemzői legyenek a meghatározók!

46 A pedagógus főbb módszerei a megismerésben
A tanuló megfigyelése – strukturált - strukturálatlan Kérdőíves módszerek Interjútechnikák Dokumentumelemzés

47 „Adj Uram türelmet, hogy elviseljem, amin nem tudok változtatni!
Reinhold Niebuhrnak tulajdonított fohász:  „Adj Uram türelmet, hogy elviseljem, amin nem tudok változtatni! Adj erőt, hogy képes legyek változtatni azon, amin lehet! És adj bölcsességet, hogy a kettő között különbséget tegyek!”

48 Köszönöm a figyelmet! Kalóné Gabi Elérhetőségeim: Tel.30/510-20-38


Letölteni ppt "Tanulók sokoldalú megismerésének lehetőségei, eszközei"

Hasonló előadás


Google Hirdetések