Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„ Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei „ Megváltozott.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„ Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei „ Megváltozott."— Előadás másolata:

1 „ Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei „ Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 27.

2 2 A jelen tervezési időszak prioritásai (főbb fejlesztési területek)  gazdaságfejlesztés  közlekedésfejlesztés  társadalmi megújulás  környezeti és energetikai fejlesztés  területfejlesztés  államreform

3 3 TÁMOP prioritásai 1.A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése 2.Alkalmazkodóképesség javítása (munkavállalók és szervezetek gazdasági és társadalmi változásokhoz való alkalmazkodásának segítése) 3.Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek 4.A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében 5.Társadalmi befogadás, részvétel erősítése 6.Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés 7.Az operatív program prioritási tengelyeinek megvalósítása a Közép- magyarországi régióban 8.Technikai segítségnyújtás 9.Technikai segítségnyújtás a Közép-magyarországi régióban

4 4 TÁMOP 1.1.1 kiemelt projekt Átfogó cél  A foglalkoztatás bővítése, a hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása, a munkaerő-piaci integráció/re-integráció segítése. Közvetlen cél  Az egészségkárosodással élő megváltozott munkaképességű személyek számára olyan foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások biztosítása, amelyek segítik a korábbi munkahelyre való visszatérést, vagy az újbóli elhelyezkedést.  A munkáltatók ösztönzése megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására.

5 5 A TÁMOP 1.1.1 projekt célcsoportjai A 2007. évi LXXXIV. törvény alapján rehabilitációs járadékban részesülő személyek. Rehabilitációs járadékra az jogosult, aki 50-79 százalékos egészségkárosodást szenvedett, és ezzel összefüggésben a jelenlegi vagy az egészségkárosodását megelőző munkakörében, illetve a képzettségének megfelelő más munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas, és - kereső tevékenységet nem folytat, vagy - a keresete, jövedelme legalább 30 százalékkal alacsonyabb az egészségkárosodást megelőző négy naptári hónapra vonatkozó keresete jövedelme havi átlagánál, továbbá rehabilitálható, és az életkora szerint szükséges szolgálati időt megszerezte

6 6 A TÁMOP 1.1.1 projekt célcsoportjai Az az álláskereső, akinek a) a munkaképesség-csökkenése – az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (a továbbiakban: ORSZI), 2007. augusztus 15-ét megelőzően az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértői Intézete szakvéleménye, illetőleg 2001. január 1-jét megelőzően, vasutas biztosítottak esetében a Magyar Államvasutak Orvosszakértői Intézetének szakvéleménye/szakhatósági állásfoglalása szerint – 50– 66%-os mértékű, illetőleg az egészségkárosodás – az ORSZI szakvéleménye/szakhatósági állásfoglalása szerint – 40–49 százalékos mértékű, vagy b) az egészségkárosodása – az ORSZI szakvéleménye/szakhatósági állásfoglalása szerint 50–79 százalékos mértékű, és ezzel összefüggésben a jelenlegi, vagy az egészségkárosodását megelőző munkakörében, illetve a képzettségének megfelelő más munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas és rehabilitálható.

7 7 TÁMOP 1.1.1 kiemelt projekt  A projekt megvalósítási időtartama: 2008. március 1. – 2013. február 28. (TÁMOP 1.1.1 /B pályázati szakasza: 2009.augusztus 3. – 2011. július 31.)  Bevonási időszak 2011. március 31-én lezárult  A projekt megvalósításához rendelkezésre álló forrás: 15 382 040 000 forint (TÁMOP 1.1.1 / B: 897 960 000 forint)  Bevonni tervezettek létszáma: 12 589 fő  Ténylegesen bevont létszám: 14 841 fő (118%)

8 8 A TÁMOP 1.1.1 projekt indikátorai Mutató neveTípusCélérték (fő) Projektbe bevont személyek számakimenet12 589 A bevontakból 40-79%-ban egészségkárosodott Rehabilitációs Járadékban nem részesülő személyek száma kimenet Maximum 25% Az egyéni programot sikeresen befejezők számaeredmény10 072 Az egyéni program befejezése után a 180. napon foglalkoztatott hatás3 323

9 9 A TÁMOP 1.1.1 projekt eredményei Mutató neve Célérték (fő) Tényérték (fő) Teljesülés aránya Projektbe bevont személyek száma12 58914 841118% Képzésben résztvevők száma6 4126 624103% Az egyéni programot sikeresen befejezők száma10 07211 219111% A program befejezése után a 180. napon foglalkoztatottak száma 3 3233 19896% 2012. Január 31-ei adatok alapján

10 10 A TÁMOP 1.1.1 projekt eredményei Életkor Általános vagy egyéb alapfokú oktatás ISCED 1-2. Középfokú oktatás felső évfolyamai ISCED 3. Középfokú oktatást követő, nem felsőfokú képzés ISCED 4. Felsőoktatás ISCED 5-6. Összesen 20 év alattiak 690015 20-24 évesek 497454132 25-44 évesek 1 4963 3811363005 313 45-49 évesek 1 2032 6501312234 207 50-54 évesek 1 2202 5481262204 114 55-64 évesek 41956033491 061 Összesen 4 3939 22143179614 842 Korosztályokat tekintve a legnagyobb arányban a 25-44 évesek kerültek bevonásra. A nők és férfiak aránya 55-45 % A bevontak több mint 50 %-a középfokú végzettséggel rendelkezik. 2012. december 31-ei adatok alapján

11 11 A program által a munkaadóknak nyújtható támogatások  Bértámogatás (bér + járulék 60 %-a legfeljebb 12 hónap időtartamra)  Bérköltség-támogatás (bér + járulék 100 %-a 3-12 hónapra)  Utazási költségek támogatása (munkába járás költségeinek 100 %-)  Vállalkozóvá válás támogatása (6 hónapra)

12 12 TÁMOP 1.1.1 eredmények Bérjellegű támogatások A projektbe bevontak közül bérjellegű támogatásban részesülők száma (fő) Bértámogatás778 Munkatapasztalat -szerzés céljából bérköltség támogatás ( első alkalommal munkába lépő személyek számára, ahol a korábbi munkatapasztalatra nem lehet támaszkodni) 180 Munkagyakorlat -szerzés céljából bérköltség támogatás ( korábbi munkakörtől eltérő új munkakörben vagy a korábbihoz hasonló de magasabb képzettséget igénylő munkakörben) 7 374 Munka kipróbálás céljából bérköltség támogatás ( a munkavállaló munkabírásának felmérése, korábbi szakmai tapasztalatainak figyelembevételével) 3 599 Összesen:11 931

13 13 TÁMOP 1.1.1 eredmények Képzéshez kapcsolódó támogatások A projektbe bevontak közül képzéshez kapcsolódó támogatásban részesülők száma (fő) Keresetpótló juttatás75 Képzési támogatás6 543 Képzéshez kapcsolódó utazási költségek 1 660 Képzési alkalmassági vizsgálat1 689 Összesen:9 967 2012. december 31-ei adatok alapján

14 14 TÁMOP 1.1.1 eredmények Munkaerő-piaci szolgáltatások Esetszám Mentori segítségnyújtás21 003 Rehabilitációs tanácsadás12 090 Egyéni munkatanácsadás7 011 Munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása 8 006 Munkaközvetítés6 788 Egyéni álláskeresési tanácsadás4 157 Álláskeresési technikák oktatása487 Pályamódosítása tanácsadás827 Motivációs csoportos foglalkozás366 Re-integráló csoportos foglalkozás256

15 15 TÁMOP 1.1.1 eredmények Képzés típusaKépzésbe vontak száma (fő) ECDL tanfolyam856 Számítógép kezelő159 Angol alapszintű nyelvi képzés106 Biztonsági őr102 Élelmiszer- és vegyi áru eladó37 Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó24 Kéz- és lábápoló, műköröm építő24 Raktárkezelő19 Irodai asszisztens18 Óvodai dajka14 Szociális gondozó és ápoló12

16 16 TÁMOP 1.1.1 eredmények Képzés típusaKépzésbe vontak száma (fő) Méhész1 Vadászpuska műves1 Uszodamester, fürdőmester1 Cukorgyártó1 Hangmester1 Műtárgybecsüs2

17 17 TÁMOP 1.1.1 eredmények Képzés típusaKépzésbe vontak száma (fő) Pályaorientáló és álláskeresési ismeretek oktatása2 148 Képességfejlesztő és motivációs tréning934 Munkára felkészítő tréning853 Foglalkozási rehabilitációra felkészítő tanfolyam381 Személyiségfejlesztő és motivációs képzés346 Kompetencia fejlesztő képzés335 Álláskeresést, elhelyezkedést elősegítő ismeretek246

18 18 Felhasznált források (1.) Célcsoport Forrás felhasználás 2008-2012 (Ft) Megváltozott munkaképességű álláskeresők3 026 376 949 Rehabilitációs Járadékban részesülők 6 196 289 822

19 19 Felhasznált források (2.) Támogatások Forrás felhasználás 2008-2012 (Ft) Képzési támogatás533 432 463 Bérjellegű támogatások 7 245 886 814 A projekt megvalósításához rendelkezésre álló forrás: 15 382 040 000 forint, melyből 2013. február 6-áig 11 832 577 490 forint került kifizetésre, amely 77 %-os forrásfelhasználást jelent.

20 20 TÁMOP 1.1.1/B Megváltozott munkaképességű emberek munkahelyeinek adaptációja TÁMOP 1.1.1 /B pályázati szakasza: 2009.augusztus 3. – 2011. július 31.  A projekt megvalósításához rendelkezésre álló forrás: 897 960 000 forint ebből Közép-magyarországi régióban: 176 100 000 forint ebből Konvergencia régióban: 721 860 000 forint Nyertes pályázatok száma  2009-ben 1 darab a Konvergencia régióban 25 000 000 forint  2011-ben 46 darab összesen 820 947 753 forint ebből Közép-magyarországi régióban 10 darab 161 705 644 forint ebből Konvergencia régióban 36 darab 659 242 109 forint

21 21 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "„ Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei „ Megváltozott."

Hasonló előadás


Google Hirdetések