Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Okmány-mintatár Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Okmány-mintatár Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal"— Előadás másolata:

1 Okmány-mintatár Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
Észak-alföldi Regionális Igazgatóság 2010

2 A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek okmányai évi I. törvény, 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet, 25/2007 (V. 31.) IRM rend. „A magyar állampolgár kivételével az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgárának, továbbá az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállású személynek (a továbbiakban: EGT-állampolgár), az EGT-állampolgár magyar állampolgársággal nem rendelkező, az EGT-állampolgárt kísérő vagy hozzá csatlakozó családtagjának (a továbbiakban: az EGT-állampolgár családtagja), a magyar állampolgár magyar állampolgársággal nem rendelkező, a magyar állampolgárt kísérő vagy hozzá csatlakozó családtagjának (a továbbiakban: a magyar állampolgár családtagja), valamint annak az EGT-állampolgárt vagy a magyar állampolgárt kísérő vagy hozzá csatlakozó személynek, aki a magyar állampolgár eltartottja, vagy vele legalább egy éve egy háztartásban él, illetve akiről súlyos egészségügyi okból a magyar állampolgár személyesen gondoskodik, - abban az országban, ahonnan érkeznek - az EGT-állampolgár eltartottja volt, vagy vele legalább egy évig egy háztartásban élt, illetve akiről súlyos egészségügyi okból az EGT-állampolgár személyesen gondoskodik, és a hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi.”

3 Regisztrációs igazolás
Csak származási országa érvényes személyi igazolványával vagy útlevelével együtt érvényes! Kártya formátumú okmány.

4 Tartózkodási kártya magyar állampolgár családtagja részére
Nevével ellentétben matrica formátumú okmány, a vörös jelölésen belüli rész beragasztásra kerül a külföldi útlevelébe. Egyéniesített kis körbélyegző kerül az okmány jobb oldalára, a kiadó ügyintéző aláírása mellé. A „Megjegyzések” rovatban kerül feltüntetésre, hogy „tartózkodási kártya magyar állampolgár családtagja részére”.

5 Tartózkodási kártya EGT állampolgár családtagja részére
Kártya formátumú okmány. (Példa: német állampolgár orosz férje részére.)

6 Állandó tartózkodási kártya
Kártya formátumú okmány. Csak származási országa érvényes személyi igazolványával vagy útlevelével együtt érvényes!

7 EGT tartózkodási engedély
Kiállításuk május 1. és június 30. között történt, érvényességi idejük maximum öt év volt, így a még érvényes EGT tartózkodási engedélyek legkésőbb június 30-án lejárnak. Kártya formátumú okmány.

8 A harmadik országbeli állampolgárok okmányai 2007. évi II
A harmadik országbeli állampolgárok okmányai évi II. törvény (a továbbiakban: Harmtv.), 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet, 25/2007 (V. 31.) IRM rend. „Harmadik országbeli állampolgár: a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek kivételével a nem magyar állampolgár és a hontalan.”

9 Vízum Matrica formátumú okmány, a vörös jelölésen belüli rész beragasztásra kerül a külföldi útlevelébe.

10 Tartózkodási, letelepedési és bevándorlási engedély
Matrica formátumú okmány, a vörös jelölésen belüli rész beragasztásra kerül a külföldi útlevelébe. Egyéniesített kis körbélyegző kerül az okmány jobb oldalára, a kiadó ügyintéző aláírása mellé. Tartózkodás esetén a tartózkodás célja kerül nyomtatásra „Az engedély típusa” részhez, a „Megjegyzések” rész üresen marad. Letelepedés esetén „letelepedett”, „nemzeti letelepedési engedély” vagy „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező - EK” felirat kerül nyomtatásra a „Megjegyzések” részhez, „Az engedély típusa” rész üresen marad. Bevándorlás esetén „bevándorlási engedély” felirat kerül nyomtatásra a „Megjegyzések” részhez, „Az engedély típusa” rész üresen marad.

11 Letelepedési engedély (régi típusú)
Kártya formátumú okmány. Kiállításuk január 1. és június 30. között történt, érvényességi idejük maximum öt év volt, így a még érvényes ilyen formátumú letelepedési engedélyek legkésőbb június 30-án lejárnak.

12 Bevándorolt és leteledett jogállású személy úti okmánya
Borító Első oldal

13 Bevándorolt és leteledett jogállású személy úti okmánya
„Az idegenrendészeti hatóság a bevándorolt, illetve a letelepedett harmadik országbeli állampolgárt - kérelmére, külföldre utazás céljából - a Magyar Köztársaság területére visszatérésre jogosító úti okmánnyal láthatja el, ha származási országa érvényes úti okmányával nem rendelkezik, és az rajta kívül álló okból nem pótolható. Az úti okmány a kiállítástól számított egy évig érvényes.” Személyi rész, beragasztásra kerül az úti okmányba.

14 Utazási igazolvány hontalan személy részére
„Az idegenrendészeti hatóság a Magyar Köztársaság területén tartózkodó hontalant - kérelmére, külföldre utazás céljából - az érvényesség idején belül a Magyar Köztársaság területére történő visszatérésre jogosító úti okmánnyal látja el. Az úti okmány a kiállítástól számított egy évig érvényes.” Személyi rész, beragasztásra kerül az úti okmányba. Borító

15 Humanitárius tartózkodási engedély
Kártya formátumú okmány. „Az e törvényben foglalt tartózkodási feltételek hiányában humanitárius célból tartózkodási engedéllyel kell ellátni a) akit a Magyar Köztársaság hontalanként ismert el; b) akit a Magyar Köztársaság befogadottként ismert el; c) azt a harmadik országbeli állampolgárt, aki a menekültügyi hatóságtól menekültkénti elismerését kérte, vagy a menekültügyi hatóságtól ideiglenes vagy kiegészítő védelmet kért; d) azt a harmadik országbeli állampolgárt, aki a Magyar Köztársaság területén született és azt követően a magyar jog szerint érte felelős személy felügyelete nélkül maradt, illetve a kísérő nélküli kiskorút; e) jelentős bűnüldözési vagy nemzetbiztonsági érdekből az ügyész, a bíróság, illetve a nemzetbiztonsági szerv indítványára azt a harmadik országbeli állampolgárt, illetve rá tekintettel más harmadik országbeli állampolgárt, aki bűncselekmény felderítése érdekében a hatóságokkal - a bizonyítást jelentősen elősegítő módon - együttműködik.”

16 Ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás
„Ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolással kell ellátni azt a harmadik országbeli állampolgárt, a) aki tartózkodási engedély iránti kérelmet nyújtott be és az engedély kiadásáig nemzeti vízumának vagy korábbi tartózkodási engedélyének érvényességi ideje lejárt, vagy e törvény szerint tartózkodási engedéllyel kell ellátni; b) aki a Magyar Köztársaság területén ideiglenes letelepedési engedély iránti kérelmet nyújtott be; c) aki azért tartózkodik a jogszerű tartózkodás időtartamát meghaladóan a Magyar Köztársaság területén, mert kiutazását humanitárius, keresőtevékenységével összefüggő, nem önhibájából eredő személyes vagy elháríthatatlan ok fennállása akadályozza; d) aki a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgár szülő gyermekeként született a Magyar Köztársaság területén és jogszerű magyarországi tartózkodása az e törvényben szabályozott más engedéllyel nem biztosítható; e) aki emberkereskedelem áldozata, az áldozatsegítő hatóság indítványára, a gondolkodási idő tartamára; f) akinek beutazását a Harmtv. 13. § (2) bekezdése alapján engedélyezik, feltéve, hogy a Magyar Köztársaság területén történő tartózkodásra jogosító engedéllyel nem rendelkezik; g) akinek az úti okmányát külön törvény alapján visszatartották, és nem rendelkezik a Magyar Köztársaság területén történő tartózkodásra jogosító engedéllyel; h) akivel szemben jogellenes beutazás, illetve tartózkodás miatt idegenrendészeti eljárás van folyamatban; i) aki hontalansága megállapítását kérte, az eljárás időtartamára, feltéve, hogy a Magyar Köztársaság területén történő tartózkodásra jogosító engedéllyel nem rendelkezik; j) akit kijelölt helyen való tartózkodásra köteleztek.”

17 Kishatárforgalmi engedély
Matrica formátumú okmány, beragasztásra kerül a külföldi útlevelébe.

18 Egyszeri utazásra jogosító úti okmány
Lapokmány, mérete: A4 „Az idegenrendészeti hatóság egyszeri utazásra jogosító úti okmányt adhat ki a harmadik országbeli állampolgár részére az állandó tartózkodási helye szerinti országba történő visszatéréséhez, ha elveszett vagy megsemmisült úti okmánya nem pótolható.”

19 Meghívólevél Lapokmány, mérete: A4
„Látogatási célú beutazás és tartózkodás esetén a Tv. 13. § (1) bekezdés d)-g) pontjában foglalt feltételek fennállása hatósági hozzájárulással ellátott meghívólevéllel (a továbbiakban: meghívólevél) igazolható. […] A meghívólevél önmagában nem jogosítja a harmadik országbeli állampolgárt a Magyar Köztársaság területére történő beutazásra.”

20 2007. évi LXXX. törvény és a 301/2007. (XI. 9. ) Korm
2007. évi LXXX. törvény és a 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó személyek okmányai „E törvény alkalmazásában a) külföldi: a nem magyar állampolgár és a hontalan; b) hontalan: akit saját joga szerint egyetlen állam sem ismer el állampolgárának; c) menedékjog: jogcím a Magyar Köztársaság területén való tartózkodásra, egyidejű védelem a visszaküldés, a kiutasítás és a kiadatás ellen; d) kiegészítő védelem: az oltalmazottat megillető jogok és az őt terhelő kötelezettségek összessége; e) ideiglenes védelem: a menedékest megillető jogok és az őt terhelő kötelezettségek összessége. A Magyar Köztársaság menekültként ismeri el azt a külföldit, aki faji, illetve vallási okok, nemzeti hovatartozása, meghatározott társadalmi csoporthoz tartozása, politikai meggyőződése miatti üldöztetése vagy az üldözéstől való megalapozott félelme miatt származási országán kívül tartózkodik, és nem tudja, vagy az üldözéstől való félelmében nem kívánja a származási országa védelmét igénybe venni. A Magyar Köztársaság oltalmazottként kiegészítő védelemben részesíti azt a külföldit, aki nem felel meg a menekültkénti elismerés feltételeinek, de fennáll annak a veszélye, hogy származási országába történő visszatérése esetén őt súlyos sérelem érné, és nem tudja, vagy az e veszélytől való félelmében nem kívánja a származási országa védelmét igénybe venni.

21 2007. évi LXXX. törvény és a 301/2007. (XI. 9. ) Korm
2007. évi LXXX. törvény és a 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó személyek okmányai A Magyar Köztársaság menedékesként ideiglenes védelemben részesíti azt a külföldit, aki a Magyar Köztársaság területére tömegesen menekülők olyan csoportjába tartozik, amelyet a) az Európai Unió Tanácsa - a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlása esetén nyújtandó átmeneti védelem minimumkövetelményeiről, valamint a tagállamok e személyek befogadása és a befogadás következményeinek viselése tekintetében tett erőfeszítései közötti egyensúly előmozdítására irányuló intézkedésekről szóló, július 20-i, 2001/55/EK tanácsi irányelvben (a továbbiakban: 2001/55/EK irányelv) meghatározott eljárás szerint - ideiglenes védelemre jogosultként elismert, vagy b) az Országgyűlés ideiglenes védelemre jogosultként ismert el, mivel a csoportba tartozó személyek hazájukból fegyveres konfliktus, polgárháború vagy etnikai összecsapás, illetve az emberi jogok általános, módszeres vagy durva megsértése - így különösen kínzás, kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód - miatt elmenekülni kényszerültek. Az elismerését kérő személyazonosságát érvényes úti okmánya, személyazonosító igazolványa vagy egyéb, személyazonosításra alkalmas okmánya igazolja. Ha az elismerését kérő a) a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik magyarországi tartózkodásra jogosító engedéllyel, és b) a Magyar Köztársaság területén történő tartózkodása azon a tényen alapul, hogy elismerését kéri, a menekültügyi hatóság - a külön jogszabály alapján - humanitárius célból tartózkodási engedélyt állít ki a részére. Ha az elismerését kérő személyazonosításra alkalmas okmánnyal nem rendelkezik, a menekültügyi hatóság a tartózkodási engedély kiállítása során - a tartózkodási engedélyben foglalt adatok tekintetében - az elismerését kérő nyilatkozatát veszi alapul.”

22 Humanitárius tartózkodási engedély menedékjogot kérők részére
Kártya formátumú okmány.

23 Úti okmány oltalmazottként elismert személy részére
Személyi rész, beragasztásra kerül az úti okmányba. Borító (lyukasztással érvénytelenítve)

24 Utazási igazolvány (1951. július 28-i egyezmény) – ún
Utazási igazolvány (1951. július 28-i egyezmény) – ún. „konvenciós útlevél” Borító

25 Utazási igazolvány (1951. július 28-i egyezmény) – ún
Utazási igazolvány (1951. július 28-i egyezmény) – ún. „konvenciós útlevél”

26 Utazási igazolvány (1951. július 28-i egyezmény) – ún
Utazási igazolvány (1951. július 28-i egyezmény) – ún. „konvenciós útlevél”

27 Utazási igazolvány (1951. július 28-i egyezmény) – ún
Utazási igazolvány (1951. július 28-i egyezmény) – ún. „konvenciós útlevél”

28 Szomália magán-, szolgálati és diplomata-útlevele
328/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgárok részére kiállított, magyarországi beutazás céljából elismert okmányok meghatározásáról A Magyar Köztársaság által el nem ismert magán-, szolgálati és diplomata-útlevelek listája Szomália magán-, szolgálati és diplomata-útlevele 2. Irak magán-, szolgálati és diplomata-útlevele, „S”-sorozat 3. Nigéria - laminált adatoldalt tartalmazó magánútlevél, „A” és „AA” sorozat (ld. a következő diákat!)

29 első előzék normál fényben
Nigéria, laminált adatoldalt tartalmazó magánútlevél, „A” és „AA” sorozat (Ez nem fogadható el!) borító normál fényben első előzék normál fényben

30 Nigéria, laminált adatoldalt tartalmazó magánútlevél, „A” és „AA” sorozat (Ez nem fogadható el!)
középső oldalpár normál fényben adatoldal normál fényben

31 Új típusú, biometrikus nigériai útlevél
adatoldal normál fényben borító normál fényben


Letölteni ppt "Okmány-mintatár Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal"

Hasonló előadás


Google Hirdetések