Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A legális migrációt érintő szakterület bemutatása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A legális migrációt érintő szakterület bemutatása"— Előadás másolata:

1 A legális migrációt érintő szakterület bemutatása
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság A legális migrációt érintő szakterület bemutatása Készítette: dr. Tóth Krisztina (2009. június 16) és dr. Sipos Anikó (2009. november 22.)

2 EU

3 Tartózkodási jogcímek a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi II. törvény alapján

4 HARMADIK ORSZÁGBELI ÁLLAMPOLGÁR (személyi hatály)
Ellenkező bizonyításig az a személy, aki állampolgársága igazolására harmadik ország által kiállított érvényes úti okmányt használ fel, vagy Az a személy, aki nem valószínűsíti, hogy külön törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik.

5 HAT HÓNAPON BELÜL HÁROM HÓNAPOT MEG NEM HALADÓ TARTÓZKODÁS
a Schengeni határ-ellenőrzési kódexben foglalt feltételeknek (5. cikk) meg kell felelni!!! Érvényes úti okmány, Érvényes vízum (érvényes tartózkodási engedély), Igazolt tartózkodási cél, Megfelelő anyagi fedezet, Nem áll SIS-figyelmeztető jelzés hatálya alatt, Nem jelent veszélyt közrendre, belső biztonságra, közegészségügyre, nemzetközi kapcsolatokra.

6 HAT HÓNAPON BELÜL HÁROM HÓNAPOT MEG NEM HALADÓ TARTÓZKODÁS
Repülőtéri tranzitvízum „A” Átutazóvízum „B” Rövid időtartamú tartózkodásra jogosító vízum „C” Vízumhosszabbítás (humanitárius/keresőtevékenységgel összefüggő/személyes vagy elháríthatatlan ok) Vízummentes beutazás és tartózkodás

7 VÍZUMMENTES BEUTAZÁS ÉS TARTÓZKODÁS
539/2001/EK rendelet II. mellékletében felsorolt országok állampolgárai, az EU tagállamok által kiállított menekült vagy hontalan útlevéllel rendelkezők, 539/2001/EK rendelet II. mellékletében felsorolt országok által a menekültként vagy hontalanként elismert személyek részére kiállított útlevéllel rendelkezők, katasztrófa vagy baleset esetén a segély vagy mentő légi járatok személyzete, a segítségnyújtásban közreműködő harmadik országbeli állampolgár, ENSZ, ET, vagy a Nemzetközi Büntetőbíróság által kiállított úti okmánnyal rendelkező harmadik országbeli állampolgár, a tranzitegyezmény ( 895/2006/EK és a 896/2006/EK határozat)hatálya alá tartozók.

8 HÁROM HÓNAPOT MEGHALADÓ TARTÓZKODÁSRA JOGOSÍTÓ VÍZUMOK ÉS ENGEDÉLYEK
Szezonális munkavállalási vízum Nemzeti vízum Tartózkodási engedély kapcsolódik: tartózkodási engedély felvételére jogosító vízum Bevándorlási engedély Letelepedési engedély Ideiglenes letelepedési engedély Nemzeti letelepedési engedély EK letelepedési engedély

9 A HÁROM HÓNAPOT MEGAHALDÓ TARTÓZKODÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
Három hónapot meghaladó tartózkodás céljából az a harmadik országbeli állampolgár utazhat be, illetve tartózkodhat, aki Rendelkezik érvényes úti okmánnyal, Rendelkezik három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító vízummal, tartózkodási/ bevándorlási/letelepedési, ideiglenes letelepedési/nemzeti letelepedési/EK letelepedési engedéllyel, Rendelkezik a vissza-, vagy továbbutazáshoz szükséges engedéllyel, Igazolja beutazása és tartózkodása célját, Rendelkezik szálláshellyel vagy lakóhellyel, Tartózkodása teljes időtartamára rendelkezik a lakhatását és megélhetését, valamint a kiutazás költségeit is biztosító anyagi fedezettel, Az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak minősül, vagy egészségügyi ellátásának költségeit biztosítani tudja, Nem áll kiutasítás vagy BTT hatálya alatt, illetve beutazása és tartózkodása nem veszélyezteti a Magyar Köztársaság közbiztonságát, nemzetbiztonságát, vagy közegészségügyi érdekeit, Nem áll beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő SIS figyelmeztető jelzés hatálya alatt.

10 A HÁROM HÓNAPOT MEGHALADÓ TARTÓZKODÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK
Családi együttélés Keresőtevékenység folytatása Tanulmányi Kutatás Hivatalos Gyógykezelés Látogatás (e célból nem hosszabbítható) hatósági záradékkal ellátott meghívólevéllel Önkéntes tevékenység (közérdekű; nem hosszabbítható) Nemzeti Egyéb

11 KERESŐTEVÉKENYSÉG CÉLÚ TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLY

12 CSALÁDI EGYÜTTÉLÉS CÉLÚ TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLY

13 TANULMÁNYI CÉLÚ TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLY

14 IDEIGLENES TARTÓZKODÁSRA JOGOSÍTÓ IGAZOLÁS
Azt a harmadik országbeli állampolgárt kell ellátni ezzel az okmánnyal: Akinek tartózkodási engedély/ideiglenes letelepedési engedély iránti kérelme van folyamatban és korábbi engedélyének érvényességi ideje lejárt. Érvényessége: 3 hó, alkalmaként legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható Akivel szemben jogellenes beutazás, illetve tartózkodás miatt idegenrendészeti eljárás van folyamatban.

15 A Tv. 30. § által meghatározott további esetekben, pl.
hontalansági eljárás időtartamára Érvényessége:, 6 hó, alkalmaként legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható emberkereskedelem áldozata részére Érvényessége: 1 hó, nem hosszabbítható akit kijelölt helyen való tartózkodásra köteleztek Érvényessége: 6 hó, alkalmaként legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható

16 IDEIGLENES TARTÓZKODÁSRA JOGOSÍTÓ IGAZOLÁS

17 LETELEPEDÉSI ENGEDÉLY
Az engedélyezés általános feltételei: Megélhetés és lakhatás biztosított, Az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak minősül, vagy ellátásának költségeit biztosítani tudja, Törvényben meghatározott kizáró ok ne álljon fenn. Kizáró ok: Büntetett előélet (joghátrányok alól még nem mentesült), Letelepedése veszélyezteti a nemzetbiztonságot, Kiutasítás vagy beutazási és tartózkodási tilalom, illetve beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő SIS figyelmeztető jelzés hatálya alatt áll.

18 LETELEPEDÉSI ENGEDÉLY
Típusai: Ideiglenes letelepedési engedély az kaphat, aki az Európai Unió valamely tagállamában huzamos tartózkodói jogállást szerzett és keresőtevékenység, tanulmányok folytatása, vagy egyéb célból kíván az országban tartózkodni Nemzeti letelepedési engedély feltétele a három éves jogszerű és megszakítás nélküli magyarországi tartózkodás EK letelepedési engedély feltétele az öt éves jogszerű és megszakítás nélküli magyarországi tartózkodás

19 NEMZETI LETELEPEDÉSI ENGEDÉLY

20 BEVÁNDORLÁSI ENGEDÉLY

21 SZÁLLÁSHELY-BEJELNTÉSI KÖTELEZETTSÉG
Magánszálláshelyen -beutazástól számított 3 napon belül, ha tartózkodása a beutazásától számított 30 napot meghaladja, - igazoló szelvényt az útlevéllel együtt kell őrizni. Kereskedelmi szálláshelyen -vendégkönyv -a harmadik országbeli állampolgárok adatait külön kell vezetni, - tárgyévet követő március 31-ig le kell adni (szálláshely üzemeltetőjének kötelezettsége).

22 HUMANITÁRIUS TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLY
Eljáró hatóság Jogosultja Érvényességi idő BÁH Regionális Igazgatóság Hontalanként elismert 1 év, alkalmanként legfeljebb 1 évvel meghosszabbítható BÁH Regionális Igazgatóság, Menekültügyi Hatóság Befogadottként elismert Menekültügyi Hatóság Menekültkénti elismerését kérte Ideiglenes vagy kiegészítő védelmet kért BÁH Regionális Igazgatóság (gyámhatóság kezdeményezésére) Kísérő nélküli kkorú MK területén született, de érte felelős személy felügyelete nélkül maradt BÁH Reg. Igság hivatalból – ügyész, bság, nemzbizt-i szerv indítv. Jelentős bűnüldözési vagy nemzetbiztonsági érdekből 6 hónap, alkalmanként legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható

23 BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG
Szálláshely bejelentési kötelezettség Szálláshely-változás bejelentési kötelezettség Gyermek születésének bejelentése Személyi okmányokkal kapcsolatos bejelentések: elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés

24 ADATSZOLGÁLTATÁS Adat szolgáltatható Adat igényelhető

25 Adat szolgáltatható Adat szolgáltatható a következő szervek részére
Igazságszolgáltatási szervek Nyomozó hatóságok Nemzetbiztonsági szolgálatok Adóhatóság Az idegenrendészeti eljárásban közreműködő szakhatóságok, Vámhatóság Állampolgársági ügyekben eljáró hatóság Menekültügyi hatóság Munkaügyi hatóság A személyi adat- és lakcímnyilvántartással kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság Munkavédelmi hatóság Közegészségügyi hatóság

26 Adat igényelhető Adat igényelhető
Személyi adat- és lakcímnyilvántartásból Bűntettesek, a kényszerintézkedés, illetve a büntetőeljárás alatt állók nyilvántartásából Körözési nyilvántartásból Munkavállalási engedéllyel rendelkezők nyilvántartásából Cégnyilvántartásból Egyéni vállalkozói engedéllyel rendelkezők nyilvántartásából Közegészségügyi hatóságtól

27 Tartózkodási jogcímek a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi I. törvény alapján

28 A SZABAD MOZGÁS ÉS TARTÓZKODÁS JOGA MEGILLETI (a törvény személyi hatálya):
Az EGT-állampolgárt (EU polgár, korábbi EFTA –Európai Szabadkereskedelmi Társulás – országok (Norvégia, Liechtenstein, Izland) és Svájc Államszövetség – külön megállapodás alapján –állampolgárai) Az EGT-állampolgár harmadik országbeli (az EGT-állampolgárt kísérő, vagy hozzá csatlakozó) családtagját, A magyar állampolgár harmadik országbeli (a magyar állampolgárt kísérő vagy hozzá csatlakozó) családtagját. Ha a hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi (2007. évi I. tv. 8.§)

29 Harmadik ország állampolgárságával rendelkező személy: Minden olyan nem magyar állampolgár, aki nem EGT állampolgár, ideértve a hontalant is (2007. évi I. tv. 8.§) Családtag EGT állampolgár házastársa Magyar állampolgár házastársa EGT állampolgár vagy házastársa 21. életévét be nem töltött vagy eltartott leszármazója Magyar állampolgár vagy házastársa 21. életévét be nem töltött vagy eltartott leszármazója EGT állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője akkor, ha az Szmtv. másként nem rendelkezik Magyar állampolgár vagy házastársa felmenője A kkorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező személy Akinek az eljáró hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi

30 Speciális szabály (személyi hatály)
Diplomáciai vagy egyéb személyes mentességet élvező, illetve nemzetközi szerződés alapján beutazó EGT állampolgárra akkor kell alkalmazni, ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik

31 Személyi hatály nem terjed ki
A külön törvény (2007. évi LXXX. tv., és 301/2007. (XI.9.) Korm.r.) alapján a magyar menekültügyi hatóság által menekültként elismert, illetve ideiglenes vagy kiegészítő védelemben részesített személyekre Magyar állampolgárokra (akkor sem, ha kettős állampolgár)

32 TARTÓZKODÁSI JOGOSULTSÁGOK
A beutazás és a három hónapot meg nem haladó tartózkodás joga A három hónapot meghaladó tartózkodás joga (EGT állampolgár / családtag) Az állandó tartózkodás joga

33 A beutazás és a három hónapot meg nem haladó tartózkodás joga
A beutazás és a három hónapot meg nem haladó tartózkodás joga megilleti érvényes úti okmány (harmadik országbeli, vízumkötelezett állampolgár esetében vízum is kell) vagy személyazonosító igazolvány birtokában, mindaddig, amíg tartózkodása nem jelent indokolatlan terhet a Magyar Köztársaság szociális ellátó rendszerére Vízum Mire jogosít az érvényes vízum? – Arra, hogy a kiállításától számított három hónap alatti többszöri – vagy egyszeri – beutazásra. Ki kaphat beutazásra jogosító vízumot? – Aki eleget tesz a Schengeni határ-ellenőrzési kódex (562/2006/EK rendelet) 5. cikk (1) bekezdés a), c) és e) pontjában foglalt feltételeknek Hol lehet benyújtani a vízum iránti kérelmet? – Bármely magyar konzuli tisztviselőnél vagy a MK nevében a kérelem átvételére feljogosított más állam külképviseletén, kivételes esetben a határátkelőhelyen.

34 Mely esetekben utazhat be vízum nélkül a családtag a MK területére?
Rendelkezik tartózkodási kártyával vagy állandó tartózkodási kártyával, illetve egy EGT tagállam által – harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag részére - kiállított tartózkodási kártyával, vagy ha Olyan ország polgára, akik részére a vízummentes beutazás lehetősége biztosított. (539/2001/EK tanácsi rendelet – külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról)

35 A három hónapot meghaladó tartózkodás joga -EGT állampolgár
megilleti az EGT állampolgárt, aki keresőtevékenységet folytat elegendő forrással rendelkezik (egyéb cél) tanulmányokat folytat Családtag Kérelem benyújtása: legkésőbb a beutazástól számított 93. napon Eljárás díja: Ft Be kell mutatni: érvényes úti okmányt vagy személyi igazolványt Kiállított okmány: regisztrációs igazolás, kártya formátumú, határozatlan ideig érvényes

36 A három hónapot meghaladó tartózkodás joga - családtag
EGT állampolgár családtagja Ha az EGT állampolgár keresőtevékenységet folytat vagy egyéb célból tartózkodik a MK területén, akkor bármely családtagja jogosult tartózkodásra, DE! ha tanuló, akkor csak házastársa és eltartott gyermeke. Kérelem benyújtása: legkésőbb a beutazástól számított 93. napon, a hosszabbítás iránti kérelmet a lejárat előtti 30. napon kell benyújtani. Igazolás. Eljárás díja: Ft (hosszabbítás, pótlás, csere is) Be kell mutatni: érvényes úti okmányt és vízumkötelezettség esetén a vízumot Kiállított okmány: tartózkodási kártya, ID-2-es kártya hosszabbítható, érvényességi ideje igazodik az EGT állampolgár családtaghoz

37 Magyar állampolgár családtagja
Ha a magyar állampolgár kereső tevékenységet folytat vagy elegendő forrással rendelkezik ahhoz, hogy a tartózkodás ne jelentsen indokolatlan terhet a MK szociális ellátórendszerére ÉS biztosítási jogviszonyban jogosult az egészségügyi ellátásra, vagy annak fedezetésről maga gondoskodik. KIVÉTEL: 7.§ (3) bekezdés Kérelem benyújtása: legkésőbb a beutazástól számított 93. napon. Igazolás. Eljárás díja: Ft (hosszabbítás, pótlás, csere is) Be kell mutatni: érvényes úti okmányt és vízumkötelezettség esetén a vízumot Kiállított okmány: tartózkodási kártya, matrica formátumú, érvényességi ideje 5 év

38 Az állandó tartózkodás joga
Főszabály szerint megilleti azt, aki öt éven át megszakítás nélkül, jogszerűen a Magyar Köztársaság területén tartózkodott EGT állampolgár EGT állampolgár családtagja Magyar állampolgár családtagja Akinek családtagként való beutazását és tartózkodását az eljáró hatóság engedélyezte Kérelem benyújtása: a tartózkodási kártya lejárta előtt Eljárás díja: Ft Be kell mutatni: érvényes úti okmányt vagy személyi igazolványt Kiállított okmány: kártya formátumú, ID-2, a hatóság 10 évente megújítja vizsgálat nélkül

39 TARTÓZKODÁSI JOGOT IGAZOLÓ OKMÁNYOK
Harmadik országbeli családtag vízuma egységes vízummatrica, megjegyzéssel EGT állampolgár regisztrációs igazolása kártya formátumú, a bejelentéskori címet is tartalmazza, csak személyi igazolvánnyal, vagy útlevéllel érvényes EGT állampolgár harmadik országbeli családtagjának tartózkodási kártyája ID-2 kártya, lakcímet nem tartalmaz Magyar állampolgár harmadik országbeli családtagja részére kiállított tartózkodási engedély tartózkodási engedély matrica Állandó tartózkodási kártya ID-2 kártya

40 REGISZTRÁCIÓS IGAZOLÁS EGT-ÁLLAMPOLGÁR RÉSZÉRE

41 IGAZOLÁS ÁLLANDÓ TARTÓZKODÁSI KÁRTYA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁRÓL

42 TARTÓZKODÁSI KÁRTYA MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR HARMADIK ORSZÁGBELI CSALÁDTAGJA RÉSZÉRE

43 TARTÓZKODÁSI KÁRTYA EGT-ÁLLAMPOLGÁR HARMADIK ORSZÁGBELI CSALÁDTAGJA RÉSZÉRE

44 ÁLLANDÓ TARTÓZKODÁSI KÁRTYA

45 RÉGI TIPUSÚ TARTÓZKODÁSI KÁRTYA EGT ÁLLAMPOLGÁR RÉSZÉRE

46 BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG
Első lakóhely bejelentése Okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése (körözés elrendelése) Családtag halálának bejelentése, ha a MK területén ívül következett be Névváltozás bejelentése, ha a MK területén ívül következett be A tartózkodási jog gyakorlásával való felhagyás bejelentése A tartózkodás jogcímében bekövetkezett változás bejelentése

47 A TARTÓZKODÁSI JOGOT IGAZOLÓ OKMÁNY ÉRVÉNYTELENSÉGE
A tartózkodás jogának gyakorlásával felhagyott , továbbá, ha a tartózkodási jog, illetve az állandó tartózkodási jog megszűnt Az okmányban foglalt adatok megváltoztak (kivétel: lakcím) Az okmány érvényességi ideje lejárt Az okmány megrongálódott, és a benne foglalat adatok igazolására alkalmatlanná vált Hamis adatokat tartalmaz, vagy meghamisították Tulajdonosa meghalt Tulajdonosa magyar állampolgárságot szerzett Érvénytelen a regisztrációs igazolás és a tartózkodási kártya, ha jogosultja részére állandó tartózkodási jogot igazoló okmány került kiállításra

48 ADATSZOLGÁLTATÁS Adat szolgáltatható Adatszolgáltatás feltételei Adat igényelhető

49 Adat szolgáltatható Adat szolgáltatható a következő szervek részére
Igazságszolgáltatási és bűnüldöző szervek Nemzetbiztonsági szolgálatok Adóhatóság Állampolgársági feladatokat ellátó hatóság Menekültügyi hatóság Munkaügyi hatóság A személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi hatóságának az EGT állampolgárok és a családtagok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos feladatai ellátásához

50 Adatszolgáltatás feltételei
Törvény alapján Törvényben meghatározott adatkörben és szervek részére Az adatszolgáltatás céljának és Az adatszolgáltatás jogalapjának megjelölése a fenti szervek részéről.

51 Adat igényelhető Adat igényelhető
Személyi adat- és lakcímnyilvántartásból Bűntettesek nyilvántartásából Körözési nyilvántartásból Munkavállalási engedéllyel rendelkezők nyilvántartásából Cégnyilvántartásból Egyéni vállalkozói engedéllyel rendelkezők nyilvántartásából Ingatlan-nyilvántartásból

52 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
dr. Sipos Anikó igazgató-helyettes BÁH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság Telefon: 30/ 96/ 0321/69-26 sipos.


Letölteni ppt "A legális migrációt érintő szakterület bemutatása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések