Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság A legális migrációt érintő szakterület bemutatása Készítette: dr. Tóth.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság A legális migrációt érintő szakterület bemutatása Készítette: dr. Tóth."— Előadás másolata:

1 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság A legális migrációt érintő szakterület bemutatása Készítette: dr. Tóth Krisztina (2009. június 16) és dr. Sipos Anikó (2009. november 22.)

2  EU

3 Tartózkodási jogcímek a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény alapján

4 HARMADIK ORSZÁGBELI ÁLLAMPOLGÁR (személyi hatály)  Ellenkező bizonyításig az a személy, aki állampolgársága igazolására harmadik ország által kiállított érvényes úti okmányt használ fel, vagy  Az a személy, aki nem valószínűsíti, hogy külön törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik.

5 HAT HÓNAPON BELÜL HÁROM HÓNAPOT MEG NEM HALADÓ TARTÓZKODÁS a Schengeni határ-ellenőrzési kódexben foglalt feltételeknek (5. cikk) meg kell felelni!!!  Érvényes úti okmány,  Érvényes vízum (érvényes tartózkodási engedély),  Igazolt tartózkodási cél,  Megfelelő anyagi fedezet,  Nem áll SIS-figyelmeztető jelzés hatálya alatt,  Nem jelent veszélyt közrendre, belső biztonságra, közegészségügyre, nemzetközi kapcsolatokra.

6 HAT HÓNAPON BELÜL HÁROM HÓNAPOT MEG NEM HALADÓ TARTÓZKODÁS  Repülőtéri tranzitvízum „A”  Átutazóvízum „B”  Rövid időtartamú tartózkodásra jogosító vízum „C”  Vízumhosszabbítás (humanitárius/keresőtevékenységgel összefüggő/személyes vagy elháríthatatlan ok)  Vízummentes beutazás és tartózkodás

7 VÍZUMMENTES BEUTAZÁS ÉS TARTÓZKODÁS  539/2001/EK rendelet II. mellékletében felsorolt országok állampolgárai,  az EU tagállamok által kiállított menekült vagy hontalan útlevéllel rendelkezők,  539/2001/EK rendelet II. mellékletében felsorolt országok által a menekültként vagy hontalanként elismert személyek részére kiállított útlevéllel rendelkezők,  katasztrófa vagy baleset esetén a segély vagy mentő légi járatok személyzete, a segítségnyújtásban közreműködő harmadik országbeli állampolgár,  ENSZ, ET, vagy a Nemzetközi Büntetőbíróság által kiállított úti okmánnyal rendelkező harmadik országbeli állampolgár,  a tranzitegyezmény ( 895/2006/EK és a 896/2006/EK határozat)hatálya alá tartozók.

8 HÁROM HÓNAPOT MEGHALADÓ TARTÓZKODÁSRA JOGOSÍTÓ VÍZUMOK ÉS ENGEDÉLYEK  Szezonális munkavállalási vízum  Nemzeti vízum  Tartózkodási engedély kapcsolódik: tartózkodási engedély felvételére jogosító vízum  Bevándorlási engedély  Letelepedési engedély  Ideiglenes letelepedési engedély  Nemzeti letelepedési engedély  EK letelepedési engedély

9 A HÁROM HÓNAPOT MEGAHALDÓ TARTÓZKODÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Három hónapot meghaladó tartózkodás céljából az a harmadik országbeli állampolgár utazhat be, illetve tartózkodhat, aki  Rendelkezik érvényes úti okmánnyal,  Rendelkezik három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító vízummal, tartózkodási/ bevándorlási/letelepedési, ideiglenes letelepedési/nemzeti letelepedési/EK letelepedési engedéllyel,  Rendelkezik a vissza-, vagy továbbutazáshoz szükséges engedéllyel,  Igazolja beutazása és tartózkodása célját,  Rendelkezik szálláshellyel vagy lakóhellyel,  Tartózkodása teljes időtartamára rendelkezik a lakhatását és megélhetését, valamint a kiutazás költségeit is biztosító anyagi fedezettel,  Az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak minősül, vagy egészségügyi ellátásának költségeit biztosítani tudja,  Nem áll kiutasítás vagy BTT hatálya alatt, illetve beutazása és tartózkodása nem veszélyezteti a Magyar Köztársaság közbiztonságát, nemzetbiztonságát, vagy közegészségügyi érdekeit,  Nem áll beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő SIS figyelmeztető jelzés hatálya alatt.

10 A HÁROM HÓNAPOT MEGHALADÓ TARTÓZKODÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK  Családi együttélés  Keresőtevékenység folytatása  Tanulmányi  Kutatás  Hivatalos  Gyógykezelés  Látogatás (e célból nem hosszabbítható) hatósági záradékkal ellátott meghívólevéllel  Önkéntes tevékenység (közérdekű; nem hosszabbítható)  Nemzeti  Egyéb

11 KERESŐTEVÉKENYSÉG CÉLÚ TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLY

12 CSALÁDI EGYÜTTÉLÉS CÉLÚ TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLY

13 TANULMÁNYI CÉLÚ TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLY

14 IDEIGLENES TARTÓZKODÁSRA JOGOSÍTÓ IGAZOLÁS Azt a harmadik országbeli állampolgárt kell ellátni ezzel az okmánnyal:  Akinek tartózkodási engedély/ideiglenes letelepedési engedély iránti kérelme van folyamatban és korábbi engedélyének érvényességi ideje lejárt. Érvényessége: 3 hó, alkalmaként legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható  Akivel szemben jogellenes beutazás, illetve tartózkodás miatt idegenrendészeti eljárás van folyamatban. Érvényessége: 3 hó, alkalmaként legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható

15  A Tv. 30. § által meghatározott további esetekben, pl. - hontalansági eljárás időtartamára Érvényessége:, 6 hó, alkalmaként legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható - emberkereskedelem áldozata részére Érvényessége: 1 hó, nem hosszabbítható - akit kijelölt helyen való tartózkodásra köteleztek Érvényessége: 6 hó, alkalmaként legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható

16 IDEIGLENES TARTÓZKODÁSRA JOGOSÍTÓ IGAZOLÁS

17 LETELEPEDÉSI ENGEDÉLY Az engedélyezés általános feltételei:  Megélhetés és lakhatás biztosított,  Az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak minősül, vagy ellátásának költségeit biztosítani tudja,  Törvényben meghatározott kizáró ok ne álljon fenn. Kizáró ok:  Büntetett előélet (joghátrányok alól még nem mentesült),  Letelepedése veszélyezteti a nemzetbiztonságot,  Kiutasítás vagy beutazási és tartózkodási tilalom, illetve beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő SIS figyelmeztető jelzés hatálya alatt áll.

18 LETELEPEDÉSI ENGEDÉLY Típusai:  Ideiglenes letelepedési engedély az kaphat, aki az Európai Unió valamely tagállamában huzamos tartózkodói jogállást szerzett és keresőtevékenység, tanulmányok folytatása, vagy egyéb célból kíván az országban tartózkodni  Nemzeti letelepedési engedély feltétele a három éves jogszerű és megszakítás nélküli magyarországi tartózkodás  EK letelepedési engedély feltétele az öt éves jogszerű és megszakítás nélküli magyarországi tartózkodás

19 NEMZETI LETELEPEDÉSI ENGEDÉLY

20 BEVÁNDORLÁSI ENGEDÉLY

21 SZÁLLÁSHELY-BEJELNTÉSI KÖTELEZETTSÉG  Magánszálláshelyen -beutazástól számított 3 napon belül, ha tartózkodása a beutazásától számított 30 napot meghaladja, - igazoló szelvényt az útlevéllel együtt kell őrizni.  Kereskedelmi szálláshelyen -vendégkönyv -a harmadik országbeli állampolgárok adatait külön kell vezetni, - tárgyévet követő március 31-ig le kell adni (szálláshely üzemeltetőjének kötelezettsége).

22 HUMANITÁRIUS TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLY  Humanitárius tartózkodási engedély Eljáró hatóság Jogosultja Érvényességi idő BÁH Regionális Igazgatóság Hontalanként elismert 1 év, alkalmanként legfeljebb 1 évvel meghosszabbítható BÁH Regionális Igazgatóság, Menekültügyi Hatóság Befogadottként elismert 1 év, alkalmanként legfeljebb 1 évvel meghosszabbítható Menekültügyi Hatóság - Menekültkénti elismerését kérte - Ideiglenes vagy kiegészítő védelmet kért 1 év, alkalmanként legfeljebb 1 évvel meghosszabbítható BÁH Regionális Igazgatóság (gyámhatóság kezdeményezésére ) - Kísérő nélküli kkorú - MK területén született, de érte felelős személy felügyelete nélkül maradt 1 év, alkalmanként legfeljebb 1 évvel meghosszabbítható BÁH Reg. Igság hivatalból – ügyész, bság, nemzbizt-i szerv indítv. Jelentős bűnüldözési vagy nemzetbiztonsági érdekből 6 hónap, alkalmanként legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható

23 BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG  Szálláshely bejelentési kötelezettség  Szálláshely-változás bejelentési kötelezettség  Gyermek születésének bejelentése  Személyi okmányokkal kapcsolatos bejelentések: elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés

24 ADATSZOLGÁLTATÁS  Adat szolgáltatható  Adat igényelhető

25 Adat szolgáltatható  Adat szolgáltatható a következő szervek részére - Igazságszolgáltatási szervek - Nyomozó hatóságok - Nemzetbiztonsági szolgálatok - Adóhatóság - Az idegenrendészeti eljárásban közreműködő szakhatóságok, - Vámhatóság - Állampolgársági ügyekben eljáró hatóság - Menekültügyi hatóság - Munkaügyi hatóság - A személyi adat- és lakcímnyilvántartással kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság - Munkavédelmi hatóság - Közegészségügyi hatóság

26 Adat igényelhető  Adat igényelhető - Személyi adat- és lakcímnyilvántartásból - Bűntettesek, a kényszerintézkedés, illetve a büntetőeljárás alatt állók nyilvántartásából - Körözési nyilvántartásból - Munkavállalási engedéllyel rendelkezők nyilvántartásából - Cégnyilvántartásból - Egyéni vállalkozói engedéllyel rendelkezők nyilvántartásából - Közegészségügyi hatóságtól

27 Tartózkodási jogcímek a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény alapján

28 A SZABAD MOZGÁS ÉS TARTÓZKODÁS JOGA MEGILLETI (a törvény személyi hatálya):  Az EGT-állampolgárt (EU polgár, korábbi EFTA – Európai Szabadkereskedelmi Társulás – országok (Norvégia, Liechtenstein, Izland) és Svájc Államszövetség – külön megállapodás alapján – állampolgárai)  Az EGT-állampolgár harmadik országbeli (az EGT- állampolgárt kísérő, vagy hozzá csatlakozó) családtagját,  A magyar állampolgár harmadik országbeli (a magyar állampolgárt kísérő vagy hozzá csatlakozó) családtagját.  Ha a hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi (2007. évi I. tv. 8.§)

29  Harmadik ország állampolgárságával rendelkező személy: Minden olyan nem magyar állampolgár, aki nem EGT állampolgár, ideértve a hontalant is (2007. évi I. tv. 8.§)  Családtag - EGT állampolgár házastársa - Magyar állampolgár házastársa - EGT állampolgár vagy házastársa 21. életévét be nem töltött vagy eltartott leszármazója - Magyar állampolgár vagy házastársa 21. életévét be nem töltött vagy eltartott leszármazója - EGT állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője akkor, ha az Szmtv. másként nem rendelkezik - Magyar állampolgár vagy házastársa felmenője - A kkorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező személy - Akinek az eljáró hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi

30 Speciális szabály (személyi hatály)  Diplomáciai vagy egyéb személyes mentességet élvező, illetve nemzetközi szerződés alapján beutazó EGT állampolgárra akkor kell alkalmazni, ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik

31 Személyi hatály nem terjed ki  A külön törvény (2007. évi LXXX. tv., és 301/2007. (XI.9.) Korm.r.) alapján a magyar menekültügyi hatóság által menekültként elismert, illetve ideiglenes vagy kiegészítő védelemben részesített személyekre  Magyar állampolgárokra (akkor sem, ha kettős állampolgár)

32 TARTÓZKODÁSI JOGOSULTSÁGOK  A beutazás és a három hónapot meg nem haladó tartózkodás joga  A három hónapot meghaladó tartózkodás joga (EGT állampolgár / családtag)  Az állandó tartózkodás joga

33 A beutazás és a három hónapot meg nem haladó tartózkodás joga  A beutazás és a három hónapot meg nem haladó tartózkodás joga megilleti érvényes úti okmány (harmadik országbeli, vízumkötelezett állampolgár esetében vízum is kell) vagy személyazonosító igazolvány birtokában, mindaddig, amíg tartózkodása nem jelent indokolatlan terhet a Magyar Köztársaság szociális ellátó rendszerére  Vízum Mire jogosít az érvényes vízum? – Arra, hogy a kiállításától számított három hónap alatti többszöri – vagy egyszeri – beutazásra. Ki kaphat beutazásra jogosító vízumot? – Aki eleget tesz a Schengeni határ-ellenőrzési kódex (562/2006/EK rendelet) 5. cikk (1) bekezdés a), c) és e) pontjában foglalt feltételeknek Hol lehet benyújtani a vízum iránti kérelmet? – Bármely magyar konzuli tisztviselőnél vagy a MK nevében a kérelem átvételére feljogosított más állam külképviseletén, kivételes esetben a határátkelőhelyen.

34 Mely esetekben utazhat be vízum nélkül a családtag a MK területére? 1. Rendelkezik tartózkodási kártyával vagy állandó tartózkodási kártyával, illetve egy EGT tagállam által – harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag részére - kiállított tartózkodási kártyával, vagy ha 2. Olyan ország polgára, akik részére a vízummentes beutazás lehetősége biztosított. (539/2001/EK tanácsi rendelet – külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról)

35 A három hónapot meghaladó tartózkodás joga -EGT állampolgár  A három hónapot meghaladó tartózkodás joga megilleti az EGT állampolgárt, aki keresőtevékenységet folytat elegendő forrással rendelkezik (egyéb cél) tanulmányokat folytat Családtag Kérelem benyújtása: legkésőbb a beutazástól számított 93. napon Eljárás díja: 1.000.-Ft Be kell mutatni: érvényes úti okmányt vagy személyi igazolványt Kiállított okmány: regisztrációs igazolás, kártya formátumú, határozatlan ideig érvényes

36 A három hónapot meghaladó tartózkodás joga - családtag  EGT állampolgár családtagja Ha az EGT állampolgár keresőtevékenységet folytat vagy egyéb célból tartózkodik a MK területén, akkor bármely családtagja jogosult tartózkodásra, DE! ha tanuló, akkor csak házastársa és eltartott gyermeke. Kérelem benyújtása: legkésőbb a beutazástól számított 93. napon, a hosszabbítás iránti kérelmet a lejárat előtti 30. napon kell benyújtani. Igazolás. Eljárás díja: 1.500.-Ft (hosszabbítás, pótlás, csere is) Be kell mutatni: érvényes úti okmányt és vízumkötelezettség esetén a vízumot Kiállított okmány: tartózkodási kártya, ID-2-es kártya hosszabbítható, érvényességi ideje igazodik az EGT állampolgár családtaghoz

37  Magyar állampolgár családtagja Ha a magyar állampolgár kereső tevékenységet folytat vagy elegendő forrással rendelkezik ahhoz, hogy a tartózkodás ne jelentsen indokolatlan terhet a MK szociális ellátórendszerére ÉS biztosítási jogviszonyban jogosult az egészségügyi ellátásra, vagy annak fedezetésről maga gondoskodik. KIVÉTEL: 7.§ (3) bekezdés Kérelem benyújtása: legkésőbb a beutazástól számított 93. napon. Igazolás. Eljárás díja: 1.500.-Ft (hosszabbítás, pótlás, csere is) Be kell mutatni: érvényes úti okmányt és vízumkötelezettség esetén a vízumot Kiállított okmány: tartózkodási kártya, matrica formátumú, érvényességi ideje 5 év

38 Az állandó tartózkodás joga  Az állandó tartózkodás joga Főszabály szerint megilleti azt, aki öt éven át megszakítás nélkül, jogszerűen a Magyar Köztársaság területén tartózkodott - EGT állampolgár - EGT állampolgár családtagja - Magyar állampolgár családtagja - Akinek családtagként való beutazását és tartózkodását az eljáró hatóság engedélyezte Kérelem benyújtása: a tartózkodási kártya lejárta előtt Eljárás díja: 1.500.-Ft Be kell mutatni: érvényes úti okmányt vagy személyi igazolványt Kiállított okmány: kártya formátumú, ID-2, a hatóság 10 évente megújítja vizsgálat nélkül

39 TARTÓZKODÁSI JOGOT IGAZOLÓ OKMÁNYOK  Harmadik országbeli családtag vízuma egységes vízummatrica, megjegyzéssel  EGT állampolgár regisztrációs igazolása kártya formátumú, a bejelentéskori címet is tartalmazza, csak személyi igazolvánnyal, vagy útlevéllel érvényes  EGT állampolgár harmadik országbeli családtagjának tartózkodási kártyája ID-2 kártya, lakcímet nem tartalmaz  Magyar állampolgár harmadik országbeli családtagja részére kiállított tartózkodási engedély tartózkodási engedély matrica  Állandó tartózkodási kártya ID-2 kártya

40 REGISZTRÁCIÓS IGAZOLÁS EGT-ÁLLAMPOLGÁR RÉSZÉRE

41 IGAZOLÁS ÁLLANDÓ TARTÓZKODÁSI KÁRTYA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁRÓL

42 TARTÓZKODÁSI KÁRTYA MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR HARMADIK ORSZÁGBELI CSALÁDTAGJA RÉSZÉRE

43 TARTÓZKODÁSI KÁRTYA EGT- ÁLLAMPOLGÁR HARMADIK ORSZÁGBELI CSALÁDTAGJA RÉSZÉRE

44 ÁLLANDÓ TARTÓZKODÁSI KÁRTYA

45 RÉGI TIPUSÚ TARTÓZKODÁSI KÁRTYA EGT ÁLLAMPOLGÁR RÉSZÉRE

46 BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG  Első lakóhely bejelentése  Okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése (körözés elrendelése)  Családtag halálának bejelentése, ha a MK területén ívül következett be  Névváltozás bejelentése, ha a MK területén ívül következett be  A tartózkodási jog gyakorlásával való felhagyás bejelentése  A tartózkodás jogcímében bekövetkezett változás bejelentése

47 A TARTÓZKODÁSI JOGOT IGAZOLÓ OKMÁNY ÉRVÉNYTELENSÉGE  A tartózkodás jogának gyakorlásával felhagyott, továbbá, ha a tartózkodási jog, illetve az állandó tartózkodási jog megszűnt  Az okmányban foglalt adatok megváltoztak (kivétel: lakcím)  Az okmány érvényességi ideje lejárt  Az okmány megrongálódott, és a benne foglalat adatok igazolására alkalmatlanná vált  Hamis adatokat tartalmaz, vagy meghamisították  Tulajdonosa meghalt  Tulajdonosa magyar állampolgárságot szerzett  Érvénytelen a regisztrációs igazolás és a tartózkodási kártya, ha jogosultja részére állandó tartózkodási jogot igazoló okmány került kiállításra

48 ADATSZOLGÁLTATÁS  Adat szolgáltatható  Adatszolgáltatás feltételei  Adat igényelhető

49 Adat szolgáltatható  Adat szolgáltatható a következő szervek részére - Igazságszolgáltatási és bűnüldöző szervek - Nemzetbiztonsági szolgálatok - Adóhatóság - Állampolgársági feladatokat ellátó hatóság - Menekültügyi hatóság - Munkaügyi hatóság - A személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi hatóságának az EGT állampolgárok és a családtagok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos feladatai ellátásához

50 Adatszolgáltatás feltételei  Adatszolgáltatás feltételei - Törvény alapján - Törvényben meghatározott adatkörben és szervek részére - Az adatszolgáltatás céljának és - Az adatszolgáltatás jogalapjának megjelölése a fenti szervek részéről.

51 Adat igényelhető  Adat igényelhető - Személyi adat- és lakcímnyilvántartásból - Bűntettesek nyilvántartásából - Körözési nyilvántartásból - Munkavállalási engedéllyel rendelkezők nyilvántartásából - Cégnyilvántartásból - Egyéni vállalkozói engedéllyel rendelkezők nyilvántartásából - Ingatlan-nyilvántartásból

52 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! dr. Sipos Anikó igazgató-helyettes BÁH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság Telefon: 30/9555-681 96/510-793 0321/69-26 E-mail: sipos. aniko@bah.b-m.hu


Letölteni ppt "Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság A legális migrációt érintő szakterület bemutatása Készítette: dr. Tóth."

Hasonló előadás


Google Hirdetések