Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az állampolgársági jogszabályok évi változásai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az állampolgársági jogszabályok évi változásai"— Előadás másolata:

1 Az állampolgársági jogszabályok 2010. évi változásai
A magyar állampolgárságról szóló évi LV. törvényt (a továbbiakban: Ápt.) módosította a évi XLIV. törvény. 2010. augusztus 20-án lépett hatályba és a január 1-jét követően előterjesztett állampolgársági kérelmekben kell alkalmazni. (A évi LXIV. törvény kihirdetve: Magyar Közlöny 89. sz.)

2 A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV
A magyar állampolgárságról szóló évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Vhr.) módosította a 224/2010. (VIII. 4.) Korm. rendelet. (Kihirdetve a Magyar Közlöny:127. Sz.)

3 Mi változik? A magyar származásúak (felmenők között volt magyar állampolgár) honosításának és a visszahonosításnak a feltételei; a névmódosítás; az illetékességi szabályok (a kérelem benyújtása–átvétele és az eskü- és fogadalomtétel); a döntés-előkészítés határideje; a kérelem-nyomtatványok.

4 Honosítási feltételek I.
2010. december 31-ig benyújtott kérelmek 2011. január 1-je után benyújtott kérelmek 4. § (3) bek. Az (1) bekezdés b)-e) pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén - kérelmére - kedvezményesen honosítható az a magát magyar nemzetiségűnek valló, nem magyar állampolgár, aki Magyarországon lakik és felmenője magyar állampolgár volt. Az (1) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén – kérelmére – kedvezményesen honosítható az a nem magyar állampolgár, akinek felmenője magyar állampolgár volt vagy valószínűsíti magyarországi származását, és magyar nyelvtudását igazolja. 4. § (1) bekezdés b) a magyar jog szerint büntetlen előéletű és a kérelem elbírálásakor ellene magyar bíróság előtt büntetőeljárás nincs folyamatban; c) megélhetése és lakóhelye Magyarországon biztosított; d) honosítása a Magyar Köztársaság érdekeit nem sérti; és e) igazolja, hogy alkotmányos alapismeretekből magyar nyelven eredményes vizsgát tett, vagy ez alól a törvény alapján mentesül. d) honosítása a Magyar Köztársaság közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti;

5 Az egyszerűsített honosítás
Az Ápt. 4. § (3) bekezdésen és az 5. §-án alapuló kérelmek Az Ápt. 4. § (3) bekezdés alapján kérelmére honosítható, akinek felmenője magyar állampolgár volt vagy valószínűsíti magyar-országi származását (csángók) Az Ápt. 5. §-a alapján kérelmére vissza-honosítható, aki már volt magyar állampolgár, de állampolgársága megszűnt.

6 Az egyszerűsített honosítás, és a visszahonosítás általános feltételei
büntetlen előélet, a kérelem elbírálásakor nincs a kérelmező ellen magyar bíróság előtt büntetőeljárás folyamatban a Magyar Köztársaság közbiztonságát nemzetbiztonságát nem sérti az állampolgárság-szerzés A kérelmező magyar nyelvtudását igazolja

7 A honosítási kérelem mellékletei
Személyi adatok, családi állapot, névviselés igazolása Kézzel írott nem szakmai önéletrajz Arcfénykép A felmenő egykori magyar állampolgárságának igazolása Magyarországi származás valószínűsítése

8 A honosítási kérelemhez kapcsolódik
A névmódosítási kérelem (személyenként) A hazai anyakönyvezéshez adatlap és mellékletei Magyarországon lakók esetében adatlap a személyazonosító igazolvány kiállításához átvételi elismervény (nem törvényi feltétel)

9 Visszahonosítás mellékletei
Személyi adatok, családi állapot, névviselés igazolása Kézzel írott önéletrajz Arcfénykép Az egykori magyar állampolgárság igazolása, pl: elbocsátási, lemondási okirat

10 Névmódosítás Honosítási, visszahonosítási kérelemmel együtt nyújtható be! Családi névre - Visszanyerje egykori magyar családi nevét - idegen névelem, nemre utaló végződés elhagyása Utónévre - a külföldi utónév magyar megfelelője kérhető

11 Honosítási feltételek II.
2010. december 31-ig benyújtott kérelmek 2011. január 1-je után benyújtott kérelmek 4. (5) bekezdés Az (1)-(4) bekezdésekben meghatározott időtartamú, folyamatos magyarországi lakóhelytől a kiskorú tekintetében el lehet térni, ha a honosítását a szülővel együtt kéri, vagy szülője a magyar állampolgárságot megszerezte. Az (1)–(2) és (4) bekezdésekben meghatározott időtartamú, folyamatos magyarországi lakóhelytől kiskorú tekintetében el lehet térni, ha honosítását a szülőjével együtt kéri, vagy szülője a magyar állampolgárságot megszerezte. 4. § (8) bekezdés A magyar nyelvtudás igazolásától el lehet tekinteni cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személyek esetében. Érdemi változás nincs a kiskorúak tekintetében.

12 A magyar állampolgárság megszerzése (hagyományos állampolgárság-szerzés)
Honosítás Nyilatkozat Visszaszerzés (megfosztott, elbocsátott, német kitelepített) Magyarország területén született hontalan 1957. okt. 1. előtt magyar áp. anyától és külföldi apától született

13 A hagyományos honosítás általános feltételei:
1. A kérelmezőnek meghatározott ideig Magyarországon kell élnie (az időtartam a kérelem "minősítésétől" függ, lásd később) 2. büntetlen előélet, nincs ellene eljárás folyamatban 3. megélhetése és lakóhelye (lakása) Magyarországon biztosított 4. a Magyar Köztársaság közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti az állampolgárság-szerzés 5. alkotmányos alapismeretekből magyar nyelven eredményes vizsgát tett (– vagy mentesül)

14 Kedvezményes esetek I. „Várakozási idő” 8 év – „alapeset” 5 év 3 év
Nincs előírt időtartam

15 Kedvezményes esetek II.
Ötévi ittlakás az ország területén született, kiskorúsága idején bevándorolt (vagy letelepedett), hontalan. Háromévi ittlakás a kérelmező házastársa magyar állampolgár, a házasság három éve fennáll, vagy özvegy lett a kérelmező a kérelmező kiskorú gyermeke magyar állampolgár, a kérelmezőt magyar állampolgár örökbe fogadta, a kérelmezőt magyar hatóság menekültként elismerte.

16 Kedvezményes esetek III.
Nincs várakozási idő: Kiskorú gyermek [4.§ (5) bek.] Örökbe fogadott kiskorú [4. § (6) bek.] „Államérdek” [4. § (7) bek.]

17 A kérelem benyújtása – átvétele
Bármely állampolgársági kérelmet bárhol be lehet nyújtani. honosítás, visszahonosítás nyilatkozat lemondás állampolgársági bizonyítvány települési polgármesteri hivatal anyakönyvvezetője, a körzetközponti jegyző székhelyén működő anyakönyvvezető, a magyar konzuli tisztviselő, a BÁH regionális igazgatóságának ügyfélszolgálata.

18 Az átvevő feladata Tájékoztatás
Segítségnyújtás a nyomtatvány kitöltéséhez A kérelem mellékleteinek átvétele A magyar nyelvtudás ellenőrzése Hitelesítés A kérelem felterjesztése

19 Egyszerűsített honosítás
Új nyomtatvány Figyeljünk a pontos kitöltésre! Nyilatkozatok A magyar nyelvtudás ellenőrzése és igazolása A felterjesztendő iratok körét befolyásolja, hogy a kérelmező magyarországi lakos-e

20

21 Miről kell nyilatkoznia a kérelmezőnek?
A kérelem-nyomtatvány I. 2., VI. 2. pontjában és a kiskorú gyermekei vonatkozásában arról, hogy a születési helyét csak magyarul vagy az általános szabályok szerint óhajtja. A kérelem-nyomtatvány záró részében: büntetlenségről, magyar nyelvtudásról, az eskü- vagy fogadalomtétel helyéről

22 Felterjesztendő iratok (egyszerűsített honosítás)
Kérelem – kitöltve, aláírva, záradékolva, lebélyegezve Születési anyakönyvi kivonat Családi állapot igazolása (házassági anyakönyvi kivonat, a házasság megszűnését igazoló okirat A felmenő egykori magyar állampolgárságát igazoló vagy valószínűsítő irat Visszahonosításnál a kérelmező egykori magyar állampolgárságát és annak megszűnését igazoló irat Névmódosítási kérelem Önéletrajz, fénykép Jegyzőkönyv(ek) hazai anyakönyvezéshez  Adatlap személyazonosító igazolványhoz + fénykép az SZL hatálya alá tartozó személynél

23 Az anyakönyvi okiratok
A kérelmező születési és házassági okirata Anyakönyvi kivonat – eredeti (jól működik az eddigi gyakorlat) Ápt. 14. § (5) bekezdés: „Nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése vagy viszonossági gyakorlat hiányában az idegen nyelvű okiratot a) hiteles magyar nyelvű fordítással, és b) ha ennek elháríthatatlan akadálya nincs, diplomáciai felül-hitelesítéssel ellátva kell az állampolgársági kérelemhez csatolni.„ „köztes fordítás” – kétnyelvű okirat (Szerbia) – sajátosságok államonként Belföldi anyakönyvi esemény – másolat a helyben anyakönyvezett eseményről

24 Az egykori magyar állampolgárság igazolása
A „leszármazási láncot” addig kell visszavezetni, amíg olyan felmenőhöz nem jutunk, akiről vélelmezni lehet, hogy volt magyar állampolgár.

25 Az egykori magyar állampolgárság igazolására alkalmas iratok
Anyakönyvi kivonat (születési, házassági, halotti) Állampolgársági bizonyítvány Opciós bizonyítvány, illetőségi bizonyítvány Honosítási/visszahonosítási okirat Korabeli munkakönyv, cselédkönyv Névváltoztatási-, elbocsátási okirat Iskolai bizonyítvány Korabeli lakcímbejelentő, katonakönyv Korabeli magyar útlevél

26

27 Felterjesztendő iratok („hagyományos” honosítás)
Kérelem – kitöltve, aláírva, záradékolva, lebélyegezve Születési anyakönyvi kivonat Családi állapot igazolása (házassági anyakönyvi kivonat, a házasság megszűnését igazoló okirat Lakás (lakhatás) és megélhetés igazolása Igazolás alkotmányos alapismeretek vizsgáról vagy a vizsga alóli mentesülés igazolása Kedvezményes honosítási jogcímek igazolása Névmódosítási kérelem Önéletrajz, fénykép Jegyzőkönyv(ek) hazai anyakönyvezéshez Adatlap személyazonosító igazolványhoz + fénykép

28 A kérelem felterjesztése
? ? Az Ápt. 13. § (4) bekezdése nem változott: öt napon belül.

29 A kérelmező választásától függően:
Eskü I. A kérelmező választásától függően: „egyszerűsített honosítás” visszahonosítás magyar áp. által örökbefogadott kiskorú „államérdek” bármely polgármester előtt külképviselet vezetője vagy

30 Az anyakönyvvezető (polgármester) feladatai
Ünnepélyes eskü- vagy fogadalom. A honosítási, visszahonosítási és névmódosítási okirat záradékolása. Jegyzőkönyv 2 példányban. Értesítések: SzL BÁH regionális igazgatósága másik anyakönyvvezető KSH KEKKH a szig. átadásáról-bevonásáról

31 Nyilatkozattal való állampolgárság-szerzés
Visszaszerzés: megfosztott, elbocsátott, Németo.-ba áttelepülésre kötelezett Megszerzés - hontalan okt. 1-je előtt született, magyar áp. anya, külföldi áp. apa

32 A magyar állampolgárság megszűnése
Lemondás Külföldi állampolgárság vagy erre igérvény Külföldön élő magyar állampolgár Visszavonás

33 A magyar állampolgárság igazolása
Személyazonosító igazolvány (érvényes, magyar állampolgár részére) Útlevél Állampolgársági bizonyítvány csak állampolgársági tényt igazol 1 évig érvényes illetékköteles

34 Állampolgársági bizonyítvány
Igazolja a magyar állampolgárság fennállását megszűnését a személy nem magyar állampolgár Bővebb adattartalommal is kérhető. Illetékköteles Ft

35 Az Ápt. 12. §-a alapján megkeresés hivatalból!
Ha az ügyfél magyar állampolgársága (vagy annak hiánya nem igazolt. Pl. Anyakönyvi eljárásban: házasságkötést megelőző eljárás, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat, haláleset anyakönyvezése, stb. Nyilvántartásba vételi eljárás, szig. kiadása.


Letölteni ppt "Az állampolgársági jogszabályok évi változásai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések