Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a hajózó személyzet képzésérõl és szakszolgálati engedélyérõl.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a hajózó személyzet képzésérõl és szakszolgálati engedélyérõl."— Előadás másolata:

1 A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a hajózó személyzet képzésérõl és szakszolgálati engedélyérõl

2 E rendelet hatálya a hajózószemélyzetre, a hajózószemélyzet képzését végzõ szervezetre (a továbbiakban: képzési szervezet), a nyelvismereti vizsgáztatást végzõ szervezetre és a légiközlekedési hatóságra terjed ki.

3 9. §(1) A szakszolgálati engedély érvényességét a bejegyzett jogosításra és nyelvi kiterjesztésre, valamint az orvosi minõsítésre meghatározott érvényességi idõ együttesen határozza meg.

4 (4) A növendék pilóta szakszolgálati engedély nem hosszabbítható és nem újítható meg. Az érvényességi idõ lejártát követõen a növendék pilóta szakszolgálati engedélyre a megszerzés feltételeit kell alkalmazni.

5 27. § (1) A JAA tagállam légiközlekedési hatósága által kiadott repülõgép pilóta szakszolgálati engedély, az abban bejegyzett jogosítás és nyelv ismereti kiterjesztés az érvényességi idõn belül a Magyar Köztársaságban minden további eljárás nélkül érvényes.

6 28.§ (1) A nem JAA tagállam, de a Chicagói Egyezmény Szerzõdõ Államának légi közlekedési hatósága által kiadott pilóta szakszolgálati engedély az érvényességi idején belül minden további eljárás nélkül érvényes magán célú repülésre, látva repülési szabályok között (VFR) egypilótás légi jármûvön a Magyar Köztársaság területén és légterében.

7 31. § (1) ….szakszolgálati engedélyt szerzett személy szakszolgálati tevékenységet nyelvi kiterjesztés nélkül 2011. március 5- ig láthat el,

8 34. § (1) A rendelet hatályba lépését megelõzõen vagy a 32. §(2) bekezdése alapján kiadott motoros, ultra light A2, MOVIT pilóta szakszolgálati engedélyeket a légiközlekedési hatóság az érvényességük lejártát követõen – a szakszolgálati engedély típusához szükséges érvényes orvosi minõsítés bemutatása mellett,– kérelemre meghosszabbítja vagy meg újítja, amennyiben a kérelmezõ megfelel a 17. mellékletben meghatározott követelmények. A meg hosszabbított vagy meg újított szakszolgálati engedélyek érvényességük lejártáig, de legfeljebb 2011. december 31-ig érvényesek.

9 35. § E rendelet hatályba lépése elõtt alkalmazott, de e rendeletnek nem megfelelõ repülési naplót a hajó zószemélyzet e rendelet hatálya alá tartozó tagjának e rendelet hatályba lépését követõ nappal összesítve le kell zárnia, és az összesített adatok feltüntetésével e rendeletben meghatározott repülési naplót kell vezetnie.

10 1.305 Oktatói jogosítások és felhatalmazások – Rendeltetések Oktatói kategóriák: a) Repülés-oktatói jogosítás – repülőgép (FI(A)); b) Típusjogosítás oktató jogosítás – repülőgép (TRI(A)); c) Osztályjogosítás oktató jogosítás– repülőgép (CRI(A)); d) Műszerjogosítás oktató jogosítás – repülőgép (IRI(A)); e) Földi repülés-gyakorló berendezésen repülés-oktatói felhatalmazás – repülőgép (SFI(A)); f) Repülő személyzeti együttmöködés oktatói felhatalmazás– repülőgép (MCCI(A)); g) Földi repülés-gyakorló berendezésen kiképző-oktatói felhatalmazás - repülőgép (STI(A));

11 1.315 Oktatói jogosítás és felhatalmazások – Az érvényesség időtartama a) Minden oktatói jogosítás és felhatalmazás 3 évig érvényes. b) Egyedi felhatalmazás érvényességi időtartama legfeljebb 3 év lehet. c) Az az oktató, aki a készség ellenőrzés bármelyik szakaszát nem tudja teljesíteni a jogosítás lejárta előtt, mindaddig nem gyakorolhatja előjogait, amíg az adott jogosítás készség ellenőrzését sikeresen nem teljesíti.

12 QUESTIONS?


Letölteni ppt "A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a hajózó személyzet képzésérõl és szakszolgálati engedélyérõl."

Hasonló előadás


Google Hirdetések