Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar Anjou Legendárium

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar Anjou Legendárium"— Előadás másolata:

1 Magyar Anjou Legendárium
Szent László királyunk

2 I. (Szent) László (Lengyelország, 1048 (előtt) – valahol a cseh határvidéken született, július 19.) Árpád-házi magyar király. Apja I. Béla magyar király, anyja Richeza (Adelheid) lengyel hercegnő, egy gyermeke született: Piroska (Priske), későbbi bizánci császárné. Fiatalkorában testvére, I. Géza oldalán részt vett a Salamon király elleni kűzdelmekben. E harcok eredményeként 1074-ben, amikor I. Géza megszerezte a magyar trónt, Lászlót herceggé nevezte ki. I. Géza 1077-ben bekövetkezett váratlan halála után őt választották királlyá. Feltételezések szerint kétszer is megkoronázták: először a görög koronával, majd 1081-ben, mikor Salamontól visszakerültek a magyar koronázási jelvények. Azonban legendák szerint elképzelhető, hogy meg sem koronáztatta magát, mivel „égi koronára vágyott”. Erősen keresztény hitű, bátor, harcias király volt. Az ő uralkodása alatt avatták az első magyarországi szenteket: Gellért püspök, I. István, Szent Imre, András és Benedek remeték. Őt magát 1192-ben avatták szentté. 1106-ban Váradon helyezték örök nyugalomra véglegesen, az őáltala alapított a régi Székesegyházban, mely akkor a nagyváradi várban volt.

3 1. Szent László Fehérvárra megy
2. Szent László megkoronázása 3. Szent László a körmenetben 4. Imájára megjelenő állatok megsegítik az éhező sereget

4 1. A király serege felégeti a
besenyők házait 2. Szent László imádkozik a templomban 3. A halott képében megjelenő ördög a Szent arcába vágja köpönyegét 4. Az ördög megüti Lászlót a ravatallal

5 1. A király kereszttel védekezik a
démon ellen 2. Szent László harca a kunokkal 3. Szent László megsebesül 4. Szent László birkózik a kunnal, akinek a lábát a leány elvágja

6 1. A király temetése 2. A nép imádkozik a király sírja körül 3. Egy nemes nem tudja felemelni az ezüsttálat 4. A szegény ember felemeli az

7 Türje

8 Türje, Premontrei Rendház  
Prépostsági templom (Gyümölcsoltó Boldogasszony), Türje Az egyik legkorábbi és majdnem teljesen épen megmaradt premontrei apátsági templom, amit a francia építőműhely hozott létre az 1230 körüli, román épületet kora gótikus-gótikus stílusban kiépítve. A hajó déli falában 1478-ból származó, kőkeretű, kovácsoltvas ajtós szentségház látható. A XVI. században többször megrongálódott az épület és csak a XVIII. században állították helyre. Az átépítés következményeként a hajók félköríves záródását egyenesre alakították, s az északi oldalhoz kápolnát építettek, bejárata barokkos keretet kapott. Freskóit ekkor és 1763 között - készítette Dorffmeister István. Az 1900-as renoválás során a freskók megújultak, de a mellékoltárok Dorffmeister-képeit a szombathelyi rendházba vitték. A déli falon a vakolat alól középkori - a Szent László legenda egy jelenetét ábrázoló - freskó került elő.  

9 Kakaslomnic

10 Ismeretlen festõ: Szent László legenda (részlet) Készült: az 1420-as években Freskó Plébániatemplom sekrestyéje, Kakaslomnic A szepességi templom sekrestyéjében a Szent László legendát ábrázoló egyik legrégebbi festményciklusból maradtak fenn töredékek. A falképek a szent király és a kun harcának utolsó epizódjait ábrázolják, a lóról hátrafelé fordulva nyilazó kunt, a birkózás jelenetét és végül a lányt, amint megöli a kunt. A háttér semleges, a tájnak csupán jelzett elemei láthatók. A kifejezõ körvonalakkal és élénk színekkel megfestett folyamatos jelenetsor a klasszikus gótikus festészet hagyományait követi.

11 < Dr. Spissák Lajos, 2007 >
VÉGE < Dr. Spissák Lajos, 2007 >


Letölteni ppt "Magyar Anjou Legendárium"

Hasonló előadás


Google Hirdetések