Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Biztonsági tájékoztató Dr. Kökényesi Antal biztonsági igazgató A MÁV Zrt. 2013. évi vasútbiztonsági helyzete, 2014. évi feladatok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Biztonsági tájékoztató Dr. Kökényesi Antal biztonsági igazgató A MÁV Zrt. 2013. évi vasútbiztonsági helyzete, 2014. évi feladatok."— Előadás másolata:

1 Biztonsági tájékoztató Dr. Kökényesi Antal biztonsági igazgató A MÁV Zrt. 2013. évi vasútbiztonsági helyzete, 2014. évi feladatok

2 Biztonsági tájékoztató A Biztonsági igazgatóságot irányítási szinten négy fő szakmai terület, továbbá 7 területi vasútbiztonsági szervezet (TVB) alkotja. A szakmai területek végzik a TVB-k tevékenységének irányítását, koordinálását, felügyeletét. 2014. 07. 23.MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG2 Biztonsági Igazgatóság TERÜLETI VASÚTBIZTONSÁG BUDAPEST TERÜLETI VASÚTBIZTONSÁG DEBRECEN TERÜLETI VASÚTBIZTONSÁG MISKOLC TERÜLETI VASÚTBIZTONSÁG SZEGED TERÜLETI VASÚTBIZTONSÁG PÉCS TERÜLETI VASÚTBIZTONSÁG SZOMBATHELY TERÜLETI VASÚTBIZTONSÁG ZÁHONY VASÚTBIZTONSÁG VAGYONVÉDELEM ÉS PORTFÓLIÓ-BIZTONSÁG GAZDASÁGVÉDELEM INFORMÁCIÓVÉDELEM

3 Biztonsági tájékoztató Biztonsági igazgatóság főbb feladatai 2014. 07. 23.MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG3 A MÁV Zrt. és – szolgáltatási szerződések keretei között a MÁV Csoportba tartozó társaságok létesítményeinek, eszközeinek, szellemi javainak megóvása érdekében a Biztonsági igazgatóság folyamatosan ellátja a vasút-, a tűz-, a veszélyes árufuvarozás biztonsági, a katasztrófa-, a hon-, és a polgárvédelmi, kritikus infrastruktúra- és vagyonvédelmi, gazdaságvédelmi, informatikai biztonsági, a személyes és minősített adat, valamint az üzleti titok védelmi, valamint a hatáskörébe utalt más védelmi, biztonsági feladatokat.

4 Biztonsági tájékoztató Vagyonvédelmi és portfolió-biztonság -MÁV Zrt. vagyonvédelmének megszervezése (szabályozás,ellenőrzés, események vizsgálata, nyilvántartás, elemzés, értékelés) -Élőerős őrzésvédelem szervezése -Biztonságtechnikai védelem csoport szintű összehangolása, a beruházások koordinálása -Hatósági kapcsolattartás (Rendőrség, NAV, AV stb.) -Külső-belső együttműködés a vagyonvédelemben érintett szervezetekkel ( MÁV Csoporton belül és kívül, Polgárőrség, Önkormányzatok stb.) -MÁV Vasútőr Kft. szakmai felügyelete -Ingatlangazdálkodás szakági véleményezése -MÁV Zrt. területére történő belépési, behajtási engedélyek ügyintézése 2014. 07. 23.MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG 4

5 Biztonsági tájékoztató -A MÁV Zrt. területén: -A fenti eseményeken kívül a vasúti közlekedés biztonságát veszélyeztető szándékos cselekményeket üzembiztonsági eseményként kiemelten kezeljük. MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG2014. 07. 23. 5

6 Biztonsági tájékoztató Gazdaságvédelem Az Etikai Szabályzat kiadásának, az etikai és más visszaélések kivizsgálására vonatkozó szabályozásnak pozitív hatása van. A Kódexben rögzített értékek és elvek, elvárások egyre jobban érvényesülnek. A belső normatív szabályozásban általánossá vált a biztonsági szempontok, érdekek érvényesítése. Gyökeres változás következett be a vezetői személetben, amit fenn kell tartani. A visszaélésekkel, mulasztásokkal szemben a vezetők következetesen fellépnek. A vizsgálatok rendszerszemléletűek, elsődleges céljuk a visszaélések, mulasztások elkövetési lehetőségének megszüntetése. Érvényesül a nagy értékű közbeszerzési eljárások biztonsági felügyeletének pozitív hatása 6 MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG2014. 07. 23.

7 7 Biztonsági tájékoztató A bejelentések, vizsgálatok száma 122-ről 108-ra csökkent. Ezen belül nőtt az etikai-, csökkent a visszaélés miatt bejelentések száma és aránya. Ügyek száma 2012 2013 Etikai 34 40 Gazdaságvédelmi 88 68 Büntető feljelentés 15 12 Vagyoni kár (Ft) 736.366.754 467.640.125 MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG2014.05. 07.

8 2014.04. 08. Biztonsági tájékoztató Információvédelem A MÁV informatikai kitettségének folyamatos növekedése miatt egyre komolyabb feladat a MÁV informatikai adathálózatának, a rendszereinek fejlesztése, azok folyamatos, üzembiztos rendelkezésre állásának, működésének biztosítása és ellenőrzése. A Szervezet legfontosabb feladatai Az informatikai biztonság szintjének megőrzése, fokozása A személyes adatok védelme A közérdekű adatok nyilvánosságának biztosítása A minősített adatok, üzleti titkok, védett információk megőrzése MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG8

9 Biztonsági tájékoztató 2014.04. 08. MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG Információvédelem A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló törvény Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvény Korm. rendelet a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló törvény végrehajtásáról NFM rendelet az elektronikus információbiztonságáról szóló törvény végrehajtásáról A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló törvény Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvény Korm. rendelet a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló törvény végrehajtásáról NFM rendelet az elektronikus információbiztonságáról szóló törvény végrehajtásáról új Polgári Törvénykönyv új Munka törvénykönyve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény új információbiztonsági szabvány (MSZ ISO/IEC 27001:2014) Belső szabályozások A MÁV Zrt. informatikai biztonsági szabályzatáról szóló utasítás (IBSZ) Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Közzétételi Szabályzat új Polgári Törvénykönyv új Munka törvénykönyve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény új információbiztonsági szabvány (MSZ ISO/IEC 27001:2014) Belső szabályozások A MÁV Zrt. informatikai biztonsági szabályzatáról szóló utasítás (IBSZ) Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Közzétételi Szabályzat Megváltozott jogszabályi környezet 9

10 Biztonsági tájékoztató Vasútbiztonság 10 MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG 2014. 07. 23.

11 Biztonsági tájékoztató Vasútbiztonság szervezet feladatai 11 MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG Biztonsági politika kidolgozása, biztonságirányítási rendszer működtetése, Balesetek vizsgálata, közlekedésbiztonsági ellenőrzések végzése, Kapcsolattartás a vasúti társaságokkal, hatóságokkal Tűzvédelmi tevékenység, Veszélyes áru fuvarozás biztonság vizsgálat, tanácsadás, Vasúti közlekedés biztonságát növelő baleset megelőzési tevékenység, Vasúti szabályzatok, utasítások felülvizsgálatában közreműködés. 2014. 07. 23.

12 Biztonsági tájékoztató Képzés, továbbképzés Az elmúlt évben igazgatóságunk 136 munkavállalója összesen 402 esetben, mintegy 27 féle képzésben, továbbképzésben részesült. Meghatározó irányt jelentett az oktatás megszervezésében „a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események szakmai vizsgálatának, valamint az üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól” szóló rendeletnek a megismertetése, amely megállapította a balesetvizsgálók számára támasztott kompetencia igényt. Felsőfokú balesetvizsgáló végzettség. A képzés 80%-ban már megtörtént. Felsőfokú vagyonvédelmi tanfolyam. 2014. 07. 23.MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG12

13 Biztonsági tájékoztató Képzés, továbbképzés Továbbképzések az időszakos forgalmi, műszaki utasítások oktatása, vizsgája, a vasútszakmai oktatást végzők éves továbbképzése, balesetvizsgálói továbbképzés, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal és más hatóságokkal szorosabb együttműködés érdekében – a Műszaki mentési és segítségnyújtási utasítás, valamint a megújított Válságkommunikációs és válságkezelési utasítás oktatása céljából – megszerveztük (154 fő részére) a Kárhelyparancsnokok továbbképzését, amelyen szervezetünket 12 fő képviselte. 2014. 07. 23.MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG13

14 Biztonsági tájékoztató Együttműködés Kiemelt hangsúlyt kap az együttműködés központi és területi szervezetek között Rendőrség KBSZ NKH OKF NAV Önkormányzatok Polgárőrség Civil szervezetekkel A biztonsági kockázat csökkentése érdekében rendszeresen MÁV Csoporton belül Biztonsági Testületi ülés, Biztonsági Fórumok, Csoportirányítási Biztonsági Bizottság működése (2014.március 28-tól) MÁV Csoporton kívül Magánvasúti konferenciák, Vagyonvédelmi Fórumok 2014. 07. 23.MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG14

15 Biztonsági tájékoztató Összes üzembiztonsági esemény A 2013. év kedvezően alakult Az események száma 2007 óta csökken A vasúton kívüli hibából történt események száma függ a szándékos cselekmények számától Vasúton kívüli hibából évente 2-3000 esemény történik Vasúti hibából a tavalyi évben 219-re csökkent az események száma 2014. 07. 23.MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG15

16 Biztonsági tájékoztató Összes üzembiztonsági esemény Vasúton kívüli hibából történik az események több mint 90%-a A vasúti hibából történt esetek aránya évek óta 8-9% körül alakul Kb. 70%-a elegyrendezési baleset Kb. 25%-a történik közlekedő vonatokkal 2014. 07. 23.MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG16

17 Biztonsági tájékoztató Közlekedő vonat balesetek és veszélyeztetések alakulása A közlekedő vonatokkal történt balesetek és veszélyeztetések száma folyamatosan csökken. 2014. 07. 23.MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG17

18 2014. 07. 23.MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG18 Biztonsági tájékoztató Közlekedő vonat balesetek és veszélyeztetések alakulása Az elmúlt 10 évben csökkenő a tendencia. 2012-ben 56 veszélyeztetés történt 2013-ban ennek a fele (28) mégis a média visszhang erős volt. A személyszállító vonatok feltartóztatása esetén követendő eljárásra új Válságkezelési és válságkommunikációs Utasítást készítettünk.

19 2014. 07. 23. 19 Biztonsági tájékoztató Vasúti hibából történt balesetek okozói MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG A forgalmi szakág az események közel felét (46,1%) Mozdonyvezetők a 18%- át, forgalom+mozdonyvezető együttes hibája a 11%-át okozta. Figyelemfelhívás, szabály- követő magatartás szükséges.

20 Biztonsági tájékoztató 2014. 07. 23.MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG 20 Az elegyrendezési balesetek jellemző okai A felső három diagram a mozdonyvezetői A legalsó a forgalmi munkavállalók mulasztásait ábrázolja. A pályahibából történt balesetek száma 2013-ban mérséklődött.

21 2014. 07. 23. Vasúti és közúti járművek ütközései útátjáróban 21 MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG Biztonsági tájékoztató Kedvező, hogy tömeges baleset nem volt. Kampányaink és ellenőrzéseink ellenére a közlekedők nem érzik a veszélyt. A gyalogosok és kerékpárosok közlekednek figyelmetlenül. Az év során 66 esetből 37 személyi sérüléses baleset történt, amiből 14 halálos (6 gyalogos, 4 kerékpáros, 4 gépjármű) következménnyel járt.

22 2014. 07. 23.MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG22 Az összes baleset személyi következményei Biztonsági tájékoztató 2012-ben 140 2013-ban 76 öngyilkosság történt. (a rendőrségi határozattal annak minősített eset lehet öngyilkosság) Vasúti hibából 7 esetben történt személyi sérülés.

23 2014. 07. 23.MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG23 Biztonsági tájékoztató Tűzesetek és járműtüzek Jellemző okok: elektromos berendezés meghibásodása (11 eset) hőátadás (7 eset) szikra (9 eset) A tűz keletkezési oka 17 esetben nem volt megállapítható.

24 2014. 07. 23.MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG24 Biztonsági tájékoztató Tűzkár alakulása Mozdonytűz Godisa 35M Ft 9 vontatott jármű tűzesetéből a Muronyi kocsi tűznél 10M Ft- os kárérték keletkezett

25 2014. 07. 23.MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG25 Biztonsági tájékoztató Veszélyes áru biztonság 7,5 millió tonna veszélyes áru 38 esemény Személyi sérülés nem történt!

26 2014. évi feladatok 26 MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG2014. 07. 23.

27 2014. évre is Vasútbiztonsági feladatterv kiadása elegyrendezések közbeni rendkívüli események csökkentésére további intézkedések bevezetése az együttműködés mélyítése, a partneri kapcsolat szélesítése a magánvasút társaságokkal a MÁV Csoport egyenszilárdságú biztonságának megteremtése 27 MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG2014. 07. 23.

28 Átfogó biztonsági ellenőrzések évente többször Ellenőrzési kampány a közút-vasút szintbeli kereszteződésekben Együttműködés a hatóságokkal, vasúti érdekvédelmi szervezetekkel 28 MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG2014. 07. 23.

29 A vasúti közlekedés biztonsága érdekében további sikeres együttműködést kívánok! Köszönöm a figyelmet. 29 MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG 2014. 07. 23.


Letölteni ppt "Biztonsági tájékoztató Dr. Kökényesi Antal biztonsági igazgató A MÁV Zrt. 2013. évi vasútbiztonsági helyzete, 2014. évi feladatok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések