Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Biztonsági tájékoztató

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Biztonsági tájékoztató"— Előadás másolata:

1 Biztonsági tájékoztató
Biztonsági tájékoztató A MÁV Zrt évi vasútbiztonsági helyzete, 2014. évi feladatok Dr. Kökényesi Antal biztonsági igazgató 1

2 Biztonsági tájékoztató
A Biztonsági igazgatóságot irányítási szinten négy fő szakmai terület, továbbá 7 területi vasútbiztonsági szervezet (TVB) alkotja. A szakmai területek végzik a TVB-k tevékenységének irányítását, koordinálását, felügyeletét. Biztonsági Igazgatóság VASÚTBIZTONSÁG VAGYONVÉDELEM ÉS PORTFÓLIÓ-BIZTONSÁG GAZDASÁGVÉDELEM INFORMÁCIÓVÉDELEM TERÜLETI VASÚTBIZTONSÁG BUDAPEST DEBRECEN MISKOLC SZEGED PÉCS SZOMBATHELY ZÁHONY MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG

3 Biztonsági tájékoztató Biztonsági igazgatóság főbb feladatai
A MÁV Zrt. és – szolgáltatási szerződések keretei között a MÁV Csoportba tartozó társaságok létesítményeinek, eszközeinek, szellemi javainak megóvása érdekében a Biztonsági igazgatóság folyamatosan ellátja a vasút-, a tűz-, a veszélyes árufuvarozás biztonsági, a katasztrófa-, a hon-, és a polgárvédelmi, kritikus infrastruktúra- és vagyonvédelmi, gazdaságvédelmi, informatikai biztonsági, a személyes és minősített adat, valamint az üzleti titok védelmi, valamint a hatáskörébe utalt más védelmi, biztonsági feladatokat. MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG

4 Biztonsági tájékoztató Vagyonvédelmi és portfolió-biztonság
MÁV Zrt. vagyonvédelmének megszervezése (szabályozás,ellenőrzés, események vizsgálata, nyilvántartás, elemzés, értékelés) Élőerős őrzésvédelem szervezése Biztonságtechnikai védelem csoport szintű összehangolása, a beruházások koordinálása Hatósági kapcsolattartás (Rendőrség, NAV, AV stb.) Külső-belső együttműködés a vagyonvédelemben érintett szervezetekkel ( MÁV Csoporton belül és kívül, Polgárőrség, Önkormányzatok stb.) MÁV Vasútőr Kft. szakmai felügyelete Ingatlangazdálkodás szakági véleményezése MÁV Zrt. területére történő belépési, behajtási engedélyek ügyintézése MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG

5 Biztonsági tájékoztató
A MÁV Zrt. területén: A fenti eseményeken kívül a vasúti közlekedés biztonságát veszélyeztető szándékos cselekményeket üzembiztonsági eseményként kiemelten kezeljük. MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG

6 Biztonsági tájékoztató
Gazdaságvédelem Az Etikai Szabályzat kiadásának, az etikai és más visszaélések kivizsgálására vonatkozó szabályozásnak pozitív hatása van. A Kódexben rögzített értékek és elvek, elvárások egyre jobban érvényesülnek. A belső normatív szabályozásban általánossá vált a biztonsági szempontok, érdekek érvényesítése. Gyökeres változás következett be a vezetői személetben, amit fenn kell tartani. A visszaélésekkel, mulasztásokkal szemben a vezetők következetesen fellépnek. A vizsgálatok rendszerszemléletűek, elsődleges céljuk a visszaélések, mulasztások elkövetési lehetőségének megszüntetése. Érvényesül a nagy értékű közbeszerzési eljárások biztonsági felügyeletének pozitív hatása MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG

7 MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG
_03_30 Biztonsági tájékoztató A bejelentések, vizsgálatok száma 122-ről 108-ra csökkent. Ezen belül nőtt az etikai-, csökkent a visszaélés miatt bejelentések száma és aránya. Ügyek száma Etikai Gazdaságvédelmi Büntető feljelentés Vagyoni kár (Ft) A bejelentett visszaélések, mulasztások száma csökkent MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG

8 Biztonsági tájékoztató
Információvédelem A MÁV informatikai kitettségének folyamatos növekedése miatt egyre komolyabb feladat a MÁV informatikai adathálózatának, a rendszereinek fejlesztése, azok folyamatos, üzembiztos rendelkezésre állásának, működésének biztosítása és ellenőrzése. A Szervezet legfontosabb feladatai Az informatikai biztonság szintjének megőrzése, fokozása A személyes adatok védelme A közérdekű adatok nyilvánosságának biztosítása A minősített adatok, üzleti titkok, védett információk megőrzése MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG

9 Biztonsági tájékoztató
Információvédelem Megváltozott jogszabályi környezet új Polgári Törvénykönyv új Munka törvénykönyve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény új információbiztonsági szabvány (MSZ ISO/IEC 27001:2014) Belső szabályozások A MÁV Zrt. informatikai biztonsági szabályzatáról szóló utasítás (IBSZ) Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Közzétételi Szabályzat A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló törvény Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvény Korm. rendelet a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló törvény végrehajtásáról NFM rendelet az elektronikus információbiztonságáról szóló törvény végrehajtásáról MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG

10 Biztonsági tájékoztató
Vasútbiztonság MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG

11 Biztonsági tájékoztató
Vasútbiztonság szervezet feladatai Biztonsági politika kidolgozása, biztonságirányítási rendszer működtetése, Balesetek vizsgálata, közlekedésbiztonsági ellenőrzések végzése, Kapcsolattartás a vasúti társaságokkal, hatóságokkal Tűzvédelmi tevékenység, Veszélyes áru fuvarozás biztonság vizsgálat, tanácsadás, Vasúti közlekedés biztonságát növelő baleset megelőzési tevékenység, Vasúti szabályzatok, utasítások felülvizsgálatában közreműködés. MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG

12 Biztonsági tájékoztató Képzés, továbbképzés
Biztonsági tájékoztató Képzés, továbbképzés Az elmúlt évben igazgatóságunk 136 munkavállalója összesen 402 esetben, mintegy 27 féle képzésben, továbbképzésben részesült. Meghatározó irányt jelentett az oktatás megszervezésében „a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események szakmai vizsgálatának, valamint az üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól” szóló rendeletnek a megismertetése, amely megállapította a balesetvizsgálók számára támasztott kompetencia igényt. Felsőfokú balesetvizsgáló végzettség. A képzés 80%-ban már megtörtént. Felsőfokú vagyonvédelmi tanfolyam. MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG

13 Biztonsági tájékoztató Képzés, továbbképzés
Továbbképzések az időszakos forgalmi, műszaki utasítások oktatása, vizsgája, a vasútszakmai oktatást végzők éves továbbképzése, balesetvizsgálói továbbképzés, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal és más hatóságokkal szorosabb együttműködés érdekében – a Műszaki mentési és segítségnyújtási utasítás, valamint a megújított Válságkommunikációs és válságkezelési utasítás oktatása céljából – megszerveztük (154 fő részére) a Kárhelyparancsnokok továbbképzését, amelyen szervezetünket 12 fő képviselte. MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG

14 Biztonsági tájékoztató Együttműködés
Kiemelt hangsúlyt kap az együttműködés központi és területi szervezetek között Rendőrség KBSZ NKH OKF NAV Önkormányzatok Polgárőrség Civil szervezetekkel A biztonsági kockázat csökkentése érdekében rendszeresen MÁV Csoporton belül Biztonsági Testületi ülés, Biztonsági Fórumok, Csoportirányítási Biztonsági Bizottság működése (2014.március 28-tól) MÁV Csoporton kívül Magánvasúti konferenciák, Vagyonvédelmi Fórumok MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG

15 Biztonsági tájékoztató Összes üzembiztonsági esemény
A év kedvezően alakult Az események száma 2007 óta csökken A vasúton kívüli hibából történt események száma függ a szándékos cselekmények számától Vasúton kívüli hibából évente esemény történik Vasúti hibából a tavalyi évben 219-re csökkent az események száma MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG

16 Biztonsági tájékoztató Összes üzembiztonsági esemény
Vasúton kívüli hibából történik az események több mint 90%-a A vasúti hibából történt esetek aránya évek óta 8-9% körül alakul Kb. 70%-a elegyrendezési baleset Kb. 25%-a történik közlekedő vonatokkal MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG

17 MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG
Biztonsági tájékoztató Közlekedő vonat balesetek és veszélyeztetések alakulása A közlekedő vonatokkal történt balesetek és veszélyeztetések száma folyamatosan csökken. MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG

18 MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG
Biztonsági tájékoztató Közlekedő vonat balesetek és veszélyeztetések alakulása Az elmúlt 10 évben csökkenő a tendencia. 2012-ben 56 veszélyeztetés történt 2013-ban ennek a fele (28) mégis a média visszhang erős volt. A személyszállító vonatok feltartóztatása esetén követendő eljárásra új Válságkezelési és válságkommunikációs Utasítást készítettünk. MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG

19 Biztonsági tájékoztató Vasúti hibából történt balesetek okozói
Biztonsági tájékoztató Vasúti hibából történt balesetek okozói A forgalmi szakág az események közel felét (46,1%) Mozdonyvezetők a 18%-át, forgalom+mozdonyvezető együttes hibája a 11%-át okozta. Figyelemfelhívás, szabály- követő magatartás szükséges. MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG

20 Biztonsági tájékoztató
Biztonsági tájékoztató Az elegyrendezési balesetek jellemző okai A felső három diagram a mozdonyvezetői A legalsó a forgalmi munkavállalók mulasztásait ábrázolja. A pályahibából történt balesetek száma 2013-ban mérséklődött. MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG

21 Vasúti és közúti járművek ütközései útátjáróban
Biztonsági tájékoztató Vasúti és közúti járművek ütközései útátjáróban Kedvező, hogy tömeges baleset nem volt. Kampányaink és ellenőrzéseink ellenére a közlekedők nem érzik a veszélyt. A gyalogosok és kerékpárosok közlekednek figyelmetlenül. Az év során 66 esetből 37 személyi sérüléses baleset történt, amiből 14 halálos (6 gyalogos, 4 kerékpáros, 4 gépjármű) következménnyel járt. MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG

22 Az összes baleset személyi következményei
Biztonsági tájékoztató Az összes baleset személyi következményei 2012-ben 140 2013-ban 76 öngyilkosság történt. (a rendőrségi határozattal annak minősített eset lehet öngyilkosság) Vasúti hibából 7 esetben történt személyi sérülés. Sajnos az összes személyi sérüléssel járó esetek száma is nőtt. Bár a helyzet nem ilyen kedvezőtlen, ha azt is figyelembe vesszük, hogy az öngyilkosságok száma felére csökkent. A tavalyi évtől kezdve szigorúbb feltételekhez kötöttük az öngyilkosság megállapítását, akkor vehető öngyilkossági kísérletnek a gázolás, ha a rendőrség a vizsgálat alapján ilyen határozatot hoz ben 140, ban 76 öngyilkossági eset történt. Ha ezt figyelembe vesszük, akkor 2012-ben =402, 2013-ban =466, akkor is sok. A tiltott helyen járásról a PÜF-fel közösen készítettünk egy felmérést, ebben meghatároztuk a veszélyeztetett helyeket, ezek figyelemmel kísérése indokolt. Vasúti hibából, a vasút más területén 7 esetben történt személyi sérülés, mert megbotlott és elesett a peron egyenetlenségében, illetve a vonat nem a kijelölt helyen, a peront elhagyva állt meg, valamint a vasúti járművek belső hibája miatt (törött karfa, kapcsolószekrény ajtó kinyílása), továbbá hűtőfolyadék utastérbe folyása miatt. Ez utóbbi esetben a KBSZ üzembentartói vizsgálatot rendelt el, minek megállapítása alapján a járművek hűtőfolyadék csöveire vonatkozóan technológiai folyamat módosítást kezdeményeztünk. MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG

23 Biztonsági tájékoztató Tűzesetek és járműtüzek
Biztonsági tájékoztató Tűzesetek és járműtüzek Jellemző okok: elektromos berendezés meghibásodása (11 eset) hőátadás (7 eset) szikra (9 eset) A tűz keletkezési oka 17 esetben nem volt megállapítható. MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG

24 Biztonsági tájékoztató Tűzkár alakulása
Biztonsági tájékoztató Tűzkár alakulása Mozdonytűz Godisa 35M Ft 9 vontatott jármű tűzesetéből a Muronyi kocsi tűznél 10M Ft-os kárérték keletkezett MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG

25 Biztonsági tájékoztató Veszélyes áru biztonság
7,5 millió tonna veszélyes áru 38 esemény Személyi sérülés nem történt! MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG

26 MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG
2014. évi feladatok MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG

27 MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG
2014. évre is Vasútbiztonsági feladatterv kiadása elegyrendezések közbeni rendkívüli események csökkentésére további intézkedések bevezetése az együttműködés mélyítése, a partneri kapcsolat szélesítése a magánvasút társaságokkal a MÁV Csoport egyenszilárdságú biztonságának megteremtése MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG

28 MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG
Átfogó biztonsági ellenőrzések évente többször Ellenőrzési kampány a közút-vasút szintbeli kereszteződésekben Együttműködés a hatóságokkal, vasúti érdekvédelmi szervezetekkel MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG

29 MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG
A vasúti közlekedés biztonsága érdekében további sikeres együttműködést kívánok! Köszönöm a figyelmet. MÁV Zrt. BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG


Letölteni ppt "Biztonsági tájékoztató"

Hasonló előadás


Google Hirdetések