Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Immunológiai alapfogalmak. Az immunrendszer felépítése. „Az immunológia alapjai” TK 1. és 2. fejezet (3-21. oldal)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Immunológiai alapfogalmak. Az immunrendszer felépítése. „Az immunológia alapjai” TK 1. és 2. fejezet (3-21. oldal)"— Előadás másolata:

1 1 Immunológiai alapfogalmak. Az immunrendszer felépítése. „Az immunológia alapjai” TK 1. és 2. fejezet (3-21. oldal)

2 2 Koncepció 1.Általános összefoglalás: az immunrendszer szerepe / működése, immunológiai alapfogalmak 2.Az immunrendszer szervei és sejtjei 3.Az immunrendszer sejtjeinek vizsgálata 4.Kommunikáció az immunrendszer sejtjei között „Az immunológia alapjai” TK 1. és 2. fejezet (3-21. oldal)

3 3 Az immun-szervrendszer feladata 1.A szervezet identitásának fenntartása 2.Saját  idegen versus veszélyes  veszélytelen 3.Idegen anyag felismerése  immunválasz  1) elimináció 2) immuntolerancia 3) ignorancia] Az immun-szervrendszer jellemzői 1.Specifitás 2.Szenzitivitás 3.Memória 4.Szelektivitás

4 4 TERMÉSZETES IMMUNITÁS (veleszületett / kevésbé specifikus) ADAPTÍV IMMUNITÁS (szerzett / specifikus)

5 5 MIT ISMER FEL? MIVEL ISMERI FEL? MIK A KÖVETKEZMÉNYEK?

6 6 MIT ÉS MIVEL ISMER FEL? Processzált antigén felimeréseNatív antigén felismeréseMintázat (PAMP) felismerése Mintázat (PAMP: pathogen associated molecular pattern) Antigén: bármely molekula, mely immunválaszt indukál. Mintázat felismerő receptor (PRR: Pattern recognition receptor) Antigénreceptor: BCR, antitest és TCR

7 7 „Epitope mapping” 1.Diagnosztika 2.Terápia Antitest 1 Antitest 2 Antitest 3 Antitest 4 epitópok Ag kötőhelyek Antigén determináns (epitóp) az antigén T- vagy B-sejt receptor által felismert részlete

8 8 Ellenanyag (antitest; immunglobulin): Antigén hatására az aktivált B limfociták által termelt, nagy méretű glikoproteinek. Feladatuk a szervezetbe jutó bakteriális vagy virális antigének megkötése. Nehézlánc (H): IgG, IgM, IgA, IgE, IgD Könnyűlánc (L): 

9 9 TCR A T-sejtek antigénfelismerő receptora.

10 10 Passzív immunitás: immunológiailag kompetens sejtek és/vagy ellenanyagok átvitele. Aktív immunitás: immunogén (patogén, védőoltás) hatására kialakuló immunitás. Humorális immunválasz: ellenanyag-közvetített immunválasz. Sejtközvetített immunválasz: az effektor funkciókat sejtek végzik MI A KÖVETKEZMÉNY? B sejt Klonális felszaporodás Plazmasejt képződés Memória-sejt képződés antigén peptid

11 11 Komplement rsz Alvadási rsz DC TLR Sérülés Vérlemezke Hízósejt Neutrofil gr. Makrofág Érpálya VVT Citokinek LOKÁLIS TERMÉSZETES IMMUNVÁLASZ

12 12 A felismerés és a válasz feltétele: a TALÁLKOZÁS Az antigének felismerésére képes immunsejteknek el kell jutniuk az antigénhez: „Járőrözés”, RECIRKULÁCIÓ ÉS „HOMING”

13 13 NYIROK, VÉR MÁSODLAGOS NYIROKSZERVEK ELSŐDLEGES NYIROKSZERVEK „extra-lymphoid” gyulladásos PERIFÉRIÁS SZÖVETEK Ag expozició szövet-specifikus kemokinek Pl. NYCS.; PP

14 14 Immun-szervrendszer szöveti nyirokerek csontvelő vékonybél Peyer plakkok (PP) lép vastagbél féregnyúlvány thymus ductus thoracicus tonsilla nycs truncus lymphaticus dexter

15 15 www.bio.davidson.edu NYIROKCSOMÓ

16 16 www.bio.davidson.edu CSONTVELŐ

17 17 www.bio.davidson.edu LÉP

18 18 www.bio.davidson.edu THYMUS

19 19 MALT

20 20 Az immunrendszer sejtjeinek általános jellemzői Dinamikusan változó sejtösszetétel Képződés: a központi nyirokszervekben (csontvelő, timusz) Differenciálódás:  a perifériás nyirokszervekben ( nyirokcsomók, lép, bőr, nyálkahártyákhoz kapcsolódó nyirokrendszer)  az immunválasz helyszínén Morfológiai és funkcionális kategóriák Funkció zavar: immunhiányos állapot

21 21 Az immunrendszer sejtjeinek képződése VÉRALVADÁS O 2 SZÁLLÍTÁS IMMUNITÁS

22 22 SEJTTÍPUSOK Cluster of Differentiation = CD (Differenciálódási markerek) Immunfenotipizálás: sejttípusok azonosítása a sejtfelszíni fehérjemintázatuk alapján (Lásd az Áramlási citometria prezentációban!) 1. Leukocyta szubpopulációk azonosítása 2. Leukocyták érési / funkcionális állapotának meghatározása „Az immunológia alapjai” TK Függelék 1. táblázat

23 23 Lymphocyta alcsoportok Funkcionális és morfológiai (immunfenotípus) kategóriák CD3- CD56+ CD3+ CD56+ CD19+ CD3+  TCR+ CD4- CD8- CD3+ CD8+ CD3+ CD4+ CD3+ IFNg+ IL-12+ TNF  IL4+ IL-5+ IL-10+ IL-13+ IL-17+ TGF  + Ly T B NK TcTh Th17Th2Th1  T NKT Plazmasejt ic könnyűlánc+ B1 B2 CD5+ (További részleteket lásd az Áramlási citometria prezentációban!)

24 24 Az immunrendszer sejtjeinek vizsgálata Quantitativ és qualitativ vérkép Csontvelő kenet ill. biopszia Cytokémia Flow cytometria, immunhisztokémia Cytogenetika, molekuláris genetika

25 25 Normál perifériás vérNormál csontvelő Vérkép vizsgálatok A vizsgálat célja: Sejttípusok jelenlétének / hiányának vizsgálata Sejtarányok meghatározása Kóros sejtalakok kimutatása Perifériás vér és csontvelő kenet

26 26 Cytokémiai vizsgálatok MoNeuLy Sudan black B +++- MPO ++- Nem spec. észteráz +++- a-naftilbutirát észteráz +++- a-naftilbutirát észt. NaF gátlással ++-- PAS --+

27 27 Flow cytometria Sejttípusok méret és struktúráltság szerint Lymphocyta Basophil granulocyta Monocyta Neutrophil granulocyta Eosinophil granulocyta méret granuláltság

28 28 Immunhisztokémia a) A normális boholystruktúra (hematoxilin-eozin festés, 200-szoros nagyítás), b) Gluténszenzitív enteropathia szövettani képe: megnövekedett számú intraepithelialis lymphocyta látható (CD3-reakció) LAM 2005;15(3):210-3. a)b)

29 29 Kommunikációs lehetőségek az immunrendszer sejtjei között 1.Direkt sejt-sejt interakciók Partnermolekulák (receptor – ligand; adhéziós fehérjék)  átmeneti sejtkölcsönhatások kialakítása: a)a sejtek ismerkedése /találkozása, b)fajlagos sejtkölcsönhatások létrejötte  aktiváció / gátlás / differenciálódás / klonális felszaporodás / sejtkárosodás, c)„homing”, a sejtek – mint egy jól megcímzett postai küldemény – e molekulák révén jutnak el a nekik aktuálisan megfelelõ helyre. 2.Szolubilis hírvivők (citokinek; kemokinek; a plazma „nagy fehérje kaszkád rendszerei”; hormonok) 3.Mikrovezikulák

30 30 Direkt sejt-sejt interakció T lymphocyta és APC kapcsolódása T sejt

31 31 Kommunikáció szolubilis hírvívőkön keresztül: CITOKINEK 1.Peptidek, proteinek, glikoproteinek 2.Membránreceptorokon keresztül hatnak 3.Autokrin, parakrin és endokrin hatás 4.Hatásuk gyakran átmeneti 5.Funkcionális redundancia 6. Antagonista, additív, szinergista hatások 7.Pleiotrópia parakrin

32 32 1.Kétrétegű lipidmembránnal körülvett részecskék 2.30 nm – 1000 nm 3.sejtkultúrában a sejttípusok többsége szecernálja 4.Specifikus, komplex FEHÉRJEMINTÁZATOK „stimuláció és kostimuláció” 5.Elnyújtott hatás „membránhoz kötött stimuláló ágens” 6.Csomagolt üzenetek nukleinsavak – „idegen anyagok” 7.Izolálás: centrifugálás, ultracentrifugálás 8.Kimutatás: FACS, ELMI CELL MIKROVEZIKULÁK Új kommunikációs útvonal? sejt

33 33 Irodalom Fülöp A. K. (Szerk.): Immunológiai szemináriumok, 1. fejezet. Falus A, Buzás E., Rajnavölgyi É. (Szerk.): Az immunológia alapjai, 3-21 old. Következő hét: Antigén-antitest alapú módszerek Fülöp A. K (Szerk.): Immunológiai szemináriumok, 2. fejezet. Falus A, Buzás E., Rajnavölgyi É. (Szerk.): Az immunológia alapjai, 14. 5-6. fejezet


Letölteni ppt "1 Immunológiai alapfogalmak. Az immunrendszer felépítése. „Az immunológia alapjai” TK 1. és 2. fejezet (3-21. oldal)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések