Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

9. szeminárium AGGLUTINÁCIÓ, PRECIPITÁCIÓ (Az Ag-Ea kölcsönhatást követő másodlagos szerológiai reakciók) IMMUNKOMPLEXEK KIALAKULÁSA, SZEROLÓGIAI REAKCIÓK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "9. szeminárium AGGLUTINÁCIÓ, PRECIPITÁCIÓ (Az Ag-Ea kölcsönhatást követő másodlagos szerológiai reakciók) IMMUNKOMPLEXEK KIALAKULÁSA, SZEROLÓGIAI REAKCIÓK."— Előadás másolata:

1 9. szeminárium AGGLUTINÁCIÓ, PRECIPITÁCIÓ (Az Ag-Ea kölcsönhatást követő másodlagos szerológiai reakciók) IMMUNKOMPLEXEK KIALAKULÁSA, SZEROLÓGIAI REAKCIÓK ÁRAMLÁSI CITOMETRIA

2 A fluoreszcens mikroszkópiához hasonlóan az immunofluoreszcenciai módszerek eszköztárába tartozik, használatuk kiegészíti egymást Folyékony közegben, nagy sebességgel áramló egyedi sejteket, partikulumokat vizsgál A fluoreszcens festékkel jelölt sejtek által kibocsátott fény intenzitását és a sejtek fényszórását detektálja Rendkívül nagy számú sejt egyedi vizsgálatára alkalmas Rendkívül nagy számú sejt egyedi vizsgálatára alkalmas (akár több millió sejt percek alatt) (akár több millió sejt percek alatt)

3 AZ ÁRAMLÁSI CITOMETRIA MINT AZ IMMUNRENDSZER VIZSGÁLATÁNAK ADEKVÁT ESZKÖZE Az immunrendszer sejtjeinek többsége nem vagy csak lazán kötött formában található, könnyen sejtszuszpenzióba vihető, fluoreszcens antigén specifikus ellenanyagokkal jelölhető és sejtenként vizsgálható. A nagyszámú sejt fényszórási és immunfluoreszcens sajátságai statisztikailag értékelhetők. (pl. sejtpopulációk százalékos aránya) Kis százalékban jelenlevő sejttípusok vizsgálatára is alkalmas (pl. adott antigénre specifikus limfociták, ritka sejtpopulációk vizsgálata) Az immunfluoreszcens jellemzők nem csak kvalitatív, hanem kvantitatív eredményekkel is szolgálhatnak – nem csak egy antigén jelenlétére, hanem annak mennyiségére és így egyes kezelések utáni mennyiségi változására is következtethetünk belőle. (pl. sejtaktivációt kísérő változások, betegségek progressziójának nyomon követése)

4 CD antigénsejttípusfunkcióligand CD3T sejtekT sejt antigén receptor jelátvivő része (Intracelluláris kináz, foszfatáz) CD4helper T sejtek, (monociták, pDC)T sejt antigénreceptor koreceptora, (HIV receptor) MHC- II, HIV CD5T sejtek, (B sejt alpopuláció: B1)sejt adhézió, jelátvitel (kostimuláció) CD72 CD8 citotoxikus T sejtek, (NK,  T sejt alpopuláció) T sejt antigénreceptor koreceptora MHC I CD14Monociták, makrofágok, granulociták egy része LPS receptor részeLPS, LBP CD19B sejtekA CR2-vel (CD21) és a CD81 - gyel együtt a B sejt antigénreceptor koreceptor komplexe C3d, iC3b  CD21 a felismerő rész CD28T sejtekkostimuláció(B7-1, B7-2) CD80, CD86 CD34hematopoietikus progenitor sejt (endotheliális sejtek) sejt adhézióCD62L (L-szelektin) CD56NK sejtek, (T és B sejt alpopuláció)homoadhézió (N-CAM izoform) CD80, CD86 (B7-1, -2) professzionális APC: DC, B, monocita, makrofág kostimuláció, sejt adhézióCD28, CD152

5 Az áramlási és az optikai rendszer elvi felépítése PMT 1 PMT 2 PMT 4 dikroikus tükrök sávszűrők Laser áramlási cella PMT 3 minta FSC detektor fotodióda fotoelektron- sokszorozó csövek (PMT = photon multiplayer tube) Többféle fluoreszcens szín, és a megvilágító fényforrás sejteken szóródó fénye is mérhető. Fel lehet fogni fluoreszcens mikroszkópként ami alatt áramlik a minta – de nincs képalkotása, csak fényintenzitás mérés.

6 AZ IMMUNRENDSZER SEJTJEINEK JELLEMZÉSE SEJTFELSZÍNI ANTIGÉNEK ALAPJÁN Az egyes sejttípusoknak jellemző sejtfelszíni antigén „mintázata” van. Diagnosztikus értékű lehet: - a sejttípusok jellemző százalékos arányának megváltozása - rendellenes sejtfelszíni markerek megjelenése - egyes markerek mennyiségének megváltozása, eltűnése Példák: - gyulladásos folyamatok – neutrofil granulociták számának növekedése - HIV progresszió, AIDS manifesztáció – CD4+ helper T-sejtek számának csökkenése CD4+ : CD8+ = 1.6 Normál CD4+ T-sejt szám = 600 – 1400/  l HIV fertőzés  AIDS = CD4+ T-sejt szám <200/  l (arány „átfordul”) - CD5+ B-sejtek felszaporodása – B-sejtes leukémiák egy része

7 Az immunválaszra gátló hatást kifejtő mikroorganizmusok egy része a limfocitákat fertőzi. A HIV (Human Immunodeficiency Virus) ijesztő példája annak, hogy milyen következményekkel jár, ha az immunsejteket egy mikroorganizmus megfertőzi és elpusztítja. A HIV receptora a T-sejtek felszínén lévő CD4 molekula. A CD4 molekula a makrofág típusú sejtek felszínén is expresszálódik, így a vírus ezeket a sejteket is képes megfertőzni. A klinikai lappangás ideje hosszú, általában több év. Ezalatt mind a CD4+ sejtek, mind a vírusrészecskék gyorsan pusztulnak és újratermelődnek. Amikor a CD4+ sejtek nagyobb arányban pusztulnak el, mint ahogy a szervezet képes lenne regenerálni őket, számuk olyan alacsony értéket vesz fel, hogy a sejtközvetített immunitás működésképtelenné válik. A sejtközvetített immunválasz hiányában a gazdaszervezet halálos kimenetelű opportunista fertőzések áldozatául eshet.

8 B NK Th Tc A mérés elve egy példán keresztül: A CD4+ (helper) és a CD8+ (citotoxikus) T-sejtek arányának Meghatározása perifériás vérben (pl. AIDS progresszió nyomon követése) Jelölő anyagok: FITC jelzéssel ellátott anti-CD4 ellenanyag (α-CD4-FITC) PE jelzéssel ellátott anti-CD8 ellenanyag (α-CD8-PE) A perifériás vérben jelenlévő fő limfocita populációk Fluoreszcens mikroszkóppal valami ilyesmit látnánk

9 Fókuszált lézernyaláb Th nagy sebességű folyadékáram (küvettában, vagy szabadon) CD4 FITC CD8 PE detektor A CD4-FITC jelölt (T H ) sejt detektálása jelfeldolgozó egység Képernyő A CD4+ CD8- sejtet szimbolizáló pont növekvő fényintenzitás mikroszkóppal:

10 Tc detektor A CD8- PE jelölt (T c ) sejt detektálása CD8 PE CD4 FITC jelfeldolgozó egység növekvő fényintenzitás

11 B detektor A jelöletlenül maradt sejtek detektálása (pl.B-sejtek) CD8 PE CD4 FITC jelfeldolgozó egység növekvő fényintenzitás mikroszkóppal halványnak látszó (autofluoreszcens) sejt

12 kvadráns statisztika CD8 PE CD4 FITC 38% 0% 44% 18%

13 dot-plot contour- plot density- plot ÁBRÁZOLÁSMÓDOK Hisztogramm (Homogén sejtpopuláció hisztogrammja a normál eloszlásnak megfelelő) Az intenzitás értékek számszerűsíthetőek: ~ 1300

14 A KÜLÖNBÖZŐ SEJTTÍPUSOKNAK JELLEGZETES FÉNYSZÓRÁSUK VAN előre irányuló fényszórás (FSC) („méret”) oldal irányú fényszórás (SSC) (pl.granuláltság) granulociták monociták limfociták

15 AZ IMMUNOESSZÉK ÉRZÉKENYSÉGE Az ismertetésre kerülő módszerek egyszerűek, olcsók, kis műszerezettségi igényűek, de többségük csak szemikvantitatív eredményekkel szolgál és bizonyos célokhoz nem kellően érzékeny

16 Antigének vagy antitestek mennyiségi és/vagy minőségi meghatározása Szérumból, CSF-ból, vizeletből PRECIPITÁCIÓS MÓDSZEREK

17 IMMUNKOMPLEX Az antigénnek az ellenanyaggal alkotott (oldható) komplexei. A komplexképződés pillanatszerűen is lejátszódhat, egyensúlyra vezető folyamat. Nem azonos a precipitátummal! A precipitátum az immunkomplexekből fizikai-kémiai folyamatok során keletkező oldhatatlan csapadékot jelenti. Időigényes folyamat.

18 antigéntúlsúly ellenanyagtúlsúly sok csapadék kevés csapadék növekvő ellenanyag mennyiség EKVIVALENCIA ellenanyagtúlsúly antigéntúlsúly növekvő antigén mennyiség sok csapadék kevés csapadék PRECIPITÁCIÓS GÖRBE

19 - valencia (kapcsolatteremtő képesség) - hőmérséklet (37 о C ; 4 о C ) - pH - sókoncentráció - idő - egyéb (pl. PEG) EKVIVALENCIÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK IgM-pentamerIgA-dimer Oldékonyságot csökkenti, kedvez a csapadék-képződésnek

20 PRECIPITÁCIÓS MÓDSZEREK Immundiffúzió: immunprecipitáció lágy gélközegben radiális egyszerű (Mancini-módszer) radiális kettős (Ouchterlony-módszer) Elektroforézis: immunoelektroforézis (többkomponensű antigént elektroforetizálják, majd polivalens ellenszérummal reagáltatják) két-dimenziós elektroforézis (elektroforetikus tulajdonságok alapján szétválasztott antigén frakciókat ellenanyag tartalmú gélen újra elektroforetizálják) Turbidimetria (a fényszórással arányos fényintenzitás-csökkenést méri) szérum- és liquorfehérjék mennyiségi meghatározása 50 µg/ml-ig Nefelometria (a szórt fény intenzitását méri) szérum- és liquorfehérjék, gyógyszerszintek mennyiségi meghatározása 1 µg/ml-ig

21 IMMUNDIFFÚZIÓS MÓDSZEREK Mancini módszer Ouchterlony módszer Extrahálható nukleáris antigén (ENA) specifikus antitestek kimutatása (ENA: pl. Ro, La, Sm, RNP, Scl-70, Jo1) Pl. vírus antigének / vírus specifikus ellenanyagok mennyiségi meghatározása Ro La Sm Tesztelendő szérum RNP Scl-70 Jo1

22 ANTIGÉN KONCENTRÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA RADIÁLIS IMMUNDIFFÚZIÓVAL A gyűrű átmérőjeIgG koncentráció (mg/ml) Radiális immundiffúzió: az antigén koncentráció és a precipitációs gyűrű méretének kapcsolata. A nagyobb koncentrációjú antigén a lyuktól messzebbre vándorolva éri el azt az egyensúlyi állapotot, ahol a megfelelő ellenanyag-mennyiséggel precipitátumot képez. Ag koncentráció A gyűrű átmérője Ea a gélben Ag koncentráció A gyűrű átmérője Ea a gélben IgG koncentráció (mg/ml) A gyűrű átmérője IgG koncentráció (mg/ml) A gyűrű átmérője IgG koncentráció (mg/ml) A gyűrű átmérője IgG koncentráció mérése szérumból radiális immundiffúzióval. A standardok átmérője lehetővé teszi a kalibrációs görbe megrajzolását. A vizsgált szérum minta IgG koncentrációja a görbéről leolvasható: - T1 – IgG mielómás beteg szérumából; 15 mg/ml - T2 – hipogammaglobulinémiás beteg széruma; 2,6 mg/ml - T3 – normál szérum; 9,6 mg/ml

23 IMMUNELEKTROFORÉZIS + - szérum fehérjék frakciókra való elválasztása, plazmasejt diszkráziák (mielóma multiplex, Waldenström makroglobulinémia, elsődleges amiloidózis) során képződő, monoklonális eredetű immunoglobulinok kimutatása

24 AGGLUTINÁCIÓ

25 AGGLUTINÁCIÓ TÍPUSAI, GYAKORLATI ALKALMAZÁS A vörös- és fehérvérsejtek valamint baktériumok sejtfelszíni antigénjeivel (legalább mikroszkópikus méretű antigének) reagáló ellenanyagok a sejtek összeállását, agglutinációját idézhetik elő. Fajtái: direkt: Ellenanyagok kötődését az antigénhez a sejtek összecsapódása kíséri (pl. AB0 vércsoport antigének) - főleg IgM indirekt : Az antigén determinánsok elrendeződése nem teszi lehetővé a direkt összecsapódást. DE! A sejtek összecsapódása a kötött ellenanyagok Fc részéhez kötődő második ellenanyaggal kiváltható (pl. D vércsoport antigén (Rh)) - főleg IgG passzív: Megfelelően kezelt vörösvértestekhez vagy latex részecskékhez haptének vagy antigének kapcsolhatók, és ezekre specifikus ellenanyaggal agglutinálhatók rheumatiod arthritis: A szérumban a saját IgG-vel reagáló IgM és IgG autoellenanyagok (RF= rheuma faktor) jelennek meg.

26 - reakció gyors ülepedés - reakció gyors ülepedés + reakció lassú ülepedés

27

28 vörös- vértest DIREKT AGGLUTINÁCIÓ pl. AB0 vércsoport meghatározás

29 AZ ABO VÉRCSOPORTANTIGÉNEK SZERKEZETE A fenotípusok kialakulását kodominánsan öröklődő specifikus enzimek irányítják. O ANTIGÉNA ANTIGÉNB ANTIGÉN

30 Donorválasztás az ABO-vércsoport antigének alapján Ma már csak elvi lehetőség, rutinban kizárólag csoportazonos (AB0 és Rh) vér transzfundálható! KVANTITATÍV HEMAGGLUTINÁCIÓS TESZT Agglutinációra képes anyagok (antitestek, vírusok) mennyiségének meghatározása antitest titer – az a legnagyobb hígítás ahol még van agglutináció

31 INDIREKT AGGLUTINÁCIÓ pl. Rh vércsoport meghatározás primer ellenanyag szekunder ellenanyag

32 A RHESUS (Rh) VÉRCSOPORTANTIGÉN (D) IgG típusú ellenanyag direkt agglutinációt nem vált ki (inkomplett ellenanyag), de emberi immunglobulinokkal reagáló 2. ellenanyaggal az agglutináció kiváltható indirekt agglutináció FEHÉRJE ANTIGÉN citoplazmamembr án extracelluláris tér intracelluláris tér

33 AZ AGGLUTINÁCIÓ IN VIVO KÖVETKEZMÉNYEI ABO inkompatibilitás intravaszkuláris hemolízis ( komplement mediált hemolízis) Rh inkompatibilitáserythroblastosis fetalis ( magzati vv.sejtek opszonizálása, komplement aktiváció, MF-ok, granulociták általi fagocitózis) Rh profilaxis Ha az első Rh+ magzat születését (vetélését) követően 72 órán belül az anyai szervezetbe anti-D Ea-t juttatnak, megelőzhető az anyai ellenanyagok képződése.

34 PASSZÍV AGGLUTINÁCIÓ (diagnosztikai/indikátor módszer) Rheumatoid arthiritis: a szérumban a saját IgG-vel reagáló IgM autoellenanyagok (RF = reuma faktor) jelennek meg. Humán immunglobulin antigéneket fixálva latex gyöngyök / vvt-k felszínére és ezeket az RA-s beteg szérumával reagáltatva agglutináció következik be, ha a szérumban RF van jelen.

35 PASSZÍV HEMAGGLUTINÁCIÓ GÁTLÁSA OLDOTT AG-NEL Tudománytörténeti érdekesség Oldott haptén vagy Ag gátolja az agglutinációt. pl. Monoteszt terhességi teszt: vvt-k felszínéhez hCG-t kapcsolnak és hormon specifikus ellenanyaggal váltják ki az agglutinációt. Ha ehhez a rendszerhez terhes nő vizeletét adjuk (oldott hCG!), akkor gátoljuk az agglutinációt.

36 HEMAGGLUTINÁCIÓ ELLENANYAGOK JELENLÉTE NÉLKÜL? Igen, virális fehérjékkel pl.: influenza, mumpsz pl. vírus ellenes ellenanyagok kimutatása Az agglutinációt gátló ellenanyagok a receptor kötést (sziálsav) is gátolják, tehát vírusneutralizáló sajátságúak (Nem immunológiai reakció!!!)

37 direkt agglutináció:ABO vércsoport meghatározás Widal-teszt: tiphoid láz, febris undulans indirekt agglutináció:Rh vércsoport meghatározás direkt Coombs-teszt: vércsop. inkompatibilitás, autoimmun hemolitikus anémia indirekt Coombs-teszt: transzfúzió előtt, terhességalatt passzív agglutináció:rheuma faktor kimutatása terhességi monoteszt GYAKORLATI ALKALMAZÁS

38


Letölteni ppt "9. szeminárium AGGLUTINÁCIÓ, PRECIPITÁCIÓ (Az Ag-Ea kölcsönhatást követő másodlagos szerológiai reakciók) IMMUNKOMPLEXEK KIALAKULÁSA, SZEROLÓGIAI REAKCIÓK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések