Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Adatredukció, adatok bemutatásának lehetőségei, a többszörös elemzés helye az orvosi gondolkodásban és a biostatisztikában Dr. Prohászka Zoltán Az MTA.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Adatredukció, adatok bemutatásának lehetőségei, a többszörös elemzés helye az orvosi gondolkodásban és a biostatisztikában Dr. Prohászka Zoltán Az MTA."— Előadás másolata:

1

2 Adatredukció, adatok bemutatásának lehetőségei, a többszörös elemzés helye az orvosi gondolkodásban és a biostatisztikában Dr. Prohászka Zoltán Az MTA doktora Semmelweis Egyetem III. Sz. Belgyógyászati Klinika 2013-02-21 prohoz@kut.sote.hu

3 Leíró statisztikák Mintaterjedelem (min-max) Átlag (matematikai átlag) Szórás –Adataink szétszórtsága csak akkor hasonlítható egy másik adathalmaz szóródásához, ha azonos skálán (módszer, mértékegység) történt a mérés

4

5 Az adatok bemutatásának, összegzésének és ábrázolásának módjai A változó típusa és eloszlása döntő a választandó eljárás vonatkozásában –Használjuk a szórást (SD) nem ferdült, szimmetrikus eloszlású, folytonos változók esetén (az átlaggal). –Használjunk percentiliseket (leggyakrabban interkvartilis tartományt) a ferdült, nem szimmetrikus eloszlású numerikus és ordinális változók esetén (a mediánnal). –A variációs koefficiens használata akkor indokolt a minta szétszórtságának bemutatására, ha eltérő skálán mért értékek szóródását kívánjuk összehasonlítani (pl. azonos molekula mérése eltérõ módszerekkel).

6 Descriptive Statistics (Adatbázis_1) Valid NMeanMedianStd.Dev. Na HF195139,6544140,00004,232340 Na kontroll498140,8273141,00002,764080 Minimum Percentile - 10,00000 Lower - QuartileMedianUpper - Quartile Percentile - 90,00000 Maximum Na_0119,0000134,0000137,0000140,0000142,0000144,0000150,0000 Na_kontroll130,0000137,0000139,0000141,0000143,0000145,0000149,0000

7

8

9 A variációs koefficiens A szórás százalékos aránya az átlaghoz viszonyítva, azaz a relatív hiba. (SD/mean) Fő előnye, hogy dimenzió nélküli szám, így bármely adathalmaz variációs koefficiense összehasonlítható.

10 Combined evaluation: precision of laboratories Azonos paraméterek mérése különböző laboratóriumokban, eltérő módszerekkel

11 Diszkrét eloszlású változók összegzése, bemutatása Arány, viszonyszám Ráta: alappal való osztás (pl. halálozás/1000 ember/év, esemény/10.000 ember/év) Hányados

12 Az esemény ráta

13 Az esemény ráták adjusztálása Adjusztálás, vagyis illesztés, annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy –„Hogy alakulna a halálozás az egyetemi klinikán, ha pontosan ugyanolyan arányban születnének babák az egyes súly-kategóriákban, mint a megyei kórházban?” Direkt és indirekt módszer Az egyes születési súly-kategóriákba eső esetszámokat mint súlyszámokat használva lehet kiszámítani az adjusztált rátákat Az elv megegyezik a többváltozós modelleknél alkalmazott adjusztálással

14 Adjusztálás: direkt módszer Referencia populáció: megyei kórház [(202,1x30)+(84,6x140)+8x1830)] / [30+140+1830]=16,3 Az egyetemi klinikán a születésisúly-megoszlásra adjusztált halálozási ráta 16,3/1000 élveszületés /év lenne

15 Adjusztálás: indirekt módszer Indirekt adjusztálásra akkor van szükségünk, ha nem rendelkezünk részletes adatokkal Ekkor egy irodalmi referenciához illeszthetjük saját megfigyeléseinket Ha a valós/becsült (observed/predicted) arány <1: referencia adat fölébecsül

16 A többváltozós modellek Az előző példa egyben jelzi azt is, hogy miért van szükség többváltozós modellekre A betegségek többsége multifaktoriális, még az ún. monogénes betegségek is A vizsgálat tárgyát képező változó mindig csak részben magyarázza a független változót (reziduum) Az összes magyarázó változó megtalálására csekély az esély A vizsgálat tervezési szakaszában dől el, hogy mekkora lesz a reziduum. Nagy lesz, ha –Az ismert és lényeges (irodalom!) vagy vélelmezhető (tehetségünk és gondosságunk) változók mérését/rögzítését elmulasztjuk –Tervezési hibát vétünk Vizsgálattípus, mintavétel Torzítás Elemszám

17 Rizikófaktor Pathomechanizmus Betegség Hipotetikus direkt kapcsolat Többlépcsős kapcsolat Szövevényes kapcsolat A multifaktoriális betegségek kialakulásának általános jellemzői

18 Koleszterin AMI Direkt kapcsolat?

19 A mai fogalmak szerinti első randomizált klinikai kísérlet: 1948 Sir Austin Bradford Hill (1897-1991) Az első randomizált klinikai kísérlet statisztikusa Később a dohányzás és a tüdőrák közötti kapcsolat feltárásáról írt munkáival vált ismertté Hill oksági kritériumok

20 Hill oksági kritéiumok Időszerűség (Temporal relationship) –Az ok megelőzi a következményt Erősség (Strength) –Ha az A és B tényezők közötti kapcsolat erős, az oki kapcsolatra utal Dózis-hatás összefüggés (Dose-response relationship) –Az expozíció fokozódásával arányosan növekszik a rizikó (Vica-versa) –Kimutatása nehézségekbe ütközhet (küszöbérték) Egybehangzóság (consistency) –Ismétlet vizsgálatok egybehangzó eredményeket hoznak Elfogadhatóság, koherencia (Plausibility, coherence) –A jelenség magyarázata összhangban van az érvényes törvényszerűségekkel Alternatív magyarázat (Alternate explanations) –A kutatók elvárt gondossággal ítélték meg más magyarázat lehetőségét Kísérletesen bizonyítható kapcsolat

21 Koleszterin AMI Direkt kapcsolat? CRP Atherosclerosis Direkt kapcsolat?

22 Egyváltozós modellekkel megválaszolható kérdések –Egy megfigyelt különbség vagy arány a véletlen hatására alakult-e ki? Többváltozós modellekkel megválaszolható kérdések –Az adott független változó(k) szignifikáns kapcsolatban vannak-e függő változóval? –Mekkora a független változók egymáshoz képest mutatott relatív súlya a megfigyelt különbség (arány) kialakításában? –Más szavakkal: segít súlyozni, megítélni, típusba sorolni a független változóinkat.

23 A független változó TípusaJellegzetességeiFelismerési lehetőségPélda Zavaró faktor (confounder)Kapcsolatban áll a rizikótényezővel és okozati összefüggésben a kimenetellel Rétegzett analízis Többváltozós analízis A statisztikai analízis azonban önmagában nem elegendő, hogy a kettő között különbséget lehessen tenni. Öngyújtó, dohányzás, tüdőrák Közbeeső változó (intervening variable) Kapcsolatban áll a rizikótényezővel és okozati összefüggésben a kimenetellel, a rizikótényező általa fejti ki hatását Doh, cotinine, toxikus metabolitok, tüdőrák Gátló faktor (supresser)Kapcsolatban áll a rizikótényezővel és a kimenetellel, a rizikófaktor hatását elfedi Rétegzett analízis a supresser változó szerint Többváltozós analízis, adjusztálás (illesztés) a supresser változóra Aspirin, MI, halálozás Orvosi hivatás, válás, öngyilkosság Hatásmódosító vagy interakciós változó (interaction variable) Hatásmódosítás. A rizikótényező hatása a kimenetelre egy harmadik változó értékétől függ. Rétegzett analízis az interakciós változó szerint. Többváltozós analízis „with interaction terms” Expozíció, inokuláció mértéke, betegség súlyossága

24 Öngyújtó a zsebben Tüdőrák Direkt kapcsolat? Koleszterin AMI Direkt kapcsolat?

25 Öngyújtó a zsebben Tüdőrák Direkt kapcsolat? Dohányzás, mint zavaró tényező Dohányzás Confounder

26 Gátlófaktor jelenléte (suppresser) Rizikófaktor Nincs betegség Suppresser Confounder, mint suppresser (betegség van-nincs) Rizikófaktor Betegség

27 Aspirin Halálozás Aspirin Halálozás AMI az anamnézisben Egyváltozós analízis eredménye Többváltozós, a gátlófaktor jelenlétére illesztett analízis eredménye

28 Rizikófaktor Hatásmódosító változó Betegség Súlyos Enyhe Jelen van Nincs jelen Hatásmódosító tényező (betegség típusának, súlyosságának változása)

29 RizikófaktorBetegség Zavaró tényezők Pozitív: a kapcsolat túlbecslését okozzák Negatív: a kapcsolat alulbecslését okozzák Ugyan hasonlóan viselkednek, de nem tartoznak a zavaró tényezők közé: Hatásmódosító tényezők (interakció) Közbeeső változók (oki tényezők) A zavaró tényezők ellenőrzés alatt tartásának lehetőségei Tervezési fázisban: a lehetséges zavaró tényezők felmérése, megismerése, vizsgálatba építése Vizsgálati szakaszban: véletlenszerű, korlátozott vagy kapcsolt betegbeválogatás Analízis során: rétegzett vagy többváltozós analízis Zavaró tényezők jellegzetességei Kapcsolatban állnak a rizikófaktorral Kapcsolatban állnak a betegséggel a rizikófaktor hiányában is Nem közbeeső változók Eltérő gyakorisággal fordulnak elő a vizsgálati csoportokban

30 Születési sorrend Down-szindróma Anyai életkor Egyváltozós analízis eredménye Többváltozós, a zavaró tényezőre illesztett analízis eredménye Születési sorrend Down-szindróma

31 Hipotetikus példa a zavaró tényező hatásának bemutatására Frequency table: terhesség száma (Down_példa) Szülés sorszáma CountCumulative - CountPercentCumulative - Percent 139 28,0575528,0576 2508935,9712264,0288 35013935,97122100,0000 Missing01390,00000100,0000 Basic statistics/Tables>>Frequency tables Frequency table: Down (igen/nem) (Down_példa) Down igen/nem CountCumulative - CountPercentCumulative - Percent 0 nem121 87,0503687,0504 1 igen1813912,94964100,0000 Missing01390,00000100,0000

32 Egy változós analízis eredménye 2-Way Summary Table: Observed Frequencies (Down_példa) Marked cells have counts > 10 Szülés sorszáma Down nemDown igenRow - Totals ráta 137239 2/39=0,05 (100 szülésre) 244650 6/50=0,12 3381250 12/50=0,24 Totals11920139 20/139=0,143 Statistics: terhesség száma(3) x Down (igen/nem)(2) (Down_példa) Chi-squaredfp Pearson Chi-square6,696320df=2p=,03515 Vajon a ráták közötti különbség a véletlen hatására alakult-e ki?

33 Logisztikus regresszió: Független változó terhesség sorszáma, függő változó: Down igen/nem Const.B0 Independent var: szülés sorszáma (1-2-3) Estimate-3,7558090,869951 Standard Error0,90235460,3552801 t(137)-4,1622312,448634 p-level0,000055381910,01560353 -95%CL-5,5401530,167409 +95%CL-1,9714641,572493 Wald's Chi-square17,324175,995809 p-level0,000031597630,01434523 Odds ratio (unit ch)0,023381542,386794 -95%CL0,0039259271,182238 +95%CL0,13925284,818645 Odds ratio (range)5,696784 -95%CL1,397686 +95%CL23,21934 Statistics>>Advanced linear/nonlinear modles>> Nonlinear estimation>>Quick logit regression

34 Vajon minden zavaró (confounding) tényezőre figyelemmel voltam-e? A születési sorrend kapcsolatot mutat az anyai életkorral Egy-szempontos ANOVA p=0,008 Graphs>>2D graphs>> boxplot (advanced)

35 Rétegzett analízis eredménye: összehasonlítás születési sorrend szerint, figyelembe véve a korcsoportot szülés sorszáma Kor_kategória ( =35) Down nemDown igen 1<25 80 125-34 201 1>34 91 2<25 20 225-34 310 2>34 116 3<25 00 325-34 254 3>34 138 All Groups 11920 Down nem fordult elő

36 Rétegzett analízis eredménye: összehasonlítás születési sorrend szerint, figyelembe véve a korcsoportot szülés sorszáma Kor_kategória ( =35) Down nemDown igen 1<25 80 125-34 201 1>34 91 2<25 20 225-34 310 2>34 116 3<25 00 325-34 254 3>34 138 All Groups 11920 P value0,1377

37 Rétegzett analízis eredménye: összehasonlítás születési sorrend szerint, figyelembe véve a korcsoportot szülés sorszáma Kor_kategória ( =35) Down nemDown igen 1<25 80 125-34 201 1>34 91 2<25 20 225-34 310 2>34 116 3<25 00 325-34 254 3>34 138 All Groups 11920 P value0,1498

38 Rétegzett analízis eredménye: összehasonlítás korcsoport szerint, figyelembe véve a születési sorrendet szülés sorszáma Kor_kategória ( =35) Down nemDown igen 1<25 80 125-34 201 1>34 91 2<25 20 225-34 310 2>34 116 3<25 00 325-34 254 3>34 138 All Groups 11920 Chi-square test for trend P value0,3362 P value0,0007 P value0,0470

39 Egyváltozós modell eredménye Függő változó: Down (i/n) Const.B0 Anyai életkor (év) Estimate-8,9458860,2094651 Standard Error1,9815920,05442469 t(137)-4,5144933,848716 p-level0,000013548750,0001814117 -95%CL-12,864350,1018441 +95%CL-5,0274230,3170862 Wald's Chi-square20,3806514,81261 p-level0,0000063694460,0001189694 Odds ratio (unit ch)0,00013027211,233018 -95%CL0,0000025887171,107211 +95%CL0,0065556841,373121 Odds ratio (range)123,6801 -95%CL10,40632 +95%CL1469,949

40 Egyváltozós modell eredménye Függő változó: Down (i/n) Const.B0 Kor_kategória ( =35=2) Estimate-6,7166641,978871 Standard Error1,4796020,5424259 t(137)-4,5395073,648186 p-level0,000012224250,0003743813 -95%CL-9,6424750,9062608 +95%CL-3,7908533,051481 Wald's Chi-square20,6071313,30926 p-level0,0000056591030,0002645174 Odds ratio (unit ch)0,001210577,234569 -95%CL0,000064912182,475051 +95%CL0,0225763421,14663 Odds ratio (range)52,33899 -95%CL6,125876 +95%CL447,1801

41 Többváltozós modell eredménye: a zavaró tényezőre adjusztált modell Függő változó: Down (i/n) Vajon milyen viszonyban van a két független változó ebben a kérdésben? Az adjusztált modellben csak az anyai életkor mutat kapcsolatot a függő változóval, a születési sorszám nem A statisztikai analízis önmagában nem elegendő annak megállapítására, hogy a feltételezett biológiai kapcsolatot melyik változó okozza (hatás vagy zavar) Const.B0Anyai életkorszületési szám Estimate-9,9476930,19615750,6421229 Standard Error2,1382640,055308730,3761015 t(136)-4,6522283,5465921,707313 p-level0,0000076972860,0005359090,09004588 -95%CL-14,176240,08678115-0,1016407 +95%CL-5,7191460,30553391,385887 Wald's Chi-square21,6432312,578322,914917 p-level0,0000032968010,00039080510,0877736 Odds ratio (unit ch)0,000047837861,2167191,900511 -95%CL0,00000069716721,0906580,9033541 +95%CL0,0032825141,357353,998369 Odds ratio (range)91,06953,611943 -95%CL7,3593120,8160486 +95%CL1126,96115,98696

42 Zavaró tényező (confounder) A vizsgálathoz tartozik Az egy- és többváltozós esélyhányadosok különböznek A valós hatást elferdíti Az adatokat összezavarja Megelőzhető (tervezés) Ellenőrzés alatt tartható (adatanalízis) Hatásmódosító tényező (interaction) Biológiai kapcsolaton alapul A kapcsolat eltérő különféle alcsoportokban Felismerésével a folyamatok biológiai alapja jobban megismerhető Segít megmagyarázni megfigyelésünket Sok esetben egyszerű és gyakorlatban is hasznos jelenséget tár fel Valós, biológiai kapcsolatvagy zavar a vizsgálatban? A torzítás a változók mérése vagy rögzítése során fellépő szisztematikus hiba –Beválogatás, mintavételezés, mérési metodika, adathiány, stb…(ld. első kurzus előadása)előadása

43


Letölteni ppt "Adatredukció, adatok bemutatásának lehetőségei, a többszörös elemzés helye az orvosi gondolkodásban és a biostatisztikában Dr. Prohászka Zoltán Az MTA."

Hasonló előadás


Google Hirdetések