Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2008/2009/I.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2008/2009/I."— Előadás másolata:

1 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2008/2009/I.

2 Az illeték fogalma Közvetlen állami, önkormányzati ellenszolgáltatásért, vagy annak megkezdéséért fizetendő díj Fajtái: I. Vagyonszerzési (öröklés, vásárlás, ajándékozás) II. Eljárási illetékek (államigazgatási, bírósági) III. Szolgáltatási díjak (igazgatási, bírósági)

3 Célja: Az állami és társadalmi feladatokhoz való közvetlen hozzájárulás Önkormányzatok működésének részleges finanszírozása Bíróságok működésének részleges finanszírozása

4 Hatálya Magyarország területe; öröklésnél a Magyarországon lévő ingó és ingatlan vagyon Személyi hatálya: természetes személyek, társaságok, akár külföldi, akár belföldi, aki közvetlen szolgáltatásért illetékkel fizet.

5 Az illetékkötelezettség keletkezése Örökhagyó halála Ajándékozási szerződés megkötése: ingatlannál kötelező írásbeliség, ingóságnál, vagyoni értékű jognál általában szóban is lehet Adás-vételi szerződés megkötése:ingatlannál kötelező írásbeliség, ingóságnál, vagyoni értékű jognál általában szóban is lehet Eljárás megindítására szolgáló kérelem benyújtása

6 Illetékmentesség Tárgyi illetékmentesség: ilyen szolgáltatások esetén nem kell senkinek sem illetéket fizetni Személyi illetékmentesség: egyébként illetékköteles szolgáltatások igénybevétele esetén sem kell a mentes magánszemélynek, társaságnak illetéket fizetnie

7 Személyi illetékmentességben részesülők Magyar Állam és költségvetési szervei Önkormányzatok és társulásai Egyházak és intézményeik Alapítványok Társadalmi szervek, köztestületek, közhasznú társaságok MNB, MTI Akik vagyoni, jövedelmi helyzetük miatt erre jogosultak

8 I. Vagyonszerzési illetékek 1. Öröklési, ajándékozási 2. Visszterhes vagyonátruházási (adás-vételi)

9 1.a) Öröklési és ajándékozási illetékek: az öröklési illeték Az öröklési illeték tárgya: az örökség Nem kell megfizetni az öröklési illetéket annak, aki lemond – általában, vagy más örökös javára - az örökségéről Hagyatéki ingatlannál nem kell megfizetni azt a részt, amit a hitelező visz el az örökségből

10 1.b) Öröklési és ajándékozási illetékek: az ajándékozási illeték Az ajándékozási illeték tárgya: ingatlan ingyenes átruházása, ingóság ingyenes átruházása, vagyoni értékű jog ingyenes átruházása Ingatlan esetén értékhatár: nincs Ingóság esetén értékhatár: 150 ezer Ft, 30 napon belül bejelentendő az ügylet

11 1.c) Öröklési és ajándékozási illetékek: az sávos illetékmértékek (millió Ft); általános, illetve lakóingatlan Közvetlen hozzátartozó, árva unoka 18-ig 11% 18-35-ig 18% 35-től 21% 20-ig 0% 20-35-ig 8% 35-től 12% Testvér, egyéb unoka, nagyszülő 18-ig 15% 18-35-ig 21% 35-től 30% 18-ig 8% 18-35-ig 10% 35-től 16% Mindenki más18-ig 21% 18-35-ig 30% 35-től 40% 18-ig 10% 18-35-ig 21% 35-től 30%

12 1.d) Öröklési és ajándékozási illetékek: az illetékszámítás alapja Az ajándék vagy örökség adóságokkal és terhekkel csökkentett értéke. Az adóságokat és terheket a megajándékozottnak, illetve örökösnek (hagyományos) kell bizonyítania Kedvezmény az örökösöknek: a temetés szokásos költségeit nem kell bizonylatolnia 5 éven belüli ajándékok ugyanazon felek esetében összeadódnak

13 1.d) Öröklési és ajándékozási illetékek: az illetékszámítás alapja Használati jog értéke: a forgalmi érték 1/20- a/év, végtelennél: a forgalmi érték Használati jog „élethossziglan” értéke: – Maximum 25 éves: 10 évnyi – 25-50 éves: 8 évnyi – 51-65 éves: 6 évnyi – 65 év felett: 4 évnyi

14 1.e) Öröklési és ajándékozási illetékek: mentességek Múzeumok öröklése, megajándékozása Takarékbetét, üzletrész öröklés, ajándékozása 300 ezret meg nem haladó ingó-örökség Túlélő házastárs lakáshasználati joga Ha kiskorú gyermek után szülője örököl Telek öröklése, ajándékozása, ha 4 éven belül házat épít az örökös, ajándékozott Termőföld öröklése, ajándékozása 50% kedvezmény, családi gazdálkodónál 75%

15 1.e) Öröklési és ajándékozási illetékek: mentességek Közhasznú szervezet megajándékozása 10 ezer forintnál kisebb követelés elengedése Orvosi tevékenységi jog öröklése, ajándékozása Egyéni vállalkozás öröklési kedvezménye átvevő családtagnak (3 évig még működteti): 50%, maximum 5 millió Ft

16 2.a) Visszterhes vagyonátruházási illeték: az illeték tárgya Ingatlan vagy ingóság vagy vagyoni értékű jog ellenérték fejében való megszerzése: Vagyis ingatlan vagy ingóság vagy vagyoni értékű jog nem öröklés, illetve ajándékozás útján való megszerzése

17 2.b) Visszterhes vagyonátruházási illeték: az illeték általános mértéke A forgalmi érték 10%-a Ingatlanhoz cserével jutáskor a szokásos forgalmi érték 10%-a Hitelintézet vagyonszerzése 3 évig: 2% Lakástulajdon esetén: – 4 millió forintig 2% – 4 millió forint feletti rész 6% – Cserénél az értékkülönbözet számít

18 2.b) Visszterhes vagyonátruházási illeték: az illeték általános mértéke Gépjármű esetén SzemélygépkocsiMotorkerékpár 1890 cm3 alatt: 18 Ft/cm3 500 cm3 alatt: 18 Ft/cm3 1890 cm3 felett: 24 Ft/cm3 500 cm3 felett: 24 Ft/cm3

19 2.c) Visszterhes vagyonátruházási illeték: az illetékmentességek Telek megszerzése, ha 4 éven belül beépíti – a beépíthetőség minimum 10%-át meghaladóan Új lakóingatlan megszerzése 15 millióig illetékmentes. 15 és 30 millió Ft között beszámítható a korábban értékesített lakás értéke, mint csökkentő tétel Birtok-összevonási célú földcsere Termőföld vásárlása, ha 5 évig művelni vállalja, nem értékesíti addig; megszegésekor: kétszeres illeték Megsemmisült, kisajátított, bányakárt szenvedett ingatlan helyett vásárolt ingatlan

20 II. Eljárási illetékek Tárgya: ügyfél kérelmet nyújt be. Akkor is fennáll, ha nem jó helyre, vagy nem megfelelő kérelmet nyújtott be, vagy később visszavonta, vagy részben, egészben elutasították. Nincs eljárási illeték, ha van „szolgáltatói díj”, mint illeték

21 Eljárási illeték mértéke Alapesetben 2.200 Ft Határozat fellebbezésekor minden megkezdett 10 ezer Ft érték után 400 Ft, minimum 5.000 Ft, maximum 500.000 Ft. Végzés fellebbezésekor 3.000 Ft

22 Egyedi eljárási illetékek: melléklet a 29. § (4) bekezdéséhez Hitelesített, vagy nem hitelesített másolat kiadása oldalanként 100 Ft Szabálysértési eljárás indítása 3000 Ft Hitelesítés illetéke: oldalanként 100 Ft, alá- írásonként 500 Ft. Iskolai bizonyítvány másolatáért 2000 Ft Útlevél kiadása 6000, vagy 10000 Ft Stb.

23 Eljárási illeték alapja Az eljárás tárgyának kérelem benyújtásakor fennálló értéke, ha megállapítható Több ügyfél együttes eljárása esetén együttesen számítandó az alap, nem sokszorozódik meg

24 Jogorvoslati eljárás illetékének visszatérítése Ha a fellebbezés részben, egészben sikeres volt, külön kérelem nélkül visszautalják a lerótt illeték teljes összegét.

25 Eljárási illeték alóli mentességek Közérdekű bejelentés, panasz Anyakönyvi hivatal első bejegyzés iránti eljárás: születés, házasság, válás, halál; módosítás, javítás illetékköteles Anyakönyvi kivonat első kiállítása, vagy hivatalos célú felhasználása Költségmentesség iránt kezdeményezett eljárás

26 Bírósági eljárási illetékek Illeték megfizetésére kötelezett: a kezdeményező fél Illeték alapja: a pertárgy érték, ha megállapítható

27 Polgári peres eljárások illetékalapja Helyi bíróságnál 250 ezer Ft Megyei, Fővárosi Bíróságnál 350 ezer Ft, fellebbezéskor 200 ezer Ft Ítélőtáblánál fellebbezéskor 400 ezer Ft Legfelsőbb Bíróságnál fellebbezéskor 500 ezer Ft, felülvizsgálatnál 600 ezer Ft. Nem-peres eljárásoknál a fele

28 Polgári peres eljárások illetékének mértéke Elsőfokú, másodfokú eljárás 6%, de legalább 7 ezer, maximum 900 ezer Ft. Házassági bontóper 12 ezer Ft, közigazgatási per 16,5 ezer Ft, munkaügyi per 7 ezer Ft, cégbejegyzés Nyrt. 600 ezer Ft, cégbejegyzés Zrt, Kft. jogi személy 100 e Ft, cégbejegyzés egyéb társaság 50 ezer Ft

29 Büntető peres magánvádas eljárások illetékének mértéke Feljelentés 5 ezer Ft Fellebbezés 6 ezer Ft Felülvizsgálati kérelem 7 ezer Ft

30 Illetékmentesség bírósági eljárásban Személyi költségmentesek Halál megállapítása iránti per Személyes adatok védelme, közérdekű adatok nyilvánossága iránti per

31 Mérsékelt illetékek Az illeték csak az eredeti 10%-a, ha az első tárgyalással legkésőbb megoldódik az ügy: visszavonás, egyezség, megszűnés Az illeték az eredeti 30-50%-a, ha az első tárgyalást követően oldódik meg az ügy: visszavonás, egyezség

32 Illeték-feljegyzési jog Ha a kérelmező éves jövedelmének 25%-át meghaladja az illeték, kérheti feljegyzését. Jövedelme figyelembevétele nélkül megilleti e jog: egyes munkaügyi, és kártérítési perekben Az eljárás végén a pervesztes fizeti meg ténylegesen az illetéket, aki lehet a kérelmező is.

33 III. Igazgatási és bírói szolgáltatások díja Ide tartoznak azon szolgáltatások díjai, melyek nem eljárások államigazgatási értelemben: Tulajdoni lap kiadása Cégkivonat kiadása Térképmásolat kiadása Stb.

34


Letölteni ppt "Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2008/2009/I."

Hasonló előadás


Google Hirdetések