Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EMVA agrár-környezetgazdálkodás ellenőrzési tapasztalatai 2012

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EMVA agrár-környezetgazdálkodás ellenőrzési tapasztalatai 2012"— Előadás másolata:

1 EMVA agrár-környezetgazdálkodás ellenőrzési tapasztalatai 2012
EMVA agrár-környezetgazdálkodás ellenőrzési tapasztalatai október 18. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Közvetlen Támogatások Igazgatósága Oláhné Kovács Vera

2 EMVA agrár-környezetgazdálkodás (EMVA-AKG)
61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 5 éves program – , Kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen belüli gazdálkodás, Jogosultsági feltételek folyamatos fenntartása, Földhasználat igazolása földhasználati nyilvántartás alapján (2009. szeptember augusztus 31.),

3 EMVA-AKG általános előírások
Kölcsönös megfeleltetési előírások HMKÁ JFGK AKG Minimumkövetelmény (tápanyag-gazdálkodási és növényvédő szerekre vonatkozó előírások) Monitoring adatszolgáltatás AKG képzésen való részvétel Gazdálkodási napló vezetése és beküldése, Agrotechnikai műveletek bejelentési kötelezettség az EK adatváltozások felületen: másodvetés, közép mély lazítás, zöldtrágyázás. 112/2009. (IX. 01) MVH közlemény

4 EMVA-AKG-ban támogatott területek elhelyezkedése
Submission period: Decision letters legally binding - before entry of payment claim Only for those who have an approved initial application ( appeal, statement of claim) Electronic submission Polygons measure: EOV coordinates 3 m exactly Measurement report 1 breakpoint label Cross-checking with polygons Polygons fixed – parcels variable Szántóföldi célprogram csoport Gyepgazdálkodási cpcs Ültetvény cpcs Vizes élőhely cpcs

5 EMVA-AKG általános 4. gazdálkodási év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart Részleges visszavonás a 4. gazdálkodási évre december 31. lehetséges (teljes kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területet) Kötelezettségátadás 4. gazdálkodási évre augusztus 31. Célprogram váltás nincs!

6 EMVA-AKG és NFA-s területek
NFA-s területek –NFA-s szerződés kötést követő 30 nap belül kell rendezni a földhasználatit. NFA-val megbízási szerződést kötött a korábbi bérlő, akkor továbbra is támogatott (Vis maioros KA és RV) NFA új bérlővel köt megbízási szerződést, akkor vis maioros részleges visszavonás NFA új bérlővel köt szerződést – vis maioros kötelezettségátadás vagy vis maioros részleges visszavonás

7 Kérelmezési és adminisztratív ellenőrzési tapasztalatok
Kérelem szintű és tábla szintű igénylés is. Agrotechnikai bejelentések az egységes kérelem adatváltozás felültén Június 9. követő támogatási összeg módosítással járó hasznosítási kód váltások

8 Kérelmezési és adminisztratív ellenőrzési tapasztalatok
Nem megfelelő hasznosítási kód – ne igényeljenek a táblára AKG kifizetést Június 9-ét követő módosítások Ökológiai célprogramoknál nem a teljes területre rendelkeznek igazolással Gazdálkodási napló, tápanyag-gazdálkodási terv be nem küldése – NÉBIH

9 Kérelmezési és adminisztratív ellenőrzési tapasztalatok
Egységes kérelemmel együtt benyújtandó mellékletek elmaradása: A bd1) Környezetvédelmi; bd2) Természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogramok esetén a második gazdálkodási évre vonatkozó kifizetési kérelemhez mellékelni gyeptelepítési tervet– csak vis maior esetén, eddig el nem telepített területeknél a művelési ág változás átvezetéséről rendelkező földhivatali határozat másolati példánya, vagy a művelési ág változás átvezetésére irányuló kérelem földhivatalhoz történő benyújtásáról kiállított igazolás másolatát kell mellékelni.

10 Kérelmezési és adminisztratív ellenőrzési tapasztalatok
Szántós cp: tábla méret nem lehet nagyobb 75 ha-nál Tanyásgazdálkodás cp: szántó max. 2 ha, zöldség max. 0,5 ha. Különböző kifizetések szántó és zöldség esetén, ritka növényfajokra is eltérő kifizetés! Június 9-ét követő módosítások  Ritka növény igénylés NÉBIH igazolás nélkül

11 Kérelmezési és adminisztratív ellenőrzési tapasztalatok
Gyepes cp: 0,2 ÁE/ha állatsűrűség el nem érése Vizes (db, dc) cp: 0,1 ÁE/ha állatsűrűség el nem érése ENAR-ból veszünk  minden adatot. Nem a teljes időszakra rendelkeznek tenyészettel. Csak legeltethető állatokat vesszük figyelembe (szarvasmarhafélék, lófélék, juh, kecske) Eltérő kifizetési összeg: a legelőre és a kaszálóra, a Naturás és a nem Naturás blokkok kifizetéseire!   Június 9-ét követő módosítások 3. év végére 0,3 (0,2) ÁE/ha állatsűrűséget kell elérni    

12 Kérelmezési és adminisztratív ellenőrzési tapasztalatok
Ültetvénycsoport váltások kivágás nélkül Kivágás be nem jelentése Újratelepítés be nem jelentése Kifizetési kérelem beadása kivágott ültetvény területére (a KK beadás időpontjában mindenképpen kell ültetvénynek lennie a területen) 12 hónapon túl történik meg az újratelepítés

13 Helyszíni ellenőrzési tapasztalatok
Földhasználat: Saját tulajdont nem jelentik be Nem a teljes támogatási időszakra szól Visszamenőleges bejelentéseket nem tudjuk elfogadni Van bérleti szerződés augusztus 31-ig, de földhasználatit nem a teljes időszakra jelentették KAT, Natura 2000 gyep: gazdasági év szeptember 1. és augusztus 31.

14 Helyszíni ellenőrzési tapasztalatok
Gazdálkodási naplót nem vezetik naprakészen Egybeművelés! Az ellenőrzés során nem látjuk a határokat (különösen gyepek esetében) Vetésváltás előírásainak be nem tartása

15 Helyszíni ellenőrzési tapasztalatok
Tiltott növény-védőszer használata: GN-ben „helyesen” kerül feltüntetésre, azonban a mintavételezés során állapítjuk meg a tiltott növ.védőszert. Tápanyag-gazdálkodási tervben foglaltaknál több tápanyag került kijuttatásra ( P és K ) Talajmintavétel hiánya

16 Helyszíni ellenőrzési tapasztalatok
Nem jelentik be a kaszálás megkezdése előtt legalább öt munkanappal állami természetvédelmi szervnek a kaszálás pontos helyét és tervezett kezdési időpontját. Kaszálás esetén évente kétszeri kaszálás nem történik meg – vis maior. A gyepgazdálkodással hasznosított parcellák legalább 5%, legfeljebb 10%-át kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul kell hagyni. Nem kerül meghagyásra a kaszálatlan terület. Igényléskor legeltetés kerül megjelölésre helyszíni ellenőrzéskor kaszálást találunk vagy fordítva→eltérő kifizetési összeg

17 Helyszíni ellenőrzési tapasztalatok
Madárodúk, szexferomoncsapdák hiánya Újtelepítésű ültetvények esetében nem történik meg a növényi mintavétel Talajmintavétel hiánya

18 AKG aktualitások 2011/2012 évi Gazdálkodási napló beküldés november 30. NÉBIH-hez elektronikus felületen Agrotechnikai folyamatok bejelentése az Egységes kérelmen folyamatosan lehetséges Visszavonások benyújtása december 31.

19 AKG aktualitások Vetésszerkezet 5. évben fogjuk ellenőrizni
5 évre kell a célprogramban támogatott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre számolni Kötelezettségátadással érintett területek – beleszámoljuk Visszavont területeket – nem számoljuk bele Nem igényeltek KK – egyéb kategória Vis maiornál az elfogadott növényt (PIH01 – egyéb kategória)

20 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Köszönöm figyelmüket! Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Honlap:


Letölteni ppt "EMVA agrár-környezetgazdálkodás ellenőrzési tapasztalatai 2012"

Hasonló előadás


Google Hirdetések