Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai"— Előadás másolata:

1 A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai
dr. Halmos Szilvia 2013. november 22.

2 Áttekintés A szabályozás története; paradigmaváltás a közelmúltban
Főbb jogforrások A MMSZ-k ellátásainak rendszere Komplex minősítés A MMSZ-k ellátásaira való jogosultság A MMSZ-k ellátásainak típusai A rehabilitációs ellátás A rokkantsági ellátás Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök Kvóta és rehabilitációs hozzájárulás Közfoglalkoztatás Akkreditált foglalkoztatók támogatása Rehabilitációs kártya Munkajogi kedvezmények, speciális munkajogi szabályok

3 I. A szabályozás története; paradigmaváltás a közelmúltban

4 A szocializmus időszaka
A II. vh-tól kezdődően az egészségkárosodott személyek helyzete drasztikusan romlik. Főbb okai: Hadirokkantak, háborús károsultak sokasága; a szociális, munkaügyi, ipari szerkezet drasztikus átalakulása; régi szociális háló felbomlása, civil és egyházi segítő szervezetek ellehetetlenülése Passzivitásra ösztönző ellátórendszer

5 Ellátási rendszer az 1960-as évektől a 2000-es évek közepéig
Orvosi szempontú munkaképesség-felmérés  „leszázalékolás” 67 % mkcs ≤ : rokkantság 3 csoport Rokkantsági nyugdíj: Passzív ellátás (foglalkoztatási, kereseti korlát) Járulékfizetési előzményhez kötött 15-66 % mkcs : csökkent, majd megváltozott munkaképesség Foglalkoztatásuk támogatása (védett és nyílt körülmények között) Munkából kiesésük esetére: alacsony összegű szociális ellátások

6 Társadalmi hatások Rokkantnyugdíj-érdekeltség:
A ’80-as évekre a rokkantstátuszra jelentkezők túlnyomó része nem akart tovább dolgozni. Az 1950-es évektől a ’80-as évekig a rokkantstátusszal rendelkezők száma 15-szörösére nőtt. A rendszerváltás után sem javult a helyzet, az ellátórendszer még sokáig alig-alig változott.

7 Szabályozási paradigmaváltás a 2000-es évek közepétől
Cél: Mindenki dolgozzon, aki arra képes vagy képessé tehető. Régi koncepció Új koncepció Orvosi szempontú minősítés. Az elveszett képességekre koncentrál. Komplex minősítés (foglalkoztatási, szociális, orvosi szempontú). A megmaradt és a fejleszthető képességekre koncentrál Konzerválja a passzivitást. Kulcsszerep az aktivizálásnak: MV: rehabilitáció, együttműködési köt.; MÓ: foglalkoztatási ösztönzők

8 II. Főbb jogforrások

9 Szociális vagy foglalkoztatáspolitikai kérdés?
2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról Mmtv. 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról Flt. 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról Közfogl. tv. 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról Pftv. 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról Mmr. 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról Kompl. r. 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról Akkr. r. 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről Nrszh. r.

10 III. A MMSZ-k ellátásainak rendszere

11 1. Komplex minősítés Rehabilitációs szakigazgatási szerv
SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG orvosszakértő foglalkoztatási szakértő szociális szakértő Mmtv. 1. §, (2) bek., 2. § (1) bek., §, Mmtv. r. 1. § Nefmi r § NRSZH r. 1., § 6. §, 10. §, 16. § egészségi állapot - ha 60 % ≥ foglalkoztathatósági szempontú rehabilitálhatóság szociális szempontú rehabilitálhatóság Rehabilitációja: JAVASOLT / NEM JAVASOLT

12 Rehabilitációs szakigazgatási szerv:
fok: a főv./megyei kormányhivatalok rehabilitációs szakigazgatási szerve fok: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) Egészségi állapot (EÁ) (%) = = 100 % - össz-szervezeti egészségkárosodás (%) MMSZ ≤ 60 % EÁ Rehabilitáció: „orvosi, szociális, képzési, foglalkoztatási és egyéb tevékenységek komplex rendszere, amelynek célja a megváltozott munkaképességű személy munkaerő-piaci integrációja, megfelelő munkahelyen történő foglalkoztatásra való felkészítése, továbbá a munkaképességének megfelelő munkahelyen történő elhelyezés biztosítás.”

13 2. A MMSZ ellátásaira való jogosultság feltételei
Eljáró szerv: rehabilitációs szakigazgatási szerv („rszsz”) A MMSZ ellátásaira jogosult, aki MMSZ Keresőtevékenységet nem végez és rsz-s pénzbeli ellátásban nem részesül Kérelem benyújtását megelőző 5 évben 1095 nap biztosítási idő egyes esetekben ez nem feltétel, pl: aki dec. 31-t megelőzően (baleseti) rokkantsági nyugdíjban, rehabilitációs járadékban, egészségkárosodott személyek szociális járadékában részesült Mmtv. 2. §

14 3. A MMSZ-k ellátásainak típusai
Ha a rszsz rehabilitációs javaslata szerint A rehabilitációs javaslat részletesen taglalja rehabilitációs szükségleteket és a r. irányait. A rehabilitálhatóság hiányának okcsoportjait is meg kell adni. Mmtv § REHABILITÁLHATÓ REHABILITÁCIÓJA NEM JAVASOLT a rehabilitálhatóság egyes eseteiben, ha az öregségi nyugdíjkh-ig max. 5 éve lenne ROKKANTSÁGI ELLÁTÁS REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS

15 4. A rehabilitációs ellátás
Lényege: a munkaerőpiaci (re)integráció elősegítése átmeneti pénzbeli és természetbeni támogatással, az ellátott együttműködésére alapozva AMIT KÍNÁL: Rehabilitációs pénzbeli ellátás Rehabilitációs szolgáltatás AMIT ELVÁR: Együttműködés a rehabilitációs hatósággal Mmtv §, § Mmtv. r §

16 Rehabilitációs pénzbeli ellátás:
Havi átlagjövedelem %-a (ld. értelmező rendelkezések) Korlátai: minimálbér %-a Rehabilitációs szolgáltatás: Munkára felkészítés és rehabilitációs célú munkaközvetítés Rehabilitációs hatóság szervezi, koordinálja Személyre szabott rehabilitációs tervet kell készíteni. Rehabilitációs mentor Együttműködési kötelezettség Vizsgálatokon való megjelenés Értesítési kötelezettségek (állapotváltozás; keresőtevékenységet folytat v. az megszűnt) Rehabilitációs szolgáltatások igénybevétele Aktív munkahelykeresés Megfelelő mh-n állásajánlat elfogadása Stb.

17 Szünetelés: Megszüntetés esetei:
Keresőtevékenység v. közfoglalkoztatás min. heti 20 órában Keresőképtelenség Megszüntetés esetei: 3 évre nyújtható (azonos tényállás mellett nem hosszabbítható) Együttműködési köt. felróható megszegése Komplex minősítés szempontjából jelentős állapotváltozások Stb.

18 5. A rokkantsági ellátás Lényege: tartós, passzív ellátás azok számára, akiknek munkában való részvétele előreláthatóan rehabilitáció útján sem oldható meg, és más rendszere pénzbeli ellátásban sem részesül. Csak pénzbeli ellátás: Havi átlagjövedelem %-a Korlátai: minimálbér %-a Enyhébb együttműködési kötelezettség: értesítés, a felülvizsgálaton való megjelenés, megfelelő munkahely elfogadása Megszüntetés: Más rendszeres pénzbeli ellátás (kiv. /baleseti/ táppénz) Együttműködés elmulasztása Keresőtevékenység  átlagjövedelme 3 hónapon át ≥ min.bér 1,5-szerese Komplex minősítést érintő állapotváltozás Stb. Mmtv §, §

19 IV. Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök

20 1. Kvóta és rehabilitációs hozzájárulás
Kötelező foglalkoztatási szint („kvóta”): Min. 25 fő foglalkoztatott esetén a létszám 5 %-ának megfelelő MMSZ-t kell alkalmazni, legalább napi 4 órában Szankció: rehabilitációs hozzájárulás (közteher) fizetése Évi Ft/hiányzó fő Mmtv /A. §

21 2. Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás:
közösségi cél érdekében, jellemzően közösségi szervezésben; jelentős bér- és költségtámogatás mellett; a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű csoportok felszívása Közfoglalkoztatott lehet: álláskereső (Flt.) vagy MMSZ (Mmtv.) Jogszabályban rögzített összegű közfoglalkoztatási munkabér, amely el kell érje a megelőzően folyósított rehab. ellátást. A rehabilitációs ellátásban részesülő személy köteles elfogadni a megfelelő közfoglalkoztatási jogviszony létesítésére irányuló ajánlatot. Szankció: megszüntetés. Kftv. 1. § (4) bek., Mmtv. 6. § (3) bek., 7. § (4) bek., 10. (2) bek.,

22 3. Akkreditált foglalkoztatás
Rehabilitációs foglalkoztatás: Tartós foglalkoztatás: tartós foglalkoztatási rehabilitáció biztosítása védett körülmények között Tranzit foglalkoztatás: kivezetés a nyílt m.e.piacra A munkáltatók akkreditációs eljárásban bizonyítják, hogy alkalmasak a rehabilitációs célú foglalkoztatásra  akkreditációs tanúsítvány Rehabilitációs terv, r. mentor, segítő személy, Hatáskör: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) Költségvetési támogatások igényelhetők: Egyéni támogatás: bértámogatás, költségtámogatás Munkahelyteremtési támogatás: Munkapróba: a tranzit f.-ban résztvevő munkavállaló más munkáltatónál („befogadó MÓ”) nyílt piaci körülmények között való, rövid tartamú foglalkoztatása (Az Flt. rendelkezik hasonló támogatásokról nem akkreditált munkáltatók részére is.) Akk. r. 1.§, 2.§, 4.§, 17.§, 20/A. §, 42. §

23 4. Rehabilitációs kártya
Ki jogosult: a rehabilitálhatónak minősített személyek egyes csoportjai a komplex minősítés szerint aki dec. 31. előtt hasonló ellátásban részesült Eljáró szerv: rszsz Adókedvezményre jogosult a kártyabirtokos munkáltatója a foglalkoztatáshoz kötődő közterhekből. A kártyát a munkáltatónál letétbe kell helyezni. Pftv. 16/A-16/B. §

24 5. Munkajogi kedvezmények, speciális munkajogi szabályok
Az akkreditált foglalkoztatónál történő támogatott foglalkoztatás időtartamának megfelelően a határozott idejű munkaviszony meghosszabbítható 5 éven túl is A rehabilitációs ellátásban részesülők részére felmondási korlátozás Akinek EÁ-a legfeljebb 50 %: A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás szigorúbb szabályai Évi 5 nap pótszabadság Mt. 53. § (3) bek., 66. § (7) bek., 12. § a), 192. § (2) bek.

25 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések