Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai dr. Halmos Szilvia 2013. november 22.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai dr. Halmos Szilvia 2013. november 22."— Előadás másolata:

1 A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai dr. Halmos Szilvia 2013. november 22.

2 Áttekintés I.A szabályozás története; paradigmaváltás a közelmúltban II.Főbb jogforrások III.A MMSZ-k ellátásainak rendszere 1.Komplex minősítés 2.A MMSZ-k ellátásaira való jogosultság 3.A MMSZ-k ellátásainak típusai 4.A rehabilitációs ellátás 5.A rokkantsági ellátás IV.Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök 1.Kvóta és rehabilitációs hozzájárulás 2.Közfoglalkoztatás 3.Akkreditált foglalkoztatók támogatása 4.Rehabilitációs kártya 5.Munkajogi kedvezmények, speciális munkajogi szabályok

3 I. A szabályozás története; paradigmaváltás a közelmúltban

4 A szocializmus időszaka A II. vh-tól kezdődően az egészségkárosodott személyek helyzete drasztikusan romlik. –Főbb okai: Hadirokkantak, háborús károsultak sokasága; a szociális, munkaügyi, ipari szerkezet drasztikus átalakulása; régi szociális háló felbomlása, civil és egyházi segítő szervezetek ellehetetlenülése Passzivitásra ösztönző ellátórendszer

5 Ellátási rendszer az 1960-as évektől a 2000-es évek közepéig Orvosi szempontú munkaképesség-felmérés  „leszázalékolás” –67 % mkcs ≤ : rokkantság 3 csoport Rokkantsági nyugdíj: –Passzív ellátás (foglalkoztatási, kereseti korlát) –Járulékfizetési előzményhez kötött –15-66 % mkcs : csökkent, majd megváltozott munkaképesség Foglalkoztatásuk támogatása (védett és nyílt körülmények között) Munkából kiesésük esetére: alacsony összegű szociális ellátások

6 Társadalmi hatások Rokkantnyugdíj-érdekeltség: –A ’80-as évekre a rokkantstátuszra jelentkezők túlnyomó része nem akart tovább dolgozni. –Az 1950-es évektől a ’80-as évekig a rokkantstátusszal rendelkezők száma 15- szörösére nőtt. –A rendszerváltás után sem javult a helyzet, az ellátórendszer még sokáig alig-alig változott.

7 Szabályozási paradigmaváltás a 2000-es évek közepétől Cél: Mindenki dolgozzon, aki arra képes vagy képessé tehető. Régi koncepcióÚj koncepció Orvosi szempontú minősítés. Az elveszett képességekre koncentrál. Komplex minősítés (foglalkoztatási, szociális, orvosi szempontú). A megmaradt és a fejleszthető képességekre koncentrál Konzerválja a passzivitást.Kulcsszerep az aktivizálásnak: MV: rehabilitáció, együttműködési köt.; MÓ: foglalkoztatási ösztönzők

8 II. Főbb jogforrások

9 Szociális vagy foglalkoztatáspolitikai kérdés? 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról Mmtv. 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásárólFlt. 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról Közfogl. tv. 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról Pftv. 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról Mmr. 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokrólKompl. r. 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról Akkr. r. 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről Nrszh. r.

10 III. A MMSZ-k ellátásainak rendszere

11 1. Komplex minősítés Rehabilitációs szakigazgatási szerv SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG orvosszakértőfoglalkoztatási szakértő szociális szakértő egészségi állapot - ha 60 % ≥ foglalkoztathatósági szempontú rehabilitálhatóság szociális szempontú rehabilitálhatóság Rehabilitációja: JAVASOLT / NEM JAVASOLT Mmtv. 1. §, (2) bek., 2. § (1) bek., 15-16. §, Mmtv. r. 1. § Nefmi r. 2-4. § NRSZH r. 1., § 6. §, 10. §, 16. §

12 Rehabilitációs szakigazgatási szerv: 1.fok: a főv./megyei kormányhivatalok rehabilitációs szakigazgatási szerve 2.fok: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) Egészségi állapot (EÁ) (%) = = 100 % - össz-szervezeti egészségkárosodás (%) –MMSZ ≤ 60 % EÁ Rehabilitáció: –„orvosi, szociális, képzési, foglalkoztatási és egyéb tevékenységek komplex rendszere, amelynek célja a megváltozott munkaképességű személy munkaerő-piaci integrációja, megfelelő munkahelyen történő foglalkoztatásra való felkészítése, továbbá a munkaképességének megfelelő munkahelyen történő elhelyezés biztosítás.”

13 2. A MMSZ ellátásaira való jogosultság feltételei Eljáró szerv: rehabilitációs szakigazgatási szerv („rszsz”) A MMSZ ellátásaira jogosult, aki –MMSZ –Keresőtevékenységet nem végez és rsz-s pénzbeli ellátásban nem részesül –Kérelem benyújtását megelőző 5 évben 1095 nap biztosítási idő egyes esetekben ez nem feltétel, pl: aki 2011. dec. 31-t megelőzően (baleseti) rokkantsági nyugdíjban, rehabilitációs járadékban, egészségkárosodott személyek szociális járadékában részesült Mmtv. 2. §

14 3. A MMSZ-k ellátásainak típusai Ha a rszsz rehabilitációs javaslata szerint A rehabilitációs javaslat részletesen taglalja rehabilitációs szükségleteket és a r. irányait. A rehabilitálhatóság hiányának okcsoportjait is meg kell adni. REHABILITÁLHATÓ REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS REHABILITÁCIÓJA NEM JAVASOLT ROKKANTSÁGI ELLÁTÁS a rehabilitálhatóság egyes eseteiben, ha az öregségi nyugdíjkh-ig max. 5 éve lenne Mmtv. 3-5. §

15 4. A rehabilitációs ellátás Lényege: a munkaerőpiaci (re)integráció elősegítése átmeneti pénzbeli és természetbeni támogatással, az ellátott együttműködésére alapozva AMIT KÍNÁL: –Rehabilitációs pénzbeli ellátás –Rehabilitációs szolgáltatás AMIT ELVÁR: –Együttműködés a rehabilitációs hatósággal Mmtv. 6-10- §, 15-19. § Mmtv. r. 16-19. §

16 Rehabilitációs pénzbeli ellátás: –Havi átlagjövedelem 35-45 %-a (ld. értelmező rendelkezések) Korlátai: minimálbér 30-50 %-a Rehabilitációs szolgáltatás: –Munkára felkészítés és rehabilitációs célú munkaközvetítés –Rehabilitációs hatóság szervezi, koordinálja –Személyre szabott rehabilitációs tervet kell készíteni. –Rehabilitációs mentor Együttműködési kötelezettség –Vizsgálatokon való megjelenés –Értesítési kötelezettségek (állapotváltozás; keresőtevékenységet folytat v. az megszűnt) –Rehabilitációs szolgáltatások igénybevétele –Aktív munkahelykeresés –Megfelelő mh-n állásajánlat elfogadása –Stb.

17 Szünetelés: –Keresőtevékenység v. közfoglalkoztatás min. heti 20 órában –Keresőképtelenség Megszüntetés esetei: –3 évre nyújtható (azonos tényállás mellett nem hosszabbítható) –Együttműködési köt. felróható megszegése –Komplex minősítés szempontjából jelentős állapotváltozások –Stb.

18 5. A rokkantsági ellátás Lényege: tartós, passzív ellátás azok számára, akiknek munkában való részvétele előreláthatóan rehabilitáció útján sem oldható meg, és más rendszere pénzbeli ellátásban sem részesül. Csak pénzbeli ellátás: –Havi átlagjövedelem 40-70 %-a Korlátai: minimálbér 40-150 %-a Enyhébb együttműködési kötelezettség: értesítés, a felülvizsgálaton való megjelenés, megfelelő munkahely elfogadása Megszüntetés: –Más rendszeres pénzbeli ellátás (kiv. /baleseti/ táppénz) –Együttműködés elmulasztása –Keresőtevékenység  átlagjövedelme 3 hónapon át ≥ min.bér 1,5-szerese –Komplex minősítést érintő állapotváltozás –Stb. Mmtv. 11-12. §, 16-19. §

19 IV. Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök

20 1. Kvóta és rehabilitációs hozzájárulás Kötelező foglalkoztatási szint („kvóta”): –Min. 25 fő foglalkoztatott esetén a létszám 5 %-ának megfelelő MMSZ-t kell alkalmazni, legalább napi 4 órában Szankció: rehabilitációs hozzájárulás (közteher) fizetése –Évi 964 500 Ft/hiányzó fő Mmtv. 22-26/A. §

21 2. Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás: –közösségi cél érdekében, jellemzően közösségi szervezésben; –jelentős bér- és költségtámogatás mellett; –a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű csoportok felszívása Közfoglalkoztatott lehet: álláskereső (Flt.) vagy MMSZ (Mmtv.) Jogszabályban rögzített összegű közfoglalkoztatási munkabér, amely el kell érje a megelőzően folyósított rehab. ellátást. A rehabilitációs ellátásban részesülő személy köteles elfogadni a megfelelő közfoglalkoztatási jogviszony létesítésére irányuló ajánlatot. Szankció: megszüntetés. Kftv. 1. § (4) bek., Mmtv. 6. § (3) bek., 7. § (4) bek., 10. (2) bek.,

22 3. Akkreditált foglalkoztatás Rehabilitációs foglalkoztatás: Tartós foglalkoztatás: tartós foglalkoztatási rehabilitáció biztosítása védett körülmények között Tranzit foglalkoztatás: kivezetés a nyílt m.e.piacra A munkáltatók akkreditációs eljárásban bizonyítják, hogy alkalmasak a rehabilitációs célú foglalkoztatásra  akkreditációs tanúsítvány –Rehabilitációs terv, r. mentor, segítő személy, Hatáskör: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) Költségvetési támogatások igényelhetők: –Egyéni támogatás: bértámogatás, költségtámogatás –Munkahelyteremtési támogatás: Munkapróba: a tranzit f.-ban résztvevő munkavállaló más munkáltatónál („befogadó MÓ”) nyílt piaci körülmények között való, rövid tartamú foglalkoztatása (Az Flt. rendelkezik hasonló támogatásokról nem akkreditált munkáltatók részére is.) Akk. r. 1.§, 2.§, 4.§, 17.§, 20/A. §, 42. §

23 4. Rehabilitációs kártya Ki jogosult: –a rehabilitálhatónak minősített személyek egyes csoportjai a komplex minősítés szerint –aki 2011. dec. 31. előtt hasonló ellátásban részesült Eljáró szerv: rszsz Adókedvezményre jogosult a kártyabirtokos munkáltatója a foglalkoztatáshoz kötődő közterhekből. –A kártyát a munkáltatónál letétbe kell helyezni. Pftv. 16/A-16/B. §

24 5. Munkajogi kedvezmények, speciális munkajogi szabályok Az akkreditált foglalkoztatónál történő támogatott foglalkoztatás időtartamának megfelelően a határozott idejű munkaviszony meghosszabbítható 5 éven túl is A rehabilitációs ellátásban részesülők részére felmondási korlátozás Akinek EÁ-a legfeljebb 50 %: –A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás szigorúbb szabályai –Évi 5 nap pótszabadság Mt. 53. § (3) bek., 66. § (7) bek., 12. § a), 192. § (2) bek.

25 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai dr. Halmos Szilvia 2013. november 22."

Hasonló előadás


Google Hirdetések