Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Szilágyi János Ede ME-ÁJK október

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Szilágyi János Ede ME-ÁJK október"— Előadás másolata:

1 Dr. Szilágyi János Ede ME-ÁJK 2004. október
Agrárpénzügyek Dr. Szilágyi János Ede ME-ÁJK 2004. október

2 Az előadások vázlata 1. Agrárpénzügyek jogintézményi alapjai
2. Adójog agrárjogi vonzatai 3. Agrárfinanszírozás - agrárhitelezés - agrártámogatás - KAP - támogatás intézményrendszere - vidékfejlesztési támogatása - agrárpiaci rendtartás - szőlő- és borrendtartás - a támogatások eljárási szabályai 4. Árutőzsde

3 - általános értéktőzsde - speciális értéktőzsde
Tőzsde - típusai Tőzsde ÁRUTŐZSDE -általános árutőzsde -speciális árutőzsde - termékcsoport - egyetlen termék ÉRTÉKTŐZSDE - általános értéktőzsde - speciális értéktőzsde - deviza - értékpapír - nemesfém

4 Az agrárpénzügyek jogintézményi alapjai
EU költségvetése ( ) és KAP Magy. Köz. költségvetése (államháztartás) Magy. Köz. költségvetése Bevételi oldal Adópolitika Kiadási oldal - finanszírozás Támogatáspolitika

5 Az adójog agrárjogi vonzatai
Adófajták (a magyar adórendszer vázlatos áttekintése): A magyar adórendszert az alábbi típusú adók alkotják: (1) Fogyasztást terhelő adók: 1. ÁFA , 2. jövedéki adó , 3. játékadó, 4. energiaadó. (2) Jövedelemadók: 1. személyi jövedelemadó, 2. társasági adó , 3. osztalékadó, 4. egyszerűsített vállalkozási adó. (3) Vagyonadók és más helyi adók: 1. illetékek, 2. helyi adók, 3. gépjárműadó, 4. regisztrációs adó. (4) Céladók: 1. társadalombiztosítási befizetések, 2. elkülönített állami alapok adói, 3. egyéb adó jellegű közterhek. (5) Környezetvédelmi adó: környezetterhelési díj.

6 Közös Agrárpolitika (KAP)
Fejlődése: 1. Messinai konferencia (1955), döntés a KAP-ról 2. Római Szerződés (1958), a KAP céljai 3. Stresai konferencia (1959), a KAP alapelvei 4. Tényleges működés megkezdése (1962), 5. Manscholt terv (1968),megbukott 6. McSharry terv (1992), mérsékelt reformok 7. GATT Uruguay (1994), külső nyomás 8. AGENDA 2000 (1997).

7 Agrártámogatások intézményi struktúrája
Közvetlen támogatások: IIER Agrárpiaci rendtartás: - termékpályánként megvalósuló - szintjei: 1. Közösségi 2. Miniszteri 3. Bizottsági 4. Közigazgatási 5. Önszerveződési Pályázatos támogatások: - pillérei: 1. EU-s pénzügyi alapok 2. NUTS-rendszer 3. Tervdokumentációk rendszere 4. Megfelelő közigazgatási szervek

8 AVOP A Nemzeti Fejlesztési Terv Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programjában szereplő támogatási jogcímek: 1. A versenyképes alapanyag-termelés megalapozásának támogatása a mezőgazdaságban pl: a) mezőgazdasági beruházások támogatása; b) fiatal gazdálkodók támogatása; c) szakmai továbbképzés és átképzés támogatása; d) halászat támogatása. 2. Az élelmiszer-feldolgozás modernizálásának támogatása (a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése). 3. A vidéki térségek fejlesztésének támogatása pl: a) a vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítésének támogatása; b) a mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése; c) falufejlesztés és falufelújítás, a vidék tárgyi és szellemi öröksége védelmének és megőrzésének támogatása; d) LEADER+ támogatások. 4. Technikai segítségnyújtás támogatása.

9 NVF A Nemzeti Vidékfejlesztésben szereplő támogatási jogcímek:
1. Agrár-környezetgazdálkodás támogatása. 2. Kedvezőtlen adottságú és környezetvédelmi korlátozások alá eső területek támogatása. 3. Az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai követelményeinek való megfelelés elősegítésének támogatása. 4. Mezőgazdasági területek erdősítésének támogatása. 5. Korai nyugdíjazás támogatása (2006-ban). 6. Szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása. 7. Termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása. 8. Technikai segítségnyújtás.

10 Agrárpiaci rendtartások I.
Az Európai Közösség egy teljesen, szupranacionális piacszabályozást vezetett be. Az EU Tanácsa alaprendeletekkel mintegy 20 piaci rendtartást fogadott el, ilyen a: Gabonapiaci rendtartás 1766/1992/EK r. Marhahús és borjúhús piaci rendtartás 1254/1999/EK r. Tej és tejtermékek piaci rendtartása 1255/1999/EK r. Borpiaci rendtartás 1493/1999/EK r. Sertéshús piaci rendtartás 2759/1999/EK r. Banánpiaci rendtartás 404/1993/EK r.

11 Agrárpiaci rendtartások II.
A rendtartások közös jellemzői: 1. A piaci rendtartások menedzselése az EU Bizottság feladata (számos rendelet) 2. A rendtartás alá tartozó termékek meghatározása 3. A rendtartási év (gazdasági év) meghatározása 4. A támogatások meghatározása 5. Az import erőteljes korlátozása (közösségi preferencia elve) 6. Árszabályozás (alapár, irányár, intervenciós ár) 7. A különböző nyilvántartások szerepének felértékelődése (pl. MePAR)

12 a jogszabály száma és típusa
a jogszabály tartalma borpiaci rendtartás 1493/1999 (EK rendelet) 31999R1493 a közös borpiaci szervezet (alaprendelet) 2585/2001 (EK rendelet) 32001R2585 a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK rendelet módosítása 1795/2003 (EK rendelet) 32003R1795 az 1493/1999/EK tanácsi rendelet VI. mellékletének a meghatározott termőhelyről származó minőségi borok tekintetében történő módosítása 1994. évi CII. törvény a hegyközségekről 2004. évi XVIII. törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szaporítóanyag 11/2002 (EK irányelv) 32002L0011 a vegetatív szőlő-szaporítóanyagok forgalmazásáról szóló 68/193/EGK irányelv módosításáról és a 74/649/EGK irányelv hatályon kívül helyezése 90/2004 (FVM rendelet) szőlő szaporítóanyagok előállítása, minősítése és forgalomba hozatala fajta 29/2004 (EK irányelv) 32004L0029 a szőlőfajták vizsgálata során alkalmazott jellemzők és minimális feltételek meghatározása 39/2001 (FVM rendelet) a Szőlő Fajtahasználat Bizottság 104/2004 (FVM rendelet) a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolása

13 adatszolgáltatás, szüreti, termelési és készletjelentés, származási igazolás
1282/2001 (EK rendelet) 32001R1282 szüreti, termelési, kezelési, értékesítési és készletjelentés 96/2004 (FVM rendelet) a szőlészeti és borászati adatszolgáltatás rendjéről és a nem hegyközségi településeken a közigazgatási feladatokat ellátó hegyközségek meghatározása 94/2004 (FVM rendelet) A szőlő és bor származási igazolás kiadása termelési potenciál, szerkezetjavítási támogatás, termőhelyi kataszter 1227/2000 (EK rendelet) 32000R1227 termelési potenciál 1342/2002 (EK rendelet) 32002R1342 1227/2000/EK rendelet módosítása 315/2003 (EK rendelet) 32003R0315 95/2004 (FVM rendelet) a szőlő termőhelyi kataszterének felvételezéséről, kiegészítése és módosítása 100/2004 (FVM rendelet) a szőlőtermelési potenciálra, a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és átállítására vonatkozó nemzeti szabályozás

14 A borpiaci rendtartás alapvető közösségi szabályai
Az 1493/1999/EK számú alaprendelet: termelési potenciál (szőlőtelepítés, kivágási támogatás, szerkezetjavítás, jegyzék a bortermelési potenciálról): 1227/2000/EK rendelet, meghatározott termőhelyről származó minőségi borok: 1607/2000/EK rendelet, borászati eljárások és kezelések: 1622/2000/EK rendelet, piaci mechanizmusok (szőlőmust-felhasználás támogatása, magánraktározás támogatása, lepárlás): 1623/2000/EK rendelet, ellenőrzés: 2729/2000/EK rendelet, a harmadik országokkal való kereskedelem: 883/2001/EK rendelet, kísérő dokumentum és pincekönyv: 884/2001/EK rendelet, termelési és készletjelentések, a piaci helyzetre vonatkozó adatok gyűjtése: 1282/2001/EK rendelet, borok jelölése és kiszerelése: 753/2002/EK rendelet.

15 Az 1493/1999/EK tanácsi rendelet tartalma
Hatály Termelési potenciál Piaci mechanizmusok Termelői és ágazati szervezetek Borászati eljárások/kezelések és a termékek jelölése/ kiszerelése/ oltalma Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok Harmadik országokkal való kereskedelem

16 Borpiaci rendtartás - hatálya
1493/1999/EK rendelet és 2004:XVIII. tv. Borászati termékek Borászati év: aug. 1.- júli. 31. A borrendtartás nem terjed ki: Szaporítóanyag Csemegeszőlő (ez már gyümölcs-rendtartás) Jövedéki szabályozás

17 Borpiaci rendtartás – termelési potenciál I.: szőlőtelepítés
Borszőlőnek telepítése július 31-ig tilos, kivéve: új telepítési jog újratelepítési jog jogtartalékból vett telepítési jog alapján. Telepíthető fajták. Szőlőtelepítés ill. kivágás szabályai.

18 Borpiaci rendtartás – termelési potenciál II.
1. A szőlőtermő – területek termelésből való végleges kivonásáért járó támogatások 2. Az ültetvények szerkezetátalakításának rendszere 3. A termelési potenciálhoz kapcsolódó információs rendszerek

19 Borpiaci rendtartás - piaci mechanizmusok
1. magánraktározási támogatás 2. lepárlási támogatás 3. meghatározott célú felhasználásra nyújtott támogatások

20 Borpiaci rendtartás Borok minőségi követelménye
Szőlő és bor származási bizonyítvány Tokaji borvidék Szőlészeti - borászati szakigazgatás szervei

21 Vidékfejlesztés 1. elhatárolási kérdések (agrárpolitika, területfejlesztési politika) 2. vidékfejlesztési térség fogalma 3. a vidékfejlesztés uniós forrásai 4. a vidékfejlesztés rendszerének általános összefüggései

22 A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás
2003. évi LXXIII. törvény tartalom: általános rendelkezések tv hatálya értelmező rendelkezések a delegálás szabályai az MVH eljárási szabályai általános szabályok különös eljárási szabályok ellenőrzés pályázati eljárás

23 A törvény hatály Alanyai: Tárgyi: Időbeli: 2004.01.01-től
MVH delegált feladatot ellátó szerv ügyfél Tárgyi: EMOGA, HOPE, SAPARD, egyéb KAP intézkedések MVH hatáskörébe utalt nemzeti támogatások MVH hatáskörébe utalt egyéb feladatok Időbeli: től Területi: vámszabad területekre is (főszab.) Háttérjogszabály: Áe.

24 Értelmező rendelkezések
támogatás: 1. jogszabály ill. 2. pályázati felhívás alapján juttatott pénzeszköz ügyfél: 1. az Áe. szerinti ügyfél, 2. valamint az, aki a pályázati felhívásra pályázatot vagy szerződéskötési ajánlatot nyújt be pályázat kedvezményezettje: az az ügyfél, aki pályázati eljárásban támogatást vagy más jogot szerez delegált feladat: 1. kérelem elbírálásával, 2. ellenőrzésével kapcsolatos, az MVH hatáskörébe és kizárólagos felelősségi körébe tartozó, külön jogszabályban meghatározott, más szervezett által ellátandó feladat

25 A delegálás szabályai alanya: 1. költségvetési szerv, 2. hegyközségi köztestület v. kht. nem delegálható: 1. EMOGA (orientációs), 2. HOPE az MVH nevében jár el: ezért 3. személlyel szemben MVH felel formai szabályanyaga: 1. rendelet, 2. írásbeli megállapodás a feladat tovább nem delegálható ellenőrzés: 1. MVH, 2. akik az MVH-t is

26 Általános eljárási szabályok
kérelem benyújtása (MVH kirendeltsége) ellenőrzés: 1. mire terjed ki, 2. meddig, 3. hogyan a támogatás folyósításának alapja: 1. vh-ó határozat, 2. támogatási szerződés jogosulatlanul igénybe vett támogatás: 1. esetei, 2. szankciói, év elévülésre jogszabálysértő MVH határozat: 1. esetei, 2. határidői, 3. megoldása, 4. elévülési idő 5 év

27 Az ellenőrzés, mint különös eljárás
nem vonatkozik: 1. távérzékelésre, 2. adminisztratív ellenőrzésre előfeltétele: megbízólevél (általános v. eseti) szolgálati igazolvánnyal rendelkező ellenőr jelen van: ügyfél v. meghatalmazottja v. 2 hatósági tanú nem kell bejelenteni végrehajtási határidő: 30 nap (max. 120 nap x1) szigorú szabályok: mikor, hol, hogyan az ellenőr jogai helyszíni ellenőrzés során (7db) az ügyfél jogai (észrevétel, halasztás kérelme)

28 A pályázati eljárás I. A pályázat folyamatábrája: pályázati felhívás
pályázat benyújtása pályázat értékelése támogatási döntés meghozatala szerződéskötés támogatás kifizetése projekt ellenőrzése és monitoringja

29 A pályázati eljárás II. Az Áe. szabályait nem kell alkalmazni (konkrét pályázati felhívás, ennek jsz-a) a jogviszony természeti (nincs alanyi jog a támogatásra) pályázati eljárás támogatási döntés elutasítás (kifogás, bírói út) elfogadás (támogatási szerződés)

30


Letölteni ppt "Dr. Szilágyi János Ede ME-ÁJK október"

Hasonló előadás


Google Hirdetések