Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása Bemutatkozik az Árkádia és irodalomtudomány-irodalomtanítás felülete TÁMOP 4.1.2-08/1/B.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása Bemutatkozik az Árkádia és irodalomtudomány-irodalomtanítás felülete TÁMOP 4.1.2-08/1/B."— Előadás másolata:

1 Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása Bemutatkozik az Árkádia és irodalomtudomány-irodalomtanítás felülete TÁMOP 4.1.2-08/1/B gyakorló iskolai munkacsoport Pethőné Nagy Csilla szakmai koordinátor Pécs, 2010. 11. 26.

2 Gyakorlóiskolai projektek Intézményfelkészítés Mentorfelkészítés Műhely Info-kommunikációs technológiák Módszerver példatár Szakmódszertani segédletek Árkádia Web-lap irodalom/történelem PTE RKP PTE NTI, BTK, TTK

3 Résztvevő és partnerintézmények Pécsi Tudományegyetem Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék Történettudományi Intézet Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola Kaposvári Egyetem (konzorciumi partner) Magyartanárok Egyesülete pécsi és kaposvári csoportja

4 Kiindulópontok A felsőoktatáshoz köthető tudománytartalmak, a szaktudományok újabb fejleményei, eredményei nehezen és nagyon lassan kerülnek be a közoktatás tantermi gyakorlatába, és taneszközeibe (évtizedek) Ennek egyik oka a felsőoktatás és a közoktatás, a kutatás-fejlesztés és a felhasználás összekapcsolódásának, együttműködésének hiánya.

5 Kiindulópontok Az egyetemeken tanuló tanárjelöltek (többnyire) korszerű szaktudással mennek tanítási gyakorlatra, lépnek pályára, ám nem feltétlenül találkoznak „naprakész” szaktanári tudással a közoktatási intézményekben. Nem szereznek kellő tapasztalatot, gyakorlatot arról sem, hogyan lehet tananyaggá alakítani, tanulói tevékenységek sorára épülő tanítási folyamatba illeszteni a tudományos eredményeket. A tanárjelöltek tanítási gyakorlatát vezető tanárok sem biztos, hogy „naprakészek” saját szakjuk tudományos eredményeiben. A pályakezdő tanárok meglehetősen magukra vannak utalva (és hagyva), amikor kialakítják saját osztálytermi gyakorlatukat ►►► visszatérés a saját közoktatási tapasztalatához (taneszköz, tantárgy-felfogás, különösen irodalomból)

6 Kiindulópontok A tanároktól leterheltségük és megbecsülésük hiánya miatt nem várható el, hogy mindannyian nyomon kövessék számos tudományos szaklap és folyóirat közleményeit. Sem az, hogy ezeket a tudományos eredményeket mindennapi gyakorlatukban saját maguknak alakítsák tananyaggá. A tananyaggá fejlesztés legalább akkora munkát jelent, mint egy bonyolult levezetéssel, bizonyítással és argumentációval bíró szaktanulmány megírása. A kutatás természetszerűen nem veheti figyelembe a tananyaggá fejleszthetőség szempontjait, lévén egy egészen más szabály- és követelményrendszernek kell megfelelnie.

7 Kiindulópontok Ugyanakkor mutatkozik igény a közoktatásban dolgozó tanárok egy részéről a nem kirekesztő nyelven megírt új tudományos eredmények megismerésére és alkalmazására, hozzáférhető, korszerű tananyagok fejlesztésében való részvételre (OECD tanári kompetencia ►önművelés, élethosszig tartó tanulás) A kutatók részéről igény van arra, hogy eredményeiket ne csupán a szűkebb szakmai körök ismerjék, azok szélesebb társadalmi rétegben is elterjedjenek. Ennek természetes közege lehet a közoktatás maga.

8 Előzmények A kritikai gondolkodás fejlesztése olvasással és írással projekt (IRA, HUNRA, SOROS) A suliNova/Educatio HEFOP 3.1.1. szövegértés- szövegalkotás kompetenciafejlesztő programcsomagjai Pethőné Nagy Csilla irodalomtankönyv családja és Módszertani kézikönyve A PTE irodalom és történelem módszertani kurzusainak tartalmai, a tanszékek és munkaközösségek közti együttműködés és kommunikáció

9 Árkádia web-lap CÉL Olyan szakmai web-lap létrehozása az irodalomtudomány – irodalomtanítás, illetve a történelemtudomány – történelemtanítás területén, amely bemutatja és felhasználja a felsőoktatás kutatási eredményeit a közoktatás gyakorlatában. TARTALOM Oktatók, PhD hallgatók által nem kirekesztő nyelven írt szakcikkekben bemutatott tudományos eredmények tanárjelöltek és a közoktatásban dolgozó tanárok által történő tananyagosítása, a felhasználási lehetőségek bemutatása (tematikus modulok, óratervek, feladatok). EREDMÉNY 7 (tematikus)„szám” (7 x 5+5 ív felülettel) szakmai együttműködés egyetemek, tanszékek, oktatók, iskolák, tanárok között korszerű kutatási eredmények beépülésének lehetősége a közoktatási tartalmakba, gyakorlatba

10 Az Árkádia web-lap irodalomtudomány-irodalomtanítás felületének tartalmi szerkesztői: Milbacher Róbert egyetemi docens, PTE BTK Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék Iglicz Ágnes tanár, PTE Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola Mekis János tanszékvezető egyetemi docens, PTE BTK Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék Z. Kovács Zoltán oktatási rektor-helyettes, egyetemi docens, Kaposvári Egyetem Kucserka Zsófia egyetemi tanársegéd, PTE BTK Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék Pap Balázs egyetemi tanársegéd, PTE BTK Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék Maul Borbála szakvezető tanár, PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola Szakács Emília tanár, Szent Mór Iskolaközpont, ME-Pécs Pethőné Nagy Csilla szakvezető tanár, PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola

11 Az első irodalom-szám cikkei, tananyagai

12 További számok 2010-2011

13 A készülőben lévő Holokauszt-szám

14 (Lehetséges) tervek 2011 után is életben tartani, folyamatosan fejleszteni a web-oldalt (pályázati pénzzel és/vagy piacképességgel) Minél szélesebb körben az érdekeltek tudomására hozni a létezését Más tudományterületek és tantárgyak irányába fejleszteni

15 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása Bemutatkozik az Árkádia és irodalomtudomány-irodalomtanítás felülete TÁMOP 4.1.2-08/1/B."

Hasonló előadás


Google Hirdetések