Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tartók statikája I. 3. Előadás Alkalmazott statika B.Sc. hallgatóknak Harmadik előadás – nappali Első konzultáció – levelező Árviteles tartók, rácsos tartók.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tartók statikája I. 3. Előadás Alkalmazott statika B.Sc. hallgatóknak Harmadik előadás – nappali Első konzultáció – levelező Árviteles tartók, rácsos tartók."— Előadás másolata:

1 Tartók statikája I. 3. Előadás Alkalmazott statika B.Sc. hallgatóknak Harmadik előadás – nappali Első konzultáció – levelező Árviteles tartók, rácsos tartók és tartórácsok hatásábrái 30 dia SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM M ű szaki Tudományi Kar Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Dr. L ő rincz György egy. docens D 410

2 Átviteles tartók 1

3 Ha egy szerkezetet nem közvetlenül terhelünk, hanem egy, a szerkezetre támaszkodó közvetlenül terhelt tartóról a támaszok vagy alátámasztó oszlopok közvetítésével kapja meg a külső terhet (azaz mindig meghatározott és nem változó helyeken kapja meg a közvetlenül terhelt tartóról akár a mozgó terhet is), átviteles tartóról beszélünk. Az átvivő tartót a saját modellje szerint kell méretezni, azaz pl. folytatólagos többtámaszú tartóként. A közvetve/átvitelesen terhelt tartóban keletkező igény- bevételek meghatározásához feltételezzük a kéttámaszú átvitelt. 2

4 Átviteles tartók 3 Az átadódó erők eltérnek egymástól. – A különbsé- gekre a méretezésnél ügyelni kell!

5 Átviteles tartók 4

6 5

7 Átviteles tartók igénybevételi ábrái 6

8 Átviteles tartók hatásábrái 7

9 8

10 Átviteles tartók pl. íves 9 A hatásábrákat egyenes vonalak határolják. A tartó statikailag határozott és az átvitel kéttámaszú.

11 Rácsos tartók 10

12 Rácsos tartók A rácsos tartók olyan tartó- szerkezetek, amelyek rúd- jaiban a külső erőkből csak normálerő keletkezik. – Valójában a rudak csatla- kozásánál keletkezik hajlító- nyomaték is, de olyan modellt választunk, amely a kapcsolat- okban csuklót tételez fel. Így csak normálerők keletkeznek. A példában láthatók a kelet- kező hajlítónyomatékok. Ezek olyan kicsik, hogy a méretezés biztonsága elegendő a felvételükre. 11 A húzó- és a nyomóerő felvétele gerendánál. Nyíróerő ↔ ferde rácsrúd.

13 Rácsos tartók 12

14 Rácsos tartók A rúderők meghatározása 13 Megoldási lehetőségek: csomóponti módszer átmetszéres módszerek  főponti vagy Ritter módszer  hasonlósági módszer

15 Rácsos tartók 14

16 Rácsos tartók Ritter-módszer: 15 Hasonlósági módszer:

17 Rácsos tartók 16

18 Rácsos tartók 17

19 Rácsos tartók 18

20 Rácsos tartók 19

21 Rácsos tartók 20

22 Rácsos tartók 21

23 Rácsos tartók 22

24 Tartórácsok Azt a tartószerkezetet, amelyben az egymással ösz- szekapcsolt rudak egy síkban helyezkednek el, és a szerkezet terhei ezen síkra párhuzamosak, síkbeli tartórácsnak nevezzük. Röviden összefoglalom a síkbeli tartórácsok kereszteloszlási tényezőinek közelítő meghatározását abban az egyszerű, de gyakorlati esetben, amikor a tartórács mind geometriailag, mind merevségi szempontból szimmetrikus és a tartók merevsége egyenként állandó. 23

25 Tartórácsok A tartórács számításához is modellt kell felállítanunk. Legyenek a modell tartói csavarásmentesek és a főtartók/hossztartók kéttámaszúak. A tartó ϕ cs nagyságú elcsavarodásából M cs csavaró- nyomaték keletkezik. A két mennyiség egymással arányos. Arányossági tényező a tartó GI cs nagyságú csavarómerevsége. 24

26 Tartórácsok Ha a tartó csavarómerevsége zérus, bármekkora lehet az elcsavarodás, abból nem keletkezik csavaró- nyomaték. Vagy: ha a tartó csavarómerevsége végtelen nagy, akkor bármekkora a csavarónyomaték, abból nem keletkezik elfordulás. 25

27 Tartórácsok 26 A tartórácsnak kereszt- tartója (kt.) és hossz- tartói/főtartói (ht./ft.) vannak. – Ezekre vonat- kozik a geometriai és merevségi szimmetria. q ik kereszteloszlási ténye- ző: az az erő, amely az i- edik hossztartóra hat, ha az egységerő a kereszt- tartó és a k-adik hossztar- tó kereszteződése fölött áll.

28 Tartórácsok A egyenletekből a rugó- állandó fv.-e meghatároz- ható. Ha középen van egy kt., akkor L 3 /48EI f, ha a har- madban, akkor a rugó- állandóval arányos ordi- náta 3L 3 /256EI f. 27 A lehajási ábra ordinátái arányosak a rugóállan- dóval.

29 Tartórácsok 28 LeonhadtHartmann

30 Tartórácsok 29

31 Gerber tartók hatásábrái 30


Letölteni ppt "Tartók statikája I. 3. Előadás Alkalmazott statika B.Sc. hallgatóknak Harmadik előadás – nappali Első konzultáció – levelező Árviteles tartók, rácsos tartók."

Hasonló előadás


Google Hirdetések