Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖRNYEZETVÉDELEM MAGYARORSZÁGON Készítette: dr. Hajdu Klára 2012. október.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖRNYEZETVÉDELEM MAGYARORSZÁGON Készítette: dr. Hajdu Klára 2012. október."— Előadás másolata:

1 KÖRNYEZETVÉDELEM MAGYARORSZÁGON Készítette: dr. Hajdu Klára 2012. október

2 Az előadás tartalomjegyzéke: I. A magyar környezetvédelmi jogi szabályozás 1. Történeti áttekintés 1. Történeti áttekintés 2. A jelenlegi szabályozás rendje, a környezeti elemek védelme, hatótényezők szabályozása 2. A jelenlegi szabályozás rendje, a környezeti elemek védelme, hatótényezők szabályozása II. A környezetvédelmi igazgatás szervezetrendszere szervezetrendszere III. A környezetvédelmi igazgatás eszközei IV. A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek feladat- hatáskörének bemutatása

3 I. A magyar környezetvédelmi jogi szabályozás 1. Rövid történelmi áttekintés, a szabályozás korszakai a., 1976 – 1992. - az 1976. évi II. törvény, mint „a környezetügy alapokmánya” - a szabályozás jellemzői: - általában a törvénynél alacsonyabb szintű szabályozás - a környezetvédelmi kérdések nem integrálódtak más szabályozási területek közé szabályozási területek közé - részterületek eltérő mélységű megközelítése - központi munkamegosztás széttagoltsága - a megelőzési eszközök eleinte teljes, később csökkenő hiánya - a felelősségi eszközök erőtlensége - a környezeti érdekeket érintő jogszabályok hiánya.

4 I. A magyar környezetvédelmi jogi szabályozás 1. Rövid történelmi áttekintés, a szabályozás korszakai b., 1992 – 1995. - Az időszak kiemelkedő jogalkotási elemei - termékdíj törvény /1992/ - hatásvizsgálati jogszabály megjelenése /1993/ c., 1995 – - Az időszak meghatározó jogszabálya: 1995. évi LIII. törvény ( Kvt.) a környezet védelmének általános szabályairól - EU csatlakozás folyamata, tagság kezdete

5 I. A magyar környezetvédelmi jogi szabályozás 2. A környezetvédelmi szabályozás rendje, a környezeti elemek védelme, hatótényezők szabályozása elemek védelme, hatótényezők szabályozása a.1. A „környezethez való jog” alkotmányos szabályozása a 1949. évi XX. tv.- ben ( Alkotmányban) az 1989. évi módosítás alapján: a.1. A „környezethez való jog” alkotmányos szabályozása a 1949. évi XX. tv.- ben ( Alkotmányban) az 1989. évi módosítás alapján: 18. §: „A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez” 70/D. §: „A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Ezt a jogot a Magyar Köztársaság a munkavédelem, az egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás megszervezésével, valamint az épített és természetes környezet védelmével valósítja meg.”

6 I. A magyar környezetvédelmi jogi szabályozás 2. A környezetvédelmi szabályozás rendje, a környezeti elemek védelme, hatótényezők szabályozása elemek védelme, hatótényezők szabályozása Az Alkotmányban rögzített környezethez való jog elemei: 1.Az állami cselekvés fontossága, az állam feladata: jogi környezet biztosítása, az e jog biztosításához szükséges intézményrendszer kiépítése, működtetése 2.A jog mindenkit megillet, állampolgárságra tekintet nélkül. 3.A jog általános, az „egészséges környezet” – fogalom miatt. 4.A jog szűkre szabott, a védelem nem minden területét fogja át.

7 I. A magyar környezetvédelmi jogi szabályozás 2. A környezetvédelmi szabályozás rendje, a környezeti elemek védelme, hatótényezők szabályozása elemek védelme, hatótényezők szabályozása a.2. A környezethez való jog szabályozása Magyarország Alaptörvényében ( 2011. április 25.) – erősíti a hazai környezetvédelem alkotmányos alapjait és jogi értelemben is magasabb szintre emeli a jövő nemzedékek iránti felelősséget Alaptörvényében ( 2011. április 25.) – erősíti a hazai környezetvédelem alkotmányos alapjait és jogi értelemben is magasabb szintre emeli a jövő nemzedékek iránti felelősséget - az egész államszervezetre és a jogrendszerre nézve kötelező erővel szabályozza a természeti erőforrások védelmét – a jövő nemzedékeinek érdekében ( a Hitvallás 8. felhívása, az Alapvetés P.) cikke, a Közpénzek fejezet 38. cikk (1) bekezdése)

8 I. A magyar környezetvédelmi jogi szabályozás 2. A környezetvédelmi szabályozás rendje, a környezeti elemek védelme, hatótényezők szabályozása elemek védelme, hatótényezők szabályozása - hagyományos alapjogi gondolkodást tükrözve: elismeri az egészséges környezethez való jogot ( XX. Cikk) egészséges környezethez való jogot ( XX. Cikk) (1) bekezdés: Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. (1) bekezdés: Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. (2) bekezdés: Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország a genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, a munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének biztosításával segíti elő. (2) bekezdés: Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország a genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, a munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének biztosításával segíti elő.

9 I. A magyar környezetvédelmi jogi szabályozás 2. A környezetvédelmi szabályozás rendje, a környezeti elemek védelme, hatótényezők szabályozása elemek védelme, hatótényezők szabályozása b.) Nemzeti Környezetvédelmi Program (2009-2014) - 96/2009.(XII.) OGY határozat OGY határozat A Program tartalomjegyzéke/fejezetei: 1. Helyzetértékelés és kitekintés 2. A Program tervezésének és megvalósításának keretei 3. A Program átfogó célterületei 4. A Program átfogó intézkedési területei, eszközei 5. Tematikus akcióprogramok 6. A végrehajtást szolgáló intézményrendszer 7. A Program finanszírozásának feltételei 1.sz. melléklet: A biológiai sokféleség megőrzésének stratégiája 2.sz. melléklet: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014

10 I. A magyar környezetvédelmi jogi szabályozás 2. A környezetvédelmi szabályozás rendje, a környezeti elemek védelme, hatótényezők szabályozása elemek védelme, hatótényezők szabályozása b.) Nemzeti Környezetvédelmi Program (2009-2014) - 96/2009.(XII.) OGY határozat OGY határozat 1.Helyzetértékelés és kitekintés 1.1. A környezet állapotát befolyásoló főbb hajtóerők és terhelések - társadalmi hajtóerők, életmód és fogyasztás, környezetpolitika, szabályozás és intézményrendszer, társadalmi részvétel, stb. - társadalmi hajtóerők, életmód és fogyasztás, környezetpolitika, szabályozás és intézményrendszer, társadalmi részvétel, stb. 1.2. A környezetállapot változása és hatásai - levegő minősége - levegő minősége - felszíni és felszín alatti víz, talaj állapota - felszíni és felszín alatti víz, talaj állapota - biológiai sokféleség - biológiai sokféleség - éghajlatváltozás - éghajlatváltozás - kitekintés, jövőkép - kitekintés, jövőkép

11 I. A magyar környezetvédelmi jogi szabályozás 2. A környezetvédelmi szabályozás rendje, a környezeti elemek védelme, hatótényezők szabályozása elemek védelme, hatótényezők szabályozása b.) Nemzeti Környezetvédelmi Program (2009-2014) - 96/2009.(XII.) OGY határozat OGY határozat 2. A Program tervezésének és megvalósításának keretei 2.1. Kapcsolódás meglévő stratégiákhoz 2.2. A program tervezésének alapelvei 3. A Program átfogó célterületei 3.1. A települési élet-és környezetminőség javítása, környezetbiztonság erősítése környezetbiztonság erősítése 3.2. A természeti erőforrások és értékek megőrzése 3.3. A fenntartható életmód, termelés, fogyasztás elősegítése

12 I. A magyar környezetvédelmi jogi szabályozás 2. A környezetvédelmi szabályozás rendje, a környezeti elemek védelme, hatótényezők szabályozása elemek védelme, hatótényezők szabályozása b.) Nemzeti Környezetvédelmi Program (2009-2014) - 96/2009.(XII.) OGY határozat OGY határozat 4. A Program átfogó intézkedési területei, eszközei 4.1. Stratégiai tervezési tevékenység összhangja 4.2. Közreműködés az EU környezetpolitikájának fejlesztésében, végrehajtásában 4.3. Nemzetközi együttműködés 4.4. Jogi szabályozási eszközök 4.5. Gazdasági szabályozási és pénzügyi eszközök 4.6. Jogalkalmazás, intézményrendszer 4.7. Fejlesztéspolitika, beruházások 4.8. Kutatásfejlesztés, innováció 4.9. Szemléletformálás, kommunikáció 4.10. Társadalmi részvétel, környezeti információ

13 I. A magyar környezetvédelmi jogi szabályozás 2. A környezetvédelmi szabályozás rendje, a környezeti elemek védelme, hatótényezők szabályozása elemek védelme, hatótényezők szabályozása b.) Nemzeti Környezetvédelmi Program (2009-2014) - 96/2009.(XII.) OGY határozat OGY határozat 5. Tematikus akcióprogramok – - célok - célok - intézkedések, felelősök - intézkedések, felelősök - mutatószámok meghatározásával - mutatószámok meghatározásával 5.1. Környezettudatos szemlélet és gondoskodás erősítése 5.2. Éghajlatváltozás 5.2.1. Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése 5.2.1. Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése 5.2.2. Felkészülés az éghajlatváltozás hatásaira 5.2.2. Felkészülés az éghajlatváltozás hatásaira 5.2.3. Ózonkárosító anyagok kibocsátásának csökkentése 5.2.3. Ózonkárosító anyagok kibocsátásának csökkentése 5.3. Környezet és egészségügy

14 I. A magyar környezetvédelmi jogi szabályozás 2. A környezetvédelmi szabályozás rendje, a környezeti elemek védelme, hatótényezők szabályozása elemek védelme, hatótényezők szabályozása b.) Nemzeti Környezetvédelmi Program (2009-2014) - 96/2009.(XII.) OGY határozat OGY határozat 5.4. Települési környezetminőség - települési levegőminőség javítása - települési levegőminőség javítása - zajterhelés csökkentése - zajterhelés csökkentése - biztonságos ivóvízellátás, szv. elvezetés és kezelés - biztonságos ivóvízellátás, szv. elvezetés és kezelés - települési közszolgáltatások - települési közszolgáltatások - közlekedés és környezet - közlekedés és környezet - településfejlesztés,- rendezés - településfejlesztés,- rendezés 5.5. Biológiai sokféleség megőrzése, természet-és tájvédelem

15 I. A magyar környezetvédelmi jogi szabályozás 2. A környezetvédelmi szabályozás rendje, a környezeti elemek védelme, hatótényezők szabályozása elemek védelme, hatótényezők szabályozása b.) Nemzeti Környezetvédelmi Program (2009-2014) - 96/2009.(XII.) OGY határozat OGY határozat 5.6. Fenntartható terület-és tájhasználat - területrendezés - területrendezés - ásványkincsekkel való fenntartható gazdálkodás - ásványkincsekkel való fenntartható gazdálkodás - talajok védelme - talajok védelme - környezetbarát mezőgazdasági gyakorlat - környezetbarát mezőgazdasági gyakorlat - erdőgazdálkodás környezetvédelmi aspektusai - erdőgazdálkodás környezetvédelmi aspektusai 5.7. Vizeink védelme és fenntartható használata - vízgyűjtő-gazdálkodás és monitoring - vízgyűjtő-gazdálkodás és monitoring - ivóvízbázis-védelmi program - ivóvízbázis-védelmi program - geotermikus energia hasznosítása - geotermikus energia hasznosítása - területi vízgazdálkodás, vízkár megelőzés-, elhárítás - területi vízgazdálkodás, vízkár megelőzés-, elhárítás - kiemelt fontosságú és érzékeny víztestek állapotának javítása - kiemelt fontosságú és érzékeny víztestek állapotának javítása

16 I. A magyar környezetvédelmi jogi szabályozás 2. A környezetvédelmi szabályozás rendje, a környezeti elemek védelme, hatótényezők szabályozása elemek védelme, hatótényezők szabályozása b.) Nemzeti Környezetvédelmi Program (2009-2014) - 96/2009.(XII.) OGY határozat OGY határozat 5.8. Hulladékgazdálkodás E területen a főbb célkitűzések közül néhány: - a képződő hulladékok mennyiségének 20%-os csökkentése, maximum 20 millió t keletkezése - a képződő hulladékok mennyiségének 20%-os csökkentése, maximum 20 millió t keletkezése - a hasznosítási arány 40%-ra növelése, ezen belül az energetikai hasznosítás arányának 10%-os elérése - a hasznosítási arány 40%-ra növelése, ezen belül az energetikai hasznosítás arányának 10%-os elérése - a maradék hulladék ártalmatlanításához szükséges kapacitások országon belüli rendelkezésre állása – a speciális technológiák kivételével - a maradék hulladék ártalmatlanításához szükséges kapacitások országon belüli rendelkezésre állása – a speciális technológiák kivételével 5.8.1. Megelőzés

17 I. A magyar környezetvédelmi jogi szabályozás 2. A környezetvédelmi szabályozás rendje, a környezeti elemek védelme, hatótényezők szabályozása elemek védelme, hatótényezők szabályozása b.) Nemzeti Környezetvédelmi Program (2009-2014) - 96/2009.(XII.) OGY határozat OGY határozat 5.8.2. Hasznosítás E kezelési mód tekintetében megfogalmazott célokra és intézkedésekre példák: Célok: - a csomagolási hulladékok 60 %-os hasznosítása, ezen belül 55% os újra feldolgozási arány elérése os újra feldolgozási arány elérése - visszavett gépjárművek 95%-os hasznosítása - építési-bontási hulladékok 45%-ának újrafeldolgozása

18 I. A magyar környezetvédelmi jogi szabályozás 2. A környezetvédelmi szabályozás rendje, a környezeti elemek védelme, hatótényezők szabályozása elemek védelme, hatótényezők szabályozása b.) Nemzeti Környezetvédelmi Program (2009-2014) - 96/2009.(XII.) OGY határozat 5.8.2. Hasznosítás Intézkedések: - gyártói felelősség újabb termékekre történő kiterjesztése (gumiabroncs visszavételi kötelezettsége, reklám-kiadványok visszavételi-hasznosítási kötelezettsége, letéti-betétdíj alkalmazása) - kötelező hasznosítási arányok előírása és ellenőrzése - hasznosítási kapacitások kiépítésének ösztönzése

19 I. A magyar környezetvédelmi jogi szabályozás 2. A környezetvédelmi szabályozás rendje, a környezeti elemek védelme, hatótényezők szabályozása elemek védelme, hatótényezők szabályozása b.) Nemzeti Környezetvédelmi Program (2009-2014) - 96/2009.(XII.) OGY határozat OGY határozat 5.8.3. Ártalmatlanítás E kezelési mód tekintetében megfogalmazott célra és intézkedésre példa: - települési szilárd hulladékok lerakási arányának 60% alá csökkentése - lerakási adó bevezetése 5.8.4. Hulladékgazdálkodási tervezés ( OHT, területi tervezés, települési tervek) 5.9.Környezetbiztonság - kármegelőzés-és kárelhárítás - kármegelőzés-és kárelhárítás - környezeti kármentesítés - környezeti kármentesítés - kémiai-és sugárbiztonság - kémiai-és sugárbiztonság

20 I. A magyar környezetvédelmi jogi szabályozás 2. A környezetvédelmi szabályozás rendje, a környezeti elemek védelme, hatótényezők szabályozása elemek védelme, hatótényezők szabályozása b.) Nemzeti Környezetvédelmi Program (2009-2014) - 96/2009.(XII.) OGY határozat OGY határozat 6. A Program végrehajtását elősegítő intézményrendszer 7. A Program finanszírozási feltételei A Program szükséges és előreláthatólag rendelkezésre álló büdzséje: 3.500 milliárd Ft, EU – és EU társfinanszírozási, illetőleg költségvetési forrásokból. Forrásszerkezet - 2.900 milliárd Ft EU - 600 milliárd Ft központi költségvetési forrás

21 I. A magyar környezetvédelmi jogi szabályozás 2. A környezetvédelmi szabályozás rendje, a környezeti elemek védelme, hatótényezők szabályozása elemek védelme, hatótényezők szabályozása b.) Nemzeti Környezetvédelmi Program (2009-2014) - 96/2009.(XII.) OGY határozat OGY határozat 7. A Program finanszírozási feltételei A források felhasználási aránya a főbb célkitűzések és akcióprogramok szerint: - települési élet-és környezetminőség javítása, környezetbiztonság – 43%-os részarány: 1.500 md Ft - természeti erőforrások, értékek megőrzése: 34%-os arány: 1.200 md Ft - fenntartható életmód, termelés, fogyasztás ösztönzése: 50 md Ft - éghajlat-változási akcióprogram: 750 md Ft. A kormányzati szereplőkön kívüli források tervezett összege: 750 md Ft.

22 I. A magyar környezetvédelmi jogi szabályozás 2. A környezetvédelmi szabályozás rendje, a környezeti elemek védelme, hatótényezők szabályozása elemek védelme, hatótényezők szabályozása c., A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény LIII. Törvény A Kvt. Preambulumának fő hangsúlyai - a természeti örökség és környezeti értékek a nemzeti vagyon részei részei - az emberi tevékenység és a természet közötti harmónia szükségessége szükségessége - a jövő generációk védelmének kinyilvánítása

23 I. A magyar környezetvédelmi jogi szabályozás 2. A környezetvédelmi szabályozás rendje, a környezeti elemek védelme, hatótényezők szabályozása elemek védelme, hatótényezők szabályozása c., A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény LIII. törvény A törvény szerkezete: P R E A M B U L U M I. fejezet:ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK - a tv. célja, hatálya, alapfogalmak, alapelvek II. fejezet:A KÖRNYEZET VÉDELME ÉS AZ ELEMEKET VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK III. fejezet:A KÖRNYEZET VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAMI TEVÉKENYSÉG IV. fejezet:A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖRNYEZETVÉ- DELMI FELADATAI

24 I. A magyar környezetvédelmi jogi szabályozás 2. A környezetvédelmi szabályozás rendje, a környezeti elemek védelme, hatótényezők szabályozása elemek védelme, hatótényezők szabályozása c., A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény LIII. Törvény A törvény szerkezete: V. fejezet:A KÖRNYEZET VÉDELMÉNEK MEGALAPOZÁSA VI. fejezet:A KÖRNYEZETVÉDELEM GAZDASÁGI ALAPJAI VII. fejezet:KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS VIII. fejezet:AZ ÁLLAMPOLGÁROK RÉSZVÉTELE A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN IX. fejezet:FELELŐSSÉG A KÖRNYEZETÉRT X. fejezet:ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

25 I. A magyar környezetvédelmi jogi szabályozás 2. A környezetvédelmi szabályozás rendje, a környezeti elemek védelme, hatótényezők szabályozása elemek védelme, hatótényezők szabályozása d., 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról A törvény jelentősége: - hulladékgazdálkodási elvek szabályozása - általános rendelkezések a veszélyes és nem veszélyes hulladékokra vonatkozóan hulladékokra vonatkozóan A törvény legfontosabb végrehajtási jogszabályai: - 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek szabályozásáról kapcsolatos tevékenységek szabályozásáról - 213/2001.( XI.14.) Korm. rendelet a települési hulladékok kezeléséről kezeléséről - 20/2006.(IV.5.) KvVM rendelet a hulladéklerakásról, a hulladéklerakók lezárásának, utógondozásának szabályairól hulladéklerakók lezárásának, utógondozásának szabályairól

26 I. A magyar környezetvédelmi jogi szabályozás 2. A környezetvédelmi szabályozás rendje, a környezeti elemek védelme, hatótényezők szabályozása elemek védelme, hatótényezők szabályozása e., 2011. évi LXXXV. törvény A termékdíj-köteles termékek a törvény alapján: - egyéb kőolajtermék - gumiabroncs - csomagolás - akkumulátor - reklámhordozó papír - elektromos és elektronikai berendezés

27 I. A magyar környezetvédelmi jogi szabályozás 2. A környezetvédelmi szabályozás rendje, a környezeti elemek védelme, hatótényezők szabályozása elemek védelme, hatótényezők szabályozása f., 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról A törvény alapján fizetendő terhelési díjak: a., A levegőterhelési díj b., A vízterhelési díj c., talajterhelési díj g., 2001. évi LXXXI. törvény az Aarhusi Egyezmény kihirdetéséről h.) 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról i.) 1996. évi LVIII. törvény a természet védelméről j., 314/2005. (XII.25) Kormányrendelet a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról k.) 275/2004.(X.8.) Kormányrendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről

28 I. A magyar környezetvédelmi jogi szabályozás 2. A környezetvédelmi szabályozás rendje, a környezeti elemek védelme, hatótényezők szabályozása elemek védelme, hatótényezők szabályozása f., 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról A törvény alapján fizetendő terhelési díjak: l., 21/2001. (II.14.) Kormányrendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról m., 219/2004.(VII.21.) Kormányrendelet a felszín alatti vizek védelméről n, 220/2004. (VII.21.)Kormányrendelet a felszíni vizek védelméről o., 221/2004.(VII.21.) Kormányrendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól p., 284/2007.( X.29.) Kormányrendelet a zaj-és rezgésvédelemről q.) 72/1996.(V.22.) Kormányrendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról r.) 2/2005.(I.11.) Kormányrendelet az egyes tervek, programok környezeti vizsgálatáról

29 II. A környezet védelmi igazgatás szervezetrendszere 1. Az állami szervek rendszere - Országgyűlés - feladatai: - jogalkotó - környezetpolitika meghatározása - Kormány, önkormányzatok környezetvédelmi feladatainak a meghatározása feladatainak a meghatározása - Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottsága - „szűrő” –szerep betöltése

30 II. A környezet védelmi igazgatás szervezetrendszere 1. Az állami szervek rendszere - Kormány - feladatai különösen: - jogalkotás - legfőbb közigazgatási szerv-szerep - a kormányzati munkában a környezetvédelmi érdekek érvényesítése érvényesítése - nemzetközi feladatok - háttér-felelősségi funkció ellátása - Országos Környezetvédelmi Tanács - a Kormány tanácsadó szerve

31 II. A környezet védelmi igazgatás szervezetrendszere 1. Az állami szervek rendszere - Alapvető jogok biztosa - 2011. évi CXI. törvény - Ügyészség – 3 feladatcsoport - keresetindítási tevékenység, - büntető eljárási szerep, - általános törvényességi felügyelet - Bíróság

32 II. A környezet védelmi igazgatás szervezetrendszere 2., Kormányzati munkamegosztás a környezetvédelemben a., Vidékfejlesztési Minisztérium - Környezetvédelmi államtitkár - általános irányítási feladatai: - szabályozás - környezetpolitika meghatározása - környezetállapot- erőforrás elemzés, értékelés, - mérő-, megfigyelő, ellenőrző, értékelő, információs rendszer működtetése működtetése - a környezet védelmét szolgáló tevékenységek figyelemmel kísérése, ösztönzése kísérése, ösztönzése

33 II. A környezet védelmi igazgatás szervezetrendszere 2., Kormányzati munkamegosztás a környezetvédelemben a., Vidékfejlesztési Minisztérium - Környezetvédelmi államtitkár - a szakterületi feladatok felsorolása: - feladatok a levegővédelem területén - felszín alatti és felszíni vizek mennyiségi, minőségi védelmének feladatai, vízgazdálkodás védelmének feladatai, vízgazdálkodás - közreműködés a földvédelem, ásványanyag-gazdálkodás területein területein - közreműködés a katasztrófák elleni védelem és a radioaktív sugárzás elleni védelem területén sugárzás elleni védelem területén - a hulladékgazdálkodás irányítása - a zaj- és rezgés elleni védelmi feladatok irányítása az EüM közreműködésével közreműködésével

34 II. A környezet védelmi igazgatás szervezetrendszere 2., Kormányzati munkamegosztás a környezetvédelemben a., Vidékfejlesztési Minisztérium - Környezetvédelmi államtitkár - a természetvédelem szakterületi irányítása - általános tájvédelem, általános természetvédelem - erdőgazdálkodás, erdő-vagyonvédelem területén közreműködői feladat közreműködői feladat - nem védett növények, állatok védelmében való közreműködés. közreműködés.

35 II. A környezet védelmi igazgatás szervezetrendszere 2., Kormányzati munkamegosztás a környezetvédelemben a., Vidékfejlesztési Minisztérium - Környezetvédelmi államtitkár A hatósági szervezetrendszer keretei - hivatali szervezet - Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi - és Vízügyi Főfelügyelőség, Főfelügyelőség, - Nemzeti Környezetügyi Intézet (NEKI) - Nemzeti Környezetügyi Intézet (NEKI) területi szervek: területi szervek: 10 környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség, 10 környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség, 10 nemzeti park igazgatóság, 10 nemzeti park igazgatóság, NEKI területi szervei NEKI területi szervei

36 II. A környezet védelmi igazgatás szervezetrendszere 2., Kormányzati munkamegosztás a környezetvédelemben b.,FVM - környezetvédelmi feladatai, különösen: - termőföld mennyiségi, minőségi védelme - agrár-környezetgazdálkodás irányítása - az állategészségügy irányítása - erdőgazdálkodás, erdővédelem irányítása - vadgazdálkodás, halászat irányítása

37 II. A környezet védelmi igazgatás szervezetrendszere 3. Egyéb minisztériumok - Emberi Erőforrások Minisztériuma – népegészségügyi feladatok - BM – településigazgatással összefüggő feladatok, – Katasztrófavédelem - Nemzetgazdasági Minisztérium - ásványvagyon-védelmi feladatok, energiaügyek - Országos Atomenergia Hivatal - atomenergiával kapcsolatos biztonsági feladatok ellátása ellátása

38 II. A környezet védelmi igazgatás szervezetrendszere 4. A települési önkormányzatok Kvt.-ben szabályozott környezetvédelmi feladatai: - települési környezetvédelmi programok ( része települési szennyvízkezelési Program) megalkotása, települési szennyvízkezelési Program) megalkotása, települési hulladékgazdálkodási tervek készítése hulladékgazdálkodási tervek készítése - a környezet állapotának figyelemmel kísérése, a lakosság tájékoztatása tájékoztatása - környezetvédelmi tárgyú rendeletek, határozatok megalkotása megalkotása - környezetvédelmi hatósági feladatok ellátása

39 III. A környezetvédelmi igazgatás eszközei 1. Közvetlen eszközök a.) Megelőzést szolgáló eszközök: - engedélyek - környezetvédelmi engedély ( környezeti hatásvizsgálat - környezetvédelmi engedély ( környezeti hatásvizsgálat alapján) alapján) - egységes környezethasználati engedély, - egységes környezethasználati engedély, - környezetvédelmi működési engedély ( felülvizsgálat - környezetvédelmi működési engedély ( felülvizsgálat alapján) alapján) - környezetvédelmi teljesítményértékelés - környezetvédelmi teljesítményértékelés - szakhatósági állásfoglalások

40 III. A környezetvédelmi igazgatás eszközei 1. Közvetlen eszközök b.) Kötelezést tartalmazó eszközök - tevékenységre vagy magatartásra kötelezés - tiltás, korlátozás - tiltás, korlátozás - abbahagyásra kötelezés - abbahagyásra kötelezés c.) Együttműködési típusú eszközök. d.) Ellenőrzés /a.) és c.)-hez is kapcsolódhat/ - önellenőrzés, társadalmi ellenőrzés, hatósági - önellenőrzés, társadalmi ellenőrzés, hatósági ellenőrzés ellenőrzés 2. Közvetett eszközök a.) szankciók lehetőségei, felelősségi eszközök b.) gazdasági szabályozó, piacbefolyásoló eszközök

41 IV. A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek feladat-és hatásköre A felügyelőségek legfontosabb feladatai a 347/2006.(XII.23.) Kormányrendelet alapján - gyakorolja az elsőfokú környezetvédelmi, természet-és tájvédelmi, vízügyi hatósági hatásköröket, szakhatósági tájvédelmi, vízügyi hatósági hatásköröket, szakhatósági jogköröket jogköröket - laboratóriumot működtet a hatósági feladatai ellátásához - nyilvántartásokat vezet - ellátja a környezet állapotának és használatának figyelemmel kíséréséhez, igénybevételi, terhelési adatainak méréséhez, kíséréséhez, igénybevételi, terhelési adatainak méréséhez, gyűjtéséhez, feldolgozásához kialakított mérő-, megfigyelő- gyűjtéséhez, feldolgozásához kialakított mérő-, megfigyelő- hálózat működtetéséhez kapcsolódó feladatokat hálózat működtetéséhez kapcsolódó feladatokat

42 IV. A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek feladat-és hatásköre A felügyelőségek legfontosabb feladatai a 347/2006.(XII.23.) Kormányrendelet alapján - az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer működtetésével kapcsolatos területi feladatokat, együttműködik működtetésével kapcsolatos területi feladatokat, együttműködik más információs rendszerekkel, más információs rendszerekkel, - hozzáférhetővé teszi a környezet állapotáról szerzett adatokat, tájékoztatást ad azokról tájékoztatást ad azokról - részt vesz nemzetközi feladatok végrehajtásában, regionális és nemzeti programok előkészítésében nemzeti programok előkészítésében - területi hulladékgazdálkodási terv készítésében közreműködik/ készít

43 IV. A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek feladat-és hatásköre A felügyelőségek legfontosabb feladatai a 347/2006.(XII.23.) Kormányrendelet alapján - légszennyezettségi intézkedési programot készít, részt vesz szmogriadó terv készítésében szmogriadó terv készítésében - III. fokú készültség esetén közreműködik az árvíz-és belvízvédekezés, vízminőségi kárelhárítás feladataiban vízminőségi kárelhárítás feladataiban - részt vesz vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési részegységek összeállításában, vízminőségi szennyezés-csökkentési intézkedési összeállításában, vízminőségi szennyezés-csökkentési intézkedési tervet dolgoz ki, tervet dolgoz ki, - segíti az önkormányzatokat környezetvédelmi feladataik ellátásában,véleményezi helyi jogszabálytervezeteiket, programjaikat ellátásában,véleményezi helyi jogszabálytervezeteiket, programjaikat - rész vesz környezeti tudat-és szemléletformáló feladatok ellátásában

44 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "KÖRNYEZETVÉDELEM MAGYARORSZÁGON Készítette: dr. Hajdu Klára 2012. október."

Hasonló előadás


Google Hirdetések