Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az olvasás olyan piknik, ahová a szerző hozza a szavakat, és az olvasó a jelentést. (Paul Ricoeur)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az olvasás olyan piknik, ahová a szerző hozza a szavakat, és az olvasó a jelentést. (Paul Ricoeur)"— Előadás másolata:

1

2 Az olvasás olyan piknik, ahová a szerző hozza a szavakat, és az olvasó a jelentést. (Paul Ricoeur)

3 Célok Kommunikációs kompetencia Kulturális kompetencia Egyéni képességfejlesztés Tanulási stratégiák Helyi igényekhez adaptálható Nyelvi kompetencia és nyelvhasználat Szövegértés, szövegalkotás

4 Alapelvek Kommunikáció-központúság: az olvasás és az írás elválaszthatatlansága Tevékenységcentrikusság Differenciáltság Rendszeresség Partnerség Kutatószemlélet

5 A pedagógus és a diák felelőssége a tanulási folyamatban PEDAGÓGUS KIMENET BEMENET TANULÓ

6 Párbeszéd a szöveggel:Párbeszéd a gyerekkel: Visszajelzés az olvasottakra. A tanári tevékenység mérlegelése és a tanulói tevékenységre való reagálás. Az információk nyomon követése. A tanulási folyamatok nyomon követése. Jóslás. Előfeltevések a tanulók megértéséről, a problémákról. Tevékeny jelentésteremtés. Tevékeny jelenlét térben, időben, lélekben. Újraértelmezés, ellenőrzés. Visszatekintés, más módon való megközelítés. A jelentést változtató, korrigáló megértés. Érzékenység a változásra. A hatékony megértést támogató pedagógus

7 Integrált magyartanítás A diákbefogadó szempontjai Olvasóvá nevelés Képesség- ismeret viszonya Kreatív nyelvhasználat Vizuális és mediális szövegek Idegennyelv- tanulás Az olvasás „célja” Egyéni kommunikációs stratégia HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓ

8 Programcsomagok SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS Kereszttantervi Műveltségterületi Tanórán kívüli A B C -Vertikális rendszer -Kompetencia: elsődleges fejlesztési cél -szövegértés-szövegalkotás: magyar nyelv és irodalom -A NAT anyanyelvi követelményrendszerét, a teljes óraszámot lefedi -1-10. osztályig: képességfejlesztés -11-12. osztály: rendszerezés

9 A-típusú A fejezet modulokból (alapegység, beépíthető elem) áll. A modulok a fejezetek részegységei (javasolt feldolgozási sorrend). Szövegköziség elve Minden fejezet irodalmi és nem irodalmi szövegei és az ezeket feldolgoztató feladatok négy fókusz köré rendeződnek: –egy tematikus –egy poétikai –egy szövegértési –egy szövegalkotási képességfejlesztő szempont határozza meg a műválasztást, a feladatok, szövegek elrendezését.

10 RÁHANGOLÓDÁS- JELENTÉSTEREMTÉS- REFLEKTÁLÁS (RJR)-MODELL Egy-egy szöveg feldolgozása mozgósítja a diákok előzetes tudását. (motiváció) A reflektálás fázisában a tanulók arra kapnak biztatást, hogy fogalmazzák meg, –mi a fontos számukra a tanultakból, –milyen kérdések születtek, –milyen problémák tudatosodtak bennük. A tanulási folyamat tervezésekor kiemelten kezelendő, hogy a megszerzett tudás sokkal személyesebb legyen.

11 Szövegértési stratégiák Korrekci ó s strat é gi á k Rápillantás a képekre, címekre Korábbi ismeretek mozgósítása Olvasási célok felállítása Kifejleti jóslatok készítése Kifejleti jóslatok igazolása/helyesbítése Új ismeret összekapcsolása régi ismerettel A szöveg összefoglalása olvasás közben Saját megértésünk kérdőre vonása Kiemelés vagy marginális jegyzet Következtetések levonása A szöveg átfutása A szöveg újraolvasása Előreolvasás a szövegben Kérdésekkel való önellenőrzés Mások kérdezése Másokkal való megbeszélés Egy lehetséges „stratégiatárház”

12 A modulok a az adott tantárgy tantervéhez igazodnak. Nem kell „feláldozni” egyetlen tanórát sem! Az órán az ismeretanyag speciális feldolgozása valósul meg. A feldolgozás módja a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére fókuszál. A modulleírásokban lépésről lépésre követhetők a képességfejlesztés lehetséges fázisai. Az egyes modulok: 90-45-15-10 percesek Kereszttantervi programcsomagok

13 Várható eredmények A pedagógusok megtanulják a szövegértés- szövegalkotás fejlesztésének módszereit, a tanulásszervezés hatékony módjait és alkalmazni fogják. Fejlődik a különböző szövegtípusok és szövegformák olvasása, alkotása. A diákok könnyebben fogják olvasni a tankönyvi szövegeket, tehát sikeresebben tanulnak majd.

14 Minden gyerek számít !

15 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! DICSÉRETKÁRTYA Korányi Margit szakmai anyagai alapján készítette: Vasné Dömötör Rozália


Letölteni ppt "Az olvasás olyan piknik, ahová a szerző hozza a szavakat, és az olvasó a jelentést. (Paul Ricoeur)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések