Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Matematika kompetenciaterület. MONDD EL, ÉS ELFELEJTEM, TANÍTSD MEG, ÉS EMLÉKEZEM RÁ, TANÍTSD MEG, ÉS EMLÉKEZEM RÁ, LEHESSEK RÉSZESE, ÉS MEGTANULOM. ÉS.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Matematika kompetenciaterület. MONDD EL, ÉS ELFELEJTEM, TANÍTSD MEG, ÉS EMLÉKEZEM RÁ, TANÍTSD MEG, ÉS EMLÉKEZEM RÁ, LEHESSEK RÉSZESE, ÉS MEGTANULOM. ÉS."— Előadás másolata:

1 Matematika kompetenciaterület

2 MONDD EL, ÉS ELFELEJTEM, TANÍTSD MEG, ÉS EMLÉKEZEM RÁ, TANÍTSD MEG, ÉS EMLÉKEZEM RÁ, LEHESSEK RÉSZESE, ÉS MEGTANULOM. ÉS MEGTANULOM. (KÍNAI BÖLCSESSÉG)

3 A matematikai kompetenciáról Olyan felkészültség, amely alkalmassá tesz arra, hogy különböző helyzetekben hatékonyan cselekedjünk Olyan felkészültség, amely alkalmassá tesz arra, hogy különböző helyzetekben hatékonyan cselekedjünk Olyan felkészültség, amely tudásra, készségekre, tapasztalatokra, értékekre, beállítódásokra épül Olyan felkészültség, amely tudásra, készségekre, tapasztalatokra, értékekre, beállítódásokra épül

4 Milyen céllal?” és a „Hogyan?” A kérdésekre a választ ki-ki maga próbálja megkeresni → tudatosság hiánya esetlegessé teheti a tanár munkájának hatékonyságát esetlegessé teheti a tanár munkájának hatékonyságát kerékkötője lehet a tantestület együttműködésének kerékkötője lehet a tantestület együttműködésének matematikatanítás csökkenő hatékonyságának is egyik okozója lehet matematikatanítás csökkenő hatékonyságának is egyik okozója lehet

5 A matematika tanításának legfontosabb célja és feladata alsó tagozaton A matematikatanítás célja és feladata a tanulók önálló, rendszerezett, logikus gondolkodásának kialakítása, fejlesztése. Megismertesse a tanulókat környezetük mennyiségi és térbeli viszonyaival Megismertesse a tanulókat környezetük mennyiségi és térbeli viszonyaival Fejleszti a tanulók kreatív gondolkodását, modellalkotó tevékenységét Kialakítja a megfogalmazott összefüggések, hipotézisek bizonyításának igényét Megalapozza korszerű, alkalmazásra képes matematikai műveltségüket Megalapozza korszerű, alkalmazásra képes matematikai műveltségüket Felső tagozaton pedig tovább biztosítsa a tanulók önálló, rendszerezett gondolkodásának fejlesztését, a matematika alkalmazásának képességét Felső tagozaton pedig tovább biztosítsa a tanulók önálló, rendszerezett gondolkodásának fejlesztését, a matematika alkalmazásának képességét Megmutatja a matematika hasznosságát, az emberi kultúrában betöltött szerepét

6 A matematikai kompetencia matematikai ismeretek, matematikai ismeretek, matematika-specifikus készségek és képességek, matematika-specifikus készségek és képességek, általános készségek és képességek, általános készségek és képességek, valamint motívumok és attitűdök együttese. valamint motívumok és attitűdök együttese. A fogalom pontos tartalma a matematikai kompetencia komponensrendszerként való értelmezésével írható le. A fogalom pontos tartalma a matematikai kompetencia komponensrendszerként való értelmezésével írható le.

7 Matematikai kompetenciaterületek Algoritmikus gondolkodás Algoritmikus gondolkodás Függvényszerű gondolkodás Függvényszerű gondolkodás Értelmes, elemző olvasás Értelmes, elemző olvasás Következtetésekre való képesség Következtetésekre való képesség Ítéletalkotásra, döntésre való képesség Ítéletalkotásra, döntésre való képesség Számolási készség Számolási készség Problémamegoldó képesség Problémamegoldó képesség A megoldás megtervezésének képessége A megoldás megtervezésének képessége Konstrukciós képesség Konstrukciós képesség Ismeretek gyakorlati alkalmazása Ismeretek gyakorlati alkalmazása Motiváltság Motiváltság Teljességre törekvés Teljességre törekvés

8 A matematikatanítás fejlesztésére szükség van, mert: Gyorsan változik a releváns tudás, a hangsúlyok eltolódnak Gyorsan változik a releváns tudás, a hangsúlyok eltolódnak Megváltoztak a tudásátadás helyszínei Megváltoztak a tudásátadás helyszínei A gyakorlatban alkalmazható tudásra van szükség A gyakorlatban alkalmazható tudásra van szükség A nemzetközi mérések céljai megváltoztak A nemzetközi mérések céljai megváltoztak

9 A programcsomagok típusai vertikális (műveltségterületi) rendszer kompetencia: a műveltségterület (egyik) elsődleges fejlesztési célja szövegértés-szövegalkotás: magyar nyelv és irodalom horizontális (kereszttantervi) rendszer kompetencia: a műveltségterületnek nem elsődleges fejlesztési célja szövegértés-szövegalkotás: matematika A A B B C C tanórán kívül feldolgozható programok matematikai kompetencia matematika matematikai kompetencia magyar nyelv és irodalom ember és társadalom ember a természetben művészetek testnevelés

10 Mitől kompetencia alapú a matematika oktatás? Nem mechanikus begyakorlás, Nem mechanikus begyakorlás, Hanem a gyerekek igényeit Hanem a gyerekek igényeit Képességeit figyelembe vevő Képességeit figyelembe vevő Tevékenykedtetés Tevékenykedtetés Játékos Játékos Gondolkodást, kreativitást fejleszt, Gondolkodást, kreativitást fejleszt, Módszeriben:kooperatív és differenciált elemek megjelennek a szükséges helyeken Módszeriben:kooperatív és differenciált elemek megjelennek a szükséges helyeken

11 A tanár szerepe a kompetenciák fejlesztésében Szakmai műveltség, nagy tárgyi tudás Módszertani kulturáltság Pedagógiai – pszichológiai felkészültség Jó kérdéskultúra Pedagógiai tapintat, pozitív érzelmi töltés Következetesség, rendszeresség Lényeglátás, lényegkiemelő képesség Jó kommunikációs készség Egyszerűség, célszerűség, érthetőség

12 Eszközök Tanári kézikönyv, programterv, tanári eszközkészlet Tanári kézikönyv, programterv, tanári eszközkészlet Tanulói munkafüzet, tanulói eszközök Tanulói munkafüzet, tanulói eszközök Kártyák, játékok, szemléltető eszközök Kártyák, játékok, szemléltető eszközök Programok Programok Digitális eszközök Digitális eszközök

13 A munkaformák, módszerek, eszközök szerepe a kompetenciák fejlesztésében Minimális mennyiségű tanári előadás Jelentős mennyiségű és minőségű tanár – diák dialógus, felfedeztetés Sok közös tanulói tevékenység – kooperatív tanulási - tanítási technikák A tanulók fejlettségéhez igazodó eszközök Követendő stratégia: Csökkenő mennyiségű frontális munka, növekvő mennyiségű csoport és egyéni munka; egyénre szabott tanári segítség

14 a Motiváció Az életkori sajátosságok és a tanulói érdeklődési kör maximális fegyelembevétele A tanulói képzettségnek megfelelő kidolgozott mintapéldák Gyakorlati alkalmazhatóság Megfelelő színezettség, kiemelések, érdekességek Legfontosabb:

15 Programterv

16 Tanmenet

17 A tanmenetbe illesztés módja: 1./Ha a P.Cs-t teljesen alkalmazza: Kövesse a tantervet Kövesse a tantervet Vegye figyelembe a tananyag elrendezést Vegye figyelembe a tananyag elrendezést Könnyítse vele saját munkáját lehetőleg, írjon bele óraszámot, tananyagot, képességfejlesztést, eszközt munkaformát és módszereket Könnyítse vele saját munkáját lehetőleg, írjon bele óraszámot, tananyagot, képességfejlesztést, eszközt munkaformát és módszereket Hagyjon helyet saját megjegyzéseinek Hagyjon helyet saját megjegyzéseinek Támaszkodjon a modulokra. Támaszkodjon a modulokra.

18 Modulleírás

19 Modulvázlat

20 Feldolgozás menete

21 Feladatok

22 Melléklet

23 Pillanatképek

24 Differenciálás!!! Az elsajátítandó ismereteket bontjuk le több szintre, közelítjük meg több oldalról a diákok tanulási stílusához igazodva. Az elsajátítandó ismereteket bontjuk le több szintre, közelítjük meg több oldalról a diákok tanulási stílusához igazodva. A differenciálás minden tanórán alapkövetelmény. A differenciálás minden tanórán alapkövetelmény. „Nem a tananyagot, a gyereket kell tanítani”

25 IPR 100%-ban IPR eszköz elemek kerülnek alkalmazásra 100%-ban IPR eszköz elemek kerülnek alkalmazásra Kiemelten alkalmazandóak: Kiemelten alkalmazandóak: - Differenciálás - Kooperatív technikák - IKT alkalmazása - Egyénre szabott szöveges értékelés - Tevékenység központú oktatás

26 IKT eszközök Manó Matek cd Manó Matek cd Matematikai gyakorló cd Matematikai gyakorló cd Kis kezek, nagy számok Kis kezek, nagy számok Számtanmesék Számtanmesék www.mrnussbaum.com www.mrnussbaum.com www.mrnussbaum.com www.woodlands-junior.hu www.woodlands-junior.hu www.woodlands-junior.hu www.umapalata.com www.umapalata.com www.umapalata.com www.egyszervolt.hu www.egyszervolt.hu www.tananyag.almasi.hu www.tananyag.almasi.hu www.tananyag.almasi.hu www.mathplayground.com www.mathplayground.com www.mathplayground.com www.pheaaseyparkfarm.hu www.pheaaseyparkfarm.hu www.pheaaseyparkfarm.hu

27 Interaktív tábla

28

29

30

31 Noteb ook

32 Tapasztalataink A program előnyei A program előnyei –Új szemléletű tankönyv, ötletes, gyakorlatias feladatokkal –Az új módszerek fejlesztik az együttműködési készséget –A tanulók aktívabbak, érdeklődőbbek

33 Problémák –Tankönyvellátás –Kevés jó digitális segédanyag van (eddig) –A módszer időigényesebb –Nagy létszámú csoportok A tanár nehezen követi a munkájukat A tanár nehezen követi a munkájukat Nem lehet megbeszélni a megoldásokat, megunják a gyerekek Nem lehet megbeszélni a megoldásokat, megunják a gyerekek

34 Tanulságok: Szándék és tartalom Szándék és tartalom – fegyelmezett motiváció Kapcsolatok Kapcsolatok - közös tanulás - szakmai kultúra Együttműködés, tapasztalatcsere az eredményesebb munka érdekében. Együttműködés, tapasztalatcsere az eredményesebb munka érdekében.

35 Köszönöm a figyelmet!

36 Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert Szent-Györgyi Albert


Letölteni ppt "Matematika kompetenciaterület. MONDD EL, ÉS ELFELEJTEM, TANÍTSD MEG, ÉS EMLÉKEZEM RÁ, TANÍTSD MEG, ÉS EMLÉKEZEM RÁ, LEHESSEK RÉSZESE, ÉS MEGTANULOM. ÉS."

Hasonló előadás


Google Hirdetések