Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Matematika kompetenciaterület

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Matematika kompetenciaterület"— Előadás másolata:

1 Matematika kompetenciaterület

2 TANÍTSD MEG, ÉS EMLÉKEZEM RÁ,
MONDD EL, ÉS ELFELEJTEM, TANÍTSD MEG, ÉS EMLÉKEZEM RÁ,   LEHESSEK RÉSZESE, ÉS MEGTANULOM. (KÍNAI BÖLCSESSÉG)

3 A matematikai kompetenciáról
Olyan felkészültség, amely alkalmassá tesz arra, hogy különböző helyzetekben hatékonyan cselekedjünk Olyan felkészültség, amely tudásra, készségekre, tapasztalatokra, értékekre, beállítódásokra épül

4 Milyen céllal?” és a „Hogyan?”
A kérdésekre a választ ki-ki maga próbálja megkeresni → tudatosság hiánya esetlegessé teheti a tanár munkájának hatékonyságát kerékkötője lehet a tantestület együttműködésének matematikatanítás csökkenő hatékonyságának is egyik okozója lehet

5 A matematika tanításának legfontosabb célja és feladata alsó tagozaton
A matematikatanítás célja és feladata a tanulók önálló, rendszerezett, logikus gondolkodásának kialakítása, fejlesztése. Megismertesse a tanulókat környezetük mennyiségi és térbeli viszonyaival Fejleszti a tanulók kreatív gondolkodását, modellalkotó tevékenységét Kialakítja a megfogalmazott összefüggések, hipotézisek bizonyításának igényét Megalapozza korszerű, alkalmazásra képes matematikai műveltségüket Felső tagozaton pedig tovább biztosítsa a tanulók önálló, rendszerezett gondolkodásának fejlesztését, a matematika alkalmazásának képességét Megmutatja a matematika hasznosságát, az emberi kultúrában betöltött szerepét

6 A matematikai kompetencia
matematikai ismeretek, matematika-specifikus készségek és képességek, általános készségek és képességek, valamint motívumok és attitűdök együttese. A fogalom pontos tartalma a matematikai kompetencia komponensrendszerként való értelmezésével írható le.

7 Matematikai kompetenciaterületek
• Algoritmikus gondolkodás • Függvényszerű gondolkodás • Értelmes, elemző olvasás • Következtetésekre való képesség • Ítéletalkotásra, döntésre való képesség • Számolási készség • Problémamegoldó képesség • A megoldás megtervezésének képessége • Konstrukciós képesség • Ismeretek gyakorlati alkalmazása • Motiváltság • Teljességre törekvés

8 A matematikatanítás fejlesztésére szükség van, mert:
Gyorsan változik a releváns tudás, a hangsúlyok eltolódnak Megváltoztak a tudásátadás helyszínei A gyakorlatban alkalmazható tudásra van szükség A nemzetközi mérések céljai megváltoztak

9 A programcsomagok típusai
B A vertikális (műveltségterületi) rendszer horizontális (kereszttantervi) rendszer kompetencia: a műveltségterület (egyik) elsődleges fejlesztési célja kompetencia: a műveltségterületnek nem elsődleges fejlesztési célja szövegértés-szövegalkotás: magyar nyelv és irodalom szövegértés-szövegalkotás: matematika matematikai kompetencia matematika matematikai kompetencia magyar nyelv és irodalom ember és társadalom ember a természetben művészetek testnevelés C tanórán kívül feldolgozható programok

10 Mitől kompetencia alapú a matematika oktatás?
Nem mechanikus begyakorlás, Hanem a gyerekek igényeit Képességeit figyelembe vevő Tevékenykedtetés Játékos Gondolkodást, kreativitást fejleszt, Módszeriben:kooperatív és differenciált elemek megjelennek a szükséges helyeken

11 A tanár szerepe a kompetenciák
fejlesztésében • Szakmai műveltség, nagy tárgyi tudás • Módszertani kulturáltság • Pedagógiai – pszichológiai felkészültség • Jó kérdéskultúra • Pedagógiai tapintat, pozitív érzelmi töltés • Következetesség, rendszeresség • Lényeglátás, lényegkiemelő képesség • Jó kommunikációs készség • Egyszerűség, célszerűség, érthetőség

12 Eszközök Tanári kézikönyv, programterv, tanári eszközkészlet
Tanulói munkafüzet, tanulói eszközök Kártyák, játékok, szemléltető eszközök Programok Digitális eszközök

13 A munkaformák, módszerek, eszközök
szerepe a kompetenciák fejlesztésében • Minimális mennyiségű tanári előadás • Jelentős mennyiségű és minőségű tanár – diák dialógus, felfedeztetés • Sok közös tanulói tevékenység – kooperatív tanulási - tanítási technikák • A tanulók fejlettségéhez igazodó eszközök Követendő stratégia: Csökkenő mennyiségű frontális munka, növekvő mennyiségű csoport és egyéni munka; egyénre szabott tanári segítség

14 Legfontosabb: a Motiváció
• Az életkori sajátosságok és a tanulói érdeklődési kör maximális fegyelembevétele • A tanulói képzettségnek megfelelő kidolgozott mintapéldák • Gyakorlati alkalmazhatóság • Megfelelő színezettség, kiemelések, érdekességek

15 Programterv

16 Tanmenet

17 A tanmenetbe illesztés módja:
1./Ha a P.Cs-t teljesen alkalmazza: Kövesse a tantervet Vegye figyelembe a tananyag elrendezést Könnyítse vele saját munkáját lehetőleg, írjon bele óraszámot, tananyagot, képességfejlesztést, eszközt munkaformát és módszereket Hagyjon helyet saját megjegyzéseinek Támaszkodjon a modulokra.

18 Modulleírás

19 Modulvázlat

20 Feldolgozás menete

21 Feladatok

22 Melléklet

23 Pillanatképek

24 „Nem a tananyagot, a gyereket kell tanítani”
Differenciálás!!! Az elsajátítandó ismereteket bontjuk le több szintre, közelítjük meg több oldalról a diákok tanulási stílusához igazodva. A differenciálás minden tanórán alapkövetelmény. „Nem a tananyagot, a gyereket kell tanítani”

25 IPR 100%-ban IPR eszköz elemek kerülnek alkalmazásra
Kiemelten alkalmazandóak: Differenciálás Kooperatív technikák IKT alkalmazása Egyénre szabott szöveges értékelés Tevékenység központú oktatás

26 IKT eszközök Manó Matek cd Matematikai gyakorló cd
Kis kezek, nagy számok Számtanmesék

27 Interaktív tábla

28

29

30

31 Notebook

32 Tapasztalataink A program előnyei
Új szemléletű tankönyv, ötletes, gyakorlatias feladatokkal Az új módszerek fejlesztik az együttműködési készséget A tanulók aktívabbak, érdeklődőbbek

33 Problémák Tankönyvellátás Kevés jó digitális segédanyag van (eddig)
A módszer időigényesebb Nagy létszámú csoportok A tanár nehezen követi a munkájukat Nem lehet megbeszélni a megoldásokat, megunják a gyerekek

34 Tanulságok: Szándék és tartalom – fegyelmezett motiváció Kapcsolatok
- közös tanulás - szakmai kultúra Együttműködés, tapasztalatcsere az eredményesebb munka érdekében.

35 Köszönöm a figyelmet!

36 Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája.
     Szent-Györgyi Albert  


Letölteni ppt "Matematika kompetenciaterület"

Hasonló előadás


Google Hirdetések