Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Apáczai Napok 2007 AZ ÉRTÉKTEREMTŐ KONSTRUKTIVISTA TANULÁSSZEMLÉLET ÉS AZ ÉRTÉKŐRZŐ KONSTRUKTÍV PEDAGÓGIA A konstruktív pedagógia értékei.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Apáczai Napok 2007 AZ ÉRTÉKTEREMTŐ KONSTRUKTIVISTA TANULÁSSZEMLÉLET ÉS AZ ÉRTÉKŐRZŐ KONSTRUKTÍV PEDAGÓGIA A konstruktív pedagógia értékei."— Előadás másolata:

1 Apáczai Napok 2007 AZ ÉRTÉKTEREMTŐ KONSTRUKTIVISTA TANULÁSSZEMLÉLET ÉS AZ ÉRTÉKŐRZŐ KONSTRUKTÍV PEDAGÓGIA A konstruktív pedagógia értékei

2 Apáczai Napok 2007 Tanulásfelfogások, pedagógiai elméletrendszerek   Az ókorra és a középkorra jellemző volt a mások által már feldolgozott ismeretek elsajátítása, a reprodukálás, a tekintély, a dogmák rendszere   A szemléltetés pedagógiája a tanulás alapjának tekintette a valóságból származó információk érzékszervek útján történő befogadását   A reformpedagógia által preferált cselekvés pedagógiája gyermeket cselekvő, a külvilág folyamataiba beavatkozó, és a beavatkozás eredményeként fejlődő emberként értelmezi

3 Apáczai Napok 2007 A konstruktivista tanulásfelfogás főbb jellemzői Ismeretelmélet alapKonstruktivizmus A pedagógiai eljárások logikája Dedukció + fogalmi váltások A pedagógia eljárásokat meghatározó fő alapelv A megelőző tudásra építés Mi vagy ki áll a középpontban? A belső elméleteket működtető és cselekvő gyermek Neves képviselőkR. Driver, J. Novak, E. Glasersfeld

4 Apáczai Napok 2007 A konstruktivizmus a tanulási környezet kialakításában Követelmények   Életközeli környezet kialakítása, amelyben a tanulás meghatározó lehet   Valósághű megközelítések alkalmazása, problémák megoldása az összefüggések hangsúlyozásával   A tanulási célok megvitathatóak legyenek   Az értékelés az önellenőrzést segítse   Olyan eszközök és környezet biztosítása, amely a tanulókat a világ sokszempontú leírásában segíti

5 Apáczai Napok 2007 Kritériumok a tudásépítésben  A  A valóság sokféle bemutatást kell kínálni   Érzékenység és odafigyelés a tanuló korábbi ismereteire   A tudás konstruálását, építését kell hangsúlyozni, nem a reprodukálást   Bátorítsa a felelősségérzetet és a vélemények kimondását a tanulási folyamatban   Erősíteni kell a tanítási gyakorlathoz kapcsolódó tanári önvizsgálatot   Támogatni kell a tanulóközösség megbeszélésére alapozott kooperatív tudásépítést

6 Apáczai Napok 2007 A konstruktivista tanulásszemlélet megtartotta a reformpedagógiában kialakult tanulási környezet elemeit; értéket teremtve építette fel a tanulás elméletét és gyakorlatát A konstruktivista tanulásszemlélet értéket őrizve megtartotta a reformpedagógiában kialakult tanulási környezet elemeit; értéket teremtve építette fel a tanulás elméletét és gyakorlatát A felfogás összetevői   Az új tudás a tanuló előzetes tudás alapján formálódik   A legtöbb tudás társas kapcsolatok során jön létre   A tanulás helyzetekhez kötődik   A siker feltétele a sokféle tanulási stratégia alkalmazása   A gondolkodási műveletek aktivizálása   A sokszínű tanulói tevékenység biztosítása

7 Apáczai Napok 2007 Pedagógusképzés és a konstruktivista tanulásszemlélet A konstruktivista tanulásszemlélet megismerése hozzájárul   A tanulás típusainak értelmezéséhez   A tudás kialakításához szükséges hatékony módszerek elsajátításához   A differenciálás szükségességének felismeréséhez   A játék szerepének hangsúlyozásához   A problémamegoldás tényezőinek feltárásához   A pedagógiai képességek intenzív fejlesztéséhez, amelyek a konstruktív pedagógia feltételei

8 Apáczai Napok 2007 A konstruktív pedagógia multimédiás oktatóprogramja   A multimédiás oktatóprogram célja: pedagógiai, pszichológiai, oktatástechnológiai alapismeretekre építve hatékonyan közvetíteni a konstruktív pedagógia ismérveit, jellemzőit, sajátosságait   Az oktatóprogram kidolgozására a 2005/2006. tanévben került sor

9 Apáczai Napok 2007 Az oktatóprogram általános céljai és követelményei   Az oktatóprogramja elsősorban kognitív média   A kognitív célok az észleléssel, megértéssel, ítéletalkotással, következtetéssel kapcsolatosak   Az affektív célok az attitűdöket, az elfogadást és az értékelést fedik le   Az eredményes ismeretelsajátítás és készségfejlesztés érdekében meghatározásra kerültek a tananyagmodulok   A modulokat kis egységekre – nóduszokra – bontottuk, az arányosság megtartásával

10 Apáczai Napok 2007 Az oktatóprogram tartalma   Az oktatóprogram tartalmaz előszót (köszöntést)   Tartalomjegyzéket (menüpontokat)   Fejezeteket (tananyagmodulokat), a modulok összetartozó egységeit (nóduszokat)   Epizódokat, melyek - szöveg-, ábra-, táblázat-, kép-, hangelemekből és videófilmből – állnak   A fogalmak bővebb kifejtését „forró szavak” valósítják meg   A tartalmon kívül rögzítettük az egyes modulokhoz tartozó feladatokat, és a további ismeretszerzés irodalmát, a képességfejlesztés gyakorlatait

11 Apáczai Napok 2007 A program tanulási stratégiája   Tanulási tevékenységek gyakorlat, konzultáció, önálló tananyag-feldolgozás, feladatmegoldások, szakirodalmi elemzések   Az értékelés módjai hallgatói referátumok, évfolyam- és esszé dolgozatok készítése, gyakorlatok teljesítésének értékelése, tudástesztek, önértékelés   Tanulási források program, feladatok, szakirodalom, kislexikon, vázlatok   A tanulás támogatásának módjai konzultáció, tutorálás

12 Apáczai Napok 2007 A hallgatói teljesítményváltozás vizsgálata n = 112   A hallgatók teljesítményváltozásának vizsgálata önkontrollos pedagógiai kísérlettel, egymintás t-próba alkalmazásával történt   Vizsgálati eszköz: teszt, feleletalkotó feladatokkal   Az egymintás t értékének szignifikancia – vizsgálata Szabadság- fok szf 90% P = 0.1 95% P = 0.05 99% P = 0.01 99.9% P = 0.001 1111.6581.9802.6173.373

13 Apáczai Napok 2007 A multimédiás oktatóprogram tartalmi érthetőségének vizsgálata n = 112 1 = A téma aktualitása 2 = A téma célorientáltsága 3 = A téma tagoltsága 4 = A tartalom érthetősége 5 = A képi üzenet minősége 6 = A hang minősége 7 = Az ábrák minősége 8 = A film által közvetített információ 9 = A vázlatok használhatósága

14 Apáczai Napok 2007 A multimédiás oktatóprogram motiváló hatásának vizsgálata n = 112 1 = A témák figyelemfelhívó hatása 2 = A feldolgozások érdeklődés fenntartó hatása 3 = Az elmélet és a gyakorlat aránya 4 = A gyakorlatok minősége 5 = A gyakorlati munkára való felkészülés segítése 6 = Az önálló tanulás segítése 7 = Visszajelzés a megtanultakról

15 Apáczai Napok 2007 „ „ Hasznosítsd, amit tudsz, s ez segít majd tisztázni, amit még nem ismersz.” (Rembrandt)


Letölteni ppt "Apáczai Napok 2007 AZ ÉRTÉKTEREMTŐ KONSTRUKTIVISTA TANULÁSSZEMLÉLET ÉS AZ ÉRTÉKŐRZŐ KONSTRUKTÍV PEDAGÓGIA A konstruktív pedagógia értékei."

Hasonló előadás


Google Hirdetések