Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A konstruktív pedagógia értékei

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A konstruktív pedagógia értékei"— Előadás másolata:

1 A konstruktív pedagógia értékei
AZ ÉRTÉKTEREMTŐ KONSTRUKTIVISTA TANULÁSSZEMLÉLET ÉS AZ ÉRTÉKŐRZŐ KONSTRUKTÍV PEDAGÓGIA A konstruktív pedagógia értékei Apáczai Napok 2007

2 Tanulásfelfogások, pedagógiai elméletrendszerek
Az ókorra és a középkorra jellemző volt a mások által már feldolgozott ismeretek elsajátítása, a reprodukálás, a tekintély, a dogmák rendszere A szemléltetés pedagógiája a tanulás alapjának tekintette a valóságból származó információk érzékszervek útján történő befogadását A reformpedagógia által preferált cselekvés pedagógiája gyermeket cselekvő, a külvilág folyamataiba beavatkozó, és a beavatkozás eredményeként fejlődő emberként értelmezi Apáczai Napok 2007

3 A konstruktivista tanulásfelfogás főbb jellemzői
Ismeretelmélet alap Konstruktivizmus A pedagógiai eljárások logikája Dedukció + fogalmi váltások A pedagógia eljárásokat meghatározó fő alapelv A megelőző tudásra építés Mi vagy ki áll a középpontban? A belső elméleteket működtető és cselekvő gyermek Neves képviselők R. Driver, J. Novak, E. Glasersfeld Apáczai Napok 2007

4 A konstruktivizmus a tanulási környezet kialakításában
Követelmények Életközeli környezet kialakítása, amelyben a tanulás meghatározó lehet Valósághű megközelítések alkalmazása, problémák megoldása az összefüggések hangsúlyozásával A tanulási célok megvitathatóak legyenek Az értékelés az önellenőrzést segítse Olyan eszközök és környezet biztosítása, amely a tanulókat a világ sokszempontú leírásában segíti Apáczai Napok 2007

5 Kritériumok a tudásépítésben
A valóság sokféle bemutatást kell kínálni Érzékenység és odafigyelés a tanuló korábbi ismereteire A tudás konstruálását, építését kell hangsúlyozni, nem a reprodukálást Bátorítsa a felelősségérzetet és a vélemények kimondását a tanulási folyamatban Erősíteni kell a tanítási gyakorlathoz kapcsolódó tanári önvizsgálatot Támogatni kell a tanulóközösség megbeszélésére alapozott kooperatív tudásépítést Apáczai Napok 2007

6 A konstruktivista tanulásszemlélet értéket őrizve megtartotta a reformpedagógiában kialakult tanulási környezet elemeit; értéket teremtve építette fel a tanulás elméletét és gyakorlatát A felfogás összetevői Az új tudás a tanuló előzetes tudás alapján formálódik A legtöbb tudás társas kapcsolatok során jön létre A tanulás helyzetekhez kötődik A siker feltétele a sokféle tanulási stratégia alkalmazása A gondolkodási műveletek aktivizálása A sokszínű tanulói tevékenység biztosítása Apáczai Napok 2007

7 Pedagógusképzés és a konstruktivista tanulásszemlélet
A konstruktivista tanulásszemlélet megismerése hozzájárul A tanulás típusainak értelmezéséhez A tudás kialakításához szükséges hatékony módszerek elsajátításához A differenciálás szükségességének felismeréséhez A játék szerepének hangsúlyozásához A problémamegoldás tényezőinek feltárásához A pedagógiai képességek intenzív fejlesztéséhez, amelyek a konstruktív pedagógia feltételei Apáczai Napok 2007

8 A konstruktív pedagógia multimédiás oktatóprogramja
A multimédiás oktatóprogram célja: pedagógiai, pszichológiai, oktatástechnológiai alapismeretekre építve hatékonyan közvetíteni a konstruktív pedagógia ismérveit, jellemzőit, sajátosságait Az oktatóprogram kidolgozására a 2005/2006. tanévben került sor XI. Apáczai Napok 2007 Apáczai Napok 2007

9 Az oktatóprogram általános céljai és követelményei
Az oktatóprogramja elsősorban kognitív média A kognitív célok az észleléssel, megértéssel, ítéletalkotással, következtetéssel kapcsolatosak Az affektív célok az attitűdöket, az elfogadást és az értékelést fedik le Az eredményes ismeretelsajátítás és készségfejlesztés érdekében meghatározásra kerültek a tananyagmodulok A modulokat kis egységekre – nóduszokra – bontottuk, az arányosság megtartásával Apáczai Napok 2007

10 Az oktatóprogram tartalma
Az oktatóprogram tartalmaz előszót (köszöntést) Tartalomjegyzéket (menüpontokat) Fejezeteket (tananyagmodulokat), a modulok összetartozó egységeit (nóduszokat) Epizódokat, melyek - szöveg-, ábra-, táblázat-, kép-, hangelemekből és videófilmből – állnak A fogalmak bővebb kifejtését „forró szavak” valósítják meg A tartalmon kívül rögzítettük az egyes modulokhoz tartozó feladatokat, és a további ismeretszerzés irodalmát, a képességfejlesztés gyakorlatait Apáczai Napok 2007

11 A program tanulási stratégiája
Tanulási tevékenységek gyakorlat, konzultáció, önálló tananyag-feldolgozás, feladatmegoldások, szakirodalmi elemzések Az értékelés módjai hallgatói referátumok, évfolyam- és esszé dolgozatok készítése, gyakorlatok teljesítésének értékelése, tudástesztek, önértékelés Tanulási források program, feladatok, szakirodalom, kislexikon, vázlatok A tanulás támogatásának módjai konzultáció, tutorálás Apáczai Napok 2007

12 A hallgatói teljesítményváltozás vizsgálata n = 112
A hallgatók teljesítményváltozásának vizsgálata önkontrollos pedagógiai kísérlettel, egymintás t-próba alkalmazásával történt Vizsgálati eszköz: teszt, feleletalkotó feladatokkal Az egymintás t értékének szignifikancia – vizsgálata Szabadság- fok szf 90% P = 0.1 95% P = 0.05 99% P = 0.01 99.9% P = 0.001 111 1.658 1.980 2.617 3.373 Apáczai Napok 2007

13 A multimédiás oktatóprogram tartalmi érthetőségének vizsgálata n = 112
1 = A téma aktualitása 2 = A téma célorientáltsága 3 = A téma tagoltsága 4 = A tartalom érthetősége 5 = A képi üzenet minősége 6 = A hang minősége 7 = Az ábrák minősége 8 = A film által közvetített információ 9 = A vázlatok használhatósága Apáczai Napok 2007

14 A multimédiás oktatóprogram motiváló hatásának vizsgálata n = 112
1 = A témák figyelemfelhívó hatása 2 = A feldolgozások érdeklődés fenntartó hatása 3 = Az elmélet és a gyakorlat aránya 4 = A gyakorlatok minősége 5 = A gyakorlati munkára való felkészülés segítése 6 = Az önálló tanulás segítése 7 = Visszajelzés a megtanultakról Apáczai Napok 2007

15 „ Hasznosítsd, amit tudsz, s ez segít majd tisztázni,
amit még nem ismersz.” (Rembrandt) Apáczai Napok 2007


Letölteni ppt "A konstruktív pedagógia értékei"

Hasonló előadás


Google Hirdetések