Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A matematika tanítás lehetőségei a 2011/12-es tanévben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A matematika tanítás lehetőségei a 2011/12-es tanévben"— Előadás másolata:

1 A matematika tanítás lehetőségei a 2011/12-es tanévben
Elméleti alapok, gyakorlati alkalmazásuk

2 A matematikatanítás reformjához vezető események a világban és hazánkban:
a „szputnyik-sokk” október 4. Az UNESCO 1962-ben nemzetközi matematikatanítási konferenciát tartott Budapesten  az OPI irányításával a komplex matematikatanítási kísérlet indul hazánkban

3 Varga Tamás komplex matematikatanítási módszere
1971: "A kivételesek vannak többen" című cikke, a gyerekek értelmi-, szellemi-, lelki-, azaz mentális kora egy adott évfolyamon igen nagy szórást mutat. Legfontosabb szempontok: - valóságon alapuló, cselekvő tapasztalatszerzés - hosszú érlelési időt biztosítása - különböző képességek fejlesztése differenciáltan - felkelteni a gyerekek érdeklődését - munkaformák változatossága

4 A komplex matematikatanítás anyaga
Az öt témakör a következő: Halmazok, logika Számtan, algebra Függvények, sorozatok Geometria, mérések Kombinatorika, valószínűségszámítás, statisztika

5 A módszertani alapelve és megvalósításának eszközei:
Fejlesztésközpontú tanítás  a szóródás egyre nagyobb lesz tananyag: megtalálják a saját szintjükön leglényegesebb tanulnivalót a feladatanyag: olyan feladatok, amelyek egyaránt felkeltik a magasabb és alacsonyabb szinten levő tanulók érdeklődését osztálymunka megszervezése az órai felszerelések

6 Az 1978-as tanterv néhány jellegzetessége:
A tananyag a komplexen kialakított öt témakörben jelenik meg spirális felépítésű fejlesztésközpontú a módszertani alapelvekben a komplexitás és gyakorlatiság érvényesül: - manuális tapasztalatszerzés - fogalmak kialakítására hosszú érlelési időt ad - a matematika megszerettetése, örömteli tanulás

7 1978-as tanterv, hatása a NAT-ra:
1978-as egységes központi tanterv újításai: a törzsanyag és kiegészítő anyag, a tantervi optimum és minimum különválasztása a fakultatív foglalkozások megjelenése 1995-ben megszületett a magyar Nemzeti Alaptanterv, röviden a NAT. A NAT a kimenet felől kívánta szabályozni az iskolai munkát. A NAT matematika tartalmában, szellemében könnyen fellelhető a komplex kísérlet és az 1978-as matematika tanterv hatása. 2000-ben Magyarországon „PISA-sokk” kollektív oktatási csődről kezdtek beszélni, ennek hatására alakították ki a kompetenciaalapú nevelési, oktatási módszertant

8 Kompetencia alapú oktatás területei:
anyanyelvi kommunikáció idegen nyelvi kommunikáció matematikai kompetencia természettudományos kompetencia digitális kompetencia a hatékony, önálló tanulás szociális és állampolgári kompetencia kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 2001-től: Kompetenciamérések bevezetése a 4., 6., 8., 10. évfolyamok csoportjának teljes körében a szövegértési képességeket és a matematikai eszköztudást felmérésére

9 A matematikai kompetencia készség- és képesség összetevői:
Készségek: számlálás, számolás, becslés Gondolkodási képességek:  rendszerezés, deduktív és induktív következtetés Kommunikációs képességek:  relációszókincs, szövegértés, térlátás Tudásszerző képességek:  problémaérzékenység, megoldás, Tanulási képességek: figyelem, emlékezet

10 „Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget
„Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel.” (Paulo Coelho)

11 frontális osztálymunka
Hagyományos tanulásszervezés: frontális osztálymunka Kinek jó? aki bírja a pedagógus tempóját  megfelelő előismerettel rendelkezik  gondolkodása hasonlít a pedagóguséhoz Hátrányai: egyoldalú a kommunikáció kérdéses az egész osztályra kiterjedő fejlesztő hatása a gyerek más tevékenységgel kezd foglalkozni

12 Hatékony tanulásszervezési módok:
Önálló munka: 1. egyéni munka: mindenki ugyanazt a feladatot csinálja differenciált feladatok 2. páros munka tanulópár - hasonló szinten lévő - eltérő szinten lévő gyerekek kerülnek munkakapcsolatba - egyenrangúan - kölcsönösség jegyében dolgoznak

13 Hatékony tanulásszervezési módok:
3. csoport munka Feltétele: együttműködésre való hajlandóság és képesség  Létrehozása: mindig a cél legyen a meghatározó szempont spontán szerveződés /szimpátia, jó tanuló köré/ Tanár irányításával szervezett csoport A csoportot maximum 4-6 fő alkossa

14 Együttműködési stratégiák a csoportban
Konfliktusmentes, alkalmazkodó csoport Jól tudnak egymással dolgozni. Vannak vitáik. Nincs személyes ütközés. Alkalmazkodnak egymáshoz, belső munkamegosztás érvényesül. Figyelnek egymásra.  Mindenki felelős a feladatért. A gyerekek között szakértő rendszer alakul ki.

15 A csoportfeladat kiosztása:
Egyforma feladatot kap minden csoport Eltérő feladatok közül a gyerekek választhatnak, hogy mivel szeretnének foglalkozni Ellenőrzése, értékelés: Nagyon fontos, hogy megtanuljanak az idővel jól gazdálkodni. A csoportmunka értékelése időigényes feladat. Minden csoport beszámolója után azonnal értékelnünk kell a tartalmi megoldás és együttműködésük alapján.    Az elismerő dicséret vagy a segítő szándékú bírálat szárnyakat adhat a további csoportmunkához.

16 A kooperatív tanulás A kooperatív tanulásban a hangsúly a közös munkán, az együttműködésen van. A csoportok heterogének, gyengébben teljesítő tanulók esélyt kapnak, hogy ne maradjanak le, a jobb képességűek tanítva tanulhatnak. Mivel a tanulás tevékenységhez kötődik, a motiváció erős. A diákok megtanulják, hogyan viszonyuljanak egymáshoz. A sikeresen elvégzett feladat növeli az önbizalmukat. Erősödik a kritikai érzékük.

17 A kooperativitás alapelvei
Egyéni felelősség - A csoport munkáját az egyéni teljesítmény alapján kell értékelni. Építő egymásrautaltság - A feladatok szükségessé teszi az egymásra utaltságot, egymás tudásának, munkájának kiegészítését. - A csoport tagjai érdekeltek egymás sikerében. Egyenlő részvétel - A munka megosztása differenciálással párosul. Ha az alapelvek közül bármelyik nem valósul meg, akkor csak csoportmunkáról beszélünk.

18 Csoport és pár kialakítási módjai lehetnek:
Keresed a párját - kép darabolás - történet képeinek összeillesztése - közmondások - szorzatok - összeg vagy különbség párok - törtek - logikai játék - színes rúd - kártya

19 Gyakoroltatás lehetőségei:
Néhány fejszámolást gyakoroltató feladat: Számkirály Lottó Lapozó Számkártya Babzsák Számtorpedó Számlánc játék Dobókocka Bingó Megállj! Számolj! Csoportosulj!

20 Gyakoroltatás, logikai gondolkozást fejlesztő játékok:
Párban: Kérdező korong Táblajátékok: pl: malom, amőba, sakk, torpedó, surakarta, dáma játék, marokkó Csoportban Dominó Két kör módszer Kártya: tematikus, szimbólum, magyar, francia

21 „ A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak
„ A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.” /Goethe/

22 Köszönöm a figyelmüket!
Összeállította: Bene Gáborné /Ica/ Elérhetőségeim: Dózsa György Általános Iskola 4027 Debrecen, Dózsa György u. 2. 52/532 – 395


Letölteni ppt "A matematika tanítás lehetőségei a 2011/12-es tanévben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések