Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK. 2 Amennyiben az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés során - a megelőző műszaki, illetve szervezési intézkedésekkel,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK. 2 Amennyiben az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés során - a megelőző műszaki, illetve szervezési intézkedésekkel,"— Előadás másolata:

1 1 EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK

2 2 Amennyiben az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés során - a megelőző műszaki, illetve szervezési intézkedésekkel, - a munkaeszközök, berendezések kialakításával, - az alkalmazott technológiai eljárásokkal, - a munkahely, illetve munkakörnyezet kialakításával a kollektív védelem nem valósítható meg, a kockázatok egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentése érdekében a munkáltatónak a munkavállalókat a kockázatokkal szemben védelmet nyújtó egyéni védőeszközzel kell ellátni. A munkáltatóknak: - a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell határozni, - azokkal a munkavállalókat el kell látni, és - használatukat meg kell követelni.

3 3 EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK Védőeszköz védelmi képessége: annak a kockázati tényezőnek a típusa, amely ellen a védőeszköz védelmet nyújt. Védőeszköz védelmi fokozata: adott típusú kockázati tényező viszonylatában megvalósított védelem mértéke a védelmi osztályon belüli vagy attól független besorolás szerint. Védőeszköz védelmi osztálya: adott típusú kockázati tényezőnek jogszabályban, illetve honosított harmonizált szabványban vagy tagállami nemzeti szabványban meghatározott mértékével szemben a védőeszközzel megvalósítható védelem. Védőeszköz védelmi szintje: a védelmi képesség, a védelmi osztály és védelmi fokozat együttes figyelembevétele.

4 4 JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK A VÉDŐESZKÖKKEL KAPCSOLATBAN A munkáltató kötelezettségei: - a munkavállalót az egyéni védőeszközzel el kell látnia, - az egyéni védőeszközt megfelelően ki kell választania, - természetben a munkavállaló rendelkezésére kell bocsátania, - a munkavállalót folyamatosan kell ellátni az egyéni védőeszközzel, - az egyéni védőeszköz használatát meg kell követelnie. A munkáltató joga: - a megfelelő és rendeltetésszerűen használható egyéni védőeszköz használatát megkövetelni. A védőeszközöket a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kell tartani. A munkáltató kötelezettsége, hogy biztosítsa a védőeszközök rendeltetésszerű használhatóságát, védőképességét, a kielégítő higiénés állapotát, a szükséges tisztítását, karbantartását (javítását), pótlását. A rendeltetésszerű használhatóság alapfeltétele, hogy a munkáltató rendelkezzen az egyéni védőeszköz Tájékoztatójával, és annak tartalmát a munkavállalóval megismertesse.

5 5 JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK A VÉDŐESZKÖKKEL KAPCSOLATBAN A munkavállaló jogai: - a számára szükséges egyéni védőeszközt a munkáltatótól igényelni, - a munkáltató ez irányú kötelességeinek teljesítését igényelni, - a munkavégzést megtagadni, ha azzal életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné, aminek minősül különösen az egyéni védőeszközök működő képtelensége, illetve hiánya. A munkavállaló kötelezettségei: - a számára kiadott egyéni védőeszközt rendeltetésszerűen használni, a tőle elvárható tisztításáról gondoskodni.

6 6 A VÉDŐESZKÖZÖK KATEGÓRIÁI Kategóriába sorolás szempontjai: - a védelmi szint, - a védelmi szint megítélhetősége, - a védelmi szint és a rendeltetés összhangja, illetőleg a megjelenési forma. 1.kategóriába azok a védőeszközök tartoznak, amelyeknél a gyártó vélelmezheti, hogy a felhasználó képes az adott védőeszköz védelmi szintjét elegendő biztonsággal megítélni, és azt megfelelően használni. - felületi sérülést okozó mechanikai veszélyek (pl. kertészkesztyű, ujjvédő); - gyengén agresszív hatású tisztító-, illetőleg karbantartószerek, melyek hatása minden nehézség nélkül visszafordítható (pl. hígított tisztítószer- oldatok ellen védelmet nyújtó kesztyű); - az 50 C-t nem meghaladó felületi hőmérsékletű tárgyak kezelése; - veszélyes ütéssel együtt nem járó tárgyak kezelése (pl. kesztyű, kötény); - nem szélsőséges vagy kivételes időjárási, légköri körülmények (pl. fejvédelem, időjárás hatásai ellen védelmül szolgáló ruházat, lábbeli); - gyenge ütések és rezgések, amelyek nem a test életfontosságú területeire hatnak, nem okoznak maradandó sérüléseket (pl. a fejbőr vagy haj védelmét szolgáló könnyű fejvédők, kesztyűk, könnyű cipők);

7 7 A VÉDŐESZKÖZÖK KATEGÓRIÁI II. 2. kategóriába tartoznak mindazok a védőeszközök, amelyek nem tartoznak az 1., illetőleg a 3. kategóriába. 3. kategóriába tartoznak mindazok a védőeszközök, amelyek a halálos kimenetelű balesetek, a súlyos, visszafordíthatatlan egészségkárosodást okozó hatások ellen védenek, és amelynél a gyártó vélelmezheti, hogy a felhasználó a közvetlen hatásokat nem tudja kellő időben felismerni : - a szűrőtípusú légzésvédő eszközök, amelyek a szilárd anyagok, illetőleg folyékony aeroszolok, vagy ingerlő, veszélyes, mérgező, illetőleg gázok ellenvédenek; - a légkörtől teljes mértékben elszigetelő légzésvédő eszközök, beleértve a búvárkészülékeket is; - azok a védőeszközök, amelyek kémiai hatások, illetőleg ionizáló sugárzások ellen korlátozott idejű védelmet biztosítanak; - azok a védőeszközök, amelyek hő hatásának kitett környezetben használhatók, ahol a környezeti levegő értéke eléri, vagy meghaladja a 100  C-ot. - a hideg környezeti hatás ellen védőeszközök, ha a környezeti hőmérséklet -50  C alatt van; - azok a védőeszközök, amelyek a magasból történő leesés, zuhanás ellen védenek; - mindazok a védőeszközök, amelyek a villamosság által okozható kockázati tényezők ellen védelmet biztosítanak.

8 8 VÉDŐESZKÖZÖK TANÚSÍTÁSA Az 1. kategóriájú védőeszközöket a gyártó tanúsíthatja EK MEGFELELŐSÉG NYILATKOZATTAL, - az EU országaiban, illetőleg - nemzetközi szerződés vagy viszonosság esetén harmadik országban gyártott védőeszköz tekintetében esetében. - Nemzetközi szerződés vagy viszonosság hiányában harmadik országban gyártott 1.kategóriájú, - a 2. és - a 3. kategóriájú védőeszközök megfelelősége tanúsítása EK TÍPUSTANÚSÍTVÁNY alapján történik, amit bejelentett tanúsító szerv ad ki. EK típustanúsítvány: a tanúsítást végző bejelentett (notifikált) szerv által kiadott dokumentum annak igazolására, hogy a védőeszköz a mintán elvégzett megfelelőség vizsgálat (típusvizsgálat) alapján megfelel a rendeletek előírásainak. Érvényességi idő: az EK típustanúsítványnak időbeli hatálya nincs, Érvényvesztés oka lehet: a jóváhagyott azonosítási mintától történő, a védelmi szintet (védelmi képességet, védelmi osztály szerinti követelmény), illetőleg szerkezeti kialakítást érintő eltérés. Az EK típustanúsítvány nem ruházható át!

9 9 EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ FŐCSOPORTOK 1.Fejvédő eszközök /agykoponyát fenyegető veszélyek és ártalmak megakadályozása csökkentése/ Védősisak, mechanikai hatások, sugárzások, hideg stb. 2.Arcvédő és szemvédőeszközök. Kézipajzs, hegesztősisak, védőszemüveg, szemlencsék, védőálarc, 3.Légzőszerveket védő eszközök: szűrő típusú, izolációs légzésvédő készülékek. Fél álarc, teljes álarc, különböző szűrőbetétek 4.Hallószerveket védő eszközök /85 dB, impulzusos zaj 125 dB./Fültokok, füldugók, hallásvédő sisakok /25-30 dB/ 5.Védőruhák /hő, vegyiálló, láng, permet, vegyszer, radioaktív szennyezés/ Védőkötény, derékvédő,

10 10 EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ FŐCSOPORTOK 6.Egész testet védő eszközök: egy darabból állnak kámzsával, csizmával, kesztyűvel légmentes ruhák 7.Kézvédő eszközök: védőkesztyűk, kopás, szigetelő, saválló, olaj, ózonálló 8.Lábvédő eszközök: csúszás, vágás, hő, szigetelés, vegyi 9.Leesés elleni védőeszközök: munkaövek, test hevederek, félhevederek, zuhanásgátlók, mászógép, mentőeszközök.

11 11 ARC- ÉS SZEMVÉDŐK A szemvédő eszközöknek védelmet kell nyújtani: - különböző nagyságú becsapódások; - optikai sugárzások (0,1  m-től – 1000  m hullámhosszig); - megolvadt fémek és forró szilárd anyagok; - cseppek és fémkifröccsenés; - por; - gázok; - a rövidzárlatkor keletkező villamos ív - vagy ezek bármilyen kombinációja ellen. Pl.: A nagy sebességű részecskékkel szembeni ellenállás jelei Jel A becsapódás szintjének leírása Alkalmazhatóság F Kis energiájú becsapódás 45 m/s Szemvédő eszközök minden típusánál B Közepes energiájú becsapódás 120 m/s Csak szemvédőkön és arcvédőkön A Nagy energiájú becsapódás 190 m/s Csak arcvédőkön

12 12 ARC- ÉS SZEMVÉDŐK Arcvédő álarc elektromos munkáknál keletkező villamos ív- és hőhatások ellen. Arcvédő álarchoz 3 pozíciós homlokpánt, fültok rögzítési lehetőséggel Acélhálós arcvédő silddel, fejkengyeles fültokkal kombinálva. Sűrű fém szitaszövet erdészeti munkához, kontakt hőhatás ellen. Fej- és nyakvédő kámzsa. Kiegészítő a teljes testet védő ruházathoz festéshez, poros munkához. Arcvédő plexi

13 13 ARC- ÉS SZEMVÉDŐK Sisakra illeszthető arcvédő Védőszemüvegek A védősisakkal szemben támasztott követelmények: - A sisak elsődleges feladata a mechanikai ütések felfogása, amit általában leeső tárgyak okoznak. - Lángállóság - Hideghatás elleni védelem Alapkövetelmények Ütéselnyelés: A fejformára átvitt erőhatás ne haladja meg az 5,0 kN értéket. A védősisakok védőképességének fokozatát az ütéselnyelő képességük határozza meg FEJVÉDŐK

14 14 FEJVÉDŐK Téli sapka lehajtható fülvédővel, hőszigetelő béléssel Polipropilén, egészségügyi sapka, silddel Vízhatlan anyagú téli sapka, lehajtható fülvédővel Polietilén sisak Polietilén sisak fejet, tarkót, füleket és állat védővel Tarkóvédős sisak, mely oldalvédelmet is biztosít

15 15 FEJVÉDŐK Sisak fültokkal és arcvédővel Egészségügyi sapkák Sisak és fejlámpa Sisak arcvédővel Sisak légzésvédővell

16 16 HALLÁSVÉDŐK A hallásvédő eszközök zaj károsító hatását hivatottak megszüntetni, illetve csökkenteni. Ez a károsítás adott esetben gyógyíthatatlan! Munkahelyeken az egyenértékű zajszint nem haladhatja meg 85 dB (A) értékét, illetőleg impulzusos zaj esetén az nem haladhatja meg a 125 dB (A)- t. Példa a hallásvédő eszköz csillapítása és az expozíciós időszámításra: A napi zajexpozíció megítélési hangnyomásszínt értéke: 100 dB (A) Hallásvédő eszköz csillapítása (védelmi képessége): 14 dB (A) Egyéni védőeszközzel csökkentett érték 80 dB fölötti érték 80 dB fölötti érték harmada expozíciós idő fele 100–14=86 (dB)86–80=6 dB6:3=22:2 = 1 óra Megengedett expozíciós idő = 1 óra

17 17 HALLÁSVÉDŐK Füldugók Beépített AM/FM rádió. Fültokok Sisakra szerelhető Alaktartó rozsdamentes, állítható acélpántok

18 18 KÉZVÉDŐ ESZKÖZÖK A kézre ható jellemző kockázatok: - mechanikai hatás, ezen belül a szúró, vágó, dörzsölő és koptató hatás, - vegyi hatások, így a savak, lúgok, maró anyagok, zsírok, olajok, szerves oldószerek, alkoholok, mérgek, - szélsőséges hőhatások sugárzó és kontakt formában, - rezgések, - villamos jelenségek köréből az áramütés veszélye, az ívhatás, sztatikus feltöltődés, - biológiai tényezők. A kézvédő eszközök lehetnek: - egyujjas kesztyűk, - két- és háromujjas kesztyűk, - ötujjas kesztyűk, - tenyérvédők, - karvédők, - alkarvédők, - csuklószorítók, - érmelegítők, - ujjvédők, - vállvédők.

19 19 KÉZVÉDŐ ESZKÖZÖK Öt- egyujjas hőálló védőkesztyű Bőr hegesztő kesztyű Vibrációs kesztyű, a kézre ható rezgés csillapítását a teljes tenyérfelületet borító és az ujjakon bevarrt elasztikus gumibetét biztosítja. Védőkesztyű elektromos áramütés ellen a megadott 5 – 25 kV feszültségig biztosít védelmet. Lánckesztyű mandzsettával

20 20 KÉZVÉDŐ ESZKÖZÖK Kötött hideg elleni védőkesztyű Ötujjas mechanikai védőkesztyű Nagy a mechanikus terhelés esetén használható védőkesztyű Ötujjas mártott védőkesztyű vegyianyagok károsító hatása ellen Hidegben végzett munkához, erősített tenyérfoltokkal, ujjbegyvédővel. Kesztyű vágásálló, láncfűrészhez

21 21 KÉZVÉDŐ ESZKÖZÖK Alkarvédő hő/vágásálló Lánckesztyű leszorítóval Rendkívüli kopás- és vágásállóságú kesztyű

22 22 LÉGZÉSVÉDŐK A környezeti levegő veszélyei: A környezet az emberi szervezetre káros részecskékkel illetőleg gázzal és gőzzel szennyezett lehet. Rossz minőségű és szennyezett a levegő, ha gázok, gőzök, por, füst, köd, dér, rostos anyagok vannak jelen, továbbá ha szélsőséges a légnyomás vagy a légsebesség, illetve oxigénhiányos a légtér. Oxigénhiányos az olyan környezeti levegő, amely 18 térfogatszázaléknál (tf %) kevesebb oxigént tartalmaz. A légtér vizsgálatakor a hőmérsékletet és a nedvességtartalmat szintén figyelembe kell venni. A veszélyesség mértéke függ a levegőbe kerülő szennyező anyagok: - minőségétől - mennyiségétől - expozíció idejétől. A szennyezett levegő ellen két különböző módon biztosítható légzésvédő: - a levegő tisztításával: szűrő típusú légzésvédők, amelyek a környezeti levegőtől függőek - levegő vagy oxigén betáplálásával: izolációs légzésvédő készülékek, amelyek a környezeti levegőtől függetlenek.

23 23 LÉGZÉSVÉDŐK Szűrési típusú légzésvédő alkalmazhatóságának feltétele: Szűrési típusú légzésvédő akkor használható, ha ismert a szennyező anyag, a levegőben a toxikus szennyező anyag koncentrációja nem haladja meg a 1,0 tf%-ot és a levegőben az oxigén koncentráció nagyobb, mint 18 tf %. Szűrővel ellátott légzésvédőt nem szabad használni: - kis légterű, zárt helyiségben (tartályban, alagútban, aknába, stb.) vagy, ha - a környezeti viszonyok ismeretlenek vagy, ha - a szennyezőanyag minősége, vagy tulajdonságai a használat idején megváltozhatnak., - oxigénhiányos légtérben, - a megengedettnél nagyobb szennyezőanyag koncentráció esetén. SZŰRÉSI TÍPUSÚ LÉGZÉSVÉDŐK RÉSZECSKESZŰRŐ FÉLÁLARCOK A részecskeszűrő félálarc fedi az orrot és a szájat és lehetőleg az állat is, és teljesen vagy részben szűrőanyagból áll vagy légzéscsatlakozót tartalmaz.

24 24 LÉGZÉSVÉDŐK - Egyszerhasználatos részecskeszűrő félálarc - Szelepes, részecskeszűrő félálarcok gázok, vagy gázok és részecskék vagy csak részecskék elleni védelemre - Belégzőszelep nélküli és leszerelhető szűrős félálarcok gázok vagy gázok és részecskék, vagy csak részecskék elleni védelemre RÉSZECSKESZŰRŐ TELJES ÁLARCOK Teljes álarcot kell használni, amennyiben a belélegzett levegő különösen mérgező porokat vagy gázokat tartalmaz, a levegőben lévő gáz koncentrációja meghaladja a 0,1 tf %-ot. A gázszűrő betétek típusai Jele Alkalmazási terület BetűSzínkód A 65 °C-nál magasabb forráspontú szerves gázok és gőzök B szervetlen gázok és gőzök (pl. kén- hidrogén) ellen (kivéve a szén-monoxidot) E kén-dioxid és egyéb savak gázai és gőzei ellen K ammónia és szerves amin-származékok ellen

25 25 LÉGZÉSVÉDŐK PormaszkRészecskeszűrő félálarc Egyszerhasználatos fehér papírmaszk, gyengén mérgező porok ellen, Aktívszenes maszk Szelepes, paneles részecskeszűrő maszk Kétrétegű higiénikus papírmaszk

26 26 LÉGZÉSVÉDŐK Szűrős félálarc Ikerszűrős légzésvédő félálarc Teljes álarc Szűrőbetétek Teljes álarc

27 27 LÉGZÉSVÉDŐK Szűrőbetét szerves, szervetlen, savas gőzök és ammónia ellen Szűrőbetét savas gőzök ellen. Teljes álarc Gumiálarc egy szűrőbetéttel. Magas komfortérzet. Páramentes, panorámás látómező. Alacsony légzési ellenállás Teljes és félálarc

28 28 LÉGZÉSVÉDŐK Szűrt levegős készülék Nyomólevegős készülék Elektrooptikai pajzs fénykazettával, motoros légzésvédővel Konnektorba dugható kombinált érzékelő szén-monoxid, autógáz érzékeléséhez, 85dB hangjelzéssel. Gázsivárgás kereső, kézi,elektromos

29 29 LÁBVÉDŐ ESZKÖZÖK A lábvédő eszközök, olyan lábbelik, amelyek védelmi célt szolgáló alkatrészeket tartalmaznak azért, hogy az előforduló balesetek okozta károsodástól viselőjét megvédjék. A lábbelikkel szemben támasztott követelmények: - mechanikai hatások elleni védelem - behatolási ellenállás - vezetőképes lábbeli - antisztatikus lábbeli - meleggel szembeni szigetelés - hideggel szembeni szigetelés - sarok energiafelvétele - vízáteresztés és vízfelvétel - kontakt hővel szembeni ellenállás - olajállóság - vízállóság - lábközép védelem - vágással szembeni ellenállás - tűzoltási veszélyek elleni védelem (lábbeli tűzoltók részére)

30 30 LÁBVÉDŐ ESZKÖZÖK A védőlábbelik feladata a teljes lábfelület védelme a különféle sérülések ellen, mindeközben állandóan biztosítva a láb ujjainak kényelmes mozgását. A lábat elsősorban a mechanikai hatások - ütés, zúzódás, szúrás, vágás, - az elcsúszás, a szélsőséges hőhatások, a vegyi hatások, az áramütés valamint a sztatikus feltöltődés hatásától kell megvédeni. A lábbelik lehetnek: - Félcipő - Bokacipő - Lábszárközépig érő csizma - Térdig érő csizma - Térden felül érő csizma (A viselő igénye szerint változtatható szárhosszúságú)

31 31 LÁBVÉDŐ ESZKÖZÖK Acél orrmerevítős, fűzős PVC lábbeli vízálló, sav- és lugálló; csúszásbizos Acélkaplis bakancs olajálló, csúszásmentes Aszfaltozó bakancs Hegesztőbakancs Kohász bakancs Hőálló védőlábbelik Acélbetétes védőlábbelik Acél orrmerevítős, acél talplemezes, olajálló, csúszásmentes

32 32 LÁBVÉDŐ ESZKÖZÖK Magasszárú erdészeti bakancs, vágásbiztos láncfűrész ellen Vegyszerálló PVC anyagú, 20 m/s láncsebességű láncfűrész által okozott vágó hatás ellen véd, acél lábujjvédő és talplemez, olajálló, csúszásmentes talp. Csizma béléses Csizma műszőrme bélés, acél orr- és talplemez, olajálló, antisztatikus, csúszásmentes Csizma combig érő, sav- és lúgálló, halászati és csatornázási munkához

33 33 LÁBVÉDŐ ESZKÖZÖK IV. Antisztatikus védőbakancs, acél orrmerevítő, olajálló Anatómiai kialakítású keményfa és csúszásbiztos PU talpú klumpa Antisztatikus, védőszandál, bőr felsőrész, acél orrmerevítő, olajálló, emelt kopás- és csúszásmentes. Szandál marha hasítottbőr felsőrész, olajálló, antisztatikus, csúszásmentes fröccsöntött talp, acél orrmerevítés. Cipővédő nylon, gumis Higiénés csizma, élelmiszeripari ártalmak ellen

34 34 VÁGÁS ELLENI FÉM VÉDŐESZKÖZÖK Fémkötény 55x75 cmLánckesztyű (balos vagy jobbos) Lánckesztyű 8 cm-es mandzsettával

35 35 VÉDŐRUHÁK Általános követelmények: - anyagai és alkatrészei nem lehetnek tudottan ártalmasak a viselőre, - a védőképességgel összeegyeztethető mértékben legyen kényelmes (ne akadályozza a munkavégzést), - a viselővel közvetlenül érintkezésbe kerülő részei mentesek legyenek minden olyan érdességtől, éles szélektől és kiálló részektől, amelyek rendkívüli irritációt vagy sérülést okozhat, - kialakítása olyan legyen, hogy a szükséges mozgások és testtartások során viselőjéhez megfelelően illeszkedjen, - könnyű legyen, a szilárdság és hatékonyság biztosításával, - a légáteresztő képessége, illetve melegtartása megfelelő legyen. VÉDŐRUHÁK: - MECHANIKAI ÁRTALOM ELLENI VÉDELEM - HIDEG ELLENI VÉDELEM - VÍZ ELLENI VÉDELEM - HŐ-, LÁNG- ÉS ÍVHATÁS ELLENI VÉDELEM - POR- ÉS VEGYSZER ELLENI VÉDELEM - BIOLÓGIAI ÁRTALOM ELLENI VÉDELEM - JÓ LÁTHATÓSÁGOT BIZTOSÍTÓ VÉDELEM - MUNKA- ÉS FORMARUHÁK

36 36 VÉDŐRUHÁK Overall jólláthatósági Fényvisszaverő mellény Férfi szerelő munkadressz erősített térdekkel Munkadressz megerősített könyökkel Vízhatlan kötény és öltözék

37 37 VÉDŐRUHÁK Tűzálló dzseki Tűzálló nadrág Tűzálló alsó Eső nadrág Esőkabát Hő és lángálló védőruha

38 38 VÉDŐRUHÁK Vedőoverál kapucnival, antisztatikus kivitel vegyszeres oldatokkal, porral szemben ellenálló Vegyvédelmi öltözet, amelyet szilárd és folyékony vegyi anyagok elleni védelemre lehet használni Teljes álarccal ellátott vegyvédelmi ruha. A légzéshez szükséges levegőellátást a védőruhán kívül elhelyezett sűrítettlevegős légzésvédő készülék biztosítja Férfi védőöltözék vágás ellen

39 39 AZ EGYÉNI VÉDŐSZKÖZ ÉS A MUNKARUHA MUNKAVÉDELMI SZEMPONTÚ ÖSSZEHASONLÍTÁSA Egyéni védőeszközMunkaruha Juttatását a munkáltató köteles meghatározni, mely munkabiztonsági és munka-egészségügyi tevékenységnek minősül. Juttatása a munkáltató intézkedése alapján, melyet a Szervezeti Munkavédelmi Szabályzatban (Kollektív Szerződés) kell rögzíteni. A juttatás alapja a kockázatértékelés, melyet a munkáltató köteles elvégeztetni, és évente felülvizsgáltatni. Ennek elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi tevékenységnek minősül. A juttatás alapja a Munka Törvénykönyve szerint: „Ha a munka a ruházat nagymértékű szennyeződésével vagy elhasználódásával jár, a munkáltató a munkavállalónak munkaruhát köteles biztosítani.” Kell munkavédelmi minősítés. Típusbizonyítvány szükséges.Munkavédelmi minősítése nincs. Használata a munkavállaló részére kötelező, ezt a munkaadó köteles ellenőrizni. A mulasztás szankcionálható. Használata nem kötelező, de pl. a honvédség sajátosságaiból, adódóan kötelezővé lehet tenni Használata oktatást, gyakorlást igényel. A munkavállaló adottságait (méreteit) a kiválasztásnál figyelembe kell venni. Használata nem igényel oktatást. Kihordási ideje nincs. A védelmi képességének elvesztése után cserélni kell. Kihordási ideje van. Mosása, tisztítása, karbantartása a munkáltató kötelezettsége, szakszerű végrehajtást igényel. A munkavállaló moshatja, tisztíthatja. A munkahelyről – külön engedély hiányában – tilos hazavinni.Hazavihető.(például kimosni). Időszakos felülvizsgálata kötelező lehet, a védelmi képesség függvényében. Nem igényel külön vizsgálatot. A tárolási feltételek meghatározottak.Nem igényel külön előírást. A munkavégzés megtiltható vagy megtagadható a védőeszköz hiányában. Belső szabályozás szerint. A védőképesség elvesztése után selejtezés. Veszélyes hulladéknak minősül a szennyezés mértékétől függően. Kihordási idő eltelte után hulladék. A szennyeződés mértékétől függően lehet veszélyes hulladék (például olajjal szennyezett textília).

40 40 VÉDŐRUHÁK (mikroporózus Gore-Tex®) Véd a folyadékok ellen Véd a széllel szemben Véd a hideg ellen Véd a tűz ellen Véd a por ellen Véd a vegyi anyagok ellen

41 41 HEGESZTŐ VÉDŐFELSZERLÉSEK Hegesztő fejpajzsok Ultraibolya és infravörös sugárzás ellen véd Automata hegesztő fejpajzs Sisakra szerelhető Hegesztő kézipajzs

42 42 HEGESZTŐ VÉDŐFELSZERLÉSEK Lánghegesztő szemüvegek Hegesztő kámzsa szemüveggel Hegesztőkötény

43 43 HEGESZTŐ VÉDŐFELSZERLÉSEK Lábszárvédő, marha hasítékbőr Hegesztő karvédő Hegesztő harisnya

44 44 LEESÉS ELLENI VÉDELEM Jellemző veszélyek: - szintkülönbség veszélye (magasság, mélység) - test kényszerű és szokatlan helyzetéből adódó ártalmak Fontos tudni, hogy 1 méternél nagyobb esési magasság lehetőségénél már védelem szükséges. A magasból való lezuhanás megelőzésének védőeszközei lehetnek: - telepítéssel üzemeltethetők és - telepítés nélkül üzemeltethetők. Derékheveder Vállpánttal ellátott deréktámasz Munkahelyzet beállító derékövvel egybeépített testhevederzet

45 45 LEESÉS ELLENI VÉDELEM Kötél Zuhanásgátló energiaelnyelővel Zuhanógátló Miller csörlő

46 46 Munkaszőnyegek


Letölteni ppt "1 EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK. 2 Amennyiben az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés során - a megelőző műszaki, illetve szervezési intézkedésekkel,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések