Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

LÉGZÉSVÉDELEM. A környezeti levegő veszélyei: A környezet az emberi szervezetre káros részecskékkel illetőleg gázzal és gőzzel szennyezett lehet. Rossz.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "LÉGZÉSVÉDELEM. A környezeti levegő veszélyei: A környezet az emberi szervezetre káros részecskékkel illetőleg gázzal és gőzzel szennyezett lehet. Rossz."— Előadás másolata:

1 LÉGZÉSVÉDELEM

2 A környezeti levegő veszélyei: A környezet az emberi szervezetre káros részecskékkel illetőleg gázzal és gőzzel szennyezett lehet. Rossz minőségű és szennyezett: a levegő, ha gázok, gőzök, por, füst, köd, dér, rostos anyagok vannak jelen, továbbá ha szélsőséges a légnyomás vagy a légsebesség, illetve oxigénhiányos a légtér. A „gázok” fogalma magában foglalja a gőzöket is (MSZ EN 405:1998) Oxigénhiányos: az olyan környezeti levegő, amely 18 térfogatszázaléknál (tf %) kevesebb oxigént tartalmaz. A légtér vizsgálatakor a hőmérsékletet és a nedvességtartalmat szintén figyelembe kell venni. Szennyező: a levegőben levő, nem kívánt szilárd, folyadék vagy gáz-halmazállapotú anyag.

3 Veszélyjelek és értelmezésük: E robbanásveszélyes T+nagyon mérgező Oégést tápláló, oxidáló Cmaró Ftűzveszélyes Xnártalmas F+fokozottan tűzveszélyes Xiirritativ Tmérgező Nkörnyezeti veszély

4 A levegőt szennyező gázok és gőzök lehetnek: fojtó (pl.: szén-dioxid) ingerlő (pl.: klór, kén-dioxid) bódító (pl.: benzin, benzol) mérgező (pl.: higany, foszfor) Több légszennyező anyag egyidejű jelenlétekor a hatás lehet: egymástól független vagy ha az anyag hatása összegződik hatványozott. szinergikus: egy vagy több anyag egyidejűleg vagy egymást követően a szervezetbe jutva káros hatásukat megnövelik. semlegesítő, gátló vagy antagonisztikus: egy vagy több anyag az egyidejűleg vagy egymást követően a szervezetbe jutva a káros anyagok hatását gátolja.

5 Az összes egészségre veszélyes hatást a koncentrációkkal kell kifejezni. Veszélyes, mérgező, szenyező anyagok: Acetilén, Argon, Etán, Etilén, Hélium, Hidrogén, Metán, Neon, Propán, Propilén A szennyező anyag szervezetbe jutásának lehetőségei: szájon át (orális) bőrön át - (dermális) belélegeztetés (inhalációs)

6 FÉLÁLARCOK A szűrő típusú légzésvédők: a szűrő fél- negyed álarcok, a szűrő (szűrők) légzéscsatlakozóval, a szűrő típusú légzésvédő készülék (hordozható szűrt levegős készülék). Egyszer használatos részecskeszűrő fél álarc: A védelmi képessége inert porok, nem veszélyes kategóriába sorolt szilárd részecskék hatása ellen. A szűrő félálarc olyan álarctest, amely fedi az orrot és a szájat és lehetőleg az állat is és teljesen vagy részben szűrő anyagból áll, vagy légzéscsatlakozót tartalmaz, amelyben a fő szűrő(k) az álarc elválaszthatatlan része(i), és amelyben az előszűrőnek cserélhetőnek kell lennie. Osztályozás: A részecskeszűrő félálarcokat szűrési hatékonyságuk és legnagyobb teljes alászívásuk szerint osztályozzák. Három osztály van: FFP1, FFP2, FFP3

7

8 Szelepes, szűrő fél álarcok gázok, valamint gázok és részecskék elleni védelemre: (MSZ EN 405:1998) A szelep kényelmi fokozat, amely a szűrési képességet nem befolyásolja. Gázszűrő fél álarcok: meghatározott gázokat és gőzöket távolítanak el. Teljesítménytől függően ki-, közepes- és nagy védőképességű álarcokat különböztetünk meg. Kombinált szűrő fél álarcok: finoman eloszlatott szilárd és /vagy folyékony részecskéket, valamint meghatározott gázokat és gőzöket távolítanak el. Kombinált szűrő fél álarcok típusai: - beépített részecskeszűrővel, - cserélhető részecskeszűrővel.

9 SZ Ű RÉSI TÍPUSÚ LÉGZÉSVÉD Ő K: Sz ű rési típusú légzésvéd ő alkalmazhatóságának feltétele: Sz ű rési típusú légzésvéd ő akkor használható, ha ismert a szennyez ő anyag, a leveg ő ben:  a toxikus szennyez ő anyag koncentrációja nem haladja meg a 1,0 tf%-ot és  a leveg ő ben az oxigén koncentráció nagyobb, mint 18 tf %. Sz ű rési típusú légzésvéd ő k védelmi módja: A sz ű rési típusú légzésvéd ő olyan légzésvéd ő eszköz, amelybe a leveg ő belégzés el ő tt sz ű r ő (kön) áramlik keresztül a szennyez ő dések eltávolítására. Lehet rásegítéses, vagy rásegítés nélküli. Fogalom meghatározás: Személyi menekülésre tervezték, hogy védje visel ő jét a szén-monoxid ellen. (17 tf %-nál kevesebb oxigén esetén nem nyújt védelmet.) A sz ű rési típusú légzésvéd ő készülék száj csutora készletb ő l és sz ű r ő (k)b ő l áll. A sz ű rési típusú készülék szájcsutora-készlete közvetlenül vagy közvetve csatlakozik a sz ű r ő (k)höz.

10

11

12 Friss leveg ő s légzésvéd ő készülékek teljes álarccal, fél álarccal vagy száj csutora készlettel: MSZ EN 138:1998 Helyhez kötött légzésvéd ő készülék, amelyben a friss leveg ő t kézi vagy gépi m ű ködtetés ű ventilátorral, vagy a nélkül, leveg ő töml ő segítségével biztosítják. A kilélegzett leveg ő és a leveg ő felesleg a környez ő légkörbe távozik. Friss leveg ő s légzésvéd ő készülék (kézzel m ű ködtetett ventillátorral): Légzési leveg ő vel való ellátást biztosít. A leveg ő t kisnyomású leveg ő bevezet ő töml ő n át, kézzel m ű ködtetett készülék (ventilátor) szállítja a légzéscsatlakozóhoz. Vészhelyzetben a készülék visel ő je lélegezhet akár a m ű ködik a ventilátor, akár nem. Ez a készüléktípus 1. vagy 2. osztályú lehet.

13 S ű rített leveg ő s készülékek: MSZ EN 137:1995 Hordozható, s ű rített leveg ő s, palackos, környezeti leveg ő t ő l független, nyitott rendszer ű egyéni légzésvéd ő készülék Leírása: A s ű rített leveg ő s légz ő készüléket úgy tervezik és készítik, hogy a használónak lehet ő vé tegye a mindenkori szükségletnek megfelel ő légzést egy vagy több s ű rített leveg ő s palackból vagy nyomáscsökkent ő n és egy tüd ő automatán keresztül, vagy légzés vezérelte adagolóberendezésen keresztül, amely a légzéscsatlakozóval van összekötve. A kilélegzett leveg ő a légzéscsatlakozóból kilégz ő szelepen keresztül közvetlenül a környez ő légtérbe távozik.

14 Nyomóleveg ő s készülékek (tüd ő automatával vezérelt): Túlnyomás nélküli készülék: A leveg ő tüd ő automatán keresztül áramlik belégzésre a megfelel ő légzéscsatlakozóhoz. A s ű rítettleveg ő -szállító töml ő összeköti a készülék visel ő jét a s ű rítettleveg ő -ellátással. A leveg ő felesleg és a kilégzett leveg ő a környez ő légkörbe áramlik. Túlnyomásos készülék: A leveg ő túlnyomáson m ű köd ő tüd ő automatán keresztül áramlik belégzésre a megfelel ő légzéscsatlakozóhoz. A s ű rítettleveg ő -szállító töml ő összeköti a készülék visel ő jét a s ű rítettleveg ő -ellátással. A leveg ő felesleg és a kilélegzett leveg ő a környez ő légkörbe áramlik.

15 S ű rített oxigénes készülékek MSZ EN 145:1995 Hordozható légzésvéd ő készülékként alkalmazott zárt rendszer ű (izolációs), s ű rített oxigénes készülék. Fogalom meghatározás: A hordozható, zárt rendszer ű, s ű rített oxigénes légz ő készülék olyan kialakítású, hogy a kilélegzett gáz, ha alkalmas az újra belélegzésre, olyan körbe kerül, amelyben regenerációs szelence és légzsák van. A regenerációs szelence olyan vegyi anyagokat tartalmaz, amelyek elnyelik a kilélegzett széndioxidot. Az oxigén egy megfelel ő helyen visszakerül az áramkörbe, állandó áramlással vagy az áramlással vezérelt m ű tüd ő vel. A gázáramlás lehet leng ő vagy ciklikus, és a gázfelesleg nyomásszabályozó szelepen távozik.


Letölteni ppt "LÉGZÉSVÉDELEM. A környezeti levegő veszélyei: A környezet az emberi szervezetre káros részecskékkel illetőleg gázzal és gőzzel szennyezett lehet. Rossz."

Hasonló előadás


Google Hirdetések