Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A KEHI feladatai és ellenőrzési eredményei az uniós támogatások felhasználásának terén Belső Ellenőrzési Konferencia Egészségügyi Minisztérium Balatonalmádi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A KEHI feladatai és ellenőrzési eredményei az uniós támogatások felhasználásának terén Belső Ellenőrzési Konferencia Egészségügyi Minisztérium Balatonalmádi."— Előadás másolata:

1 A KEHI feladatai és ellenőrzési eredményei az uniós támogatások felhasználásának terén Belső Ellenőrzési Konferencia Egészségügyi Minisztérium Balatonalmádi 2010. Január 26-28. Bártfainé Danszky Sára Szakmai elnökhelyettes Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

2 Alapelvek A tagállamoknak garanciát kell nyújtaniuk: A tagállamoknak garanciát kell nyújtaniuk:  a projektek végrehajtásának megfelelő minőségére;  a tevékenységek eredményére és értékelésükre;  a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásra és annak ellenőrzésére.

3 Alapelvek Az ellenőrzés elsődlegesen a tagállamok feladata; Az ellenőrzés elsődlegesen a tagállamok feladata; A tagállamoknak az irányítási és ellenőrzési rendszereiket úgy kell kialakítaniuk, hogy biztosítsák a közösségi források hatékony és szabályszerű felhasználását; A tagállamoknak az irányítási és ellenőrzési rendszereiket úgy kell kialakítaniuk, hogy biztosítsák a közösségi források hatékony és szabályszerű felhasználását; A Bizottság rendelkezésére kell bocsátani az irányítási és az ellenőrzési rendszereket bemutató jelentést A Bizottság rendelkezésére kell bocsátani az irányítási és az ellenőrzési rendszereket bemutató jelentést

4 A KEHI jogállása 312/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet Központi hivatal; Központi hivatal; Önállóan működő és gazdálkodó, fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott; központi közhatalmi költségvetési szerv; Önállóan működő és gazdálkodó, fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott; központi közhatalmi költségvetési szerv; Pénzügyminisztérium fejezetében önálló címet alkot Pénzügyminisztérium fejezetében önálló címet alkot

5 A Hivatal feladatai 312/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet A Hivatal ellátja a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv feladatait; A Hivatal ellátja a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv feladatait; Elvégzi az európai uniós és egyéb nemzetközi támogatások külön kormányrendeletekben meghatározott ellenőrzési feladatait; Elvégzi az európai uniós és egyéb nemzetközi támogatások külön kormányrendeletekben meghatározott ellenőrzési feladatait; Ellátja a 2007-2013 közötti programozási periódus ellenőrzési hatósági feladatait Ellátja a 2007-2013 közötti programozási periódus ellenőrzési hatósági feladatait

6 Ellenőrzési Hatósági feladatok 2007-2013 Szabályozás: 1083/2006/EK tanácsi rendelet; 1828/2006/EK bizottsági rendelet; 255/2006. (XII.8.) Korm. rendelet; 281/2006. (XII.23.) Korm. rendelet; 312/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet; 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet.

7 EU-s és nemzetközi támogatások ellenőrzési feladatai Ellenőrzési stratégia és éves ellenőrzési terv készítése és felülvizsgálata; Ellenőrzési stratégia és éves ellenőrzési terv készítése és felülvizsgálata; NFT I. (5 SA operatív program), Kohéziós Alap, Közösségi Kezdeményezések; NFT I. (5 SA operatív program), Kohéziós Alap, Közösségi Kezdeményezések; 5-15%-os mintavételes- és rendszerellenőrzések lefolytatása – 9. és 10. cikk szerinti ellenőrzések (KA, ERFA, ESZA, EMOGA, HOPE); 5-15%-os mintavételes- és rendszerellenőrzések lefolytatása – 9. és 10. cikk szerinti ellenőrzések (KA, ERFA, ESZA, EMOGA, HOPE);

8 EU-s és nemzetközi támogatások ellenőrzési feladatai Éves jelentések összeállítása; Éves jelentések összeállítása; Zárónyilatkozat kiadása Zárónyilatkozat kiadása INTERREG IIIC, CADSES, INTERACT közösségi kezdeményezések – részvétel a Pénzügyi Ellenőrzési Csoportban (FCG); INTERREG IIIC, CADSES, INTERACT közösségi kezdeményezések – részvétel a Pénzügyi Ellenőrzési Csoportban (FCG); PHARE és Átmeneti Támogatás; PHARE és Átmeneti Támogatás; Norvég és EGT Finanszírozási Mechanizmusok; Norvég és EGT Finanszírozási Mechanizmusok; Svájci Alap. Svájci Alap. Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása

9 Ellenőrzési hatósági feladatok Megfelelőségi vizsgálat lefolytatása; Megfelelőségi vizsgálat lefolytatása; Ellenőrzési stratégia kidolgozása és felülvizsgálata; Ellenőrzési stratégia kidolgozása és felülvizsgálata; Éves ellenőrzési terv elkészítése; Éves ellenőrzési terv elkészítése; Rendszer- és projektellenőrzések lefolytatása; Rendszer- és projektellenőrzések lefolytatása; Éves ellenőrzési jelentés összeállítása és éves vélemény kiadása; Éves ellenőrzési jelentés összeállítása és éves vélemény kiadása; Részleges és végső elszámolásokhoz kapcsolódó zárónyilatkozat kiadása; Részleges és végső elszámolásokhoz kapcsolódó zárónyilatkozat kiadása; Éves összegző jelentés összeállítása Éves összegző jelentés összeállítása

10 Ellenőrzési hatósági feladatok Intézkedések megvalósításának nyomon követése; Intézkedések megvalósításának nyomon követése; Kapcsolattartás az EU Bizottsággal; Kapcsolattartás az EU Bizottsággal; Közreműködés az EU Bizottság által folytatott ellenőrzések megállapításaihoz kapcsolódó tagállami észrevételek kialakításában; Közreműködés az EU Bizottság által folytatott ellenőrzések megállapításaihoz kapcsolódó tagállami észrevételek kialakításában; Részvétel a Monitoring Bizottságok munkájában; Részvétel a Monitoring Bizottságok munkájában; Részvétel az Ellenőri Csoportok (ETE) munkájában; Részvétel az Ellenőri Csoportok (ETE) munkájában; Ellenőri Csoport üléseinek megszervezése/elnöklése (ahol Magyarország látja el az irányító hatósági feladatokat). Ellenőri Csoport üléseinek megszervezése/elnöklése (ahol Magyarország látja el az irányító hatósági feladatokat).

11 A KEHI, mint Ellenőrzési Hatóság - ETE és IPA programok - A KEHI, mint Ellenőrzési Hatóság felelős az ellenőrzési feladatok ellátásáért a következő programok tekintetében : Kétoldalú Határon Átnyúló Együttműködési Programok (Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program, Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program); Kétoldalú Határon Átnyúló Együttműködési Programok (Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program, Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program); IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programok (Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programok, Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programok); IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programok (Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programok, Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programok); Transznacionális Együttműködési Program (Dél-kelet Európai Transznacionális Együttműködési Program). Transznacionális Együttműködési Program (Dél-kelet Európai Transznacionális Együttműködési Program).

12 Rendszervizsgálat Rendszerértékelés Éves összegző jelentés (II.15.) Megbízhatósági szint > Mintavétel Mintavételes ellenőrzések Rendszerértékelés felülvizsgálata Beszámolók (IX.30.) IER változásai (XI. 15.) Egyéb ellenőrzések Éves jelentés + vélemény N. év, II. félév N+1. év I. félév N+1. év, Dec. 31. Ellenőrzési hatósági feladatok egymásra épülése

13 2010. kihívások az ellenőrzési feladatok végrehajtásában 2004-2006 programozási periódus 2004-2006 programozási periódus OP-k zárása H.i.: 2010. szeptember 30-igOP-k zárása H.i.: 2010. szeptember 30-ig KA zárás projektenként (cca.30 db) zárás 2010 végeKA zárás projektenként (cca.30 db) zárás 2010 vége 2007-13 programozási periódus rendszer- és mintavételes ellenőrzései (kiválasztás EUB által előírt módszertan szerint, alapvetően véletlenszerű statisztikai mintavételezéssel, szükség esetén kiegészítő kockázatalapú mintavételezéssel) 2007-13 programozási periódus rendszer- és mintavételes ellenőrzései (kiválasztás EUB által előírt módszertan szerint, alapvetően véletlenszerű statisztikai mintavételezéssel, szükség esetén kiegészítő kockázatalapú mintavételezéssel)

14 ZÁRÓNYILATKOZAT 438/2001/EK és 1386/2002/EK Bizottsági rendeletek A nyilatkozat kiadásáért felelős szervezet függetlensége A nyilatkozat kiadásáért felelős szervezet függetlensége Nemzetközileg elfogadott ellenőrzési standardok Nemzetközileg elfogadott ellenőrzési standardok Minden szükséges információ, illetve hozzáférés biztosítása a nyilatkozat kiállításához szükséges bizonyítékokhoz és nyilvántartásokhoz Minden szükséges információ, illetve hozzáférés biztosítása a nyilatkozat kiállításához szükséges bizonyítékokhoz és nyilvántartásokhoz Nyilatkozat alapja: az irányítási és ellenőrzési rendszerek vizsgálata, az elvégzett ellenőrzések eredményei, szükség szerint további szúrópróbaszerű ellenőrzés, zárójelentés Nyilatkozat alapja: az irányítási és ellenőrzési rendszerek vizsgálata, az elvégzett ellenőrzések eredményei, szükség szerint további szúrópróbaszerű ellenőrzés, zárójelentés A nyilatkozatot kiadó minden szükséges vizsgálatot elvégez, hogy megalapozott bizonyosságot szerezzen arról, hogy az igazolt költségnyilatkozat megfelelő, az alapjául szolgáló ügyletek jog- és szabályszerűek, a projektek végrehajtása az OP-k és a projektcéloknak megfelelően történt.  VÉLEMÉNY A nyilatkozatot kiadó minden szükséges vizsgálatot elvégez, hogy megalapozott bizonyosságot szerezzen arról, hogy az igazolt költségnyilatkozat megfelelő, az alapjául szolgáló ügyletek jog- és szabályszerűek, a projektek végrehajtása az OP-k és a projektcéloknak megfelelően történt.  VÉLEMÉNY

15 Mintavételes és rendszerellenőrzések hatóköre Pályázati útmutató tartalma: A pályázó jogosult volt-e a pályázat benyújtására (pályázók köre)?A pályázó jogosult volt-e a pályázat benyújtására (pályázók köre)? A pályázat tartalma megfelel-e az útmutatóban leírtaknak?A pályázat tartalma megfelel-e az útmutatóban leírtaknak? különös tekintettel A támogatható/nem támogatható tevékenységekre, A támogatható/nem támogatható tevékenységekre, A projekt megkezdésére, ütemezett előrehaladására és befejezésére. A projekt megkezdésére, ütemezett előrehaladására és befejezésére. Adottak voltak-e a pénzügyi feltételek?Adottak voltak-e a pénzügyi feltételek? Támogatás halmozódás, Támogatás halmozódás, Önrész biztosítása, Önrész biztosítása, Biztosítékok, Biztosítékok, Előleg igénylés és elszámolás. Előleg igénylés és elszámolás. Az elszámolható/nem elszámolható költségekre, Az elszámolható/nem elszámolható költségekre, MegvalósításMegvalósítás

16 Az ellenőrzött összeg 2006 és 2008 között a KEHI projektjei közül kockázatelemzésen alapuló mintavétellel kiválasztott 7 HEFOP projekt ellenőrzését végezte el. A projektek összértékének 28%-a az ellenőrzött összeg, 26%- a pedig az ellenőrzött igazolt összeg.

17 Ellenőrzések főbb megállapításai 1. A projekt megvalósítása során keletkezett dokumentumok elkülönített nyilvántartásának (projekt dosszié) hiánya, vagy hiányosságai.A projekt megvalósítása során keletkezett dokumentumok elkülönített nyilvántartásának (projekt dosszié) hiánya, vagy hiányosságai. A projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartás, a számvitelei politika és a számlarend megfelelő módosításának, kiegészítésének elmaradása.A projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartás, a számvitelei politika és a számlarend megfelelő módosításának, kiegészítésének elmaradása. Építési beruházásoknál, áru és szolgáltatás beszerzésekor nem a közbeszerzési alapelvek és a Kbt. előírásainak megfelelően lefolytatott közbeszerzési eljárás.Építési beruházásoknál, áru és szolgáltatás beszerzésekor nem a közbeszerzési alapelvek és a Kbt. előírásainak megfelelően lefolytatott közbeszerzési eljárás. A horizontális elvek (esélyegyenlőség, környezeti fenntarthatóság), valamint a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos követelmények és vállalások nem, vagy nem teljes körű teljesítése.A horizontális elvek (esélyegyenlőség, környezeti fenntarthatóság), valamint a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos követelmények és vállalások nem, vagy nem teljes körű teljesítése.

18 Ellenőrzések főbb megállapításai 2. Elhúzódó támogatás kifizetés, amelynek egyik oka a nem megfelelő formájú és tartalmú projekt előrehaladási jelentések (PEJ) – akár többszöri – hiánypótoltatása.Elhúzódó támogatás kifizetés, amelynek egyik oka a nem megfelelő formájú és tartalmú projekt előrehaladási jelentések (PEJ) – akár többszöri – hiánypótoltatása.Típushibák: a bizonylatokon nem tüntette fel a kedvezményezett a projekt EMIR azonosítóját, a bizonylatokon nem tüntette fel a kedvezményezett a projekt EMIR azonosítóját, nem megfelelő példányszámban és formában csatolt bizonylatok (pl. számlaösszesítők), nem megfelelő példányszámban és formában csatolt bizonylatok (pl. számlaösszesítők), a bizonylatok mögötti fizikai (szakmai) teljesítés igazolásának hiánya. a bizonylatok mögötti fizikai (szakmai) teljesítés igazolásának hiánya.

19 Ellenőrzések főbb megállapításai 3. A projekt végrehajtás elmaradása a tervezett mérföldkövektől, valamint az indikátorok (számszerűsíthető mutatók) aluteljesítése.A projekt végrehajtás elmaradása a tervezett mérföldkövektől, valamint az indikátorok (számszerűsíthető mutatók) aluteljesítése. Az indikátorok teljesülése dokumentumokkal, vagy egyéb bizonyítékokkal nem alátámasztott. A jelentés tétel nem megalapozott.Az indikátorok teljesülése dokumentumokkal, vagy egyéb bizonyítékokkal nem alátámasztott. A jelentés tétel nem megalapozott. A mérföldkövektől, vagy az indikátoroktól való elmaradás esetén a kedvezményezett nem, vagy nem határidőben kezdeményezte a Támogatási szerződés módosítását.A mérföldkövektől, vagy az indikátoroktól való elmaradás esetén a kedvezményezett nem, vagy nem határidőben kezdeményezte a Támogatási szerződés módosítását.

20 ÚMFT egyik kiemelt területe az egészségügyi rendszer korszerűsítése a lakosság egészségi állapotának - és ezáltal foglalkozhatóságának és életminőségének - javítása. a lakosság egészségi állapotának - és ezáltal foglalkozhatóságának és életminőségének - javítása. uniós fejlesztési források összesen 486 mrd Ft: uniós fejlesztési források összesen 486 mrd Ft: az egészségügyi infrastruktúra fejlesztésére 311 mrd Ftaz egészségügyi infrastruktúra fejlesztésére 311 mrd Ft (Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program - TIOP), egészségmegőrzésre és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztésre 60 mrd Ftegészségmegőrzésre és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztésre 60 mrd Ft (Társadalmi Megújulás Operatív Program - TÁMOP), a regionális operatív programokból (Közép- Magyarország Operatív program - KMOP) további, csaknem 115 mrd Ft.a regionális operatív programokból (Közép- Magyarország Operatív program - KMOP) további, csaknem 115 mrd Ft.

21 Ellenőrzések az ÚMFT időszakban A Bizottság 1828/2006/EK rendelet 16. cikk alapján a projektek mintavételes ellenőrzését a helyszínen, a kedvezményezettnél található dokumentáció és feljegyzések alapján kell elvégezni. A Bizottság 1828/2006/EK rendelet 16. cikk alapján a projektek mintavételes ellenőrzését a helyszínen, a kedvezményezettnél található dokumentáció és feljegyzések alapján kell elvégezni. Az ellenőrzési feladatok: Az ellenőrzési feladatok: A projekt kiválasztása, valamint végrehajtása, a források felhasználása az OP céljaival összhangban történt-e.A projekt kiválasztása, valamint végrehajtása, a források felhasználása az OP céljaival összhangban történt-e. A bejelentett kiadások dokumentumokkal alátámasztottak-e,A bejelentett kiadások dokumentumokkal alátámasztottak-e, A bejelentett kiadások összhangban állnak-e a közösségi és a nemzeti szabályozásokkal.A bejelentett kiadások összhangban állnak-e a közösségi és a nemzeti szabályozásokkal. A kedvezményezettek a lehető leghamarabb és teljes összegben kapták-e meg a támogatást.A kedvezményezettek a lehető leghamarabb és teljes összegben kapták-e meg a támogatást.

22 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A KEHI feladatai és ellenőrzési eredményei az uniós támogatások felhasználásának terén Belső Ellenőrzési Konferencia Egészségügyi Minisztérium Balatonalmádi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések