Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bg.5 téma A biztosítási piac. „A piac a tényleges és potenciális eladók és vevők, illetve azok cserekapcsolatainak rendszere, melynek legfőbb tényezői.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bg.5 téma A biztosítási piac. „A piac a tényleges és potenciális eladók és vevők, illetve azok cserekapcsolatainak rendszere, melynek legfőbb tényezői."— Előadás másolata:

1 Bg.5 téma A biztosítási piac

2 „A piac a tényleges és potenciális eladók és vevők, illetve azok cserekapcsolatainak rendszere, melynek legfőbb tényezői a kereslet, a kínálat az ár és a jövedelem.” Dögei A biztosítási piac nyilvánvaló szereplőin kívül, mint a cserekapcsolatok rendszerének meghatározói, befolyásolói, fontos szerepet töltenek be a szabályozást végzők, a felügyelet, a szövetségek és egyéb szervek. SZŰKEBB értelemben a piac, ahol a biztosító intézmények által nyújtott kínálat és az arra irányuló kereslet találkozik. A piac működését befolyásolja a biztosítás mint termék sajátossága.

3 a biztosító és biztosított között kockázatok adás-vétele bonyolódik, tárgya a láthatatlan, absztrakt, haszonnal bíró áru, a biztosítási védelem, a biztosított a biztonságért díjat fizet, a biztosító ígéretet tesz, arra, hogy a kockázat bekövetkeztekor kártérítést teljesít, le kell küzdeni a bizalmatlanságot!

4 A biztosítási piac sajátossága: túlkínálat van, a kínálat megelőzi a keresletet, a kínálat ösztönző hatással van a keresletre, „bizalmi viszony” a kapcsolat minél személyre szólóbb, minél személyesebb legyen.

5 TÁGABB értelmezésben egy funkcionálisan kitágított piacról van szó, ahol: a kereslet általában a kockázatok kezelésének és a megtakarításoknak különböző fajtáira irányul, a termékek- szolgáltatások lehetnek biztosítások, és komplex biztosítást is tartalmazó, pénzügyi szolgáltatások, a kínálatot nyújtó intézmények biztosítók, bankok és egyéb pénzintézetek lehetnek.

6 A biztosítók közötti verseny formái: termékverseny esetén eltérő tartalmú szerződés típusokat kínálnak a biztosítók díjverseny az azonos, vagy közel azonos tartalmú szerződések esetében eltérő a kialakított díj, szolgáltatási verseny a biztosított ügyfél jobb, kényelmesebb, teljesebb kiszolgálása területén lehet.

7 A biztosítási piac működése, verseny Nézetek: a monopolhelyzetben levő biztosítónál nincs verseny. Szakma, igenis van verseny, mert más nem biztosítás jellegű biztonságra törekvés lehetséges!

8 A piac működése több szempontból jellemezhető: a működő intézmények számával, méretével és feladatköreivel, a közvetlen és a biztosításközvetítőkön keresztül létrejövő szerződés-állomány arányával, a verseny intenzitásával, az állami beavatkozás mértékével és módszereivel, a szerződő felek szerződéskötési szabadságával, annak mértékével, korlátjaival, a felügyeleti jogi szabályozás és gyakorlat jellegével.

9 A biztosítási keresletet kialakító tényezők: 1.A keresletet objektíve meghatározó tényezők közé soroljuk: –egy ország gazdasági fejlettségét, –a vagyoni és jövedelmi viszonyokat, –a szociálpolitikai helyzetet és törekvéseket, –demográfiai viszonyokat, –a pénzügyi kultúra általános szintjét, –a kockázatkezelés más, igénybe vehető formáinak összességét.

10 2.A biztosítási keresletet szubjektíven meghatározó tényezők –az egyéni kockázatérzékenység és a biztosítás lényegére vonatkozó ismeretek mértéke befolyásolja, –a károk megelőzésére és enyhítésére irányuló intézkedések, –a biztosított és a biztosító közötti különleges bizalmi viszony!

11 A biztosítási piac szereplői A keresleti oldal szereplői: –magánháztartások, magánszemélyek, –gazdálkodó szervezetek, –költségvetési szervek. A csoportosítás az értékesítésnél, termékfejlesztésnél jelentős. A kínálati oldal szereplői /Zavódnyik/ –biztosítók, –biztosításközvetítők, –egyéb vállalkozások /pl. biztosítási szaktanácsadók/

12 Biztosítók /Bit alapján/ Részvénytársaság, szövetkezet, egyesület, a másik tagállamban székhellyel rendelkező biztosító magyarországi fióktelepe, harmadik országbeli biztosító magyarországi fióktelepe.

13 A biztosítási rendszer egyéb résztvevői biztosításközvetítő /függő, független/ biztosítási alkusz, biztosítási ügynök, vezérügynök, biztosítási szaktanácsadó

14 3.A biztosítók szakmai érdekképviseleti szervei Biztosítási szövetségek: MABISZ, Egyesületek Szövetsége, Független Biztosítási Alkuszok Mo-i Szövetsége, Aktuáriusok Társasága stb.

15 BIZTOSÍTÓ /Zavódnyik/ „Biztosító az a szervezet, amely az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának hatályos szabályozása szerint biztosítási és azzal közvetlenül összefüggő tevékenységre jogosult. Szigorú szabályozás a piacra lépést, a működést és a piac elhagyását illetően. A piacra lépés kétszintű engedélyezése, a biztosító alapításának és tevékenység megkezdésének engedélyezése.”

16 A biztosítók piacra lépésének feltételei 1.Engedélyezés Biztosítási tevékenység csak a felügyelet engedélyével végezhető!! A Felügyelet engedélye szükséges: –a biztosítási tevékenység megkezdéséhez és m e g s z ü n - t e t é s é h e z, módosításához, –a biztosítási állomány átruházásához, –a biztosító átalakulásához, egyesüléséhez, szétválásához, –a bizt.közvetítői tevékenység megkezdéséhez, –jelzáloghitelezési tevékenység megkezdéséhez, ill. megszüntetéséhez

17 A Felügyelet engedélye szükséges még számos esetben, amelyek nem a piacra lépéshez, hanem a biztonságos működéshez kapcsolódnak. Lásd a biztonságos működés témájánál. Biztosítás felügyeleti Bizottság kiemelkedő szerepet tölt be, különösen az egyes engedély iránti kérelmek elutasításakor. A Felügyelet elnöke bármely kérdésben jogosult kikérni a Biztosítás felügyeleti Bizottság véleményét.


Letölteni ppt "Bg.5 téma A biztosítási piac. „A piac a tényleges és potenciális eladók és vevők, illetve azok cserekapcsolatainak rendszere, melynek legfőbb tényezői."

Hasonló előadás


Google Hirdetések