Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A vezetés szervezés és a szervezeti elmélet fejlődésének legfontosabb állomásai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A vezetés szervezés és a szervezeti elmélet fejlődésének legfontosabb állomásai."— Előadás másolata:

1 A vezetés szervezés és a szervezeti elmélet fejlődésének legfontosabb állomásai

2 Az ipari fejlődés korai korszakai Ipari forradalom előtt 1.Ókori piramis „projekt” 2. A vallás és katonaság

3 Ipari forradalom után 1800-as évek eleje - szervezés a fegyvergyártásban - megjelenik az első divizionális szervezet csírája 1850-es évek - Némegország+USA: a szervezés kialakul a termelésben - Különbség a 2 ország között: a menedzseri és tulajdonosi funkciók betöltésében

4 Taylor és Fayol korszaka I. (1850-es évek ) Taylor (amerikai) –A vállalati tevékenységek racionalizálása –A termelés szervezés és irányítás hátterének megteremtése –A bérezési és ösztönzési rendszerek kidolgozása

5 Taylor és Fayol korszaka II. Fayol (francia ) –A modern menedzsment útnak indítója –Az USA menedzserképzőin tanítják műveit –Franciaországban az amerikaiak vezették be tanításait !!! –Tanításainak 3 sarkalatos pontja: A menedzsment általános módszere A vezetés a szervezet kormányzására vonatkozik A vezetés a rendszerkoncepción nyugszik

6 1880-1916 Németország: lassú változás –A tulajdonosi és menedzser funkciók lassan szétválnak –Több figyelmet fordítanak: Gazdálkodási szférára A kereskedelmi, beszerzési és elszámolási funkciók szervezésére A vállalatvezetés racionalizálására És a háború előkészületeire

7 A két világháború közötti időszak I. A vezetéstudomány fejlődésének jellemzői: –Az emberkép módosulása (emberi tényezők kutatása ) –A szervezeti struktúrában való gondolkodás –A szervezet egyes területeinek összehangolása

8 A két világháború közötti időszak II. Human relations ( emberi kapcsolatok ) mozgalmak A későbbi szervezetpszichológiai és szociológiai kísérletek kiindulópontja

9 A két világháború közötti időszak III. Komoly feladatok állnak a nagyvállalati vezetők előtt: –A vállalati vezetés koordinációs tevékenységét támogató központi szervezeti egységek kiépítése –Az összvállalati koordinációt segítő tervezési és ellenőrzési rendszerek kialakítása –A stratégiai és operatív feladatok szétválasztása

10 A két világháború közötti időszak IV. Az első PROFIT CENTER kialakulása: –Egy szervezeti egység, ami tárgyi elven működik: termékek, vevőcsoportok szerint, vagy regionális elven kerül kialakításra és nagyfokú önállósággal bír. ( kvázi: autonóm) –Vezetője az egység működési eredményének alakulásáért teljes felelősséggel tartozik.

11 A két világháború közötti időszak V. A német vállalatok fejlődésének kettőssége: –Amerikai megoldások, módszerek + önálló útkeresés –Körvonalazódik a német üzemgazdaságtan

12 A II. világháborútól a 70-es évekig I. Németországban a tankok kiszorították az amerikai menedzsment orientációt Az időszakot a változatosság, a gyakorlati és tudományos kihívások jellemzik. Új vezetési elvek születtek: –Rendszerek alapján történő vezetés –Megegyezéses eredménycélokkal történő vezetés

13 A II. világháborútól a 70-es évekig II. Az amerikai business orientált megoldások helyett Új szemlélet Elterjedtek a döntésorientált matematikai megközelítések, az operációkutatás, a rendszer szemléleti irányzatok 1960: alkalmazni kezdik a számítógépet széleskörűen!!!!!!!

14 A II. világháborútól a 70-es évekig III. Szocialista országokban: a szovjet modell meghonosítása A modell alapja: –A termelés és munkaszervezés elsődlegessége –Pontos termelés szervezés –Állandó mennyiségnövekedésre való ösztönzés –Költség csökkentési érdekeltség

15 Fejlődési tendenciák a 70-es évektől napjainkig I. Japán: korszerű technológiák alkalmazása –Magas szintű termelékenység –Megbízható minőség –KANBAN rendszerű termelés irányítás

16 Fejlődési tendenciák a 70-es évektől napjainkig II. Dél-Korea, HongKong, Szingapur: –Olcsó elektronikai és könnyűipari termékek –Versenyképesek, sikeresek –Elárasztják a világpiacot –A világnak újra kellett gondolni fejlesztési és piaci stratégiáját

17 Fejlődési tendenciák a 70-es évektől napjainkig III. Szocialista országok –Romló gazdasági feltételek –Kiderültek a gyengeségek –Szükséges a gazdaságirányítás reformja –A korábbi uniformizációt felváltja a tradíciók szerint kialakított irányítási rendszerek kialakítása

18 Fejlődési tendenciák a 70-es évektől napjainkig IV. Világszerte –Csökkenő vállalati költségek –Növekvő rugalmasság –Javuló termék és szolgáltatási minőség –Egyszerűbb irányítás, hatékonyabb integráció –A szociológia, politikai gazdaságtan, biológia, hatása a szervezetelmélet további fejlődésére

19 Fejlődési tendenciák a 70-es évektől napjainkig V. Elméletek korszaka –I.Kontingencia elmélet: Irányzat, ami a működési feltételek és a szervezési struktúra jellemzői közötti összefüggéseket vizsgálja –Hibája:figyelmen kívül hagyja, hogy a vezetőnek van választási lehetősége –Statikusan kezeli a szervezetet, nem fókuszál a változási folyamatokra –Nem kezeli megfelelően a szervezeten belüli érdek és hatalmi viszonyokat, konfliktusokat.

20 Fejlődési tendenciák a 70-es évektől napjainkig VI. II. A matematikai törekvések bírálata: –Az alkalmazók nem vették figyelembe a vezetői döntéseket ténylegesen befolyásoló nehezen számszerűsíthető tényezőket. –Az operációkutatás a racionalitásra épül DE –Az értékek és érdekek erőteljesebben befolyásolják a szervezeti magatartást

21 Fejlődési tendenciák a 70-es évektől napjainkig VII. III. Társadalmi – történeti megközelítési mód: –A szervezeteket történelmileg változó társadalmi rendszerként fogja fel, amelyek egy nagyobb társadalmi rendszerbe ágyazódva működnek. –Érdeklődés alakul ki a kulturális tényezők iránt –Elemzi egy adott szervezet kultúráját –Vizsgálja adott ország kultúrájának hatását az ott működő szervezetekre

22 Fejlődési tendenciák a 70-es évektől napjainkig VIII. IV. Politikai – intézményi hatások –Vizsgálja a két társadalmi rendszer a kapitalizmusnak és a szocializmusnak, szervezetek struktúrájára és működésére gyakorolt hatását.

23 Fejlődési tendenciák a 70-es évektől napjainkig IX. V.Populációs ökológiai irányzat –A környezet természetes szelekciójának tulajdonítja egyes szervezeti formák megjelenését, fennmaradását és eltűnését. –3 fázisa: Új szervezeti formák megjelenése A kialakult szervezet típusok szelektálása A sikeres változatok megőrzése, megerősítése

24 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !!!


Letölteni ppt "A vezetés szervezés és a szervezeti elmélet fejlődésének legfontosabb állomásai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések