Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

4. előadás A vezetői munka kulcselemei: a hatalom és a döntés II.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "4. előadás A vezetői munka kulcselemei: a hatalom és a döntés II."— Előadás másolata:

1 4. előadás A vezetői munka kulcselemei: a hatalom és a döntés II.

2 Minden döntés egy cselekvési változat kiválasz- tása.
Ma már a matematika is megalkotta a maga döntés elméleti tudományát: A mennyiségekben kifejezhető változatok esetében segítséget nyújt a döntéshozóknak (op.kut.) A matematika bebizonyította: az egyéni döntés sokszor hibás, mert olyan információ tömeget kell kezelnie, optimalizálni az agynak,amire nem képes.

3 A matematika kimutatta:
Az egyéni választás szeszélyes !!!!! Miért nem a módszertanilag megalapozott racio- nális döntés jön létre???? OK: A vezető Képességeire Ismereteire Ötleteire Tapasztalataira épülő heurisztikus megoldás születik.

4 A RACIONÁLIS és HEURISZTIKUS
Modelleken alapuló döntések közötti eltérések fő okai: Az emberi természetben, gondolkodásban rejlő sajátosságok. Mik ezek???????? Ezek a következők: 1. Lélek 2. érzelem. 3.agy 4. test

5 lélek test érzelem . agy

6 Csapdák a hétköznapi döntéseinkkor:
1. A memóriából könnyen előhívható adatokat használjuk 2. Vonzódunk az átlaghoz 3. Túlzott önbizalommal rendelkezünk 4. A megerősítés csapdája: ha többen ugyanazt mondják: akkor az igaz 5. A „ lehorgonyzás „ csapdája: aránytalanul na- gyobb súlyt adunk az első információnak (első benyo- más )

7 6. A „futok a pénzem után „ csapdája: hajlamosak vagyunk múltbéli döntéseinket
igazolni, még ha azok sikertelenek is. 7. „ a kérdés megfogalmazásának csapdája „: a probléma keretbe foglalásával már eleve meghatározzuk a lehetséges válaszokat, döntéseket. a döntések nem a legésszerűbbek, de mégis reálisak + végrehajthatók

8 A döntési folyamat I. Probléma, a döntési helyzet Döntés előkészítés és döntés, a döntés helye Bevezetés Ellenőrzés

9 A probléma, a döntési helyzet
A döntési folyamat II. A probléma, a döntési helyzet a) A probléma érzékelése A probléma feltárása Módszerei: Egyéni megkérdezés Kiscsoportos brainstorming Erő-mező diagram ( Kurt Lewin (1947)) c) A probléma elemzése

10 2. Döntés előkészítés és döntés, és a döntés helye
A döntési folyamat III. 2. Döntés előkészítés és döntés, és a döntés helye A döntés előkészítése és jellemzői: - kezdeményezik a problémamegoldást - kiválasztani a döntéshez vezető utat (mi alapján döntsünk) - a döntéshozatal a vezetés lényege (a szervezet sikerének alapja ) - a döntés-előkészítés és a döntés szétválasztása fontos mert a problémás helyezetek egyre bonyolultabbak - a vezetőnek a döntést a jövőbe nézve kell meghoznia

11 2. Döntés előkészítés és döntés, és a döntés helye
A döntési folyamat IV. 2. Döntés előkészítés és döntés, és a döntés helye A döntés helye - centralizáció vagy decentralizáció legyen? (a hatalom átruházás problémája ) - a döntési pont nem csak szervezési,hanem hatalmi kérdés is Ki lesz a döntéshozó ?

12 2. Döntés előkészítés és döntés, és a döntés helye
A döntési folyamat V. 2. Döntés előkészítés és döntés, és a döntés helye A döntés helye ( folyt ) - a döntési hellyel összefüggő kulcsfogalmak: - információ - hatáskör - felelősség

13 A döntési folyamat VI. 3. Bevezetés - a döntés bevezetése során: a) következetességet b) rugalmasságot kell tanúsítani a vezetőnek

14 3. Bevezetés A döntési folyamat VII.
- A rugalmas bevezetés rendelkezik néhány olyan jellemzővel, amelyek ugyan nem garantálják a sikert, de az eredményes vállalatok sokaságánál megtalálhatók: a) a választási lehetőségek többszörözése b) feltételezések tesztelése c) jól meghatározott célok és értékelési szempontok a fókuszban

15 A döntési folyamat VIII.
3. Bevezetés - nyitott kapu, nyílt vita - megbízható vezetés

16 A döntési folyamat IX. 4. Ellenőrzés Ha nem követjük nyomon döntéseink megvalósulását: Azok kevéssé, vagy nem is fognak meg- valósulni.

17 A döntési folyamat főbb típusai, alakításuk I.:
a) a nyitott megközelítés b) a képviseleti megközelítés

18 A döntési folyamat főbb típusai, alakításuk II.:
a) A nyitott megközelítés: A döntési folyamat koncepciója: együttes probléma megoldás A vita célja: Új javaslatok, értékelés, egyezte- tés. A résztvevők szerepe: Kritikusan gondolkodók Jellemző viselkedési formák: kiegyensúlyozott érve- lés, nyitottság mások javaslataira, a konstruktív kritika elfogadása

19 A döntési folyamat főbb típusai, alakításuk III.:
A nyitott megközelítés: (folyt.) Kisebbségi vélemény: biztatva, értékelve Eredmény: közös, saját megoldás

20 A döntési folyamat főbb típusai, alakításuk IV.:
A nyitott megközelítés: (folyt.) A megbeszélés főbb jellemzője: - nyitottság - őszinteség - kötetlenség - összegzés

21 A döntési folyamat főbb típusai, alakításuk V.:
b) A zárt megközelítés: A döntési folyamat koncepciója: verseny A vita célja: meggyőzés, lobbizás A résztvevők szerepe: szószóló Jellemző viselkedési formák: saját nézetek erőltetése, a saját pozíció védelmezése, a gyengeségek kihasználása.

22 A döntési folyamat főbb típusai, alakításuk VI.:
b) A zárt megközelítés: ( folyt. ) Kisebbségi vélemény: visszaszorítva, figyelmen kívül hagyva. Eredmény: győztesek, vesztesek

23 A döntési folyamat főbb típusai, alakításuk VII.:
b) A zárt megközelítés: (folyt. ) a gyakorlatban sok értekezlet ér véget eredménytelenül vagy látszateredmény- nyel. a megbeszélés főbb jellemzői: - zavaros dialógus - akadozó információ áramlás - szűk látókör - szétesés

24 A döntéshozó I. Lehet 1 személy vagy több személy Egyéni döntéssel
Többségi döntéssel Teljes megegyezéssel

25 A döntéshozó II. Ma Magyarországon rögzítve van: Európában, USA-ban:
Mely döntés tartozik testületi hatáskörbe (igazgató tanács) ill. Vezetői ( igazgatói ) hatáskörbe Európában, USA-ban: A többségi elv érvényesül Japánban 100%-os egyetértés kell a döntéshez. Japánban a cselekvésen van a hangsúly a döntés helyett Ez pedig a döntés elfogadásától is függ

26 A döntéshozó III. G.A. WILLIAMS & R.B.MILLER 1600 vezető döntését vizsgálták: E szerint 5 féle stílus létezik: Karizmatikus Gondolkodó Kételkedő Követő Ellenőrző A különböző döntéshozó eltérően reagál az előterjesztésekre Hiába jó a javaslat, ha az nem a vezető személyiségéhez illeszkedően van előadva

27 A döntéshozó IV. Függetlenül a döntéshozó típusától a következő 4 dolog NEGATÍVAN befolyásolja a döntéseket Nincs elég döntés változat ( pl.: igen – nem ) Nincs elég idő dönteni ( késve mutatják be a lehe- tőségeket, kapkodás Túl sok szűrő ( a hibák, rossz hírek már nem jutnak el a vezetőhöz Nagy a tehetetlenség ( a szervezeti egységek érdeke néha nem esik egybe a szervezetével, ezért néha információkat titkolnak el a felsővezető elől.

28 A döntéshozó V. Előforduló hibák a döntéshozatalban:
adatokat, tényeket nem értenek meg + információkat hagynak figyelmen kívül Mindent fontosnak tart, nem súlyozza a problémákat Következetlenség, túl sok rögtönzés Kedvenc megoldás előtérbe tolása Csapatmunka mellőzése A tévedhetetlen látszatához való ragaszkodás Félelem a döntéstől Rossz időgazdálkodás ( kisebb ügyekre fecsérli ) A DÖNTÉS KÉPESSÉGGEL MINDEN VEZETŐNEK RENDELKEZNIE KELL !!!!!!!


Letölteni ppt "4. előadás A vezetői munka kulcselemei: a hatalom és a döntés II."

Hasonló előadás


Google Hirdetések