Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MOZGÁSTERÁPIÁK A KERÜLETBEN

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MOZGÁSTERÁPIÁK A KERÜLETBEN"— Előadás másolata:

1 MOZGÁSTERÁPIÁK A KERÜLETBEN
AZ ALAPOZÓ TERÁPIA Kialakulása, működése Részterületei Jelenleg kik vesznek részt Alapozó Terápiás fejlesztésben Mozgásba ágyazott képességfejlesztés Gyakorlatok a finommotorika fejlesztésére Gyakorlatok a logopédiai fejlesztésben Ivett

2 Honnan származik az Alapozó Terápia?
Az 1960-as években az Amerikai Egyesült Államokban Carl Henry Delacato és Glenn Doman a Philadelphiai Rehabilitációs Központ munkatársai, és Temple Fay idegsebész kidolgozott egy mozgásterápiát gyermekek beszéd és olvasás problémáinak kezelésére. Magyarországon először Kulcsár Mihályné fejlesztőpedagógus alkalmazta a Doman-Delacato-terápiát, melyet a későbbiekben átdolgozott és kibővített. (A módszer könyv alakban is hozzáférhető: „Tanulási problémákkal küzdő gyerekek vizsgálati módszerei és terápiája" 1990.). Dr. Marton-Dévényi Éva ideggyógyász orvos, az Alapozó Terápiák Alapítvány elnöke, átvette a bővítéseket és változtatásokat. Munkacsoportjával - melynek tagjai gyógypedagógusok, logopédusok, konduktorok, testnevelők, gyógytestnevelők - folyamatosan új területeket vonnak be a fejlesztésbe, illetve a meglevőkön belül új gyakorlatokat dolgoznak ki. Jelenleg az ország számos településén található olyan terapeuta, aki e módszerrel és az alapítvány szakmai támogatásával fejleszti a gyerekeket. Ivett

3 Kinek segíthet az Alapozó Terápia?
elsősorban olvasás- és írásproblémákkal küzdő (diszlexiás, diszgráfiás) iskolásoknak megkésett vagy hibás beszédfejlődésű, diszlexia veszélyeztetett óvodásoknak hatásos még mozgásfejlődésükben elmaradt, illetve túlmozgásos, figyelemzavaros gyerekek esetében is fejlesztő hatású enyhe értelmi fogyatékos gyermekeknél, ebben az esetben a fejlődés lassabb ütemű Csilla Balesetezés, fogak, homlok sérülése, mozgásos ügyetlenség, keresztmozgások hiánya, kialakulatlan dominancia,

4 Hogyan hat a terápia? A gyermek első tapasztalatait mozgással szerzi, mindent kipróbál, tevékenykedik. Később gondolkodása elvontabbá válik, ekkor már képes gondolatban elvégezni bizonyos műveleteket. Így halad a szimbolikus megértés felé. Elsajátítja a beszédet, az írást és olvasást. Ha a fejlődési folyamat valamilyen okból nem teljes - pl. kimarad a kúszás vagy a mászás - akkor a gyermek mozgása nem lesz olyan harmonikus, mint kortársaié. Emellett a bonyolultabb gondolkodást igénylő területek is sérülhetnek. Az Alapozó Terápia a mozgáskoordináció fejlesztésével be-, illetve újraindítja az idegrendszer fejlődését. Lehetővé teszi a gyerek számára, hogy újra járja a fejlődés fokozatait, pótolva a hiányokat. Végigvezeti a gyermeket az emberre általánosan jellemző fejlődési úton: fejemelés, fejfordítás, hason fekvő homorítás, úszásmozdulat, kúszás, mászás, felülés, járás, gurulás, ugrás, szökdelés és a dominancia megválasztása (a jobb vagy a bal oldali kéz, szem, láb előnyben részesítése). Az idegrendszer hajlékonyságának jele a terápiás regresszió. Ekkor a gyerek, egy az életkoránál alacsonyabb szintre „csúszik vissza". Minél súlyosabb a sérülés, annál mélyebb a regresszió. A regresszió a terápia alatt többször is jelentkezik. A gyermek az egyre bonyolultabb mozgások újratanulásával elindul a fent leírt emberi mozgásfejlődési úton, elhagyva a regressziós tüneteket. Csilla

5 A gyermek életének mely területein jelentkezik változás?
Javul a gyermekek mozgáskoordinációja, önkontrollja, önértékelése, figyelme, alkalmazkodó-képessége. Könnyebbé válik a logopédiai fejlesztés, az olvasás és az írás tanulása. Természetesen másfajta gondolkodást igénylő területeken is jelentkezhet változás, mint például az emlékezet, a számolási készség és a játék. Kati

6 FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
Fejlődéstani nagymozgások Rugalmasság Egyensúly Testséma – térbeli tájékozottság Felvezető gyakorlatok Testvonal átlépő gyakorlatok Keresztező gyakorlatok Végtagszétválasztók Felső és alsó végtag mozgását függetlenítő, majd összerendező gyakorlatok Szerialitás Homloklebeny gyakorlatok Finommotorika – dominancia gyakorlatok Ritmus gyakorlatok Labdagyakorlatok Emlékezet Időbeli tájékozódás Szem és látásgyakorlatok Keresztcsatorna (érzékszervek közötti átfordítás) Gestalt Fegyelmező és légzőgyakorlatok Lazító, erősítő és nyújtó gyakorlatok Kati

7 Csilla

8 Kik vesznek részt Alapozó Terápiás fejlesztésben jelenleg?
A Kozmutza Flóra EGYMI-ben: Ivett

9 Mozgásba ágyazott fejlesztés
Külső intézményben: Ivett

10 Mozgásba ágyazott képességfejlesztés
Egyszerűsített mozgáskotta Szem-kéz koordinációt fejlesztő gyakorlatok (lufis, szappanbuborékos) Figyelem – emlékezet – szerialitás gyakorlatok Ritmus gyakorlat marokkópálcával Verbális memória fejlesztése teniszlabdás gyakorlattal Ivett

11 ALAPOZÓ TERÁPIÁS gyakorlatok a finommotorika fejlesztésére
Előkészítő gyakorlatok: Fejbillentés (előre – hátra, jobbra – balra) Fejkörzés (elől – hátul) Fejfordítás (jobbra – balra célponttal) Kargyakorlatok (fel, oldalt, előre, spirál, keresztezés) Alkargyakorlat (motolla) Csilla

12 Kézgyakorlatok Ököl nyit – zár Nap – hold Nyitott tenyér forgatása
Tenyérfordítás Ujjemelés Ujjelrejtés Ujj nyitás – zárás (teljes, változó) Bilincses gyűrű Motollák (sima, vándor) Vándorló ceruza Csilla

13 Az érést segítő tevékenységek, játékok
agyagozás, gyurmázás (gyurma, méhviaszgyurma, só-liszt gyurma , tészta) - puhítás, gömbölyítés, csippentés, lapítás, sodrás, hengerítés - kézlenyomat-, kézforma készítés - mintázás agyagtáblán - agyaggyöngy készítés nemezelés szivacsgyúrás festés ujjal, tenyér-és talplenyomat készítés vastag krémrétegen rajzolás gyöngyfűzés vágás ragasztás varrás szalag vasalás, szorosra csavarás pálcika végigcsippentése építés kockával, kaplával pókozás sodrás körmönfonás körmöcskézés szövés gyertyasodrás, -mártás vasalható gyöngyök kártyázás mosás smirglizés hámozás és egyéb szerszámhasználat csíptetés csipesszel műanyagdrót csavarása labdázás ping-pongozás 2-3 golyó átadása gomb forgatása, mindkét irányban gombfoci marokkó függeszkedés táblamosás gépelés kézerősítő gumikarika gumikötél húzása masszírozás árnyjáték Csilla Egy részét szülőknek szoktuk kiadni, természetesen úgy, hogy nem mindet, csak ami a családi életbe belefér

14 Csilla

15 ALAPOZÓ TERÁPIÁS gyakorlatok a logopédiai fejlesztésben
„Ma már nem ritka anyanyelvi készségprobléma esetén a mozgásfejlesztés,  hiszen a mozgás, mint a gyerek fejlődési programja, olyan alapvető és központi jelentőségű  minden egyszerűbb és később bonyolultabb, de mozgásalapokra épült tanulásban, hogy a szakirodalomban egyre több módszert találunk róla.” (Marton-Dévényi Éva  - Gondolatok a diszlexia végső okairól) A diszlexia  multietiológiájú rendellenesség - Az Alapozó Terápia középpontjában az idegrendszer motorikus tünetekben megnyilvánuló éretlensége áll, mint a diszlexia egyik oka. Kati

16 Mozgás és dyslexia A legtöbb szerző egyetért azzal, hogy diszlexiásoknál gyakoribbak a dominanciaproblémák.  (Hynd, Tallal) Az Alapozó Terápia elfogadja Delacato szemléletét – A dominancia megválasztása a gyereknél csak a mozgás – érzékszervi fejlődéssor utolsó állomása, vagyis ráépül a helyzet – és helyváltoztató fejlődési sorra (kúszás – mászás – ülés – járás) Kati

17 Vizsgálat: Van-e olyan terület, mely általában problémás az anyanyelvi készségproblémás gyerekeknél? Az Alapozó Terápia mozgásanyaga kimutathatóan javít-e az anyanyelvi készségproblémákon? A javulás összefügg-e valamely mozgástényező javulásával? Kati

18 Gyakorlatok Térben való mozgások, mozgásutánzások, térbeli tájékozódás
Testséma, jobb-bal ujjismeret, irányismeret Konstruktív praxis Hallásgyakorlatok Emlékezetfejlesztés Alak-háttér fejlesztése Lazító gyakorlatok Légzőgyakorlatok Ritmusgyakorlatok Ritmusos beszéd Időbeli tájékozódás fejlesztése Szövegmegértést elősegítő játékok Mozgásos szerialitás fejlesztése Testvonalat átlépő keresztező gyakorlatsor Kati

19 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "MOZGÁSTERÁPIÁK A KERÜLETBEN"

Hasonló előadás


Google Hirdetések