Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT VÉGREHAJTÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI TAPASZTALATAI Gyene Gyöngyvér, osztályvezető, Értékelési Divízió Koordinációs Irányító Hatóság,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT VÉGREHAJTÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI TAPASZTALATAI Gyene Gyöngyvér, osztályvezető, Értékelési Divízió Koordinációs Irányító Hatóság,"— Előadás másolata:

1 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT VÉGREHAJTÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI TAPASZTALATAI Gyene Gyöngyvér, osztályvezető, Értékelési Divízió Koordinációs Irányító Hatóság, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Dr. Tombácz Endre, ÖKO Zrt A 2014-2020 SKV-k projekvezetője 4. NEMZETKÖZI ÉRTÉKELÉSI KONFERENCIA Ex-ante értékelés – felkészülés az EU 2014-2020-as programozási időszakára. Budapest, 2013. szeptember 26-27

2 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Az értékelő a tervezéshez képest fordított logikát követ

3 Az SKV megnehezíti a tervezést Az SKV partnerségre kötelezően biztosítandó 2x30 nap jelentősen megnöveli a terhelést a már úgyis nagy időnyomás alatt dolgozó tervezőkön A partnerség újabb szempontokat hoz a már amúgy is komplex és konfliktusokkal terhelt tervezői egyeztetésekbe Az SKV a közös javak védelmében olyan követelményeket támaszt, amelyek nem köthetők semmiféle közvetlen gazdasági előnyhöz

4 Az SKV megkönnyíti a fejlesztést Az SKV partnerségre kötelezően biztosítandó 2x30 nap lehetővé teszi a program alaposabb átgondolását, a vélemények beépülését A partnerség újabb szempontokat hoz a tervezői egyeztetésekbe, amelyek közelíthetik a programot a célcsoport igényeihez, növelik a program támogatottságát, megalapozottságát Az SKV a közös javak védelmében figyelmeztet a potenciálisan pazarló, fontos társadalmi célok szempontjából romboló fejlesztésekre

5 Az SKV jelzi a kockázatokat és megoldásokat javasol Az SKV eszköz arra, hogy –azonosítani és még időben kezelni lehessen a fejlesztések nem szándékolt környezeti hatásait –az egyik cél érdekében megvalósuló fejlesztés ne menjen más, ugyancsak fontos környezeti vagy fenntarthatósági cél rovására –a megvalósuló program a gazdasági, társadalmi és környezeti célok elvárt metszetét hozza létre

6 2007-2013 SKV tanulságai

7 2007 -13 SKV tanulságok: Partnerség A partnereket bevonták a folyamatba, de nem a tervezés kezdetétől –A partnerek nem a környezeti jelentés, hanem az OP-k tartalmát szeretnék befolyásolni –Vélemények érkeztek írásban és fórumok keretében is –A partner elsősorban szempontgazda és információforrás, de nem vesz részt a döntésben –A partnerek hangsúlyozzák az SKV javaslatok nyomon követésének szükségességét

8 2007- 13 SKV megállapítások A környezet-minőség egészségügyi következményei nem jelennek meg kellő súllyal az operatív programokban A környezeti megfontolások háttérbe szorulnak a növekedés és a foglalkoztatás szempontjaival szemben Az abszorpciós nyomás is a környezeti szempontok figyelmen kívül hagyását eredményezheti A környezeti, fenntarthatósági követelményeket a projektek kiválasztásában kell érvényesíteni

9 2007- 13 SKV tanulságok: Környezeti teljesítmény Hogyan teljesültek a 2007-13 időszakra készült SKV ajánlásai? („EX-POST SKV”) Értékelés a 2007-2013 időszak fejlesztéseinek várható környezeti hatásairól a fejlesztési tartalom és helyszín ismeretében. Ehhez: több tagállam tapasztalatainak áttekintése környezetvédelmi bírságolás ténye, KHV-k, megvalósíthatósági tanulmányok tartalmának elemzése területi környezetvédelmi hatóságoknál interjúk készítése

10 Nem sikerült kompenzálni a közúthálózat fejlesztése miatt fellépő környezeti problémákat A közlekedésbiztonsági fejlesztések nagyon sikeresek A szennyvíztisztítók ronthatják a felszíni vizek minőségét A fenntarthatósági célkitűzések felé nincs elmozdulás – a környezeti követelmények nem épülnek be jól a fejlesztési projektekbe A városok közötti egyenlőtlenségeket nem sikerült csökkenteni: a nagyobb települések kapják a források többségét 2007- 13 SKV tanulságok: Környezeti teljesítmény – néhány példa

11 2007- 13 tanulságok: Indikátorok A környezet-, és természetvédelmi állapotjelző adatok beszerzése sokszor ütközik nehézségekbe Az SKV által javasolt indikátorokat adatgyűjtési, mérési és aggregálási problémák miatt anno elvetették. Pl. közlekedésre javasolt indikátorok: – Forgalomnövekedés miatt növekvő levegőszennyező anyagok számított mennyisége – Az elkerülő utakkal kiszolgált lakosság számának változása – A környezeti nyomás (zaj, levegőszennyezés, balesetek) csökkenése az elkerülő utakkal kiszolgált településeken

12 2007-13 SKV útravaló SKV már a tervezés kezdetétől Partnerség a tervezésben és a monitoringban SKV indikátorok szükségessége Nem elég a környezeti hatásvizsgálat

13 2014-2020 programok stratégiai környezeti vizsgálata

14 Az SKV fő célja környezeti és fenntarthatósági szempontból értékelni az Operatív Programok egészét, prioritástengelyeit, szükség esetén lebontva a célok, intézkedések szintjére, azért hogy az ezek eredményeként létrejövő fejlesztési projektrendszert kedvező irányba befolyásolni tudja. 2014-2020 SKV - fő cél

15 2014-2020 SKV elvek A hazai és az európai uniós programok, stratégiák alapján, a tervezőkkel együttműködve közös fenntarthatósági követelményrendszer kialakítása Az „óvatossági elv” alkalmazása minden fejlesztésre, amelynek várhatóan káros környezeti hatásai lesznek Az SKV részeként a programcélok finomításának támogatása a tervezés során, és a tervezés konstrukció-, vagy projekt szintű nyomon követése a nettó társadalmi haszon maximalizálása érdekében Az OP-k várható együttes hatásainak felmérése és bemutatása szektoronként (tervezői konzultációk keretében) és földrajzi egységenként (partnerség)

16 I.Előkészítési – tervezési fázis I.Előkészítési – tervezési fázis (tematika és munkaterv egyeztetése, tervezőkkel való együttműködés) II.SKV tanulmánykészítés II.SKV tanulmánykészítés ( az OP-ok egy már társadalmi egyeztetésre kész anyaga alapján) III.Közérthető összefoglaló elkészítése IV.Környezeti jelentés partnersége IV.Környezeti jelentés partnersége (véleményezés, partnerségi fórumok, tervezői egyeztetések) V.Végső véleményezett környezeti jelentés elkészítése, SKV indikátorok meghatározása VI.s VII.Utógondozás Még csak itt tartunk 2014-2020 SKV folyamat

17 2014-2020 SKV partnerség

18 2014-2020 SKV vizsgálati szempontjai az egyes operatív programokra

19 2014-20 SKV - KEHOP környezeti, fenntarthatósági kérdések MENNYIRE JAVULHAT A KÖRNYEZET ÁLLAPOTA? Valóban ezek a legfontosabb környezeti problémák, jók-e célok? Elegendőek-e források a célok teljesítéséhez? A környezet állapota a ráfordításokkal arányosan javulhat-e? A fenntarthatóság és fejlesztések viszonya milyen? Miközben javítani akarunk valamit, nem rontunk-e másokat?

20 CSÖKKENNEK-E A NEM KÍVÁNATOS HATÁSOK? A közlekedési rendszer struktúrájának változása csökkenti-e a nem kívánatos hatásokat, a jelentős terheléseket és a területi egyenlőtlenségeket? A tervezett közlekedési programok eredményeként létrejövő változások a fenntarthatóság irányába mozdítják-e el a jelenlegi kedvezőtlen állapotot? Elegendők-e források a környezeti szempontból kedvező célok teljesítéséhez? 2014-20 SKV – IKOP környezeti, fenntarthatósági kérdések

21 AZ OP EREDMÉNYEZHET-E POZITÍV ELMOZDULÁST A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS IRÁNYÁBA? Vannak-e környezetvédelmi tartalmak? Lehetnek-e a környezetkímélők a GINOP fejlesztések és eredményeik? Felmerül-e ez a szempont? Csökkenhetnek-e a termelői káros kibocsátások, a csővégi megoldások kényszerei? A tervezett fejlesztések megfelelnek-e a fenntarthatóság követelményeinek? Pl. hogyan alakul az energia-felhasználás és ez követhető-e? 2014-20 SKV - GINOP környezeti, fenntarthatósági kérdések

22 2014-20 SKV - TOP és VEKOP környezeti, fenntarthatósági kérdések AZ OP FENNTARTHATÓBB TERÜLETI STRUKTÚRÁKAT EREDMÉNYEZ-E? A településeink a fejlesztések hatására élhetőbbekké válnak-e a települések? A települések fenntarthatóan fejlődnek-e? Milyen intézkedések segítik a káros területi és társadalmi különbségek mérséklését?

23 2014-20 SKV – EFOP környezeti, fenntarthatósági kérdések CSÖKKENTHETŐK-E A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA FOLYAMATOSAN NÖVEKVŐ TÁRSADALMI KÜLÖNBSÉGEK? Vannak-e környezetvédelmi tartalmak, és lehetnek-e környezeti eredmények? Várhatunk-e lényegi előrelépést a a társadalmi kohézió erősítésében, a szegénység kezelésében?

24 SKV „utógondozás” Az SKV indikátorok beillesztése a kiválasztási, monitoring és partnerségi rendszerbe A programok környezeti teljesítményének időközi és ex-post értékelése az SKV indikátorok alapján

25 2014-2020 SKV Javasolt kiválasztási szempontok a biodiverzitást és ökoszisztéma szolgáltatásokat ne csökkentse, a biodiverzitást és ökoszisztéma szolgáltatásokat ne csökkentse, a káros társadalmi és területi egyenlőtlenségeket ne növelje, a káros társadalmi és területi egyenlőtlenségeket ne növelje, segítse elő a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást segítse elő a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást járuljon hozzá a társadalmi szolidaritás erősödéséhez járuljon hozzá a társadalmi szolidaritás erősödéséhez

26 2014-2020 Lehetséges SKV indikátorok A Murphy-féle indikátor tétel Tombácz kiterjesztése: „A könnyen előállítható indikátorok érdektelenek” Minden OP-ban legyen kötelező kimutatni pl: Energiafelhasználás változása Szállítási igény változása Biodiverzitásra - ökoszisztéma szolgáltatásokra - természeti értékekre gyakorolt hatás, Vizek igénybevételére gyakorolt hatás Területhasználat/zöldmezős területfoglalás mértéke Közösségek alkalmazkodóképességének változása

27 Köszönjük megtisztelő figyelmüket! További információk: www.nfu.hu/2014_2020_skv_partnersege bandi@oko-zrt.hu gyene.gyongyver@nfu.gov.hu


Letölteni ppt "STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT VÉGREHAJTÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI TAPASZTALATAI Gyene Gyöngyvér, osztályvezető, Értékelési Divízió Koordinációs Irányító Hatóság,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések