Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020 Gecse Gergely Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közlekedési Infrastruktúra Főosztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020 Gecse Gergely Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közlekedési Infrastruktúra Főosztály."— Előadás másolata:

1 1 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020 Gecse Gergely Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közlekedési Infrastruktúra Főosztály 2013. november 14. Integrált Közlekedésfejlesztés szakmai konzultáció, Budapest

2 2 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 1.Az IKOP a 2014 és 2020 közötti Európai Uniós támogatásokból megvalósítani tervezett magyarországi közlekedésfejlesztéseket tartalmaz, egyéb közlekedés- stratégiai beavatkozásokat (pl. szabályozás-módosítás, működési támogatás) nem. 2.Az IKOP-ban nem szerepelnek azok a közlekedésfejlesztések, amelyek: a)Közlekedési és egyéb stratégiák nem alapoznak meg b)Állami támogatás nélkül is megvalósíthatóak (pl. bio-üzemanyagok bekeverése) c)Más operatív programokra, EU forrásokra (pl. járműgyártás, kerékpáros létesítmények fejlesztése) vagy tisztán nemzeti támogatásra tervezettek d)Az EU state aid vagy egyéb szabályai alapján nem támogathatóak (pl. kamion, mozdony, tehervagon, hajó beszerzése)

3 Kormány döntése alapján a 2014-2020-as EU források 60%-át a gazdaság- és területfejlesztésre kell fordítani Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP ) Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Prog. (VEKOP) Vidékfejlesztési Program (VP) Európai Hálózatfinanszíroz ási Eszköz (CEF) Végrehajtá s OP (VOP) Európai Területi Együttműkö dés(ETE) MAH OP

4 4 Szigorodó EU-s támogatási szabályok 2014-2020-ra 1.Előzetes feltételek: az IKOP Európai Bizottság általi elfogadásához a Nemzeti Közlekedési Stratégia elkészítése és kormányzati jóváhagyása kell 2.Az Európa 2020 közlekedési céljainak elérésére és a transzeurópai közlekedési hálózatra (TEN-T) irányuljanak a fejlesztések 3.Teljesítménytartalék: az operatív programok forrásainak 7%-a csak az indikátorok 2018-as teljesítése után használható fel 4.Az EU források korlátozott felhasználása: a)Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) szinte csak a TEN-T törzshálózat, CEF rendeletben felsorolt projektjeire használható. Kohéziós országok: nemzeti borítékok 2016 végéig, utána a verseny a megmaradó forrásokért b)Tematikus koncentráció: az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) legalább felét (fejlett régiókban 80%-a) KKV, K+F, IKT és alacsony CO 2 -kibocsátású gazdaság fejlesztésére kell fordítani  a közlekedésre fordítható ERFA források csökkennek 5.Az Európai Bíróság Lipcse-Halle ügyben hozott döntése  a gazdasági célú infrastruktúra (pl. kikötőfejlesztés) maximális támogatási intenzitása csökken

5 5 A Nemzeti Közlekedési Stratégia és háttérdokumentumai

6 6 Európa 2020 közlekedési célok  IKOP beavatkozások Vasúti, városi-elővárosi fejlesztések jelentős súlya az IKOP-ban és CEF-ben. Öko-vezetés, közlekedési tudatosságnövelés szerepe. Forrás: EUROSTAT

7 7 Európa 2020 közlekedési célok  IKOP beavatkozások (folyt.) A Nemzeti Energia Stratégia alapján hazánk ezt a célt a biodízel és - etanol hagyományos üzemanyagba történő bekeverésével kívánja elérni  Nem igényel IKOP beavatkozást A közlekedésbiztonság horizontális elem az IKOP- ban. A 2007-2013-as célzott beavatkozási programot folytatni kívánjuk. Forrás: EUROSTAT, KSH

8 8 Transzeurópai közlekedési (TEN-T) vasúti törzs- és átfogó hálózat Forrás: Európai Bizottság (TEN-T vasúti személyszállítási változat, az áruszállítási TEN-T-nél a Budapest-Miskolc- Nyíregyháza vasútvonal a törzshálózat, míg a Szajol-Debrecen-Nyíregyháza az átfogó hálózat) Új TEN-T irányelv (elvárt paraméterek szerinti kiépítés): 1.TEN-T törzs- hálózat: 2030-ig 2.TEN-T átfogó hálózat: 2050-ig

9 9 Forrás: Európai Bizottság TEN-T közúti törzs- és átfogó hálózat

10 10 TEN-T víziút-hálózat Forrás: Európai Bizottság

11 11 A 2014-2020 operatív programok és a CEF – közlekedés VASÚT- FEJLESZTÉSEK CEF (csak TEN-T törzshálózat) IKOP (TEN-T, szűk keresztmetszetek, villamosítás) KÖZÚT- FEJLESZTÉSEK CEF (csak TEN- T törzshálózat) IKOP (TEN-T, főutak) TOP, VEKOP (helyi utak) ELŐVÁROSI ÉS VÁROSI KÖZL. FEJLESZTÉSE IKOP (elővárosi vasút, kötött- pályás, IMCS) TOP, VEKOP (közúti közösségi közl. fejl.) CEF (csak TEN-T törzshálózat) KERÉKPÁROS FEJLESZTÉSEK TOP, VEKOP (hivatásforg.) GINOP (turisztikai) EGYÉB PROJEKTEK TOP, VEKOP telephely, ipari park külső infrastruktúra GINOP (logisztikai központ, belső út, iparvágány fejl., járműgyártás) VÍZI KÖZL. FEJLESZTÉSE CEF (csak TEN- T törzshálózat) IKOP (RIS) TOP, VEKOP (kikötők) GINOP (log.kp.,gép- beszerzés) CEF finanszírozásKA finanszírozás ERFA finanszírozás Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF), Kohéziós Alap (KA), Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), intermodális (személyszállítási) csomópont (IMCS), folyami információs szolgáltatások (RIS) A közlekedésbiztonság és az intelligens közlekedési rendszerek az operatív programokban horizontális elemek

12 12 2007-2013-as és 2014-2020-as IKOP, CEF, illetve GINOP, TOP, VEKOP közlekedésfejlesztési forrásai: -33% EU forrás + hazai társfinanszírozás 295,1 Ft/€ árfolyamon, a 7%-os teljesítmény-tartalékkal együtt A 2014-2020-as támogatásokat tovább csökkentik a 2007- 2013-as időszakról áthúzódó szakaszolt projektek igényei (~ 150 milliárd Ft) TEN-T közút TEN-T vasút, vízi út TEN-T hálózaton kívüli közút Városi, elővárosi, regionális kötöttpályás közl.fejl. GINOP, TOP, VEKOP közl. fejlesztései A TEN-T hálózaton kívüli közutaknál várható a legnagyobb EU támogatáscsökkenés (csak ERFA-ból lenne finanszírozható, de az Európai Bizottság ilyen célra nem akar támogatást adni) A TEN-T vasútfejlesztések elővárosi közlekedést is érintenek (pl. fővárosi agglomerációban)

13 13 Az EU csak jól előkészített közlekedésfejlesztéseket enged felvenni az IKOP projektlistájára Az Európai Bizottság kidolgozott projektcsatorna feltételei, melyeket a közlekedésfejlesztéseknek az operatív program projektlistájára kerüléshez teljesíteniük kell: 1.Megvalósíthatósági tanulmány elkészült. 2.Pozitív társadalmi-gazdasági költség-haszon elemzés, a későbbi üzemeltetés finanszírozhatóságának és EU pénzügyi hozzájárulás szükségességének bizonyítása. 3.Környezeti hatásvizsgálat és egyéb értékelések (pl. az élőhely és víz keretirányelvek) befejeződtek vagy legalább eléggé előrehaladottak (pl. a köz- és egyéb hatóságokkal az egyeztetések lezárultak) 4.A state aid kérdéseket tisztázták. 5.Részletes megvalósítási ütemezés áll rendelkezésre. (pl. terület-kisajátítás) Az operatív program hivatalos benyújtását követően az operatív program monitoring bizottságának lesz lehetősége a kritériumokat teljesítő fejlesztések felvételére a projektlistára.

14 14 Az IKOP tervezésének további lépései A társadalmi egyeztetési folyamat: „Számít a szavam” 2013. december 15-ig írásos vélemény adható (www.nfu.hu/forum_pate/29)www.nfu.hu/forum_pate/29 Partnerségi fórum – „Integrált közlekedésfejlesztés” (2013. november 14.) Regionális fórumok Stratégiai környezeti hatásvizsgálat társadalmi egyeztetése Az Európai Bizottságnak történő hivatalos benyújtás függ: 1.a 2014-2020-as EU szabályozási csomag elfogadásától, mely 2013 végére várható. 2.az operatív programok keretét jelentő Partnerségi Megállapodás hivatalos benyújtásától függ 3.a Nemzeti Közlekedési Stratégia elfogadásától

15 15 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "1 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020 Gecse Gergely Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közlekedési Infrastruktúra Főosztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések