Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TAMOP 3.3.3. Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TAMOP 3.3.3. Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása."— Előadás másolata:

1 TAMOP Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása

2 A támogatás célja A hat régióban integrációs referenciaintézményi konzorciumok létrejöttének támogatása annak érdekében, hogy a közoktatási intézményekben kialakult integrációs pedagógiai módszerek, jó gyakorlatok minél szélesebb körben elterjedjenek, és kialakuljon a szakmai hálózat intézményrendszere.

3 Támogatás összege Rendelkezésre álló források
KR forrás: Ft (Támogatható pályázatok száma: minimum 18 db, maximum 42 db) KMR forrás: Ft (Támogatható pályázatok száma: minimum 3 db, maximum 7 db) Támogatás összege Minimum 23 millió FT Maximum 34 millió FT Kötelező konzorcium: maximum Ft További partnerenként: legfeljebb Ft. Mindösszesen: – Ft

4 Kik pályázhatnak? A konzorcium kötelező összetétele:
Főpályázó: általános iskola Konzorciumi partnerek: legalább 1 óvoda + 1 pedagógusképző felsőoktatási intézmény (A konzorcium létrehozása az útmutató mellékletében lévő megállapodás-minta alapján történhet) Kik pályázhatnak?

5 Kik pályázhatnak? 1. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
(A) 20. § (1) bekezdése szerinti nevelési-oktatási intézmények: (a) óvoda; (b) általános iskola; (c) gimnázium, (d) szakközépiskola; (e) alapfokú művészetoktatási intézmény B) A 33 § (1) bekezdése szerinti többcélú intézmények: a) Egységes iskola vagy összetett iskola; (b) Közös igazgatású közoktatási intézmény C) A 22 § szerinti Pedagógiai szakmai-szolgáltató intézmények 2. A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. Törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert pedagógusképző felsőoktatási intézmények 3. Helyi cigány kisebbségi önkormányzatok 4. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 22.§(1) szerinti non-profit pedagógiai szakmai-szolgáltató intézmények. 5. Országos, területi, helyi roma/szülői civil szervezetek

6 C1.1.Kötelezően megvalósítandó tevékenységek
Általános iskolák: IPR hiányzó elemeinek kiépítése IPR management és fejlesztő/szolgáltató munkacsoportok működtetése IKCS megalakítása, működtetése A pedagógushallgatók fogadása IPR szakmai műhelyek működtetése Honlap- online fejlesztési platform kialakítása HHH-tanulók szociális helyzetéből fakadó hátrányok enyhítését célzó tevékenységek Óvoda: IPR hiányzó elemeinek kiépítése (vezetési, tervezési feladatok) óvoda-iskola átmenet, szakmai műhelyekben való részvétel HHH-tanulók szociális helyzetéből fakadó hátrányok enyhítését célzó tevékenységek. IPR alapú önértékelés Pedagógusképző intézmények Részvétel és közreműködés az integrációs referenciai intézményi találkozókon, szakmai fejlesztő műhelyekben Vezetők és pedagógusok felkészítése (csoportos és önálló tanítási gyakorlat) Hospitálások meghirdetése Kidolgozza az integrációs referenciai intézményi gyakorló iskolai rendszer fenntartható modelljét (általános iskolával) Minimum egy integrációs programcsomag bevezetése Középiskola (amennyiben konzorciumi tag) ó – HH tanuló továbbtanulását segítő pályaorientációs és továbbtanulásra felkészítő éves program – Részvétel és közreműködés az „általános- és középiskolai átmenet…” tematikus szakmai műhelyekben

7 A költségvetés belső arányaira vonatkozó előírások
1. Projekt menedzsment 12% (projekt menedzser, pénzügyi munkatárs, szakmai vezető, projektasszisztens) 2. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő általános költség a teljes megvalósítás elszámolható költségének legfeljebb 8%-a (irodaszer, postai és telekommunikációs költségek, a támogatás fogadására nyitott bankszámla számla nyitás és számlavezetés díja) 3. ERFA jellegű költségekre a projekt elszámolható költségének legfeljebb 10 %-a (nyomtató, hordozható számítógép, kis értékű tárgyi eszközök) * Szakmai tevékenységek: A projekt további elszámolható költségei (bérköltségei és járulékai, valamint személyi jellegű költségei; megbízási díj és járulékai, szállásköltségek; utazási költségek; étkezési költségek; helyettesítési díj; napidíj; programadaptációhoz kapcsolódó eszközbeszerzés díja; tankönyvek, szakirodalom beszerzésének költsége; honlap – online fejlesztési platform működtetésének költsége; kiadványszerkesztés és megjelenítéshez kapcsolódó költségek; fejlesztő foglalkozásokhoz kapcsolódó kis értékű eszközbeszerzés, anyagköltségek; továbbképzések részvételi díja; találkozók szervezésénél terembérleti díj; rendezvényszervezéshez kapcsolódó költségek; honlap fejlesztési és működtetési költségek; oktatási segédanyagok beszerzésének költsége)

8 A projekt ütemezése Benyújtási határidő: május 30. Megkezdés (Pályázati Útmutató C.8): a befogadás napjától Megvalósítás: A megkezdéstől számított 30 hónap Végső pénzügyi zárójelentés benyújtása: a megvalósítást követő 30 nap, de legkésőbb július 31. Fenntartási kötelezettség: eszközökre 5 év; dokumentumok megőrzésére legalább december 31.

9 Eljárásrend Benyújtási határidő: május 30. Befogadási alapkritériumok közül: - Cégszerű aláírás, dátum, bélyegző - Megfelelő példányszám Benyújtási határidő NEM HIÁNYPÓTOLTATHATÓ - ELUTASíTÁS Jogosultsági + teljességi ellenőrzés (a Pályázati útmutató E ) Tartalmi ellenőrzés (részletes szempontrendszer: E2) 60 pont alatt automatikus elutasítás felett nem automatikus a támogatás

10 Pályázati adatlap Formai követelmények (világos, tömör, pontos megfogalmazás; karakterszám) Adatok (minősítési kód, TEÁOR szám, gazdálkodási formakód, statisztikai szám…) – az adatlap kitöltési útmutató szerint A pályázó bemutatása (lásd a kitöltési útmutatót) A projekt költségvetését és indoklását valamennyi konzorciumi tagnak és a vezető intézménynek, továbbá az egész konzorciumra vonatkozóan is ki kell tölteni! (A fejlécben meg kell jeleníteni a szervezeti egységet.) OLVASHATÓSÁG! Összes költség=összes forrás A 3.18., esetén ezer forintban, a százalékos értéket két tizedes jegy pontossággal 5. A nyilatkozatok pontos és hiánytalan kitöltése 6. Keltezés, cégszerű aláírás

11 Csatolandó mellékeltek listája Pályázati útmutató F.8. pontja
1. Nyilatkozatok a csak elektronikus formátumban beadott dokumentumok hitelességéről Működést bemutató dokumentumok (alapító okirat, pedagógiai program, SZMSZ, Intézményi Minőségirányítási program, Házirend,) Önéletrajzok (papíron, sablon alapján) Konzorciumi megállapodás (papíron, sablon alapján) Oktatási esélyegyenlőségi feladattervek (Település/társulási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés/Terv (papíron), Intézményi IPR alapú önértékelés, Éves integrációs feladatterv, külföldi, hazai, adaptálni kívánt jó gyakorlat bemutatása, Disszeminációs terv, Intézményi év végi statisztika) Támogatói nyilatkozat (Fenntartói szándéknyilatkozat, Támogató nyilatkozat) Költségvetés szöveges indoklással (projektszint, főpályázó, konzorciumi tag)

12 A pályázat benyújtásának módja
Kódszám:(TÁMOP /1.; TÁMOP /2.) Pályázó neve Pályázó címe Közreműködő Szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 1374, Budapest, Postafiók 564. Az adatok megjelenítése a CD lemezen és annak tokján (2 példány) Zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként (a ragszám fontos) 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat) Benyújtási határidő: május 30. * (Az NFÜ közleménye május 5-én jelent meg: a konzorciumi adatlap új formátumban elérhető; az értékelési tábla kikerült a Mellékletek közül; az Útmutató B/6 3/d pontja módosult: az SNI tanulók aránya települési szinten nem magasabb, mint 7%)

13 Gyakori hibák Legfrissebb útmutató, közlemények, GYIK Nyomtatási hibák
Aláírás ellenőrzése Hiánypótolható/nem hiánypótolható Határidők Kötés Alapító okirat Pályázatíró cég Adatlap kinyomtatása Kapcsolattartó Megfelelő kiírás Nyilatkozatok

14 Elérhetőségek További kérdések: NFÜ: nfu@nfu.gov.hu 06-40/638-638
OKM Támogatáskezelő: Rézműves Szilvia Keszthelyiné Török Éva Kiss Katalin Ribáné Horváth Enikő


Letölteni ppt "TAMOP 3.3.3. Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések