Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL 1 A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzései a Kohéziós Alap területén dr. Gyekiczki András - elnökhelyettes - 2006.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL 1 A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzései a Kohéziós Alap területén dr. Gyekiczki András - elnökhelyettes - 2006."— Előadás másolata:

1 KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL 1 A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzései a Kohéziós Alap területén dr. Gyekiczki András - elnökhelyettes - 2006. március 21.

2 KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL 2 Alapelvek A tagállamoknak garanciát kell nyújtaniuk:  a projektek végrehajtásának megfelelő minőségére;  a tevékenységek eredményére és értékelésükre;  a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásra és annak ellenőrzésére.

3 KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL 3 Alapelvek Az ellenőrzés elsődlegesen a tagállamok feladata; A tagállamoknak az irányítási és ellenőrzési rendszereiket úgy kell kialakítaniuk, hogy biztosítsák a közösségi források hatékony és szabályszerű felhasználását; A Bizottság rendelkezésére kell bocsátani az irányítási és az ellenőrzési rendszereket bemutató jelentést (5. Cikk szerinti jelentés)

4 KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL 4 Ellenőrzési feladatok az uniós követelmények szerint 438/2001. EK bizottsági rendelet 4. cikk szerinti első szintű ellenőrzések; Az egyes támogatások megszűnése előtt végzett 5-15%-os ellenőrzések (második szintű ellenőrzés); Bevezetett irányítási és ellenőrzési rendszerek hatékonyságának ellenőrzése (rendszerellenőrzés); Zárónyilatkozatok kiadása (harmadik szintű ellenőrzés).

5 KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL 5 Minden egyes mintavételes ellenőrzés az egész irányítási és ellenőrzési rendszer minőségének tesztje Célok A mintavételes ellenőrzéseknek a műveletek olyan reprezentatív mintáján kell alapulniuk, amely segítségével az egész rendszer hatékonyságára vonatkozóan lehet átfogó következtetéseket levonni « A tagállamoknak megfelelő mintavétel alapján kell megszervezniük a műveletek ellenőrzését, különös tekintettel: (a) a bevezetett irányítási és ellenőrzési rendszerek hatékonyságának ellenőrzésére

6 KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL 6 A mintavételes ellenőrzések nem csak a kedvezmé- nyezetteket, hanem az egész ellenőrzési nyomvonalat érintik (lebonyolító testüle- tek, közreműködő szervezetek…) Nem szükséges az összes költség- nyilatkozatot ellenőrizni,... … az ellenőrzések- nek a magas- kockázatú folyamatokra kell koncentrálniuk Ez a specifikus audit célok előzetes definiálását tételezi fel Célok « A tagállamoknak megfelelő mintavétel alapján kell megszervezniük a műveletek ellenőrzését, különös tekintettel: a különböző érintett szinteken tett költségnyilatkozatok kockázatelemzés alapján végzett szelektív ellenőrzésére » 438/2001, IV. Fejezet, 10 (1) b)

7 KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL 7 Definíciók « Az egyes támogatások megszűnése előtt elvégzett ellenőrzéseknek a teljes támogatható kiadás legalább 5%-át kell érinteniük, és az ellenőrzéseknek a művele- tek jóváhagyott reprezentatív mintáján kell alapulniuk. » 438/2001, IV. Fejezet, 10.2 Bekezdés SA « A 2000-2006 időszakot érintő ellenőrzéseknek az először az időszak során elfogadott projektekhez kapcsolódó összes támogatott kiadásnak legalább 15%-át kell érinteniük. Az ellenőrzéseknek a tranzakciók reprezentatív mintáján kell alapulniuk.» 1386/2002, IV. Fejezet, 9.2 Bekezdés KA

8 KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL 8 A mintavételes ellenőrzéseket olyan személyeknek kell végezniük, akik függetlenek az érintett projektek kialakításától és ellenőrzésétől. A mintavételes ellenőrzéseket a helyszínen kell elvégezni. Az ellenőrzéseknek egy terv részét kell képezniük. Definíciók « A tagállamoknak az ellenőrzések végrehajtását az érintett időszakban egyenletesen kell elosztaniuk. A tagállamok kötelesek biztosítani az ilyen ellenőrzések elvégzéséhez, illetve a végrehajtási vagy kifizetési eljárásokhoz kapcsolódó feladatok különválasztását. » 438/2001, IV. Fejezet, 10.2 Bekezdés

9 KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL 9 Alapelvek « A tagállamoknak az ellenőrzéseik során legalább az alábbiakat kell vizsgálniuk: (a)a pénzügyi, irányítási és ellenőrzési rendszerek gyakorlati megvalósítását és működésük hatékonyságát (b) megfelelő számú kiválasztott számla esetében a számviteli nyilvántartások egyezőségét a közreműködő szervezeteknél, a kedvezményezetteknél és a programok, illetve projektek megvalósítását végző szervezeteknél lévő adatokkal » 438/2001, IV. Fejezet, 11. cikk

10 KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL 10 Alapelvek « A tagállamoknak az ellenőrzéseik során legalább az alábbiakat kell vizsgálniuk: (c) az ellenőrzési nyomvonal kielégítő voltát » 438/2001, IV. Fejezet, 11. cikk Az ellenőrzés nyomvonal akkor tekinthető kielégítőnek, ha biztosítja: (a) a Bizottság részére igazolt összegek egyeztetését a különböző szervezeteknél fellelhető egyes kiadási tételekkel és a kapcsolódó bizonylatokkal (b) a rendelkezésre álló közösségi és nemzeti források elosztásának és átutalásának ellenőrzését. Lásd még: A MEGFELELŐ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL INFORMÁCIÓIGÉNYÉNEK TÁJÉKOZTATÓ LEÍRÁSA, 438/2001 – I. Melléklet

11 KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL 11 Alapelvek « A tagállamoknak az ellenőrzéseik során legalább az alábbiakat kell vizsgálniuk: (d) megfelelő számú egyedi költségtétel típusának és ütemezési időpontjának európai uniós követelményeknek, a műveletek jóváhagyott specifikációjának, valamint a ténylegesen elvégzett munkának való megfelelőségét » 438/2001, IV. Fejezet, 11. cikk A kiadások jogosultságának és valódiságának ellenőrzése Kiadások Jóváhagyott specifikációk Ténylegesen el- végzett munka

12 KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL 12 Alapelvek « A tagállamoknak az ellenőrzéseik során legalább az alábbiakat kell vizsgálniuk: (e) az egyes műveletek tényleges vagy szándékolt hasznosításának a közösségi társfinanszírozás iránti kérelemben leírt célokkal való egyezőségét » 438/2001, IV. Fejezet, 11. cikk Az elvégzett munka valódiságának, és az elfogadott felhasználási szándékkal való összhangnak az ellenőrzése. Jóváhagyott specifikációk Ténylegesen el- végzett munka

13 KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL 13 Alapelvek « A tagállamoknak az ellenőrzéseik során legalább az alábbiakat kell vizsgálniuk: (f) a közösségi hozzájárulás előírt mérték szerinti folyósítását (A Tanács 1260/1999 Rendelete, 29. cikk, illetve egyéb releváns Bizottsági előírások), a hozzájárulás késedelem és levonások nélküli tényleges átutalását a kedvezményezettnek » 438/2001, IV. Fejezet, 11. cikk A támogatások szabályszerűségének és jogosságának ellenőrzése A kedvezményezettek felé történő kifizetési folyamat ellenőrzése.

14 KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL 14 Alapelvek « A tagállamoknak az ellenőrzéseik során legalább az alábbiakat kell vizsgálniuk: (g) a megfelelő nemzeti társfinanszírozás tényleges rendelkezésre bocsátását » 438/2001, IV. Fejezet, 11. cikk Biztosítani, hogy a nemzeti társfinanszírozást összegét kifizették a kedvezményezettnek.

15 KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL 15 Zárónyilatkozat A nyilatkozat kiadására kijelölt személy vagy szervezet független kell, hogy legyen: - az Irányító Hatóságtól; - a Kifizető Hatóság igazolások kiadásáért felelős szervezeti egységétől; - a közreműködő szervezetektől; A vizsgálatot a nemzetközileg elfogadott audit sztenderdeknek megfelelően kell elvégezni.

16 KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL 16 Zárónyilatkozat A nyilatkozatnak az alábbiakon kell alapulnia: Irányítási és ellenőrzési rendszerek vizsgálata; Elvégzett ellenőrzések megállapításai; Ha szükséges, a műveletek mintavételezésen alapuló további ellenőrzésének eredményein. A winding up body köteles: vizsgálni az igazolt költségkimutatások helyességét, és az azt alátámasztó műveletek jogszerűségét és szabályosságát.

17 KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL 17 Zárónyilatkozat A nyilatkozatot a 438/2001. EK rendelet III. mellékletében szereplő minta alapján kell elkészíteni Csatolni kell egy jelentést amely tartalmazza: A nyilatkozat indokolásához szükséges, összes vonatkozó információt A nemzeti és közösségi ellenőrzések azon megállapításai, amelyekhez a nyilatkozó hozzáfért.

18 KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL 18 Zárónyilatkozat Kiadása: Kohéziós Alap-minden egyes projekt lezárását követően, a Strukturális Alapok-egyes operatív programokra vonatkozóan a programozási időszak végén 3 lehetséges konklúzió : - Nem minősített vélemény: Az ellenőrzés nem tárt fel korlátozó tényezőket, hibák előfordulásának gyakorisága csekély, minden problémát megfelelően kezeltek Vagy - Minősített vélemény (kivéve): Bizonyos akadályozó tényezők felmerültek, de a hibák gyakorisága nem jelentős, ha egyes problémákat nem kezeltek megfelelően Vagy - Nem lehet véleményt nyilvánítani: Jelentős akadályok merültek fel, az észlelt hibák gyakorisága jelentős.

19 KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL 19 Tapasztalatok a KEHI ellenőrzéseinek tükrében 2004-ben:  3 ISPA projekt vizsgálata  1 ISPA zárónyilatkozat vizsgálat és zárónyilatkozat kiadása  1 Kohéziós Alap rendszerellenőrzés 2005-ben:  9 Kohéziós Alap projekt

20 KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL 20 Feltárt hibák, hiányosságok az ISPA/KA projekteknél I. Hosszú idő a Pénzügyi Megállapodás aláírása és a beszállítói szerződések megkötése között Végrehajtás késedelme miatt jelentős hazai költségnövekedés Pályázók tapasztalatlansága

21 KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL 21 Feltárt hibák, hiányosságok az ISPA/KA projekteknél II. Folyamatba épített ellenőrzés hiánya (folyamatábra, check lista, négy szem elve) Nem megfelelő ellenőrzési nyomvonal Dokumentumok és eredeti számlák nem megfelelő tárolása ÁFA elszámolása az ISPA rész után is

22 KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL 22 Feltárt hibák, hiányosságok az ISPA/KA projekteknél III.  Jelentős, több hónapos késedelem a kifizetéseknél  Beszállítói késedelmi kamat igények indokolatlan visszautasítása  Magas fluktuáció a lebonyolításban résztvevő szervezeteknél  A magyar szabályok megszegése a banki tranzakciók során

23 KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL 23 Kohéziós Alap vizsgálatok 2005-ben 7 projekt a környezetvédelmi szektorból –2003/HU/16/P/PA/011 (TA Zagyva-Tarna vízgazdálkodási terv) –2000/HU/16/P/PE/007 (Szolnoki hulladékgazdálkodás) –2000/HU/16/P/PE/002 (Hajdú-Bihar hulladékgazdálkodás) –2000/HU/16/P/PE/005 (Szeged hulladékgazdálkodás) –2000/HU/16/P/PE/004 (Miskolc hulladékgazdálkodás) –2000/HU/16/P/PE/003 (Szeged szennyvíz) –2000/HU/16/P/PA/001 (TA BP szennyvíz) 2 projekt a közlekedési szektorból –2000/HU/16/P/PT/003 (MÁV Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba) –2000/HU/16/P/PT/002 (MÁV Bp-Győr-Hegyeshalom)

24 KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL 24 Környezetvédelmi projektek I. EMIR számviteli moduljának hiánya Pontatlan migrált adatok Ellenőrzési nyomvonal hiánya Elismerhető és nem elismerhető költségek elkülönítésének hiánya a számviteli nyilvántartásokban (kedvezményezettnél) Hiányosságok a dokumentum megőrzésben (számlák, bankgaranciák)

25 KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL 25 Környezetvédelmi projektek II. Vagyonbiztosítás hiánya (kedvezményezett) Pénzügyi biztosítékok hiánya Támogatási Szerződés módosításának hiánya Tájékoztató táblák adattartalmának hiánya Fizetési késedelmek

26 KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL 26 Hulladékgazdálkodási projektek Jelentős költségtúllépés (rekultiváció) Kedvezményezetti kör változása (társulás), tulajdoni viszonyok változása A település szám változása Kivitelezésbeli eltérések a Pénzügyi Megállapodásban rögzítettekhez képest A Hulladékgazdálkodási törvény üzemeltetési szerződésre vonatkozó előírásának megsértése

27 KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL 27 Budapesti szennyvízkezelés technikai segítségnyújtási projekt A Szolgáltatási Szerződésben 100.000 euró összegű mellékköltség szerepelt, ugyanakkor a Pénzügyi Megállapodás ilyen költségtételt nem tartalmazott. KEHI vizsgálat megállapítása: a tétel nem elismerhető költség és visszafizetendő.

28 KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL 28 Eseti hibák, tapasztalatok I. Szerződések formai kellékeinek hiánya (aláírás, dátum) Együttműködési megállapodások hiánya Régészeti feltárás Elidegenítési- és terhelési tilalom hiánya Könyvvizsgálói- és teljességi nyilatkozatok hiánya Indokolatlan tárgyi eszköz aktiválás

29 KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL 29 Eseti hibák, tapasztalatok II. Tárgyi eszközök aktiválásának hiánya Összeférhetetlenség (mérnöki feladatok) Nem elismerhető költségek finanszírozása uniós és központi költségvetési forrásból (mérnöknek nyújtandó szolgáltatások) Szolgáltatási szerződések esetében az előleg visszavonására vonatkozó rendelkezések hiánya

30 KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL 30 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL 1 A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzései a Kohéziós Alap területén dr. Gyekiczki András - elnökhelyettes - 2006."

Hasonló előadás


Google Hirdetések