Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Sajtótájékoztató Társasági adó, SZJA és EVA bevallások tapasztalatai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Sajtótájékoztató Társasági adó, SZJA és EVA bevallások tapasztalatai"— Előadás másolata:

1 Sajtótájékoztató Társasági adó, SZJA és EVA bevallások tapasztalatai
Előadó: Király Miklós, igazgató Szombathely, szeptember 20.

2 A társasági adó bevallást benyújtó vállalkozások 2010. évi adózásának
főbb jellemzői, Vas megyében Sajtótájékoztató Szombathely, szeptember 20.

3 TÁRSASÁGI ADÓ BEVALLÁSOK KIEMELT ADATAI 2008-2010. ÉVBEN
Sajtótájékoztató, TÁRSASÁGI ADÓ BEVALLÁSOK KIEMELT ADATAI ÉVBEN

4 TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK FŐBB JELLEMZŐI
Sajtótájékoztató, TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK FŐBB JELLEMZŐI Nettó árbevétel és export a vállalkozások mérete alapján TAO bevallást db kettős könyvvezetést folytató vállalkozás adott be. A vállalkozások több mint 88%-a mikro vállalkozásokhoz tartozik. Az értékesítés relációnkénti összetételére jellemző a külpiaci értékesítés arányának folyamatos növekedése az export régiós átlagnál is erőteljesebb, 26,1%-os, és a belföldi forgalom mérséklődő, mindössze 3,2%-os növekedése következtében. Így a külpiaci eladásból származó bevétel aránya 46%-ra nőtt az előző két év 41%-os szintjéről. Az export döntő hányadát (78,1%-át) a nagyvállalkozások realizálták, körükben a növekedés üteme meghaladta a 30%-ot, ami a régiós átlagnál 5 százalékponttal magasabb volt. 4

5 Adózás előtti eredmény összetevői 2008-2010. évben
Sajtótájékoztató, Adózás előtti eredmény összetevői évben A tevékenységek jövedelmezőségét kifejező üzemi eredmény 76,4 milliárd Ft volt, mely közel kétszerese az előző évinek. A pénzügyi eredmény is tovább nőtt 2010-ben. A rendkívüli eredmény sem csökkent, 0,4 Mrd forintról 1,3 Mrd forintra nőtt Az adózás előtti eredmény közel kétszeresére emelkedett 5

6 TÁRSASÁGI ADÓ ÉS ÖSSZETEVŐINEK ALAKULÁSA 2008-2010. (milliárd Ft)
Sajtótájékoztató, TÁRSASÁGI ADÓ ÉS ÖSSZETEVŐINEK ALAKULÁSA (milliárd Ft) A nyereséges vállalkozások száma 6,9%-kal nőtt, miközben az általuk kimutatott nyereség 44,1%-kal emelkedett, így az egy adózóra jutó nyereség is nagyobb volt. A veszteségesek és nulla eredményt elérők száma csökkent. 6

7 ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ALAKULÁSA A VÁLLALKOZÁS MÉRETE ALAPJÁN
Sajtótájékoztató, ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ALAKULÁSA A VÁLLALKOZÁS MÉRETE ALAPJÁN A tárgyévi adózás előtti eredmény egyik vállalkozási méretben sem csökkent. Az eredmény növekedése a mikro- és kisvállalkozásoknál volt a legmagasabb, a bázisévi eredmény több mint duplája. A nagyvállalkozások részesedése Vas megye adózás előtti eredményéből 55,2%, a bázisévhez képest 9,7%ponttal kevesebb. 7

8 TÁRSASÁGI ADÓKÖTELEZETTSÉG 2010.
Sajtótájékoztató, TÁRSASÁGI ADÓKÖTELEZETTSÉG 2010. Az 500 millió Ft pozitív adólapra második félévben alkalmazott kedvezményes adókulcs miatt a számított adó: 2010. I. félévére 2,3 milliárd Ft, 2010. II. félévére 1,3 milliárd Ft. A nagyvállalkozások viselik a legnagyobb adóterheket 8

9 TOP adózás előtti nyereség Nyugat-dunántúli Régió
Sajtótájékoztató, TOP adózás előtti nyereség Nyugat-dunántúli Régió Vas megye 9

10 TOP adózás előtti veszteség Nyugat-dunántúli Régió
Sajtótájékoztató, TOP adózás előtti veszteség Nyugat-dunántúli Régió Vas megye 10

11 Nyugat-dunántúli Régió
Sajtótájékoztató, TOP adókötelezettség Nyugat-dunántúli Régió Vas megye 11

12 jövedelemadózásának jellemzői,
A magánszemélyek évi jövedelemadózásának jellemzői, Vas megyében Sajtótájékoztató Szombathely, szeptember 20.

13 Sajtótájékoztató, A feldolgozott SZJA bevallási darabszámok alakulása a es adóévekben Összesen 125,9 ezer magánszemélyre vonatkozó bevallás került feldolgozásra, Az előző évinél 378 darabbal több SZJA bevallást adtak be, Csökkentett adattartalmú bevallást évben első alkalommal lehetett beadni, így az önbevallók közel kétharmada, 66,1 ezer fő, már élt is ezzel a lehetőséggel 1.686 fővel többen éltek az egyszerűsített bevallás benyújtásával

14 SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2010. években
Sajtótájékoztató, SZJA bevallások kiemelt adatai években 14

15 Összevont jövedelmek 2009-2010. év
Sajtótájékoztató, Összevont jövedelmek év Az összevont jövedelmek növekedése 3,1%-os A munkaviszonyból származó bérjövedelem növekedése 3,2%-os volt a évben 2010-ben fő rendelkezett munkaviszonyból származó bérjövedelemmel, melynek átlagos összege éves szinten 1.672ezer Ft/fő Az egyéb nem önálló tevékenységből származó jövedelem 21,7%-kal, az egyéni vállalkozói kivétből származó jövedelem pedig 3,1%-kal esett vissza

16 Az adót csökkentő kedvezmények és az összevont jövedelem adóterhelése
Sajtótájékoztató, Az adót csökkentő kedvezmények és az összevont jövedelem adóterhelése 2010-ben összesen 19,3 milliárd Ft értékben számoltak el a bevalló személyek adókötelezettséget csökkentő tételeket, ami 4,0 milliárd Ft-tal meghaladja a bázis esztendő hasonló adatát. Adójóváírást az előző évinél 8,4 ezerrel több magánszemély vett igénybe, a fajlagos összeg 92 ezer Ft-ról 143 ezer Ft-ra, és az összes kedvezmény 8,5 milliárd Ft-ról 14,4 milliárd Ft-ra emelkedett. Az összevont jövedelmek adóterhelése Vas megyében 15,3%-ról 13,8%-ra csökkent Az adóterhelés mértéke nem éri el az alsó, 17%-os személyi jövedelemadó kulcsot, mivel az igénybe vett adókedvezmények átlagos összege növekedett 2010-re

17 Havi átlagos összevont jövedelem megyénként
Sajtótájékoztató, Havi átlagos összevont jövedelem megyénként Budapesten és Pest megyében keletkezett az összes összevont jövedelem 35%-a, Mrd Ft! Országos átlag: Ft/fő Legalacsonyabb - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye: Ft/fő Legmagasabb - Főváros: Ft/fő Vas megye a listán a 6. helyen van, az átlagos jövedelem 147 e Ft/fő 17

18 A külön adózó jövedelmek
Sajtótájékoztató, A külön adózó jövedelmek A évre bevallott külön adózó jövedelmek összege a évihez képest közel harmadával, 7,0 milliárd Ft-ra csökkent. 1,9 ezer fővel kevesebb adózó mutatott ki ilyen jogcímen jövedelmet, miközben az átlagos adóterhelés 26,2%-ról 27,1%-ra emelkedett. Háromnegyedére estek vissza az osztalék címén juttatott jövedelmek, melyek azonban 3,5 milliárd Ft-os összegükkel továbbra is a forrásadós jövedelmek legnagyobb, 50,2%-os arányát képviselik. Az ingatlan bérbeadás jövedelme 0,2 milliárd Ft-tal, az árfolyamnyereségből származó jövedelem 1,0 milliárd Ft-tal maradt el az előző évitől

19 TOP összevont jövedelmek Nyugat-dunántúli Régió
Sajtótájékoztató, TOP összevont jövedelmek Nyugat-dunántúli Régió Vas megye 19

20 TOP külön adózó jövedelmek Nyugat-dunántúli Régió
Sajtótájékoztató, TOP külön adózó jövedelmek Nyugat-dunántúli Régió Vas megye 20

21 Legnagyobb SZJA befizetők Nyugat-dunántúli Régió
Sajtótájékoztató, Legnagyobb SZJA befizetők Nyugat-dunántúli Régió Vas megye 21

22 Az egyéni vállalkozók 2010. évi személyi jövedelemadó bevallásának
kiemelt jellemzői, Vas megyében Sajtótájékoztató Szombathely, szeptember 20.

23 Az egyéni vállalkozók számának alakulása Vas megyében
Sajtótájékoztató, Az egyéni vállalkozók számának alakulása Vas megyében 2010. év végén a Nyugat-dunántúli régióban a működő egyéni vállalkozók létszáma meghaladta az egy évvel korábbi létszámot, ami azt jelenti, hogy év után először emelkedett a vállalkozók száma és megközelítette a év végi létszámadatot. 23

24 Sajtótájékoztató, Az egyéni vállalkozók bevételének és eredményességének alakulása Vas megyében 2010. évben a vállalkozók bevétele 48,8 Mrd Ft volt, 1,2%-kal csökkent előző évhez képest Az egyéni vállalkozók által realizált árbevétel mindössze 4,9%-a a társas vállalkozások által kimutatott értékesítés nettó árbevételének A takarékos költséggazdálkodás eredményeként a költségcsökkentés mértéke meghaladta a bevételcsökkenés mértékét, így a vállalkozók összességében az előző évinél eredményesebben gazdálkodtak Némileg (+2,6%) nőtt a nyereséges vállalkozások száma 24

25 Az egyszerűsített vállalkozói adó
jellemzői a évi bevallások alapján, Vas megyében Sajtótájékoztató Szombathely, szeptember 20.

26 Az egyszerűsített vállalkozói adó főbb jellemzői 2010. évben
Sajtótájékoztató, Az egyszerűsített vállalkozói adó főbb jellemzői évben A év elején EVA alany volt Vas megyében, ebből (60%) egyéni vállalkozóként, 790 (40%) társas vállalkozásként működött. Év végére az egyéni vállalkozók száma 50 fővel, a társas vállalkozásoké 25 db-bal csökkent. Az adózók összesen 10,9 milliárd Ft árbevételt értek el 2010-ben, 12%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Az árbevételek 46%-át az egyéni vállalkozók, 54%-át a társas vállalkozások realizálták. Az egy főre jutó árbevétel összege 5,5 millió Ft, amely 0,1 millió Ft-tal meghaladja a régiós átlagot. 26

27 Az egyszerűsített vállalkozói adó főbb jellemzői 2010. évben
Sajtótájékoztató, Az egyszerűsített vállalkozói adó főbb jellemzői évben Az EVA a gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatások (gazdasági, mérnöki, jogi tevékenység) területén a legnépszerűbb, az összes árbevétel több mint fele náluk realizálódik. Az adózóknak 3,3 milliárd Ft EVA fizetési kötelezettségük keletkezett, 6%-kal több, mint előző évben, ennek oka az adókulcs mértékének 25%-ról 30%-ra emelése volt. Az egy adózóra jutó kötelezettség összege 1,7 millió Ft volt, amelynek növekedése kissé elmarad a régiós átlagtól (-1%pont). 27

28 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Sajtótájékoztató Társasági adó, SZJA és EVA bevallások tapasztalatai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések