Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A magánszemélyek 2011. évi jövedelemadózásának jellemzői Veszprém megyében Veszprém, 2012. 10. 19.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A magánszemélyek 2011. évi jövedelemadózásának jellemzői Veszprém megyében Veszprém, 2012. 10. 19."— Előadás másolata:

1 A magánszemélyek 2011. évi jövedelemadózásának jellemzői Veszprém megyében Veszprém, 2012. 10. 19.

2 Előzmények: Törvényi változás az személyi jövedelemadónál 2011. január 1-től: 2011. január 1-jétől bevezetésre került az egykulcsos adó, melynek mértéke 16 százalék a korábbi 17, illetve 32 százalék helyett. Megszűnt az adóterhet nem viselő járandóság fogalma. Mivel adómentes bevételnek számít, az ilyen jövedelmeket (pl.:nyugdíj) az összevont adóalap megállapításakor nem kell figyelembe venni. A családi kedvezményt adóalapot csökkentő kedvezményként lehet figyelembe venni a korábbi adókedvezmény helyett. Megszűnt az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem elkülönült adózása. Új bevallási mód bevezetése, mely szerint a magánszemély – bizonyos feltételek fennállása esetén – adóbevallás helyett adónyilatkozatot nyújthat be. 2

3 2011. évi SZJA bevallások számának alakulása régiónként 496.668 db 628.085 db 561.017 db 402.965 db 517.236 db 472.866 db 1.416.400 db 3

4 2011. évi SZJA bevallások számának alakulása a Közép-dunántúli régióban Veszprém megye: 168.975 db Fejér megye: 201.151 db Komárom- Esztergom megye: 147.110 db 4

5 A feldolgozott személyi jövedelemadó bevallások számának alakulása a 2010-2011-es adóévekben Veszprém megyében Sor- szám SZJA bevallást benyújtók száma (fő)2010.2011. Változás 2011/2010. (%) Különbség 1. Önbevallók száma141 436140 93199,6-505 - ebből: Teljes adattartalmú bevallást adók száma 49 36073 814149,524 454 Csökkentett adattartalmú bevallást adók száma 92 07666 56372,3-25 513 Adónyilatkozatot benyújtók száma-554- 2.Munkáltatóval elszámolók20 69420 30598,1-389 3.Egyszerűsített bevallást benyújtók8 0667 73995,9-327 4.Bevallók száma összesen (4=1+2+3)170 196168 97599,3-1 221 Újdonságként jelentkezett 2011-től az adónyilatkozat kitöltésének a választása. Ezzel a lehetőséggel a megyében mindössze 554 fő élt. 5

6 Az összevont jövedelmek alakulása 2010-2011. évben Sor- szám Jövedelemtípusok csoportjai 2010. (millió Ft) 2011. (millió Ft) 2011/2010. változás (%) 1. Nem önálló tevékenységből237 966250 068105,1 munkaviszonyból származó bér224 344237 162105,7 egyéb nem önálló jövedelem13 62212 90694,7 2. Önálló tevékenységből9 97311 565116,0 egyéni vállalkozói kivét5 3235 374101,0 átalányadózás szerinti jövedelem507557109,9 egyéb önálló jövedelem4 1435 634136,0 3. Egyéb jövedelmek26 9071 9177,1 adóterhet viselő jövedelem8971 917213,7 adóterhet nem viselő járandóság26 010- 4.Összevont jövedelmek (4=1+2+3)274 846263 55095,9 5. Összevont jövedelmek adóterhet nem viselő járandóságok nélkül 248 836263 550105,9 Az összevont jövedelmek több mint négy százalékkal estek vissza. Az adóterhet nem viselő járandóság adómentes bevételnek számít 2011. január 1-jétől. E kategória 26.010 millió Ft-ot jelentett 2010-ben, melyet figyelmen kívül hagyva 5,9 százalékos növekedést lehet kimutatni. A nem önálló tevékenységből származó jövedelmek több mint öt százalékos emelkedését a munkaviszonyból származó bérjövedelem 5,7 százalékos növekedése okozta. Az önálló tevékenységből származó jövedelmek 16 százalékkal bővültek. A növekedésben szerepet játszott az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem külön adózásának megszűnése is. 6

7 Havi átlagos összevont jövedelem megyénként 2011. évben Ft/fő Országos átlag: 155 761 Ft/fő Legalacsonyabb: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 118 443 Ft/fő Legmagasabb: Főváros 214 353 Ft/fő Veszprém megye a listán 10. helyen szerepel, az átlagos jövedelem 139,3 ezer Ft/fő 7

8 Átlagos havi munkabér országosan, a Közép-dunántúli régióban és megyéiben 2011. évben Ft/fő/hó 8

9 Kedvezményjellegű tételek alakulása 2011. évben I. Adóalapot csökkentő kedvezmények: Családi kedvezmény címén összesen 38.965 fő, az összevont jövedelmet valló magánszemélyek 24 százaléka csökkentette adóalapját. Az általuk kimutatott kedvezmény 41.700 millió Ft-ot tett ki, átlagosan 1.070,2 ezer Ft-ot. Ez a 16%-os adókulccsal számítva 6.672 millió Ft adóalapot csökkentő kedvezményt jelent, amely a gyermeket nevelő családoknál maradt. Az Államadósság Elleni Alapba történő befizetés utáni kedvezménnyel mindössze 15 fő élt a megyében, összesen 14 millió Ft-ot tüntetve fel bevallásában. Adócsökkentő kedvezmények: Összességében 15.309 millió Ft értékben jelentkezett adókötelezettséget csökkentő kedvezmény, mely négytizedes csökkenést jelentett megelőző évhez képest. A visszaesés okai egyrészt: a kedvezmények között már nem szerepelt az adóterhet nem viselő jövedelmek levonható adójának tétele, illetve a családi kedvezmény. Másrészt: az adójóváírás kedvezményének szűkítése. 9

10 Kedvezményjellegű tételek alakulása 2011. évben II. Adócsökkentő kedvezmények: 2011-ben adójóváírást 6,1 ezer fővel kevesebb adózó tudott érvényesíteni, a fajlagos összeg 141 ezer Ft-ról 111 ezer Ft-ra csökkent. Az önkéntes kölcsönös pénztárakba, valamint a nyugdíj-előtakarékossági számlára a tag által befizetett összeg adókedvezménye 30%-ról 20%-ra csökkent. E rendelkezés következtében 100 millió Ft-tal kevesebb értéket tüntettek fel az adózók. Megnevezés 2010.2011. 2011/2010 változás 2010.2011. 2011/2010 változás millió Ftlétszám (fő) Adójóváírás 19 260 14 478 75,2 136 733 130 636 95,5 Adóterhet nem viselő jár. kedvezménye 4 599 - 29 444 - Más számított adót csökkentő jogcímek 29 158 544,8 - - - Számított adót csökkentő tételek összesen 23 888 14 636 61,3 149 212 130 787 87,7 Lakáscélú hiteltörlesztés kedvezménye 411 181 44,0 3 940 1 743 44,2 Súlyos fogyatékosság miatt levonható összeg 110 116 105,5 2 630 2 645 100,6 Mezőgazdasági őstermelői kedvezmény 12 11 91,7 178 169 94,9 Családi kedvezmény 520 - 4 484 - Más hagyományos kedvezmények 6 3 50,0 - -- Összes adókedvezmény 1 059 311 29,4 11 036 4 582 41,5 Önkéntes pénztárakba befizetés kedvezménye 348 242 69,517 983 15 937 88,6 Nyugdíjelőtakarékossági szla kedvezménye 114 101 88,6 1 3491 356 100,5 Magánnyugdíjp.által önk.nyp-ba átutalt kif.kedv. - 19- - 425- Összes kedvezménytétel 25 409 15 309 60,3 - -- 10

11 Az összevont jövedelmek szja kötelezettsége 2010-2011. évben Sor- szám Megnevezés 2010.2011. 2011/2010. változás millió Ft% 1.Összevont adóalap274 846263 55095,9 2.Összevont adóalap után számított adó62 52646 88275,0 3. Adót csökkentő tételek és adókedvezmények 24 82213 93156,1 4.Adókedvezményekkel csökkentett adó (2-3)37 70432 95187,4 Az összevont adóalap után számított adó 15.644 millió Ft-tal mérséklődött az előző évhez képest a családi kedvezmény igénybevétele miatt. A kedvezményekkel csökkentett adó közel 13%-kal esett vissza az adót csökkentő tételek és adókedvezmények több mint négytizedes visszaesése miatt. 11

12 A külön adózó jövedelmek alakulása 2011. évben Az elkülönülten adózó jövedelmek összege 15.779 millió Ft-ot tett ki 2011-ben közel másfélszeres növekedést követően. 3,1 ezer fővel kevesebb (12.442) adózó vallott forrásadós jövedelmet, az átlagos adóterhelés 26,6 százalékról 18,2 százalékra csökkent, mely 2.870 millió Ft adókötelezettséget jelentett. A legnagyobb – közel hattizedes – részarányt képviselő belföldi osztalékokból származó jövedelmek duplájára bővültek. A növekedés hátterében a 2011. évtől érvényben lévő 16%-os adókulcs állhat, mely kedvezőbb az előző évben érvényben lévőnél. 4,7 ezer fő mutatott ki ilyen jogcímen 9.244 millió Ft-ot. A különadózó jövedelmek közül egyedüli visszaesés a tőzsdei ügyletből származó jövedelmeket érte. E jogcímen 553 millió Ft jövedelem képződött, mely közel egynegyedes elmaradást mutatott előző évhez képest. 12

13 Személyi jövedelemadó bevallásban kimutatott TOP jövedelmek 2011. évben A munkaviszonyból származó topjövedelmek első helyén álló adózó 78 millió Ft-ot mutatott ki, a 2010. évi 66 millió Ft-tal szemben. Az első tíz magánszemély jövedelme tizenegy százalékkal emelkedett. A TOP 10 adózó árfolyamnyereségből származó jövedelmekből 1.078 millió Ft-ot realizált, mely közel héttizeddel magasabb, mint az előző évben. A legmagasabb értéket elérő adózó jövedelme 684 millió Ft-ot tett ki, mely közel hatszorosa a 2010. évi rekordnak. Az első tíz magánszemély rendkívüli módon tudta ingatlan értékesítésből származó jövedelmét növelni, 526 millió Ft-ot mutattak ki, bőven megháromszorozva az előző évi összeget. A legmagasabb jövedelem 196 millió Ft-ot tett ki, ez az érték közel 7,5-szerese a megelőző időszakinak. Osztalékjövedelmekből 630 millió Ft bizonyult a legmagasabb összegnek, ez az érték több mint 2,5-szerese a 2010. évi legnagyobb jövedelemnek. A tíz legnagyobb összeggel rendelkező magánszemély 1.992 millió Ft-ot tudhatott magáénak, a dupláját, mint 2010-ben. 13

14 TOP összevont jövedelmek 2010. év2011. év SorszámÖsszeg (millió Ft)SorszámÖsszeg (millió Ft) 1. hely174,61. hely99,4 2. hely86,22. hely88,6 3. hely79,43. hely82,5 TOP munkaviszonyból származó jövedelmek 2010. év2011. év SorszámÖsszeg (millió Ft)SorszámÖsszeg (millió Ft) 1. hely65,51. hely78,3 2. hely60,22. hely65,0 3. hely59,43. hely63,0 TOP különadózó jövedelmek 2010. év2011. év SorszámÖsszeg (millió Ft)SorszámÖsszeg (millió Ft) 1. hely250,01. hely683,9 2. hely153,92. hely630,0 3. hely124,93. hely202,5 14

15 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 15


Letölteni ppt "A magánszemélyek 2011. évi jövedelemadózásának jellemzői Veszprém megyében Veszprém, 2012. 10. 19."

Hasonló előadás


Google Hirdetések