Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Sajtótájékoztató Társasági adó, SZJA és EVA bevallások tapasztalatai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Sajtótájékoztató Társasági adó, SZJA és EVA bevallások tapasztalatai"— Előadás másolata:

1 Sajtótájékoztató Társasági adó, SZJA és EVA bevallások tapasztalatai
Előadó: Szemesné Bognár Ágota, igazgatóhelyettes Zalaegerszeg, szeptember 20.

2 A társasági adó bevallást benyújtó vállalkozások 2010. évi adózásának
főbb jellemzői, Zala megyében Sajtótájékoztató Zalaegerszeg, szeptember 20.

3 TÁRSASÁGI ADÓ BEVALLÁSOK KIEMELT ADATAI 2008-2010. ÉVBEN
Sajtótájékoztató, TÁRSASÁGI ADÓ BEVALLÁSOK KIEMELT ADATAI ÉVBEN

4 TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK FŐBB JELLEMZŐI
Sajtótájékoztató, TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK FŐBB JELLEMZŐI Nettó árbevétel és export a vállalkozások mérete alapján TAO bevallást 8829 db kettős könyvvezetést folytató vállalkozás adott be. A vállalkozások több mint 88%-a mikro vállalkozásokhoz tartozik. Az értékesítés relációnkénti összetételében a külpiaci értékesítés mindössze 16,7%-a a nettó árbevételnek évben ez az arány kissé erősödött az export 23,2%-os, növekedése következtében. A belföldi forgalom 1,4%-kal csökkent. 4

5 Adózás előtti eredmény összetevői 2008-2010. évben
Sajtótájékoztató, Adózás előtti eredmény összetevői évben A tevékenységek jövedelmezőségét kifejező üzemi eredmény 22,0 milliárd Ft volt, mely 15%-kal magasabb az előző évihez képest. A pénzügyi eredmény összegében negatív, és tovább romlott 2010-ben. A rendkívüli eredmény közel felére esett vissza, 3,3 Mrd forintról 1,8 Mrd forintra Az adózás előtti eredmény 11%-kal emelkedett 5

6 TÁRSASÁGI ADÓ ÉS ÖSSZETEVŐINEK ALAKULÁSA 2008-2010. (milliárd Ft)
Sajtótájékoztató, TÁRSASÁGI ADÓ ÉS ÖSSZETEVŐINEK ALAKULÁSA (milliárd Ft) A nyereséges vállalkozások száma 4,2%-kal nőtt, miközben az általuk kimutatott nyereség 4,4%-kal emelkedett, így az egy adózóra jutó nyereség is nagyobb volt. A veszteségesek és nulla eredményt elérők száma csökkent. 6

7 ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ALAKULÁSA A VÁLLALKOZÁS MÉRETE ALAPJÁN
Sajtótájékoztató, ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ALAKULÁSA A VÁLLALKOZÁS MÉRETE ALAPJÁN A tárgyévi adózás előtti eredmény a mikro- és középvállalatoknál csökkent. Az eredmény növekedése a nagy- és kisvállalkozásoknál volt a legmagasabb, a bázisévi eredmény több mint másfélszerese. A kisvállalkozások részesedése Zala megye adózás előtti eredményéből 39,1%, a bázisévhez képest 13,4%ponttal nagyobb. 7

8 TÁRSASÁGI ADÓKÖTELEZETTSÉG 2010.
Sajtótájékoztató, TÁRSASÁGI ADÓKÖTELEZETTSÉG 2010. Az 500 millió Ft pozitív adólapra második félévben alkalmazott kedvezményes adókulcs miatt a számított adó: 2010. I. félévére 2,2 milliárd Ft, 2010. II. félévére 1,3 milliárd Ft. A középvállalkozások viselik a legnagyobb adóterheket 8

9 TOP adózás előtti nyereség Nyugat-dunántúli Régió
Sajtótájékoztató, TOP adózás előtti nyereség Nyugat-dunántúli Régió Zala megye 9

10 TOP adózás előtti veszteség Nyugat-dunántúli Régió
Sajtótájékoztató, TOP adózás előtti veszteség Nyugat-dunántúli Régió Zala megye 10

11 Nyugat-dunántúli Régió
Sajtótájékoztató, TOP adókötelezettség Nyugat-dunántúli Régió Zala megye 11

12 jövedelemadózásának jellemzői,
A magánszemélyek évi jövedelemadózásának jellemzői, Zala megyében Sajtótájékoztató Zalaegerszeg, szeptember 20.

13 Sajtótájékoztató, A feldolgozott SZJA bevallási darabszámok alakulása a es adóévekben Összesen 134,9 ezer magánszemélyre vonatkozó bevallás került feldolgozásra, Az előző évinél 93 darabbal több SZJA bevallást adtak be, Csökkentett adattartalmú bevallást évben első alkalommal lehetett beadni, így az önbevallók közel kétharmada, 71,8 ezer fő, már élt is ezzel a lehetőséggel 1.439 fővel többen éltek az egyszerűsített bevallás lehetőségével

14 SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2010. években
Sajtótájékoztató, SZJA bevallások kiemelt adatai években 14

15 Összevont jövedelmek 2009-2010. év
Sajtótájékoztató, Összevont jövedelmek év Az összevont jövedelmek növekedése 2,0%-os A munkaviszonyból származó bérjövedelem növekedése 2,5%-os volt a évben 2010-ben 111 ezer fő rendelkezett munkaviszonyból származó bérjövedelemmel, melynek átlagos összege éves szinten ezer Ft/fő. Az egyéb nem önálló tevékenységből származó jövedelem 22,5%-kal, az egyéni vállalkozói kivétből származó jövedelem pedig 7,0%-kal esett vissza.

16 Az adót csökkentő kedvezmények és az összevont jövedelem adóterhelése
Sajtótájékoztató, Az adót csökkentő kedvezmények és az összevont jövedelem adóterhelése 2010-ben összesen 19,6 milliárd Ft értékben számoltak el a magánszemélyek adókötelezettséget csökkentő tételeket, ami 4,8 milliárd Ft-tal meghaladja a bázis esztendő hasonló adatát. Adójóváírást az előző évinél 8,6 ezerrel több magánszemély vett igénybe, ennek egy főre jutó összeg 94 ezer Ft-ról 143 ezer Ft-ra, és az összes kedvezmény 9,3 milliárd Ft-ról 15,5 milliárd Ft-ra emelkedett. Az összevont jövedelmek adóterhelése Zala megyében, régiósan és országosan is csökkent, a megyében 15,3%-ról 13,7%-ra Az adóterhelés csökkenése legfőképpen a törvényi változás következtében igénybevett nagyobb mértékű adójóváírás következménye

17 Havi átlagos összevont jövedelem megyénként
Sajtótájékoztató, Havi átlagos összevont jövedelem megyénként Budapesten és Pest megyében keletkezett az összes összevont jövedelem 35%-a, Mrd Ft! Országos átlag: Ft/fő Legalacsonyabb - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye: Ft/fő Legmagasabb - Főváros: Ft/fő Zala megye a listán a 13. helyen van, az átlagos jövedelem 137 e Ft/fő 17

18 A külön adózó jövedelmek
Sajtótájékoztató, A külön adózó jövedelmek A évre bevallott külön adózó jövedelmek összege a évihez képest közel felével, 8,2 milliárd Ft-ra csökkent. 2,2 ezer fővel kevesebb adózó mutatott ki ilyen jogcímen jövedelmet, miközben az átlagos adóterhelés 23,2%-ról 27,0%-ra emelkedett. Több mint 30%-kal estek vissza az osztalék címén juttatott jövedelmek, melyek azonban 3,2 milliárd Ft-os összegükkel továbbra is a forrásadós jövedelmek legnagyobb, 39,1%-os arányát képviselik. Az ingatlan bérbeadás jövedelme 0,3 milliárd Ft-tal, az árfolyamnyereségből származó jövedelem 1,8 milliárd Ft-tal maradt el az előző évitől. Az összes forrásadós jövedelem 1,5%-a származott külföldről.

19 TOP összevont jövedelmek Nyugat-dunántúli Régió
Sajtótájékoztató, TOP összevont jövedelmek Nyugat-dunántúli Régió Zala megye 19

20 TOP külön adózó jövedelmek Nyugat-dunántúli Régió
Sajtótájékoztató, TOP külön adózó jövedelmek Nyugat-dunántúli Régió Zala megye 20

21 Legnagyobb SZJA befizetők Nyugat-dunántúli Régió
Sajtótájékoztató, Legnagyobb SZJA befizetők Nyugat-dunántúli Régió Zala megye 21

22 Az egyéni vállalkozók 2010. évi személyi jövedelemadó bevallásának
kiemelt jellemzői, Zala megyében Sajtótájékoztató Zalaegerszeg, szeptember 20.

23 Az egyéni vállalkozók számának alakulása Zala megyében
Sajtótájékoztató, Az egyéni vállalkozók számának alakulása Zala megyében 2010. év végén a Nyugat-dunántúli régióban a működő egyéni vállalkozók létszáma meghaladta az egy évvel korábbi létszámot, ami azt jelenti, hogy év után először emelkedett a vállalkozók száma és megközelítette a év végi létszámadatot. 23

24 Sajtótájékoztató, Az egyéni vállalkozók bevételének és eredményességének alakulása Zala megyében 2010. évben a vállalkozók bevétele 67,8 Mrd Ft- volt, 4,6%-kal csökkent előző évhez képest Az egyéni vállalkozók által realizált árbevétel 8,8%-a a társas vállalkozások által kimutatott értékesítés nettó árbevételének A takarékos költséggazdálkodás eredményeként a költségcsökkentés mértéke meghaladta a bevételcsökkenés mértékét, így a vállalkozók összességében az előző évinél eredményesebben gazdálkodtak Némileg (+2,0%) nőtt a nyereséges vállalkozások száma 24

25 Az egyszerűsített vállalkozói adó
jellemzői a évi bevallások alapján, Zala megyében Sajtótájékoztató Zalaegerszeg, szeptember 20.

26 Az egyszerűsített vállalkozói adó főbb jellemzői 2010. évben
Sajtótájékoztató, Az egyszerűsített vállalkozói adó főbb jellemzői évben A év elején EVA alany volt Zala megyében, ebből (55%) egyéni vállalkozóként, 1.000 (45%) társas vállalkozásként működött. Év végére az egyéni vállalkozók száma 70 fővel, a társas vállalkozásoké 15 db-bal csökkent. Az adózók összesen 12 milliárd Ft árbevételt értek el 2010-ben, 10%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Az árbevételek 41%-át az egyéni vállalkozók, 59%-át a társas vállalkozások realizálták. Az egy főre jutó árbevétel összege 5,4 millió Ft, 7%-kal kevesebb, mint 2009-ben.

27 Az egyszerűsített vállalkozói adó főbb jellemzői 2010. évben
Sajtótájékoztató, Az EVA a gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatások (gazdasági, mérnöki, jogi tevékenység) területén a legnépszerűbb, az összes árbevétel több mint fele náluk realizálódik. Az adózóknak 3,6 milliárd Ft EVA fizetési kötelezettségük keletkezett, 9%-kal több, mint előző évben, ennek oka az adókulcs mértékének 25%-ról 30%-ra emelése volt. Az egy adózóra jutó kötelezettség összege 1,6 millió Ft volt, 8%-kal több, mint 2009-ben.

28 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Sajtótájékoztató Társasági adó, SZJA és EVA bevallások tapasztalatai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések