Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A magánszemélyek 2011. évi jövedelemadózásának jellemzői Komárom-Esztergom megyében Tatabánya, 2012. október 19.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A magánszemélyek 2011. évi jövedelemadózásának jellemzői Komárom-Esztergom megyében Tatabánya, 2012. október 19."— Előadás másolata:

1 A magánszemélyek évi jövedelemadózásának jellemzői Komárom-Esztergom megyében Tatabánya, október 19.

2 Törvényi változás az személyi jövedelemadónál január 1-től: január 1-jétől bevezetésre került az egykulcsos adó, melynek mértéke 16 százalék a korábbi 17, illetve 32 százalék helyett. Megszűnt az adóterhet nem viselő járandóság fogalma. Mivel adómentes bevételnek számít, az ilyen jövedelmeket (pl.:nyugdíj) az összevont adóalap megállapításakor nem kell figyelembe venni. A családi kedvezményt adóalapot csökkentő kedvezményként lehet figyelembe venni a korábbi adókedvezmény helyett. Megszűnt az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem elkülönült adózása. Új bevallási mód bevezetése, mely szerint a magánszemély – bizonyos feltételek fennállása esetén – adóbevallás helyett adónyilatkozatot nyújthat be.

3 2011. évi SZJA bevallások számának alakulása régiónként db db db db db db db

4 2011. évi SZJA bevallások számának alakulása a Közép-dunántúli régióban Veszprém megye: db Fejér megye: db Komárom- Esztergom megye: db

5 A feldolgozott személyi jövedelemadó bevallások számának alakulása a es adóévekben Komárom-E. megyében Sor- szám SZJA bevallást benyújtók száma (fő) Változás 2011/2010. (%) Különbség 1. Önbevallók száma , ebből: Teljes adattartalmú bevallást adók száma , Csökkentett adattartalmú bevallást adók száma , Adónyilatkozatot benyújtók száma Munkáltatóval elszámolók , Egyszerűsített bevallást benyújtók , Bevallók száma összesen (4=1+2+3) , Újdonságként jelentkezett 2011-től az adónyilatkozat kitöltésének a választása, mely lehetőséggel a megyében mindössze 849 fő élt.

6

7 ig: eBEV-es: db, ig: eBEV-es: db, Bizonylatos:7.421 db-os csökkenés; pontkódos: db-os növekedés

8 Hibásan érkezett bevallások a benyújtás módja szerint Komárom-Esztergom megyében 2012-ben

9 Az összevont jövedelmek alakulása években Sor- szám Jövedelemtípusok csoportjai (millió Ft) (millió Ft) 2011/2010. változás (%) 1. Nem önálló tevékenységből ,1 munkaviszonyból származó bér ,7 egyéb nem önálló jövedelem ,2 2. Önálló tevékenységből ,1 egyéni vállalkozói kivét ,4 átalányadózás szerinti jövedelem ,9 egyéb önálló jövedelem ,7 3. Egyéb jövedelmek ,3 adóterhet viselő jövedelem ,4 adóterhet nem viselő járandóság Összevont jövedelmek (4=1+2+3) ,0 5. Összevont jövedelmek adóterhet nem viselő járandóságok nélkül ,6 Az összevont jövedelmek négy százalékkal estek vissza. Az adóterhet nem viselő járandóság adómentes bevételnek számít január 1-jétől. E kategória millió Ft-ot jelentett ben, melyet figyelmen kívül hagyva 4,6 százalékos növekedést lehet kimutatni. A nem önálló tevékenységből származó jövedelmek több mint négy százalékos emelkedését a munkaviszonyból származó bérjövedelem 4,7 százalékos növekedése okozta. Az önálló tevékenységből származó jövedelmek 19,1 százalékkal bővültek. A növekedésben szerepet játszott az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem külön adózásának megszűnése is.

10 Havi átlagos összevont jövedelem megyénként évben Ft/fő Országos átlag: Ft/fő Legalacsonyabb: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Ft/fő Legmagasabb: Főváros Ft/fő Komárom-Esztergom megye a listán 4. helyen szerepel, az átlagos jövedelem 157,4 ezer Ft/fő

11 Jövedelem arányok Komárom-Esztergom megyében évben

12 Kedvezményjellegű tételek alakulása évben I. Adóalapot csökkentő kedvezmények: Családi kedvezmény címén összesen fő, az összevont jövedelmet valló magánszemélyek 24,5 százaléka csökkentette adóalapját. Az általuk kimutatott kedvezmény millió Ft-ot tett ki, átlagosan 1.129,2 ezer Ft-ot. Ez a 16%-os adókulccsal számítva millió Ft adóalapot csökkentő kedvezményt jelent, amely a gyermeket nevelő családoknál maradt. Az Államadósság Elleni Alapba történő befizetés utáni kedvezménnyel mindössze 14 fő élt a megyében, összesen 11 millió Ft-ot tüntetve fel bevallásában. Adócsökkentő kedvezmények: Összességében millió Ft értékben jelentkezett adókötelezettséget csökkentő kedvezmény, mely több mint négytizedes csökkenést jelentett megelőző évhez képest. A visszaesés okai egyrészt: a kedvezmények között már nem szerepelt az adóterhet nem viselő jövedelmek levonható adójának tétele, illetve a családi kedvezmény. Másrészt: az adójóváírás kedvezményének szűkítése.

13 Kedvezményjellegű tételek alakulása évben II. Adócsökkentő kedvezmények: 2011-ben adójóváírást 8,7 ezer fővel kevesebb adózó tudott érvényesíteni, a fajlagos összeg 140 ezer Ft-ról 110 ezer Ft-ra csökkent. Az önkéntes kölcsönös pénztárakba, valamint a nyugdíj-előtakarékossági számlára a tag által befizetett összeg adókedvezménye 30%-ról 20%-ra csökkent. E rendelkezés következtében 68 millió Ft-tal kevesebb értéket tüntettek fel az adózók. Megnevezés /2010 változás /2010 változás millió Ftlétszám (fő) Adójóváírás , ,8 Adóterhet nem viselő jár. kedvezménye Más számított adót csökkentő jogcímek , Számított adót csökkentő tételek összesen , ,2 Lakáscélú hiteltörlesztés kedvezménye , ,0 Súlyos fogyatékosság miatt levonható összeg , ,2 Mezőgazdasági őstermelői kedvezmény , ,4 Családi kedvezmény Más hagyományos kedvezmények , Összes adókedvezmény , ,7 Önkéntes pénztárakba befizetés kedvezménye , ,4 Nyugdíjelőtakarékossági szla kedvezménye , ,0 Magánnyugdíjp.által önk.nyp-ba átutalt kif.kedv Összes kedvezménytétel ,4 - --

14 Az összevont jövedelmek szja kötelezettsége évben Sor- szám Megnevezés /2010. változás millió Ft% 1.Összevont adóalap ,0 2.Összevont adóalap után számított adó ,7 3. Adót csökkentő tételek és adókedvezmények ,5 4.Adókedvezményekkel csökkentett adó (2-3) ,9 Az összevont adóalap után számított adó millió Ft-tal mérséklődött az előző évhez képest a családi kedvezmény igénybevétele miatt. A kedvezményekkel csökkentett adó több mint 15%-kal esett vissza az adót csökkentő tételek és adókedvezmények több mint négytizedes visszaesése miatt.

15 A külön adózó jövedelmek alakulása évben Az elkülönülten adózó jövedelmek összege millió Ft-ot tett ki 2011-ben több mint egynegyedes növekedést követően. 2,8 ezer fővel kevesebb (9.385) adózó vallott forrásadós jövedelmet, az átlagos adóterhelés 25,9 százalékról 18,0 százalékra csökkent, mely millió Ft adókötelezettséget jelentett. A legnagyobb – közel kétharmados – részarányt képviselő belföldi osztalékokból származó jövedelmek nyolctizeddel bővültek. A növekedés hátterében a évtől érvényben lévő 16%-os adókulcs állhat, mely kedvezőbb az előző évben érvényben lévőnél. 4,1 ezer fő mutatott ki ilyen jogcímen millió Ft-ot. A különadózó jövedelmek közül egyedüli visszaesés a tőzsdei ügyletből származó jövedelmeket érte. E jogcímen 541 millió Ft jövedelem képződött, mely háromtizedes elmaradást mutatott előző évhez képest.

16 Személyi jövedelemadó bevallásban kimutatott TOP jövedelmek évben A munkaviszonyból származó topjövedelmek első helyén álló adózó 126 millió Ft-ot mutatott ki, a évi 158 millió Ft-tal szemben. Az első tíz magánszemély jövedelme közel öt százalékkal emelkedett. A TOP 10 adózó árfolyamnyereségből származó jövedelmekből 155 millió Ft-ot realizált, mely csupán egyharmada az előző évi összegnek. A legmagasabb értéket elérő adózó jövedelme 48 millió Ft-ot tett ki, mely fele sincs a évi rekordnak. Az első tíz magánszemély nyolctizeddel tudta ingatlan értékesítésből származó jövedelmét növelni, 116 millió Ft-ot mutattak ki A legmagasabb jövedelem 21 millió Ft-ot tett ki, ez az érték több mint duplája a megelőző időszakinak. Osztalékjövedelmekből 512 millió Ft bizonyult a legmagasabb összegnek, ez az érték nyolctizeddel több, mint a évi legnagyobb jövedelem. A tíz legnagyobb összeggel rendelkező magánszemély millió Ft-ot tudhatott magáénak, egynegyeddel többet, mint ben.

17 TOP összevont jövedelmek év2011. év SorszámÖsszeg (millió Ft)SorszámÖsszeg (millió Ft) 1. hely200,61. hely200,1 2. hely180,72. hely199,2 3. hely106,03. hely143,8 TOP munkaviszonyból származó jövedelmek év2011. év SorszámÖsszeg (millió Ft)SorszámÖsszeg (millió Ft) 1. hely157,91. hely126,4 2. hely80,62. hely113,2 3. hely75,33. hely75,9 TOP különadózó jövedelmek év2011. év SorszámÖsszeg (millió Ft)SorszámÖsszeg (millió Ft) 1. hely289,31. hely512,2 2. hely243,32. hely210,0 3. hely179,53. hely210,0

18  Kötelezettek köre: Az adózás rendjéről szóló évi XCII. tv. (Art.) 31.§ (2)-ben meghatározott adózói kör (havi adó- és járulék bevallók, összesítő nyilatkozat benyújtásra kötelezettek) valamennyi bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét, fizetési könnyítési és adómérséklési kérelmét elektronikus úton.  Választási lehetőség: az adóügyek elektronikus intézésének szabályairól szóló 34/2007. (XII.29) PM rendeletben meghatározottak szerint.  Bevallási és adatszolgáltatási kötelezettséget  Bejelentési és változás-bejelentési kötelezettséget  Általános, nemleges, együttes adóigazolás, illetőség igazolás kiadása  Köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel  Szja 1%-ról rendelkező nyilatkozat  Fizetési könnyítési és adómérséklési tárgyú kérelem előterjesztése  Saját adófolyószámla megtekintése  Adózó által bejelentett és adóhatóság által nyilvántartott adatok elektronikus úton történő megtekintése Teljesítés: Kormányzati Portálon (http://www.magyarorszag.hu) Ügyfélkapun keresztülhttp://www.magyarorszag.hu Regisztráció: az a magánszemély végzi el, aki küldi a bevallást ill. intézi az ügyeket; adózó önmaga, képviseleti joggal rendelkező személy vagy állandó meghatalmazott; Okmányirodában ill. NAV kijelölt ügyfélszolgálatain; valós cím megadása szükséges Ügyfélkapu aktiválás Adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel – T180-as Adatlapon Elektronikus úton intézhető adóügyek

19 Telefonos ügyintézés  Általános telefonos tájékoztató(TCC) –  Telefonos ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszer(ÜCC)  Az adózók a beazonosítást követően személyes jelenlét nélkül, telefonon is intézhetnek adóügyeket, vagy kérhetnek egyedi ügyekben tájékoztatást  Képviselőkénti ügyintézés: 12T180-as adatlap, állandó és teljeskörű meghatalmazás szükséges  Elérhetőség: 06-40/ belföldről, 36-1/ külföldről  Üzemidő:hétfőtől-csütörtökig: óráig, pénteken: ig  Szolgáltatás igénybevételének feltétele: egyedi azonosítókód (PIN- kód), azaz ügyfél azonosító szám szükséges, 12UK30-as nyomtatványon igényelhető, illetékmentesen papír alapon vagy Ügyfélkapun keresztül.  ig 2316 fő, ig 3384 fő intézte ügyeit az ÜCC- n keresztül.  Az alábbi ügyek intézhetők:  Adózói folyószámlával kapcsolatos ügyek  Egyedi bevallási adatokkal kapcsolatos tájékoztatás  Adózói törzsadatokkal kapcsolatos tájékoztatás  Közösségi adószám igénylés  Meggyőződés közösségi adószám érvényességéről  Értékhatár túllépése esetén történő bejelentkezés  Jövedelemigazolás iránti kérelemmel kapcsolatos ügyintézés  Meggyőződés az ellenőrzést végző személy személyazonosságáról Elektronikus úton intézhető adóügyek

20 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A magánszemélyek 2011. évi jövedelemadózásának jellemzői Komárom-Esztergom megyében Tatabánya, 2012. október 19."

Hasonló előadás


Google Hirdetések