Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A magánszemélyek 2011. évi jövedelemadózásának jellemzői Fejér megyében Előadó: Menyhárt Róbert Igazgató Igazgató Székesfehérvár, 2012. 10. 19.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A magánszemélyek 2011. évi jövedelemadózásának jellemzői Fejér megyében Előadó: Menyhárt Róbert Igazgató Igazgató Székesfehérvár, 2012. 10. 19."— Előadás másolata:

1 A magánszemélyek 2011. évi jövedelemadózásának jellemzői Fejér megyében Előadó: Menyhárt Róbert Igazgató Igazgató Székesfehérvár, 2012. 10. 19.

2 Törvényi változás az személyi jövedelemadónál 2011. január 1-től: 2011. január 1-jétől bevezetésre került az egykulcsos adó, melynek mértéke 16 százalék a korábbi 17, illetve 32 százalék helyett. Megszűnt az adóterhet nem viselő járandóság fogalma. Mivel adómentes bevételnek számít, az ilyen jövedelmeket (pl.:nyugdíj) az összevont adóalap megállapításakor nem kell figyelembe venni. A családi kedvezményt adóalapot csökkentő kedvezményként lehet figyelembe venni a korábbi adókedvezmény helyett. Megszűnt az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem elkülönült adózása. Új bevallási mód bevezetése, mely szerint a magánszemély – bizonyos feltételek fennállása esetén – adóbevallás helyett adónyilatkozatot nyújthat be.

3 2011. évi SZJA bevallások számának alakulása régiónként 496.668 db 628.085 db 561.017 db 402.965 db 517.236 db 472.866 db 1.416.400 db

4 2011. évi SZJA bevallások számának alakulása a Közép-dunántúli régióban Veszprém megye: 168.975 db Fejér megye: 201.151 db Komárom- Esztergom megye: 147.110 db

5 A személyi jövedelemadó bevallások számának alakulása a 2010-2011-es adóévekben Fejér megyében Sor- szám SZJA bevallást benyújtók száma (fő)2010.2011. Változás 2011/2010. (%) Különbség 1. Önbevallók száma164 448163 66399,5-785 - ebből: Teljes adattartalmú bevallást adók száma 55 62767 601121,511 974 Csökkentett adattartalmú bevallást adók száma 108 82195 30887,6-13 513 Adónyilatkozatot benyújtók száma-754- 2.Munkáltatóval elszámolók29 61329 05298,1-561 3.Egyszerűsített bevallást benyújtók10 0068 43684,3-1 570 4.Bevallók száma összesen (4=1+2+3)204 067201 15198,6-2 916 Újdonságként jelentkezett 2011-től az adónyilatkozat kitöltésének a választása, mely az egyéb (adóhatóság közreműködésével készített egyszerűsített vagy az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített teljes adattartalmú, illetve csökkentett adattartalmú) személyi jövedelemadó bevallás mellett, új lehetőség az adókötelezettség teljesíthetőségének rendszerében.

6 A feldolgozott személyi jövedelemadó bevallások számának alakulása a 2011-es adóévben Fejér megyében Legnépszerűbbnek a csökkentett adattartalmú személyi jövedelemadó bevallás (1153M) tekinthető, melyet az önadózást választó adózók mintegy 55 %-a választott.

7 SZJA bevallások havi érkezésének kimutatása Fejér Megyében A személyi jövedelemadó bevallások benyújtásának gyakorlata illeszkedik a jogszabályi határidőhöz, amely egyéni vállalkozók és ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyek esetében február 25 (2012. évben 2012. február 27.), egyéb esetben május 20-a (2012. évben 2012. május 21.).

8 Hibásan érkezett bevallások a benyújtás módja szerint Fejér megyében Összességében az önadózás útján teljesített bevallások 23,3%-a hibás.

9 A jövedelem felépítése, számítása Összevont adóalapba tartozó jövedelmek csoportosítása •Nem önálló tevékenységből származó jövedelmek •Önálló tevékenységből származó jövedelmek •Egyéb jövedelmek •családi kedvezmény összege: összevont adóalapot csökkentő tétel Összevont adóalapba tartozó jövedelmek adójának meghatározása •számított adó: 16 % •adójóváírás Összevont adóalap adóját korrigáló tételek, kedvezmények •adókedvezmények rendszere Elkülönülten adózó jövedelmek

10 Az összevont jövedelmek alakulása 2010-2011. évben Sor- szám Jövedelemtípusok csoportjai 2010. (millió Ft) 2011. (millió Ft) 2011/2010. változás (%) 1. Nem önálló tevékenységből335 239349 040104,1 munkaviszonyból származó bér317 172332 073104,7 egyéb nem önálló jövedelem18 06716 96793,9 2. Önálló tevékenységből9 87712 015121,6 egyéni vállalkozói kivét4 5834 48497,8 átalányadózás szerinti jövedelem741762102,8 egyéb önálló jövedelem4 5536 769148,7 3. Egyéb jövedelmek33 6272 8118,4 adóterhet viselő jövedelem1 7782 811158,1 adóterhet nem viselő járandóság31 849- 4.Összevont jövedelmek (4=1+2+3)378 743363 86696,1 5. Összevont jövedelmek adóterhet nem viselő járandóságok nélkül 346 894363 866104,9 Az összevont jövedelmek közel négy százalékkal estek vissza. Az adóterhet nem viselő járandóság adómentes bevételnek számít 2011. január 1-jétől. E kategória 31.849 millió Ft-ot jelentett 2010- ben, melyet figyelmen kívül hagyva 4,9 százalékos növekedést lehet kimutatni. A nem önálló tevékenységből származó jövedelmek több mint négy százalékos emelkedését a munkaviszonyból származó bérjövedelem 4,7 százalékos növekedése okozta. Az önálló tevékenységből származó jövedelmek 21,6 százalékkal bővültek. A növekedésben szerepet játszott az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem külön adózásának megszűnése is.

11 Az összevont jövedelmek alakulása 2011. évben Fejér megyében A bevallott összevont jövedelmek esetében a jövedelmek 96%-át a nem önálló tevékenységből származó jövedelem, ( 91%-át az ezen belüli munkaviszonyból származó bérjövedelem) teszi ki.

12 Havi átlagos összevont jövedelem megyénként 2011. évben Ft/fő Országos átlag: 155 761 Ft/fő Legalacsonyabb: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 118 443 Ft/fő Legmagasabb: Főváros 214 353 Ft/fő Fejér megye a listán 3. helyen szerepel, az átlagos jövedelem 158,6 ezer Ft/fő

13 Átlagos havi munkabér országosan, a Közép-dunántúli régióban és megyéiben 2011. évben Ft/fő/hó

14 Kedvezményjellegű tételek alakulása 2011. évben I. Adóalapot csökkentő kedvezmények: Családi kedvezmény címén összesen 45.769 fő, az összevont jövedelmet valló magánszemélyek 23,6 százaléka csökkentette adóalapját. Az általuk kimutatott kedvezmény 53.034 millió Ft-ot tett ki, átlagosan 1.158,7 ezer Ft-ot. Ez a 16%-os adókulccsal számítva 8.485 millió Ft adóalapot csökkentő kedvezményt jelent, amely a gyermeket nevelő családoknál maradt. Az Államadósság Elleni Alapba történő befizetés utáni kedvezménnyel mindössze 16 fő élt a megyében, összesen 11 millió Ft-ot tüntetve fel bevallásában. Adócsökkentő kedvezmények: Összességében 16.960 millió Ft értékben jelentkezett adókötelezettséget csökkentő kedvezmény, mely több mint 40 %-os csökkenést jelentett megelőző évhez képest. A visszaesés okai egyrészt: a kedvezmények között már nem szerepelt az adóterhet nem viselő jövedelmek levonható adójának tétele, illetve a családi kedvezmény. Másrészt: az adójóváírás kedvezményének szűkítése.

15 Kedvezményjellegű tételek alakulása 2011. évben II. Adócsökkentő kedvezmények: 2011-ben adójóváírást 10,7 ezer fővel kevesebb adózó tudott érvényesíteni, a fajlagos összeg 139 ezer Ft-ról 110 ezer Ft-ra csökkent. Az önkéntes kölcsönös pénztárakba, valamint a nyugdíj-előtakarékossági számlára a tag által befizetett összeg adókedvezménye 30%-ról 20%-ra csökkent. E rendelkezés következtében 129 millió Ft-tal kevesebb értéket tüntettek fel az adózók. Megnevezés 2010.2011. 2011/2010 változás 2010.2011. 2011/2010 változás millió Ftlétszám (fő) Adójóváírás 21 858 16 070 73,5 157 398 146 721 93,2 Adóterhet nem viselő jár. kedvezménye 5 576 - 35 255 - Más számított adót csökkentő jogcímek 46 78 169,6 - - - Számított adót csökkentő tételek összesen 27 480 16 148 58,8 173 947 146 779 84,4 Lakáscélú hiteltörlesztés kedvezménye 442 184 41,6 4 168 1 729 41,5 Súlyos fogyatékosság miatt levonható összeg 180 192 106,7 4 262 4 345 101,9 Mezőgazdasági őstermelői kedvezmény 24 26 108,3 354 358 101,1 Családi kedvezmény 641 - 5 209 - Más hagyományos kedvezmények 9 4 44,4 - -- Összes adókedvezmény 1 296 406 31,3 13 779 6 467 46,9 Önkéntes pénztárakba befizetés kedvezménye 421 280 66,5 21 708 19 227 88,6 Nyugdíjelőtakarékossági szla kedvezménye 114 101 88,6 1 292 1 263 97,8 Magánnyugdíjp.által önk.nyp-ba átutalt kif.kedv. - 25- - 517- Összes kedvezménytétel 29 311 16 960 57,9 - --

16 Az összevont jövedelmek szja kötelezettsége 2010-2011. évben Sor- szám Megnevezés 2010.2011. 2011/2010. változás millió Ft% 1.Összevont adóalap378 743363 86696,1 2.Összevont adóalap után számított adó89 02965 44673,5 3. Adót csökkentő tételek és adókedvezmények 28 66215 48154,0 4.Adókedvezményekkel csökkentett adó (2-3)60 36749 96582,8 Az összevont adóalap után számított adó 23.583 millió Ft-tal mérséklődött az előző évhez képest az adókulcs csökkenése, valamint a családi kedvezmény igénybevétele miatt. A kedvezményekkel csökkentett adó több mint 17%-kal esett vissza a kevesebb adóterhelés és ugyan kevesebb (54 %), de igénybe vehető csökkentő tételek és adókedvezmények miatt.

17 Az összevont jövedelmek kedvezményekkel csökkentett adója és adóterhelése jövedelemsávonként 2010-2011. évben A 2011. évi összesített adóterhelés 13,7%, 2,2%-ponttal alacsonyabb, mint az előző évi. A régió adóterhelése 13,3%-ot tett ki, mely 1,8%-pontos csökkenés eredménye.

18 A külön adózó jövedelmek alakulása 2011. évben Az elkülönülten adózó jövedelmek összege 18.126 millió Ft-ot tett ki 2011-ben közel 27%-os növekedést követően. 4.100 fővel kevesebb adózó vallott forrásadós jövedelmet, mely 3.283 millió Ft adókötelezettséget jelentett. A legnagyobb – 70 %-os – részarányt képviselő belföldi osztalékokból származó jövedelmek közel hetven százalékkal bővültek. A növekedés hátterében a 2011. évtől érvényben lévő 16%-os adókulcs állhat, mely kedvezőbb az előző évben érvényben lévőnél. 4.100 fő mutatott ki ilyen jogcímen 12.605 millió Ft-ot. A különadózó jövedelmek közül nagyarányú visszaesés a tőzsdei ügyletből származó jövedelmeket érte. E jogcímen 381 millió Ft jövedelem képződött, mely az előző évnek a felét sem érte el.

19 Személyi jövedelemadó bevallásban kimutatott TOP jövedelmek 2011. évben A munkaviszonyból származó topjövedelmek első helyén álló adózó 323 millió Ft-ot mutatott ki, a 2010. évi 104 millió Ft-tal szemben. Az első tíz magánszemély jövedelme negyvenhárom százalékkal emelkedett. A TOP 10 adózó árfolyamnyereségből származó jövedelmekből 781 millió Ft-ot realizált, mellyel megduplázták az előző évi összeget. A legmagasabb értéket elérő adózó jövedelme 120 millió Ft-ot tett ki, mely több mint 60 %-kal magasabb a 2010. évi rekordnál. Az első tíz magánszemély 35 százalékkal tudta ingatlan értékesítésből származó jövedelmét növelni, 187 millió Ft-ot mutattak ki A legmagasabb jövedelem 53 millió Ft-ot tett ki, ez az érték duplája a megelőző időszakinak. Osztalékjövedelmekből 185 millió Ft bizonyult a legmagasabb összegnek, ez az érték 75 %-a a 2010. évi legnagyobb jövedelemnek. A tíz legnagyobb összeggel rendelkező magánszemély 1. 459 millió Ft-ot tudhatott magáénak, hat százalékkal többet, mint 2010-ben.

20 Jövedelem arányok Fejér megyében

21 TOP összevont jövedelmek 2010. év2011. év SorszámÖsszeg (millió Ft)SorszámÖsszeg (millió Ft) 1. hely132,71. hely410,6 2. hely129,12. hely323,1 3. hely113,53. hely202,5 TOP munkaviszonyból származó jövedelmek 2010. év2011. év SorszámÖsszeg (millió Ft)SorszámÖsszeg (millió Ft) 1. hely104,51. hely323,3 2. hely99,82. hely159,4 3. hely89,03. hely93,1 TOP különadózó jövedelmek 2010. év2011. év SorszámÖsszeg (millió Ft)SorszámÖsszeg (millió Ft) 1. hely247,41. hely185,2 2. hely203,32. hely185,2 3. hely153,93. hely175,5

22 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A magánszemélyek 2011. évi jövedelemadózásának jellemzői Fejér megyében Előadó: Menyhárt Róbert Igazgató Igazgató Székesfehérvár, 2012. 10. 19."

Hasonló előadás


Google Hirdetések