Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A magánszemélyek 2011. évi jövedelemadózásának jellemzői Fejér megyében Előadó: Menyhárt Róbert Igazgató Igazgató Székesfehérvár, 2012. 10. 19.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A magánszemélyek 2011. évi jövedelemadózásának jellemzői Fejér megyében Előadó: Menyhárt Róbert Igazgató Igazgató Székesfehérvár, 2012. 10. 19."— Előadás másolata:

1 A magánszemélyek évi jövedelemadózásának jellemzői Fejér megyében Előadó: Menyhárt Róbert Igazgató Igazgató Székesfehérvár,

2 Törvényi változás az személyi jövedelemadónál január 1-től: január 1-jétől bevezetésre került az egykulcsos adó, melynek mértéke 16 százalék a korábbi 17, illetve 32 százalék helyett. Megszűnt az adóterhet nem viselő járandóság fogalma. Mivel adómentes bevételnek számít, az ilyen jövedelmeket (pl.:nyugdíj) az összevont adóalap megállapításakor nem kell figyelembe venni. A családi kedvezményt adóalapot csökkentő kedvezményként lehet figyelembe venni a korábbi adókedvezmény helyett. Megszűnt az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem elkülönült adózása. Új bevallási mód bevezetése, mely szerint a magánszemély – bizonyos feltételek fennállása esetén – adóbevallás helyett adónyilatkozatot nyújthat be.

3 2011. évi SZJA bevallások számának alakulása régiónként db db db db db db db

4 2011. évi SZJA bevallások számának alakulása a Közép-dunántúli régióban Veszprém megye: db Fejér megye: db Komárom- Esztergom megye: db

5 A személyi jövedelemadó bevallások számának alakulása a es adóévekben Fejér megyében Sor- szám SZJA bevallást benyújtók száma (fő) Változás 2011/2010. (%) Különbség 1. Önbevallók száma , ebből: Teljes adattartalmú bevallást adók száma , Csökkentett adattartalmú bevallást adók száma , Adónyilatkozatot benyújtók száma Munkáltatóval elszámolók , Egyszerűsített bevallást benyújtók , Bevallók száma összesen (4=1+2+3) , Újdonságként jelentkezett 2011-től az adónyilatkozat kitöltésének a választása, mely az egyéb (adóhatóság közreműködésével készített egyszerűsített vagy az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített teljes adattartalmú, illetve csökkentett adattartalmú) személyi jövedelemadó bevallás mellett, új lehetőség az adókötelezettség teljesíthetőségének rendszerében.

6 A feldolgozott személyi jövedelemadó bevallások számának alakulása a 2011-es adóévben Fejér megyében Legnépszerűbbnek a csökkentett adattartalmú személyi jövedelemadó bevallás (1153M) tekinthető, melyet az önadózást választó adózók mintegy 55 %-a választott.

7 SZJA bevallások havi érkezésének kimutatása Fejér Megyében A személyi jövedelemadó bevallások benyújtásának gyakorlata illeszkedik a jogszabályi határidőhöz, amely egyéni vállalkozók és ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyek esetében február 25 (2012. évben február 27.), egyéb esetben május 20-a (2012. évben május 21.).

8 Hibásan érkezett bevallások a benyújtás módja szerint Fejér megyében Összességében az önadózás útján teljesített bevallások 23,3%-a hibás.

9 A jövedelem felépítése, számítása Összevont adóalapba tartozó jövedelmek csoportosítása •Nem önálló tevékenységből származó jövedelmek •Önálló tevékenységből származó jövedelmek •Egyéb jövedelmek •családi kedvezmény összege: összevont adóalapot csökkentő tétel Összevont adóalapba tartozó jövedelmek adójának meghatározása •számított adó: 16 % •adójóváírás Összevont adóalap adóját korrigáló tételek, kedvezmények •adókedvezmények rendszere Elkülönülten adózó jövedelmek

10 Az összevont jövedelmek alakulása évben Sor- szám Jövedelemtípusok csoportjai (millió Ft) (millió Ft) 2011/2010. változás (%) 1. Nem önálló tevékenységből ,1 munkaviszonyból származó bér ,7 egyéb nem önálló jövedelem ,9 2. Önálló tevékenységből ,6 egyéni vállalkozói kivét ,8 átalányadózás szerinti jövedelem ,8 egyéb önálló jövedelem ,7 3. Egyéb jövedelmek ,4 adóterhet viselő jövedelem ,1 adóterhet nem viselő járandóság Összevont jövedelmek (4=1+2+3) ,1 5. Összevont jövedelmek adóterhet nem viselő járandóságok nélkül ,9 Az összevont jövedelmek közel négy százalékkal estek vissza. Az adóterhet nem viselő járandóság adómentes bevételnek számít január 1-jétől. E kategória millió Ft-ot jelentett ben, melyet figyelmen kívül hagyva 4,9 százalékos növekedést lehet kimutatni. A nem önálló tevékenységből származó jövedelmek több mint négy százalékos emelkedését a munkaviszonyból származó bérjövedelem 4,7 százalékos növekedése okozta. Az önálló tevékenységből származó jövedelmek 21,6 százalékkal bővültek. A növekedésben szerepet játszott az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem külön adózásának megszűnése is.

11 Az összevont jövedelmek alakulása évben Fejér megyében A bevallott összevont jövedelmek esetében a jövedelmek 96%-át a nem önálló tevékenységből származó jövedelem, ( 91%-át az ezen belüli munkaviszonyból származó bérjövedelem) teszi ki.

12 Havi átlagos összevont jövedelem megyénként évben Ft/fő Országos átlag: Ft/fő Legalacsonyabb: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Ft/fő Legmagasabb: Főváros Ft/fő Fejér megye a listán 3. helyen szerepel, az átlagos jövedelem 158,6 ezer Ft/fő

13 Átlagos havi munkabér országosan, a Közép-dunántúli régióban és megyéiben évben Ft/fő/hó

14 Kedvezményjellegű tételek alakulása évben I. Adóalapot csökkentő kedvezmények: Családi kedvezmény címén összesen fő, az összevont jövedelmet valló magánszemélyek 23,6 százaléka csökkentette adóalapját. Az általuk kimutatott kedvezmény millió Ft-ot tett ki, átlagosan 1.158,7 ezer Ft-ot. Ez a 16%-os adókulccsal számítva millió Ft adóalapot csökkentő kedvezményt jelent, amely a gyermeket nevelő családoknál maradt. Az Államadósság Elleni Alapba történő befizetés utáni kedvezménnyel mindössze 16 fő élt a megyében, összesen 11 millió Ft-ot tüntetve fel bevallásában. Adócsökkentő kedvezmények: Összességében millió Ft értékben jelentkezett adókötelezettséget csökkentő kedvezmény, mely több mint 40 %-os csökkenést jelentett megelőző évhez képest. A visszaesés okai egyrészt: a kedvezmények között már nem szerepelt az adóterhet nem viselő jövedelmek levonható adójának tétele, illetve a családi kedvezmény. Másrészt: az adójóváírás kedvezményének szűkítése.

15 Kedvezményjellegű tételek alakulása évben II. Adócsökkentő kedvezmények: 2011-ben adójóváírást 10,7 ezer fővel kevesebb adózó tudott érvényesíteni, a fajlagos összeg 139 ezer Ft-ról 110 ezer Ft-ra csökkent. Az önkéntes kölcsönös pénztárakba, valamint a nyugdíj-előtakarékossági számlára a tag által befizetett összeg adókedvezménye 30%-ról 20%-ra csökkent. E rendelkezés következtében 129 millió Ft-tal kevesebb értéket tüntettek fel az adózók. Megnevezés /2010 változás /2010 változás millió Ftlétszám (fő) Adójóváírás , ,2 Adóterhet nem viselő jár. kedvezménye Más számított adót csökkentő jogcímek , Számított adót csökkentő tételek összesen , ,4 Lakáscélú hiteltörlesztés kedvezménye , ,5 Súlyos fogyatékosság miatt levonható összeg , ,9 Mezőgazdasági őstermelői kedvezmény , ,1 Családi kedvezmény Más hagyományos kedvezmények , Összes adókedvezmény , ,9 Önkéntes pénztárakba befizetés kedvezménye , ,6 Nyugdíjelőtakarékossági szla kedvezménye , ,8 Magánnyugdíjp.által önk.nyp-ba átutalt kif.kedv Összes kedvezménytétel ,9 - --

16 Az összevont jövedelmek szja kötelezettsége évben Sor- szám Megnevezés /2010. változás millió Ft% 1.Összevont adóalap ,1 2.Összevont adóalap után számított adó ,5 3. Adót csökkentő tételek és adókedvezmények ,0 4.Adókedvezményekkel csökkentett adó (2-3) ,8 Az összevont adóalap után számított adó millió Ft-tal mérséklődött az előző évhez képest az adókulcs csökkenése, valamint a családi kedvezmény igénybevétele miatt. A kedvezményekkel csökkentett adó több mint 17%-kal esett vissza a kevesebb adóterhelés és ugyan kevesebb (54 %), de igénybe vehető csökkentő tételek és adókedvezmények miatt.

17 Az összevont jövedelmek kedvezményekkel csökkentett adója és adóterhelése jövedelemsávonként évben A évi összesített adóterhelés 13,7%, 2,2%-ponttal alacsonyabb, mint az előző évi. A régió adóterhelése 13,3%-ot tett ki, mely 1,8%-pontos csökkenés eredménye.

18 A külön adózó jövedelmek alakulása évben Az elkülönülten adózó jövedelmek összege millió Ft-ot tett ki 2011-ben közel 27%-os növekedést követően fővel kevesebb adózó vallott forrásadós jövedelmet, mely millió Ft adókötelezettséget jelentett. A legnagyobb – 70 %-os – részarányt képviselő belföldi osztalékokból származó jövedelmek közel hetven százalékkal bővültek. A növekedés hátterében a évtől érvényben lévő 16%-os adókulcs állhat, mely kedvezőbb az előző évben érvényben lévőnél fő mutatott ki ilyen jogcímen millió Ft-ot. A különadózó jövedelmek közül nagyarányú visszaesés a tőzsdei ügyletből származó jövedelmeket érte. E jogcímen 381 millió Ft jövedelem képződött, mely az előző évnek a felét sem érte el.

19 Személyi jövedelemadó bevallásban kimutatott TOP jövedelmek évben A munkaviszonyból származó topjövedelmek első helyén álló adózó 323 millió Ft-ot mutatott ki, a évi 104 millió Ft-tal szemben. Az első tíz magánszemély jövedelme negyvenhárom százalékkal emelkedett. A TOP 10 adózó árfolyamnyereségből származó jövedelmekből 781 millió Ft-ot realizált, mellyel megduplázták az előző évi összeget. A legmagasabb értéket elérő adózó jövedelme 120 millió Ft-ot tett ki, mely több mint 60 %-kal magasabb a évi rekordnál. Az első tíz magánszemély 35 százalékkal tudta ingatlan értékesítésből származó jövedelmét növelni, 187 millió Ft-ot mutattak ki A legmagasabb jövedelem 53 millió Ft-ot tett ki, ez az érték duplája a megelőző időszakinak. Osztalékjövedelmekből 185 millió Ft bizonyult a legmagasabb összegnek, ez az érték 75 %-a a évi legnagyobb jövedelemnek. A tíz legnagyobb összeggel rendelkező magánszemély millió Ft-ot tudhatott magáénak, hat százalékkal többet, mint 2010-ben.

20 Jövedelem arányok Fejér megyében

21 TOP összevont jövedelmek év2011. év SorszámÖsszeg (millió Ft)SorszámÖsszeg (millió Ft) 1. hely132,71. hely410,6 2. hely129,12. hely323,1 3. hely113,53. hely202,5 TOP munkaviszonyból származó jövedelmek év2011. év SorszámÖsszeg (millió Ft)SorszámÖsszeg (millió Ft) 1. hely104,51. hely323,3 2. hely99,82. hely159,4 3. hely89,03. hely93,1 TOP különadózó jövedelmek év2011. év SorszámÖsszeg (millió Ft)SorszámÖsszeg (millió Ft) 1. hely247,41. hely185,2 2. hely203,32. hely185,2 3. hely153,93. hely175,5

22 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A magánszemélyek 2011. évi jövedelemadózásának jellemzői Fejér megyében Előadó: Menyhárt Róbert Igazgató Igazgató Székesfehérvár, 2012. 10. 19."

Hasonló előadás


Google Hirdetések