Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A magánszemélyek évi jövedelemadózásának jellemzői

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A magánszemélyek évi jövedelemadózásának jellemzői"— Előadás másolata:

1 A magánszemélyek 2011. évi jövedelemadózásának jellemzői
Fejér megyében Előadó: Menyhárt Róbert Igazgató Székesfehérvár,

2 Törvényi változás az személyi jövedelemadónál
2011. január 1-től: 2011. január 1-jétől bevezetésre került az egykulcsos adó, melynek mértéke 16 százalék a korábbi 17, illetve 32 százalék helyett. Megszűnt az adóterhet nem viselő járandóság fogalma. Mivel adómentes bevételnek számít, az ilyen jövedelmeket (pl.:nyugdíj) az összevont adóalap megállapításakor nem kell figyelembe venni. A családi kedvezményt adóalapot csökkentő kedvezményként lehet figyelembe venni a korábbi adókedvezmény helyett. Megszűnt az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem elkülönült adózása. Új bevallási mód bevezetése, mely szerint a magánszemély – bizonyos feltételek fennállása esetén – adóbevallás helyett adónyilatkozatot nyújthat be.

3 2011. évi SZJA bevallások számának alakulása régiónként
db db db db db db db

4 2011. évi SZJA bevallások számának alakulása a Közép-dunántúli régióban
Komárom-Esztergom megye: db Veszprém megye: db Fejér megye: db

5 SZJA bevallást benyújtók száma (fő)
A személyi jövedelemadó bevallások számának alakulása a es adóévekben Fejér megyében Sor-szám SZJA bevallást benyújtók száma (fő) 2010. 2011. Változás 2011/2010. (%) Különbség 1. Önbevallók száma 99,5 -785 - ebből: Teljes adattartalmú bevallást adók száma 55 627 67 601 121,5 11 974 Csökkentett adattartalmú bevallást adók száma 95 308 87,6 Adónyilatkozatot benyújtók száma - 754 2. Munkáltatóval elszámolók 29 613 29 052 98,1 561 3. Egyszerűsített bevallást benyújtók 10 006 8 436 84,3 -1 570 4. Bevallók száma összesen (4=1+2+3) 98,6 -2 916 Újdonságként jelentkezett 2011-től az adónyilatkozat kitöltésének a választása, mely az egyéb (adóhatóság közreműködésével készített egyszerűsített vagy az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített teljes adattartalmú, illetve csökkentett adattartalmú) személyi jövedelemadó bevallás mellett, új lehetőség az adókötelezettség teljesíthetőségének rendszerében.

6 A feldolgozott személyi jövedelemadó bevallások számának alakulása a 2011-es adóévben Fejér megyében
Legnépszerűbbnek a csökkentett adattartalmú személyi jövedelemadó bevallás (1153M) tekinthető, melyet az önadózást választó adózók mintegy 55 %-a választott.

7 SZJA bevallások havi érkezésének kimutatása Fejér Megyében
A személyi jövedelemadó bevallások benyújtásának gyakorlata illeszkedik a jogszabályi határidőhöz, amely egyéni vállalkozók és ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyek esetében február 25 (2012. évben február 27.), egyéb esetben május 20-a (2012. évben május 21.).

8 Hibásan érkezett bevallások a benyújtás módja szerint Fejér megyében
Összességében az önadózás útján teljesített bevallások 23,3%-a hibás.

9 A jövedelem felépítése, számítása
Összevont adóalapba tartozó jövedelmek csoportosítása Nem önálló tevékenységből származó jövedelmek Önálló tevékenységből származó jövedelmek Egyéb jövedelmek családi kedvezmény összege: összevont adóalapot csökkentő tétel Összevont adóalapba tartozó jövedelmek adójának meghatározása számított adó: 16 % adójóváírás Összevont adóalap adóját korrigáló tételek, kedvezmények adókedvezmények rendszere Elkülönülten adózó jövedelmek

10 Az összevont jövedelmek alakulása 2010-2011. évben
Sor-szám Jövedelemtípusok csoportjai 2010. (millió Ft) 2011. 2011/2010. változás (%) 1. Nem önálló tevékenységből 104,1 munkaviszonyból származó bér 104,7 egyéb nem önálló jövedelem 18 067 16 967 93,9 2. Önálló tevékenységből 9 877 12 015 121,6 egyéni vállalkozói kivét 4 583 4 484 97,8 átalányadózás szerinti jövedelem 741 762 102,8 egyéb önálló jövedelem 4 553 6 769 148,7 3. Egyéb jövedelmek 33 627 2 811 8,4 adóterhet viselő jövedelem 1 778 158,1 adóterhet nem viselő járandóság 31 849 - 4. Összevont jövedelmek (4=1+2+3) 96,1 5. Összevont jövedelmek adóterhet nem viselő járandóságok nélkül 104,9 Az összevont jövedelmek közel négy százalékkal estek vissza. Az adóterhet nem viselő járandóság adómentes bevételnek számít január 1-jétől. E kategória millió Ft-ot jelentett 2010-ben, melyet figyelmen kívül hagyva 4,9 százalékos növekedést lehet kimutatni. A nem önálló tevékenységből származó jövedelmek több mint négy százalékos emelkedését a munkaviszonyból származó bérjövedelem 4,7 százalékos növekedése okozta. Az önálló tevékenységből származó jövedelmek 21,6 százalékkal bővültek. A növekedésben szerepet játszott az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem külön adózásának megszűnése is.

11 Az összevont jövedelmek alakulása 2011. évben Fejér megyében
A bevallott összevont jövedelmek esetében a jövedelmek 96%-át a nem önálló tevékenységből származó jövedelem, (91%-át az ezen belüli munkaviszonyból származó bérjövedelem) teszi ki.

12 Havi átlagos összevont jövedelem megyénként 2011. évben
Fejér megye a listán 3. helyen szerepel, az átlagos jövedelem 158,6 ezer Ft/fő Ft/fő Országos átlag: Ft/fő Legalacsonyabb: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Ft/fő Legmagasabb: Főváros Ft/fő

13 Átlagos havi munkabér országosan, a Közép-dunántúli régióban
és megyéiben évben Ft/fő/hó

14 Kedvezményjellegű tételek alakulása 2011. évben I.
Adóalapot csökkentő kedvezmények: Családi kedvezmény címén összesen fő, az összevont jövedelmet valló magánszemélyek 23,6 százaléka csökkentette adóalapját. Az általuk kimutatott kedvezmény millió Ft-ot tett ki, átlagosan 1.158,7 ezer Ft-ot. Ez a 16%-os adókulccsal számítva millió Ft adóalapot csökkentő kedvezményt jelent, amely a gyermeket nevelő családoknál maradt. Az Államadósság Elleni Alapba történő befizetés utáni kedvezménnyel mindössze 16 fő élt a megyében, összesen 11 millió Ft-ot tüntetve fel bevallásában. Adócsökkentő kedvezmények: Összességében millió Ft értékben jelentkezett adókötelezettséget csökkentő kedvezmény, mely több mint 40 %-os csökkenést jelentett megelőző évhez képest. A visszaesés okai egyrészt: a kedvezmények között már nem szerepelt az adóterhet nem viselő jövedelmek levonható adójának tétele, illetve a családi kedvezmény. Másrészt: az adójóváírás kedvezményének szűkítése.

15 Kedvezményjellegű tételek alakulása 2011. évben II.
Adócsökkentő kedvezmények: Megnevezés 2010. 2011. 2011/2010 változás millió Ft létszám (fő) Adójóváírás 21 858 16 070 73,5 93,2 Adóterhet nem viselő jár. kedvezménye 5 576 - 35 255 Más számított adót csökkentő jogcímek 46 78 169,6 Számított adót csökkentő tételek összesen 27 480 16 148 58,8 84,4 Lakáscélú hiteltörlesztés kedvezménye 442 184 41,6 4 168 1 729 41,5 Súlyos fogyatékosság miatt levonható összeg 180 192 106,7 4 262 4 345 101,9 Mezőgazdasági őstermelői kedvezmény 24 26 108,3 354 358 101,1 Családi kedvezmény 641 5 209 Más hagyományos kedvezmények 9 4 44,4 Összes adókedvezmény 1 296 406 31,3 13 779 6 467 46,9 Önkéntes pénztárakba befizetés kedvezménye 421 280 66,5 21 708 19 227 88,6 Nyugdíjelőtakarékossági szla kedvezménye 114 101 1 292 1 263 97,8 Magánnyugdíjp.által önk.nyp-ba átutalt kif.kedv. 25 517 Összes kedvezménytétel 29 311 16 960 57,9 2011-ben adójóváírást 10,7 ezer fővel kevesebb adózó tudott érvényesíteni, a fajlagos összeg 139 ezer Ft-ról 110 ezer Ft-ra csökkent. Az önkéntes kölcsönös pénztárakba, valamint a nyugdíj-előtakarékossági számlára a tag által befizetett összeg adókedvezménye 30%-ról 20%-ra csökkent. E rendelkezés következtében millió Ft-tal kevesebb értéket tüntettek fel az adózók.

16 Az összevont jövedelmek szja kötelezettsége 2010-2011. évben
Sor-szám Megnevezés 2010. 2011. 2011/2010. változás millió Ft % 1. Összevont adóalap 96,1 2. Összevont adóalap után számított adó 89 029 65 446 73,5 3. Adót csökkentő tételek és adókedvezmények 28 662 15 481 54,0 4. Adókedvezményekkel csökkentett adó (2-3) 60 367 49 965 82,8 Az összevont adóalap után számított adó millió Ft-tal mérséklődött az előző évhez képest az adókulcs csökkenése, valamint a családi kedvezmény igénybevétele miatt. A kedvezményekkel csökkentett adó több mint 17%-kal esett vissza a kevesebb adóterhelés és ugyan kevesebb (54 %), de igénybe vehető csökkentő tételek és adókedvezmények miatt.

17 Az összevont jövedelmek kedvezményekkel csökkentett adója és adóterhelése jövedelemsávonként évben A évi összesített adóterhelés 13,7%, 2,2%-ponttal alacsonyabb, mint az előző évi. A régió adóterhelése 13,3%-ot tett ki, mely 1,8%-pontos csökkenés eredménye.

18 A külön adózó jövedelmek alakulása 2011. évben
Az elkülönülten adózó jövedelmek összege millió Ft-ot tett ki 2011-ben közel 27%-os növekedést követően fővel kevesebb adózó vallott forrásadós jövedelmet, mely millió Ft adókötelezettséget jelentett. A legnagyobb – 70 %-os – részarányt képviselő belföldi osztalékokból származó jövedelmek közel hetven százalékkal bővültek. A növekedés hátterében a évtől érvényben lévő 16%-os adókulcs állhat, mely kedvezőbb az előző évben érvényben lévőnél fő mutatott ki ilyen jogcímen millió Ft-ot. A különadózó jövedelmek közül nagyarányú visszaesés a tőzsdei ügyletből származó jövedelmeket érte. E jogcímen 381 millió Ft jövedelem képződött, mely az előző évnek a felét sem érte el.

19 Személyi jövedelemadó bevallásban kimutatott TOP jövedelmek 2011. évben
A munkaviszonyból származó topjövedelmek első helyén álló adózó 323 millió Ft-ot mutatott ki, a évi 104 millió Ft-tal szemben. Az első tíz magánszemély jövedelme negyvenhárom százalékkal emelkedett. A TOP 10 adózó árfolyamnyereségből származó jövedelmekből 781 millió Ft-ot realizált, mellyel megduplázták az előző évi összeget. A legmagasabb értéket elérő adózó jövedelme 120 millió Ft-ot tett ki, mely több mint 60 %-kal magasabb a évi rekordnál. Az első tíz magánszemély 35 százalékkal tudta ingatlan értékesítésből származó jövedelmét növelni, 187 millió Ft-ot mutattak ki A legmagasabb jövedelem 53 millió Ft-ot tett ki, ez az érték duplája a megelőző időszakinak. Osztalékjövedelmekből 185 millió Ft bizonyult a legmagasabb összegnek, ez az érték 75 %-a a évi legnagyobb jövedelemnek. A tíz legnagyobb összeggel rendelkező magánszemély millió Ft-ot tudhatott magáénak, hat százalékkal többet, mint 2010-ben.

20 Jövedelem arányok Fejér megyében

21 TOP összevont jövedelmek
Sorszám Összeg (millió Ft) 1. hely 132,7 410,6 2. hely 129,1 323,1 3. hely 113,5 202,5 TOP munkaviszonyból származó jövedelmek 2010. év 2011. év Sorszám Összeg (millió Ft) 1. hely 104,5 323,3 2. hely 99,8 159,4 3. hely 89,0 93,1 TOP különadózó jövedelmek 2010. év 2011. év Sorszám Összeg (millió Ft) 1. hely 247,4 185,2 2. hely 203,3 3. hely 153,9 175,5

22 megtisztelő figyelmüket!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A magánszemélyek évi jövedelemadózásának jellemzői"

Hasonló előadás


Google Hirdetések