Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Inter-operabilitási vámprojekt

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Inter-operabilitási vámprojekt"— Előadás másolata:

1 Inter-operabilitási vámprojekt

2 EU jogszabályi környezetre felkészített rendszerek
NCTS – Új Számítógépesített Tranzit Rendszer CDPS – Vámárunyilatkozat Feldolgozó Rendszer TARIC – Integrált Közösségi Vámtarifa TQS – Vámkontingensek és Megfigyelések ISPP – Feldolgozási Eljárások Információs Rendszere EBTI – Kötelező Tarifális Felvilágosítások Európai Rendszere SMS – Mintakezelő Rendszer AB Számla ITMS – Integrált Tarifakezelési Rendszer Fokozatos bevezetés ig Teljes körű alkalmazás től

3 Technológiai háttér MINDEN rendszer web-alapú (intranet / internet) felhasznált eszközök: Oracle 9iR2 RDBMS / Solaris Oracle 9i Application Server / Linux Nyílt szabványok használata (xml) MS SharePoint (portál / HelpDesk)

4 Az NCTS bevezetésének mérföldkövei
2003. 2004. 2005. 10.01. 02.01. március 04.01. 04.30. 05.01. 07.01. MCC KKK Ügyféloldali tesztek WEB EC/EF XML 100%NCTS 3.2 fázis NCTS bevezetése 70 vámeljárási helyszínen, normál eljárásban; Help Desk létrehozása Külső Kommunikációs Központ indulása; bevizsgáló rendszer kialakítása Szoftverházak által készített programok bevizsgálása; Elektronikus vám elé állítási / egyszerűsített eljárásra vonatkozó engedélyek kiadása / módosítása. Elektronikus bejelentés normál eljárásban és egyszerűsített eljárás indulása. A KKK-n keresztül tett bejelentés állapotának (hibaüzenetek) nyomon követése az internet segítségével Kötelező csatlakozás az 1/2000. számú EK-EFTA Vegyes Bizottsági Határozat alapján Az EDIFACT mellett az XML üzenetkezelő bevezetése Teljes körű bevezetés; Közösségi árutovábbítási eljárás alkalmazása Vámbiztosíték kezelése; lekérdezés kezelése; Engedélyezett címzettek jóváhagyása ( már indításkor ellenőrizhetők az EC-k adatai)

5 GTR Gazdálkodó Törzsadat nyilvántartó rendszer
elsődleges azonosító a vámazonosító szám - VPID gazdálkodók- és természetes személyek adatai általános és speciális adatok előzetes regisztráció a területileg illetékes megyeszékhelyi vámhivatalnál (2004. február 1-jétől) – 17. sz. Vámhivatal első vámkezelés alkalmával a vámeljárást lefolytató vámhivatalnál (2004. május 1-jétől)

6 ETR Engedély- és Törzsadat-kezelő Rendszer
2004. április 06-tól: Engedélyezett címzetti engedély Elfogadott exportőri engedély Vámügynöki engedély Halasztott vámfizetési engedély (heti, havi és tételes is).  2004. április 08-tól: Elektronikus vám elé állítási engedély Engedélyezett feladói engedély Előírt útvonal használata alóli mentesség engedélye Összkezesség vállalási engedély (TC 31) Kezesség vagy biztosítéknyújtás alóli mentességi engedély (TC 33) Különleges rakományjegyzék használatára szóló engedély Különleges vámzárak használatára szolgáló engedély TC 32 egyedi garanciajegy forgalmazására kiadott engedély. 2004. április 14-től: Aktív feldolgozás felfüggesztő engedély Passzív feldolgozás engedélyezése (2454/93/EGK közösségi rendelet HL L 253/93) Vámfelügyelet melletti feldolgozás engedélye Meghatározott célra történő felhasználási engedély Kezességvállalási engedély Vámraktár engedély ("A", "B", "C", "D", "E", "F" típusú) Vámraktár engedély ("A", "B", "C", "D", "E", "F" típusú, élelmiszerellátó raktárként is jóváhagyva) Vámszabadterületi engedély (II. ellenőrzési típusú) Vámszabadterületi/vámszabadraktári engedély (I. ellenőrzési típusú) Átmeneti megőrzési raktárra szóló engedély Szellemi tulajdonjog védelmére kiadott engedély Aktív feldolgozás vám visszatérítéses engedély Könyvelés szerinti elkülönítés engedélye. 2004. április 16-tól lesz lehetőség az alábbi engedélyek rögzítésére: Valamennyi egyszerűsített eljárásra vonatkozó engedély Összesítő árubejelentés elektronikus benyújtására szóló engedély Egységes Vámárunyilatkozattól eltérő nyomtatvány benyújtására szóló engedély Vámértékbevallás benyújtása alóli mentesség engedélye Okmány benyújtása alóli mentesség engedélye Elektronikus árunyilatkozat benyújtására szóló engedély. vámhatósági engedélyek kiadása, kezelése törzsadatok kockázatkezelési modul elektronikus nyomtatványok

7 CDPS Árunyilatkozat feldolgozó rendszer
Központosított, webes felületű, Intranet és Internet alkalmazással kialakított rendszer Teljes körű feldolgozás Elektronikus vámeljárások Vámkiszabási adatok pénzügyi könyvelése A,B számlára Csatlakozási szerződés hatálya alá tartozó áruk feldolgozása Regisztrációs adó kiszabása

8 CDPS Újdonságok Vámfelügyelet alatt tartás kezelése
Átmeneti megőrzés kezelése Vámtarifaszám-vezérelt vámellenőrzés Új kvótakezelési szabályok Új vámteher összetevők és számítási szabályok Módosuló EV kitöltési szabályok a 2286/2003/EK Bizottsági Rendelet alapján

9 CDPS Adatkapcsolat xml xml
Első ütem ügyfél által rögzítve, (egyszer írható CD-n átadva) xml Második ütem KKK-n keresztül, közvetlen elektronikus adatkapcsolattal xml

10 TARIC Alkalmazás Az ügyfél kötelezettsége a kód feltüntetése a SAD okmány (Magyarországon: EV) 33. rovatában Nemzeti hatáskörben megállapított vámteher összetevők (pl. ÁFA, jövedéki adó), nemzeti korlátozások / tilalmak és/vagy nemzeti intézkedések azonosítása 90 1234 1234 1234 Nemzeti kiegészítő kód TARIC kiegészítő kód KN8 szint A termék nómenklatúra és/vagy a „származási” ország és/vagy az importőr vagy exportőr személyének, valamint az azokhoz rendelt esetleges Uniós intézkedés(ek) azonosítási céljára szolgál. Európai alszám (TARIC alszám)

11 TARIC Európai Uniós kiegészítő kódok
1. Pozíció = Kiegészítő kód típus 2-4. Pozíció = Sorszám (típuson belüli egyedi azonosító) Legismertebb EU kiegészítő kód típusok: 2  Preferenciális vámtételek (speciális esetek) 3  Tilalom / korlátozás / megfigyelés 7  Meursing 8  Dömping ellenes / kiegyenlítő vám A  Dömping ellenes / kiegyenlítő vám 9  Export visszatérítés

12 TARIC Nemzeti kiegészítő kódok
1. pozíció Nemzeti hatáskörben megállapított tiltó, korlátozó rendelkezés (IMPORT / EXPORT) 2. pozíció ÁFA adótétel jelölő kód 3. pozíció Jövedéki- / Regisztrációs- / Energia adó csoportosító kód 4. pozíció adótétel jelölő kód

13 EV 39. rovat  rendelési szám
Vámkontingensek Automatikus kontingenskiosztás Vám- és Pénzügyőrség fogja végezni a tagállami szinten jelentkező feladatokat Vámkontingens engedély alapján igazgatott kontingenskiosztás GKM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala fogja végezni a tagállami szinten jelentkező feladatokat EV 39. rovat  rendelési szám

14 Vámkontingensek Jogszabályi alapok
A Közösségi Vámkódexet létrehozó 2913/92/EGK számú Rendelet végrehajtására vonatkozó 2454/93/EGK sz. Bizottsági rendelet 308a-tól 308c-ig cikkelye tartalmazza. 308 a – általános szabályok, definíciók, rendelkezések 308 b – kiosztás 308 c – „nem-kritikus” kvóták definíciója 248 – biztosíték Irányelv – „Igazgatási megállapodás a tarifális kvóták kezeléséről” A Közösségi vámkvótákat létrehozó minden más jogi aktus.

15 Vámkontingensek Az automatikus kiosztás alapelvei
Kérelmek besorolása a vámárunyilatkozat elfogadásának időpontja szerint. Adott naptári nap valamennyi kérelme egyidejűleg benyújtottnak számít. A kontingenskérelmek csak akkor kerülnek elfogadásra, ha minden okmány rendelkezésre áll. kérelem évben *pl. Fidzsi, Laosz, Nepal, Szenegal, Zambia **pl. Algéria, Egyiptom,Izrael,Jordánia, Marokkó *** ideértve az ország specifikus kvótákat (HU,CZ,SK,PL) 709 kontingens

16 Feldolgozási eljárások informatikai rendszere
ISPP / SMS ISPP SMS Mintakezelő rendszer Feldolgozási eljárások informatikai rendszere A rendszer adatszolgáltatást biztosít DG TAXUD részére: Aktív feldolgozási-; Passzív feldolgozási-; Vámfelügyelet melletti feldolgozási engedélyekről A rendszer hozzáférést biztosít: Bélyegzők, vámzárak mintáihoz Tranzit, ill. származási okmányokkal kapcsolatos események adataihoz (ellopás; elvesztés; hamisítás; visszavonás)

17 EBTI ( Európai Kötelező Tarifális Felvilágosítás)
A Kötelező Tarifális Felvilágosítások (BTI) olyan, a tagállamok vámhatóságai által gazdálkodói kérésre kiadott írásban rögzített vámtarifa besorolási határozatokat jelentenek amelyek az Európai Közösségen belül minden vámigazgatásra nézve jogilag kötelező érvényűek.

18 Az A és B számla működése
Vámhivatal- Vámeljárás MÁK Nemzeti folyószámla rendszer PM MÁK EU Gazdálkodói törzs A számla EU rendelkezésre bocsátás számítása EU Utalási rendelkezés Utalás EU felé Vámteher számfejtés Nemzeti Folyó-számla kezelés Jelentés EU felé Jelentés Vámteher kiszabás A B számla paraméterezett minősítés Banki adatok B számla Jelentés EU felé Jelentés Folyószámla input Az A B minősítés: A: biztosított vagy befizetett tételek B: vitatott vagy be nem fizetett tételek A CDPS, GTR és ETR adatbázisok adatainak érvényesülésével, a minősített folyószámla input megküldésével előáll a nemzeti folyószámla előírási, ezáltal az AB számla nyilvántartás adatai. A befizetési oldal adatait a MÁK pénzforgalmi adatai szolgáltatják. A CDPS rendszerrel kétirányú a kapcsolat: a banki adatok a folyószámla könyvelést követően a CDPS rendszer bizonyos folyószámla funkcióihoz biztosít alapadatokat A CDPS rendszer széles adatkörrel integrálódik folyószámla-, AB számla rendszerhez. Az adatkapcsolat az előzőeken kívül kiterjed a jogorvoslat és a végrehajtási folyamatok információira is. A jogorvoslat és a végrehajtási információk az A B minősítés folyamatosságát, illetve a könyvelt befizetési adatok CDPS felé történő megküldésével a végrehajtási intézkedések eredményét biztosítják.

19 Az AB számla és az új rendszerek kapcsolata
Adatforgalom TARIC CDPS AB-szla Folyószámla TQS ETR ISPP GTR SMS Az új alkalmazások egy adatbázisban (ORACLE) Folyószámla külön adatbázisban (RDB)

20 CDPS – AB-számla - Folyószámla kapcsolata
-Ellenőrzések -Minősítések végzése -Jelentések készítése CDPS-ABSZLA (folyinp) ABSZLA-CDPS (folyout) Adatok beolvasása Minősítések Írása

21 Adminisztratív háttér
6 fő 8 fő 10 fő 10 fő 10 fő 19 fő Titkárság rendszergazda 6 fő 3 fő ORSZÁGOS ILLETÉKESSÉG

22 Elérhetőség Integrált Tarifa-kezelési Rendszer (ITMS)
Telefon: (1) Telefax: (1) Új Számítógépes Tranzit Rendszer (NCTS) Telefon: (1) Telefax: (1)

23 EU Vámügyek az Interneten

24 EU Váminformációs adatbázisok


Letölteni ppt "Inter-operabilitási vámprojekt"

Hasonló előadás


Google Hirdetések