Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Inter-operabilitási vámprojekt 2002-2004. Inter-operabilitási projekt 2 EU jogszabályi környezetre felkészített rendszerek  NCTS – Új Számítógépesített.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Inter-operabilitási vámprojekt 2002-2004. Inter-operabilitási projekt 2 EU jogszabályi környezetre felkészített rendszerek  NCTS – Új Számítógépesített."— Előadás másolata:

1 Inter-operabilitási vámprojekt 2002-2004

2 Inter-operabilitási projekt 2 EU jogszabályi környezetre felkészített rendszerek  NCTS – Új Számítógépesített Tranzit Rendszer  CDPS – Vámárunyilatkozat Feldolgozó Rendszer TARIC – Integrált Közösségi Vámtarifa TQS – Vámkontingensek és Megfigyelések ISPP– Feldolgozási Eljárások Információs Rendszere EBTI – Kötelező Tarifális Felvilágosítások Európai Rendszere SMS – Mintakezelő Rendszer AB Számla ITMS – Integrált Tarifakezelési Rendszer Fokozatos bevezetés 2004.04.30-ig Teljes körű alkalmazás 2004.05.01-től

3 Inter-operabilitási projekt 3 Technológiai háttér  MINDEN rendszer web-alapú (intranet / internet) felhasznált eszközök: Oracle 9iR2 RDBMS / Solaris Oracle 9i Application Server / Linux Nyílt szabványok használata (xml) MS SharePoint (portál / HelpDesk)

4 Inter-operabilitási projekt 4 2003.2004. MCCKKK Ügyféloldali tesztek 10.01.02.01. március EC/EF 04.01. 100%NCTS 05.01. NCTS bevezetése 70 vámeljárási helyszínen, normál eljárásban; Help Desk létrehozása Külső Kommunikációs Központ indulása; bevizsgáló rendszer kialakítása Az NCTS bevezetésének mérföldkövei Szoftverházak által készített programok bevizsgálása; Elektronikus vám elé állítási / egyszerűsített eljárásra vonatkozó engedélyek kiadása / módosítása. Elektronikus bejelentés normál eljárásban és egyszerűsített eljárás indulása. Kötelező csatlakozás az 1/2000. számú EK-EFTA Vegyes Bizottsági Határozat alapján Teljes körű bevezetés; Közösségi árutovábbítási eljárás alkalmazása 2005. 3.2 fázis 07.01. Vámbiztosíték kezelése; lekérdezés kezelése; Engedélyezett címzettek jóváhagyása ( már indításkor ellenőrizhetők az EC-k adatai) Az EDIFACT mellett az XML üzenetkezelő bevezetése XML 04.30. WEB A KKK-n keresztül tett bejelentés állapotának (hibaüzenetek) nyomon követése az internet segítségével

5 Inter-operabilitási projekt 5 GTR Gazdálkodó Törzsadat nyilvántartó rendszer  elsődleges azonosító a vámazonosító szám - VPID  gazdálkodók- és természetes személyek adatai  általános és speciális adatok  előzetes regisztráció a területileg illetékes megyeszékhelyi vámhivatalnál (2004. február 1-jétől) – 17. sz. Vámhivatal  első vámkezelés alkalmával a vámeljárást lefolytató vámhivatalnál (2004. május 1-jétől)

6 Inter-operabilitási projekt 6 ETR Engedély- és Törzsadat-kezelő Rendszer  vámhatósági engedélyek kiadása, kezelése  törzsadatok  kockázatkezelési modul  elektronikus nyomtatványok 2004. április 06-tól: Engedélyezett címzetti engedély Elfogadott exportőri engedély Vámügynöki engedély Halasztott vámfizetési engedély (heti, havi és tételes is). 2004. április 08-tól: Elektronikus vám elé állítási engedély Engedélyezett feladói engedély Előírt útvonal használata alóli mentesség engedélye Összkezesség vállalási engedély (TC 31) Kezesség vagy biztosítéknyújtás alóli mentességi engedély (TC 33) Különleges rakományjegyzék használatára szóló engedély Különleges vámzárak használatára szolgáló engedély TC 32 egyedi garanciajegy forgalmazására kiadott engedély. 2004. április 14-től: Aktív feldolgozás felfüggesztő engedély Passzív feldolgozás engedélyezése (2454/93/EGK közösségi rendelet HL L 253/93) Vámfelügyelet melletti feldolgozás engedélye Meghatározott célra történő felhasználási engedély Kezességvállalási engedély Vámraktár engedély ("A", "B", "C", "D", "E", "F" típusú) Vámraktár engedély ("A", "B", "C", "D", "E", "F" típusú, élelmiszerellátó raktárként is jóváhagyva) Vámszabadterületi engedély (II. ellenőrzési típusú) Vámszabadterületi/vámszabadraktári engedély (I. ellenőrzési típusú) Átmeneti megőrzési raktárra szóló engedély Szellemi tulajdonjog védelmére kiadott engedély Aktív feldolgozás vám visszatérítéses engedély Könyvelés szerinti elkülönítés engedélye. 2004. április 16-tól lesz lehetőség az alábbi engedélyek rögzítésére: Valamennyi egyszerűsített eljárásra vonatkozó engedély Összesítő árubejelentés elektronikus benyújtására szóló engedély Egységes Vámárunyilatkozattól eltérő nyomtatvány benyújtására szóló engedély Vámértékbevallás benyújtása alóli mentesség engedélye Okmány benyújtása alóli mentesség engedélye Elektronikus árunyilatkozat benyújtására szóló engedély.

7 Inter-operabilitási projekt 7 CDPS Árunyilatkozat feldolgozó rendszer  Központosított, webes felületű, Intranet és Internet alkalmazással kialakított rendszer  Teljes körű feldolgozás  Vámkiszabási adatok pénzügyi könyvelése A,B számlára  Elektronikus vámeljárások  Csatlakozási szerződés hatálya alá tartozó áruk feldolgozása  Regisztrációs adó kiszabása

8 Inter-operabilitási projekt 8 CDPS Újdonságok  Vámfelügyelet alatt tartás kezelése  Átmeneti megőrzés kezelése  Vámtarifaszám-vezérelt vámellenőrzés  Új kvótakezelési szabályok  Új vámteher összetevők és számítási szabályok  Módosuló EV kitöltési szabályok a 2286/2003/EK Bizottsági Rendelet alapján

9 Inter-operabilitási projekt 9 CDPS Adatkapcsolat Második ütem KKK-n keresztül, közvetlen elektronikus adatkapcsolattal Első ütem ügyfél által rögzítve, (egyszer írható CD-n átadva)

10 Inter-operabilitási projekt 10 TARIC Alkalmazás Az ügyfél kötelezettsége a kód feltüntetése a SAD okmány (Magyarországon: EV) 33. rovatában 12345678 90 1234 1234 1234 KN8 szint Európai alszám (TARIC alszám) TARIC kiegészítő kód Nemzeti kiegészítő kód A termék nómenklatúra és/vagy a „származási” ország és/vagy az importőr vagy exportőr személyének, valamint az azokhoz rendelt esetleges Uniós intézkedés(ek) azonosítási céljára szolgál. Nemzeti hatáskörben megállapított vámteher összetevők (pl. ÁFA, jövedéki adó), nemzeti korlátozások / tilalmak és/vagy nemzeti intézkedések azonosítása

11 Inter-operabilitási projekt 11 TARIC Európai Uniós kiegészítő kódok 1. Pozíció = Kiegészítő kód típus 2-4. Pozíció = Sorszám (típuson belüli egyedi azonosító) Legismertebb EU kiegészítő kód típusok: 2   Preferenciális vámtételek (speciális esetek) 3   Tilalom / korlátozás / megfigyelés 7   Meursing 8   Dömping ellenes / kiegyenlítő vám A   Dömping ellenes / kiegyenlítő vám 9   Export visszatérítés

12 Inter-operabilitási projekt 12 TARIC Nemzeti kiegészítő kódok 1. pozíció Nemzeti hatáskörben megállapított tiltó, korlátozó rendelkezés (IMPORT / EXPORT) 2. pozíció ÁFA adótétel jelölő kód 3. pozíció Jövedéki- / Regisztrációs- / Energia adó csoportosító kód 4. pozíció Jövedéki- / Regisztrációs- / Energia adó adótétel jelölő kód

13 Inter-operabilitási projekt 13 Vámkontingensek Automatikus kontingenskiosztás Vám- és Pénzügyőrség fogja végezni a tagállami szinten jelentkező feladatokat Vámkontingens engedély alapján igazgatott kontingenskiosztás GKM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala fogja végezni a tagállami szinten jelentkező feladatokat EV 39. rovat  rendelési szám

14 Inter-operabilitási projekt 14 Vámkontingensek Jogszabályi alapok A Közösségi Vámkódexet létrehozó 2913/92/EGK számú Rendelet végrehajtására vonatkozó 2454/93/EGK sz. Bizottsági rendelet 308a-tól 308c-ig cikkelye tartalmazza. 308 a – általános szabályok, definíciók, rendelkezések 308 b – kiosztás 308 c – „nem-kritikus” kvóták definíciója 248 – biztosíték Irányelv – „Igazgatási megállapodás a tarifális kvóták kezeléséről” A Közösségi vámkvótákat létrehozó minden más jogi aktus.

15 Inter-operabilitási projekt 15 Vámkontingensek Az automatikus kiosztás alapelvei Kérelmek besorolása a vámárunyilatkozat elfogadásának időpontja szerint. Kérelmek besorolása a vámárunyilatkozat elfogadásának időpontja szerint. A kontingenskérelmek csak akkor kerülnek elfogadásra, ha minden okmány rendelkezésre áll. A kontingenskérelmek csak akkor kerülnek elfogadásra, ha minden okmány rendelkezésre áll. Adott naptári nap valamennyi kérelme egyidejűleg benyújtottnak számít. Adott naptári nap valamennyi kérelme egyidejűleg benyújtottnak számít. *pl. Fidzsi, Laosz, Nepal, Szenegal, Zambia **pl. Algéria, Egyiptom,Izrael,Jordánia, Marokkó *** ideértve az ország specifikus kvótákat (HU,CZ,SK,PL) 232 734 kérelem 2003. évben 232 734 kérelem 2003. évben 709 kontingens

16 Inter-operabilitási projekt 16 Mintakezelő rendszer Feldolgozási eljárások informatikai rendszere A rendszer hozzáférést biztosít: Bélyegzők, vámzárak mintáihoz Tranzit, ill. származási okmányokkal kapcsolatos események adataihoz (ellopás; elvesztés; hamisítás; visszavonás) A rendszer adatszolgáltatást biztosít DG TAXUD részére: Aktív feldolgozási-; Passzív feldolgozási-; Vámfelügyelet melletti feldolgozási engedélyekről ISPP / SMS SMS ISPP

17 Inter-operabilitási projekt 17 EBTI ( Európai Kötelező Tarifális Felvilágosítás) A Kötelező Tarifális Felvilágosítások (BTI) olyan, a tagállamok vámhatóságai által  gazdálkodói kérésre kiadott  írásban rögzített  vámtarifa besorolási határozatokat jelentenek amelyek az Európai Közösségen belül minden vámigazgatásra nézve jogilag kötelező érvényűek.

18 Inter-operabilitási projekt 18 Az A és B számla működése Vámhivatal- Vámeljárás MÁKNemzeti folyószámla rendszer PM MÁK EU Gazdálkodói törzs Vámteher számfejtés Vámteher kiszabás A B számla paraméterezett minősítés Folyószámla input Banki adatok Nemzeti Folyó-számla kezelés A számla B számla EU rendelkezésre bocsátás számítása Jelentés Jelentés EU felé Utalási rendelkezés Utalás EU felé EU

19 Inter-operabilitási projekt 19 Az AB számla és az új rendszerek kapcsolata CDPSTARIC TQS ISPP SMS GTR ETR Az új alkalmazások egy adatbázisban (ORACLE) Folyószámla Folyószámla külön adatbázisban (RDB) Adatforgalom AB-szla

20 Inter-operabilitási projekt 20 CDPS – AB-számla - Folyószámla kapcsolata CDPSFolyószámla AB-számla -Ellenőrzések -Minősítések végzése -Jelentések készítése CDPS-ABSZLA (folyinp) ABSZLA-CDPS (folyout) Adatok beolvasása Adatok beolvasása Minősítések Írása

21 Inter-operabilitási projekt 21 Adminisztratív háttér Titkárság rendszergazd a VP IOK vezető reg.pk-h Nemzeti TARIC Központ Nemzeti Kontingens Kezelő Központ Nemzeti CDPS Fejlesztési és Felügyeleti Központ Nemzeti Statisztikai és Adatszolgáltatási Központ Nemzeti NCTS Központ Nemzeti Rendszertervező és Programozó Központ Nemzeti EXTRASTAT Központ 8 fő 10 fő 19 fő 6 fő 3 fő

22 Inter-operabilitási projekt 22 Elérhetőség  Integrált Tarifa-kezelési Rendszer (ITMS) Telefon: (1) 470 41 70 Telefax: (1) 251 76 98 E-mail: itms@mail.vpop.huitms@mail.vpop.hu  Új Számítógépes Tranzit Rendszer (NCTS) Telefon: (1) 470 42 90 Telefax: (1) 470 42 98 E-mail: helpdesk.ncts@mail.vpop.huhelpdesk.ncts@mail.vpop.hu

23 Inter-operabilitási projekt 23 EU Vámügyek az Interneten http://www.europa.eu.int/pol/cust/index_hu.htm

24 Inter-operabilitási projekt 24 EU Váminformációs adatbázisok http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/databases/database.htm


Letölteni ppt "Inter-operabilitási vámprojekt 2002-2004. Inter-operabilitási projekt 2 EU jogszabályi környezetre felkészített rendszerek  NCTS – Új Számítógépesített."

Hasonló előadás


Google Hirdetések