Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

FONTOSABB INFORMÁCIÓK KÉZIKÖNYV AZ EGYSÉGES ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNYHEZ -83/1996. (VI. 14.) Kormányrendelet “az Egységes Árutovábbítási.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "FONTOSABB INFORMÁCIÓK KÉZIKÖNYV AZ EGYSÉGES ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNYHEZ -83/1996. (VI. 14.) Kormányrendelet “az Egységes Árutovábbítási."— Előadás másolata:

1 FONTOSABB INFORMÁCIÓK KÉZIKÖNYV AZ EGYSÉGES ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNYHEZ -83/1996. (VI. 14.) Kormányrendelet “az Egységes Árutovábbítási Eljárásról szóló Egyezmény kihirdetéséről” (MK 1996/48 – VI. 14.) -275/2000. (XII. 28.) Kormányrendelet “az Egységes Árutovábbítási Eljárás EK-EFTA Vegyes Bizottságának 2000. december 20-i 1/2000. számú határozata kihirdetéséről” (MK 2000/134 – XII. 28. / Egységes szerkezet II. kötet) -HELYESBÍTÉS – MK 2001/16 – 877-879 oldalak -27/2001. (VII. 20.) PM rendelet “az Egységes Árutovábbítási Eljárás EK-EFTA Vegyes Bizottsága 2001. június 7-i, 1/2001. számú határozatának kihirdetéséről” (MK 2001/82 VII. 20.)

2 Az Interneten elérhető anyagok A vámhivatalok listája az alábbi helyen található meg: http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/ databases/database.htm A Tranzitegyezmény végrehajtását segítő nem magyar nyelvű kézikönyv az alábbi helyen található: http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/whatsnew. htm

3 Az egyezmény szerkezeti felépítése I. számú Függelék (1-119. Cikk) Az egységes árutovábbítási eljárás szabályai I. Melléklet: Érzékeny áruk listája II. Melléklet: A zárak jellemzői III. Melléklet: Összkezességgel és kezességnyújtás alóli mentességgel kapcsolatos értelmező rendelkezések IV. Melléklet: Összkezesség tilalma, vagy a csökkentés tilalma III. számú Függelék (1-13. Cikk) Árutovábbítási nyilatkozat és egyéb okmányok A1-A13 Mellékletek: Az árutovábbítás okmányai B1-B7 Mellékletek: A vámbiztosítékhoz kapcsolódó okmányok C1-C2 Mellékletek: Különleges bélyegző és piktogram leírása D1-D6 Mellékletek: A számítógépesített tranzit eljárás üzenetei és okmányai II. számú Függelék (1-22. Cikk) Áruk közösségi jellege és az euróra vonatkozó rendelkezések IV. számú Függelék (1-21. Cikk) Jogsegély a követelések végrehajtására

4 Példa a T1 és T2 eljárásra Közösségi áru A fő rész 9. Cikke szerint szállítják tovább Nem közösségi áru

5 Az árutovábbítási eljárás végrehajtása (9. Cikk) T2 eljárásban érkezett, és ebben is akarják tovább szállítani Állandó vámfelügyelet alatt állt (azonosság és változatlan állapot biztosítása) Raktározási és árutovábbítási eljárás, és még a kiállításra vagy más hasonló rendezvényre ideiglenes behozatalban kezelt áru, ha csak olyan kezelésen esett át, amely állagmegóvás vagy megosztás Raktározásnál csak akkor, ha: –határidő kevesebb mint 5 év (1-24. Ács - 6 hónap) –az árukat külön raktározták, csak olyan vámfelügyelet melletti kezelés, ami állagmegóvás és megosztás T2

6 Biztosítékok a Tranzitegyezményben Egyedi biztosíték - készpénz - egyedi kezesség - egyedi garanciajegy Összkezesség és biztosítéknyújtás alóli mentesség - TC 31 (zöld) - TC 33 (kék) Mentesség a biztosíték nyújtása alól - vasúti és konténeres szállítás - Rajnai vízi úton történő szállítás -csővezetékes szállítás -légi úton történő szállítás

7 Egyedi biztosíték A teljes vámterhet fedi Egy eljárásra érvényes Az indító ország vámterhe alapján számítják ki Érzékeny árukra minimum vámteher az I. Függelék I. Mellékletében Az indító hivatalnál Az indító ország pénznemében Egy jegy = 7000 euró (1.800.050 Ft) Érvényessége maximum 1 év Korlátozott érvényű is lehet III. Függ. B1 Mell. szerinti minta Ft

8 Példa egyedi biztosíték alkalmazására 10 tonna szarvasmarha húsa fagyasztva (vtsz: 02.02.30). A számla alapján kiszámított vámteher összesen: 5.143.000 Ft. Megállapítja, hogy érzékeny áru (I. Függelék I. Mellékletében szerepel) Kiszámolja, hogy az 5.143.000 Ft=20000 euró, ez alacsonyabb mint a minimum szint (3900 euró/t) A minimum szinttel a 10 tonna = 39000 euró, ami 39000x257,15=10.028.850 Ft. Egyedi garanciajegy (TC32) esetén A 39.000 euró minimum szintre 6 darab TC 32-t kell benyújtani Egyedi kezesség (III. Függ. B1 Mell) esetén 10.028.850 forintra szóló, az előirt minta szerinti adattartalmú kezességi nyilatkozat, amit az indító hivatal fogad el Készpénz fizetés esetén 10.028.850 forint készpénz benyújtása, amit az indító hivatal fogad el, ha a készpénz kezelés szabályai adottak

9 A kezességnyújtás helye szerinti hivatal a különböző kezességek esetén III. Függelék B1 Melléklet szerinti minta III. Függelék B4 Melléklet szerinti minta III. Függelék B2 Melléklet szerinti minta Indító hivatal (Vámhivatal) Regionális parancsnokság VPOP A kezesnek minden Szerződő Félnél, amely a vonatkozó árutovábbítás által érintett, egy meghagyott címet vagy kézbesítésre meghatalmazottat kell megneveznie Ha ezen Szerződő Felek egyike a Közösség, úgy a kezesnek minden egyes tagországban egy meghagyott címet vagy kézbesítésre meghatalmazottat kell megneveznie

10 A főkötelezett és a kezes a különböző biztosítékok esetében

11 Egyszerűsítések - általános rendelkezések (48.-55. Cikk) Csak olyan személyeknek, akik: –egy szerződő félnél letelepedettek –rendszeresen alkalmazzák az egységes árutovábbítási eljárást –nem sértették meg súlyosan vagy ismételten a vám- és adószabályokat Csak akkor adható meg, ha: – a hatóságok képesek az eljárás felügyeletére és ellenőrzésére – olyan nyilvántartás, amellyel lehetővé teszik a hatékony ellenőrzést A kérelmező felel: – a közölt adatok helytállóságáért –a kiérő okmányok hitelességéért A kérelmet ott kell benyújtani ahol a kérelmező letelepedett

12 I. számú Függelék - III. Melléklet Összkezességgel és kezességnyújtás alóli mentességgel kapcsolatos értelmező rendelkezések Kielégítő tapasztalat Az illetékes hatóságokkal folytatott szoros együttműködés Szállítások ellenőrzés alatt tartása Megfelelő pénzügyi háttér kötelezettségei teljesítéséhez

13 Kielégítő tapasztalat (I. Függ. III. Mell.) Az egységes árutovábbítási eljárás helyes alkalmazása a főkötelezett hatáskörében, a kérelmet megelőzően a következő időszakokra: –1 év - normál termékre összkezességnél 50% garancia, érzékeny terméknél összkezességre 100% garancia esetén –2 év - normál termékre összkezességnél 30% garancia, érzékeny terméknél összkezességre 50% garancia esetén –3 év - normál termékre összkezességnél 0% garancia, érzékeny terméknél összkezességre 30% garancia esetén A fenti időszakok egy évvel csökkenthetők, ha a továbbítási bejelentők benyújtásához elektronikus adatfeldolgozást alkalmaznak

14 Az illetékes hatóságokkal folytatott szoros együttműködés(I. Függ. III. Mell.) A továbbítási nyilatkozatok kiállítása (adatfeldolgozási módszerek) A továbbítási nyilatkozatok tartalma (további információ akkor is, ha az nem kötelező) A továbbítási eljárás alá vonás módja (pl. a főkötelezett mindig ugyanannál a vámhivatalnál nyújtja be az okmányokat) Tevékenységének irányításába beépített speciális intézkedések, ezek lehetnek (ha a hatóságok elfogadják):

15 Szállítások ellenőrzés alatt tartása (I. Függ. III. Mell.) Saját maga végzi az árutovábbítási eljárást magas biztonsági szint mellett Olyan fuvarozót alkalmaz akivel régóta szerződéses viszonyban áll, és aki által nyújtott szolgáltatás magas biztonsági szintet képvisel Olyan közvetítőt alkalmaz aki szerződéses viszonyban áll egy olyan szállítóval, aki által nyújtott szolgáltatás magas biztonsági szintet képvisel

16 Megfelelő pénzügyi háttér kötelezettségei teljesítéséhez (I. Függ. III. Mell.) A főkötelezett igazolja, hogy megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkezik kötelezettségei teljesítésére, és az illetékes hatóságoknál bizonyítékkal szolgál, amely szerint megvannak az eszközei az érintett áruk vonatkozásában valószínűleg felmerülő tartozások megfizetésére

17 A garancia számítása normál termék esetén Általános feltételek Az illetékes hatóságokkal folytatott szoros együttműködés A szállítások ellenőrzés alatt tartása Megfelelő pénzügyi háttér kötelezettségei teljesítéséhez Kielégítő tapasztalat (egy évvel rövidíthető elektronikus adatátadásnál)

18 A garancia számítása érzékeny termék esetén Általános feltételek Az illetékes hatóságokkal folytatott szoros együttműködés A szállítások ellenőrzés alatt tartása Megfelelő pénzügyi háttér kötelezettségei teljesítéséhez Kielégítő tapasztalat (egy évvel rövidíthető elektronikus adatátadásnál) VAGY

19

20 Az adós meghatározása (ÚJ) Jogellenes elvonás esetén az adós: –az a személy, aki az árukat elvonta az EÁE alól –minden olyan személy, aki megszerezte vagy birtokolta a kérdéses árukat, és aki tudott, vagy valójában tudomást kellett volna szereznie az áruk megszerzésekor vagy átvételekor azok EÁE alóli elvonásáról –a főkötelezett Kötelezettség nem teljesítése esetén az adós: –az a személy, akinek teljesítenie kell az EÁE alá vonásával járó kötelezettségeket, vagy meg kell felelnie az áruk eljárás alá vonása feltételeinek Valahányszor egy tartozás megfizetéséért több személy felel, a személyek közösen és egyetemlegesen felelnek

21 Példa a tartozás felmerülésének helye meghatározására Az indító hivatalA rendeltetési hivatal Átléptető hivatalok Megállapítást nyert, hogy a tartozást eredményező esemény itt történt A tartozás felmerülésének helye: A „B” ország Belépési igazolás van Belépési igazolás nincs Mivel a határátlépési igazolás (TC 10) alapján megállapítható, hogy B-be belépett, de C-be nem, így: A tartozás felmerülésének helye: A rendeltetési hivatal országa Ha 10 hónapon belül nem lehet megállapítani, és az utolsó átléptető hivatal sem állapítható meg, akkor az az ország, amelyhez az indító hivatal tartozik

22 Új számítógépesített tranzit eljárás (NCTS) Rendeltetési hivatal Indító hivatal


Letölteni ppt "FONTOSABB INFORMÁCIÓK KÉZIKÖNYV AZ EGYSÉGES ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNYHEZ -83/1996. (VI. 14.) Kormányrendelet “az Egységes Árutovábbítási."

Hasonló előadás


Google Hirdetések