Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

FONTOSABB INFORMÁCIÓK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "FONTOSABB INFORMÁCIÓK"— Előadás másolata:

1 FONTOSABB INFORMÁCIÓK
KÉZIKÖNYV AZ EGYSÉGES ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNYHEZ 83/1996. (VI. 14.) Kormányrendelet “az Egységes Árutovábbítási Eljárásról szóló Egyezmény kihirdetéséről” (MK 1996/48 – VI. 14.) 275/2000. (XII. 28.) Kormányrendelet “az Egységes Árutovábbítási Eljárás EK-EFTA Vegyes Bizottságának december 20-i 1/2000. számú határozata kihirdetéséről” (MK /134 – XII. 28. / Egységes szerkezet II. kötet) HELYESBÍTÉS – MK 2001/16 – oldalak 27/2001. (VII. 20.) PM rendelet “az Egységes Árutovábbítási Eljárás EK-EFTA Vegyes Bizottsága június 7-i, 1/2001. számú határozatának kihirdetéséről” (MK 2001/82 VII. 20.)

2 Az Interneten elérhető anyagok
A vámhivatalok listája az alábbi helyen található meg: databases/database.htm A Tranzitegyezmény végrehajtását segítő nem magyar nyelvű kézikönyv az alábbi helyen található: htm

3 Az egyezmény szerkezeti felépítése
I. számú Függelék ( Cikk) Az egységes árutovábbítási eljárás szabályai I. Melléklet: Érzékeny áruk listája II. Melléklet: A zárak jellemzői III. Melléklet: Összkezességgel és kezességnyújtás alóli mentességgel kapcsolatos értelmező rendelkezések IV. Melléklet: Összkezesség tilalma, vagy a csökkentés tilalma FÖ RÉSZ (1-24. Cikk) II. számú Függelék (1-22. Cikk) Áruk közösségi jellege és az euróra vonatkozó rendelkezések III. számú Függelék (1-13. Cikk) Árutovábbítási nyilatkozat és egyéb okmányok A1-A13 Mellékletek: Az árutovábbítás okmányai B1-B7 Mellékletek: A vámbiztosítékhoz kapcsolódó okmányok C1-C2 Mellékletek: Különleges bélyegző és piktogram leírása D1-D6 Mellékletek: A számítógépesített tranzit eljárás üzenetei és okmányai IV. számú Függelék (1-21. Cikk) Jogsegély a követelések végrehajtására

4 A fő rész 9. Cikke szerint szállítják tovább
Példa a T1 és T2 eljárásra T2 A fő rész 9. Cikke szerint szállítják tovább T2 Közösségi áru EFTA ország Nem közösségi áru Közösség Nem közösségi áru T1

5 Az árutovábbítási eljárás végrehajtása (9. Cikk)
T2 eljárásban érkezett, és ebben is akarják tovább szállítani Állandó vámfelügyelet alatt állt (azonosság és változatlan állapot biztosítása) Raktározási és árutovábbítási eljárás, és még a kiállításra vagy más hasonló rendezvényre ideiglenes behozatalban kezelt áru, ha csak olyan kezelésen esett át, amely állagmegóvás vagy megosztás Raktározásnál csak akkor, ha: határidő kevesebb mint 5 év (1-24. Ács - 6 hónap) az árukat külön raktározták, csak olyan vámfelügyelet melletti kezelés, ami állagmegóvás és megosztás T2

6 Biztosítékok a Tranzitegyezményben
Mentesség a biztosíték nyújtása alól - vasúti és konténeres szállítás - Rajnai vízi úton történő szállítás -csővezetékes szállítás -légi úton történő szállítás Egyedi biztosíték - készpénz - egyedi kezesség - egyedi garanciajegy Összkezesség és biztosítéknyújtás alóli mentesség - TC 31 (zöld) - TC 33 (kék)

7 Egyedi garanciajegy (TC 32)
Egyedi biztosíték Normál eljárás Készpénz Az indító hivatalnál Az indító ország pénznemében Ft A teljes vámterhet fedi Egy eljárásra érvényes Az indító ország vámterhe alapján számítják ki Érzékeny árukra minimum vámteher az I. Függelék I. Mellékletében Egyedi garanciajegy (TC 32) TC32 Egy jegy = 7000 euró ( Ft) Érvényessége maximum 1 év Korlátozott érvényű is lehet Egyedi kezesség III. Függ. B1 Mell. szerinti minta

8 Példa egyedi biztosíték alkalmazására
10 tonna szarvasmarha húsa fagyasztva (vtsz: ). A számla alapján kiszámított vámteher összesen: Ft. Alapadatok Megállapítja, hogy érzékeny áru (I. Függelék I. Mellékletében szerepel) Kiszámolja, hogy az Ft=20000 euró, ez alacsonyabb mint a minimum szint (3900 euró/t) A minimum szinttel a 10 tonna = euró, ami 39000x257,15= Ft. Az inditó vh. feladata Egyedi garanciajegy (TC32) esetén A euró minimum szintre 6 darab TC 32-t kell benyújtani Egyedi kezesség (III. Függ. B1 Mell) esetén forintra szóló, az előirt minta szerinti adattartalmú kezességi nyilatkozat, amit az indító hivatal fogad el Készpénz fizetés esetén forint készpénz benyújtása, amit az indító hivatal fogad el, ha a készpénz kezelés szabályai adottak

9 A kezességnyújtás helye szerinti hivatal a különböző kezességek esetén
Egyedi kezesség Fontos III. Függelék B1 Melléklet szerinti minta Indító hivatal (Vámhivatal) A kezesnek minden Szerződő Félnél, amely a vonatkozó árutovábbítás által érintett, egy meghagyott címet vagy kézbesítésre meghatalmazottat kell megneveznie Összkezesség Regionális parancsnokság III. Függelék B4 Melléklet szerinti minta Ha ezen Szerződő Felek egyike a Közösség, úgy a kezesnek minden egyes tagországban egy meghagyott címet vagy kézbesítésre meghatalmazottat kell megneveznie Egyedi garanciajegy VPOP III. Függelék B2 Melléklet szerinti minta

10 A főkötelezett és a kezes a különböző biztosítékok esetében
Készpénz Aki a készpénzt adta nincs Aki megvásárolta a garanciajegyet Aki kibocsátotta a garanciajegyet TC 32 Egyedi garanciajegy Kezességi nyilatkozat (bankgarancia) Aki részére kiadásra került a garancia A garanciát adó bank A garanciát adó bank Összkezesség (TC 31) Az engedélyes Biztositéknyújtás alóli mentesség (TC33) Az engedélyes nincs

11 Egyszerűsítések - általános rendelkezések (48.-55. Cikk)
Csak olyan személyeknek, akik: egy szerződő félnél letelepedettek rendszeresen alkalmazzák az egységes árutovábbítási eljárást nem sértették meg súlyosan vagy ismételten a vám- és adószabályokat Csak akkor adható meg, ha: a hatóságok képesek az eljárás felügyeletére és ellenőrzésére olyan nyilvántartás, amellyel lehetővé teszik a hatékony ellenőrzést A kérelmező felel: a közölt adatok helytállóságáért a kiérő okmányok hitelességéért A kérelmet ott kell benyújtani ahol a kérelmező letelepedett

12 I. számú Függelék - III. Melléklet Összkezességgel és kezességnyújtás alóli mentességgel kapcsolatos értelmező rendelkezések Kielégítő tapasztalat Az illetékes hatóságokkal folytatott szoros együttműködés Szállítások ellenőrzés alatt tartása Megfelelő pénzügyi háttér kötelezettségei teljesítéséhez

13 Kielégítő tapasztalat (I. Függ. III. Mell.)
Az egységes árutovábbítási eljárás helyes alkalmazása a főkötelezett hatáskörében, a kérelmet megelőzően a következő időszakokra: 1 év - normál termékre összkezességnél 50% garancia, érzékeny terméknél összkezességre 100% garancia esetén 2 év - normál termékre összkezességnél 30% garancia, érzékeny terméknél összkezességre 50% garancia esetén 3 év - normál termékre összkezességnél 0% garancia, érzékeny terméknél összkezességre 30% garancia esetén A fenti időszakok egy évvel csökkenthetők, ha a továbbítási bejelentők benyújtásához elektronikus adatfeldolgozást alkalmaznak

14 Az illetékes hatóságokkal folytatott szoros együttműködés(I. Függ. III
Az illetékes hatóságokkal folytatott szoros együttműködés(I. Függ. III. Mell.) Tevékenységének irányításába beépített speciális intézkedések, ezek lehetnek (ha a hatóságok elfogadják): A továbbítási nyilatkozatok kiállítása (adatfeldolgozási módszerek) A továbbítási nyilatkozatok tartalma (további információ akkor is, ha az nem kötelező) A továbbítási eljárás alá vonás módja (pl. a főkötelezett mindig ugyanannál a vámhivatalnál nyújtja be az okmányokat) vagy vagy

15 Szállítások ellenőrzés alatt tartása (I. Függ. III. Mell.)
Saját maga végzi az árutovábbítási eljárást magas biztonsági szint mellett Olyan fuvarozót alkalmaz akivel régóta szerződéses viszonyban áll, és aki által nyújtott szolgáltatás magas biztonsági szintet képvisel Olyan közvetítőt alkalmaz aki szerződéses viszonyban áll egy olyan szállítóval, aki által nyújtott szolgáltatás magas biztonsági szintet képvisel vagy vagy

16 Megfelelő pénzügyi háttér kötelezettségei teljesítéséhez (I. Függ. III
Megfelelő pénzügyi háttér kötelezettségei teljesítéséhez (I. Függ. III. Mell.) A főkötelezett igazolja, hogy megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkezik kötelezettségei teljesítésére, és az illetékes hatóságoknál bizonyítékkal szolgál, amely szerint megvannak az eszközei az érintett áruk vonatkozásában valószínűleg felmerülő tartozások megfizetésére

17 A garancia számítása normál termék esetén
TC33 Referenciaösszeg=a heti áruszállitás összesitett vámterhe 100 % 50 % 30 % 0 % Általános feltételek Kielégítő tapasztalat (egy évvel rövidíthető elektronikus adatátadásnál) 1 év 2 év 3 év Az illetékes hatóságokkal folytatott szoros együttműködés A szállítások ellenőrzés alatt tartása Megfelelő pénzügyi háttér kötelezettségei teljesítéséhez

18 A garancia számítása érzékeny termék esetén
Referenciaösszeg=a heti áruszállitás összesitett vámterhe 100 % 50 % 30 % Általános feltételek Kielégítő tapasztalat (egy évvel rövidíthető elektronikus adatátadásnál) 1 év 2 év 3 év Az illetékes hatóságokkal folytatott szoros együttműködés VAGY A szállítások ellenőrzés alatt tartása Megfelelő pénzügyi háttér kötelezettségei teljesítéséhez

19

20 Az adós meghatározása (ÚJ)
Jogellenes elvonás esetén az adós: az a személy, aki az árukat elvonta az EÁE alól minden olyan személy, aki megszerezte vagy birtokolta a kérdéses árukat, és aki tudott, vagy valójában tudomást kellett volna szereznie az áruk megszerzésekor vagy átvételekor azok EÁE alóli elvonásáról a főkötelezett Kötelezettség nem teljesítése esetén az adós: az a személy, akinek teljesítenie kell az EÁE alá vonásával járó kötelezettségeket, vagy meg kell felelnie az áruk eljárás alá vonása feltételeinek Valahányszor egy tartozás megfizetéséért több személy felel, a személyek közösen és egyetemlegesen felelnek

21 Példa a tartozás felmerülésének helye meghatározására
Az indító hivatal A rendeltetési hivatal Átléptető hivatalok A B C D Belépési igazolás nincs Ha 10 hónapon belül nem lehet megállapítani, és az utolsó átléptető hivatal sem állapítható meg, akkor az az ország, amelyhez az indító hivatal tartozik Megállapítást nyert, hogy a tartozást eredményező esemény itt történt Mivel a határátlépési igazolás (TC 10) alapján megállapítható, hogy B-be belépett, de C-be nem, így: Belépési igazolás van A tartozás felmerülésének helye: A rendeltetési hivatal országa A tartozás felmerülésének helye: A „B” ország

22 Új számítógépesített tranzit eljárás (NCTS)
- egyelőre a papír alapú árutovábbítással párhuzamosan működik - a papír alapú árutovábbítás végrehajtását nem érinti Most D, NL, I, E, CH, N re mindenki Rendeltetési hivatal Indító hivatal Adat Adat Az NCTS szabályai vasúti, légi, vizi és csővezetékes szállításra nem érvényesek


Letölteni ppt "FONTOSABB INFORMÁCIÓK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések