Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A jövedéki árumozgásokat felügyelő rendszer

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A jövedéki árumozgásokat felügyelő rendszer"— Előadás másolata:

1 A jövedéki árumozgásokat felügyelő rendszer
Vám- és Pénzügyőrség Rendszerfejlesztő Központja EMCS rendszer A jövedéki árumozgásokat felügyelő rendszer Kb: 1 perc - Köszöntés, Bemutatkozás CÍM mi a célja az előadásnak Előadó: Benkó Adrienn százados Készítette: VPRK Jövedéki Osztály

2 Tartalom Jogszabályi háttér EMCS bevezető EMCS felépítése, kapcsolatai
SEEDv1 rendszer EMCS alapműködése Megvalósítandó feladatok áttekintése Adatküldési lehetőségek Tesztelési információk

3 Jogszabályi háttér 1152/2003/EK Határozat 2008/118/EK Tanácsi Irányelv
Előkészület alatt: EMCS végrehajtási rendelet ősz Nemzeti szabályozás – őszi jogalkotási ciklus 1152/2003/EK határozata a jövedéki termékek szállításának és felügyeletének számítógépesítéséről szól. A határozat szerint meg kell alkotni egy EU-s rendszert, ami az adófelüggesztés mellett szállított jövedéki termékeket tartja nyilván, és azok nyomonkövetését teszi lehetővé. A fejlesztés 3 szinten valósul meg. A Bizottság fogalmazza meg a követelményeket, fejlesztik a központi alkalmazást. A tagállamok megvalósítják az követelményeknek megfelelő nemzeti rendszert, és segítik a gazdálkodókat, akiknek kötelező a rendszer használata. Ez a harmadik szint az önök szintje. A 2008/118/EK tanácsi irányelv a jövedéki szabályozás jelenlegi alapját szolgáló 92/12/EGK irányelvet hatályon kívül helyezi. Ez az irányelv teremti meg az EMCS működésének, használatának az alapjait. Az új irtányelvnek megfelelő végrehajtási rendelet előkészítése folyamatban van. Ez fogja meghatározni az EMCS rendzser üzeneteinek adattartalmát, és a rendszert illető részletszabályokat. A végleges elfopgadása és kihirdetése őszén várható. Az új nemzeti jogszabály, a JÖT módosítása az őszi jogalkotási ciklusban várható.

4 2008/118/EK Tanácsi Irányelv A 92/12/EGK Tanácsi Irányelvet hatályon kívül helyezi. Megteremti az EMCS rendszer alapjait és eljárási működését. Bevezeti az elektronikus adminisztratív okmány és átvételi elismervény fogalmát Fontos: az e-AD papíron is kíséri majd a szállítmányt. Új engedély típusokat vezet be. Az irányelv szerint a jövedéki termékek szállítása csak akkor tekinthető adófelfüggesztés alatt lebonyolítottnak, ha az egy e-AD okmány kíséretében történik.

5 2008/118/EK Tanácsi Irányelv A legfontosabb eljárásokat szabályozza:
Szállítmány regisztráció, e-AD benyújtás Szállítmány törlése – csak amíg a szállítmány nem hagyta el a feladó telephelyét Rendeltetési hely módosítás Szállítmány átvétele, visszaigazolása (kiléptetés igazolása)

6 2008/118/EK Tanácsi Irányelv Üzemszüneti eljárás szabályozása:
Üzemszüneti AD (ARC szám nélkül) Amint elérhető a rendszer, utólag be kell jelenteni a szállítmányt.

7 EMCS rendszer bevezető
10 Az Európai Bizottság által megfogalmazott követelményeknek megfelel. • A belső piac működésének elősegítése érdekében: - A szállítási folyamatot egyszerűsíti, - Az árumozgást biztosítja, - A szállítás ideje alatt naprakész információkkal szolgál. • Lehetővé teszi a jövedéki szállítmányok nyomon követését, ellenőrzését. • Nemzeti követelményként az adózott szállítmányokat is nyilvántartja.

8 Az EMCS rendszer felépítése
Központi rendszer részei és azok feladata: SEEDv1 Reference data CS/MIS Europa A kapcsolat a CCN hálózaton keresztül valósul meg. Titkosított hálózat Nemzeti EMCS rendszerről pár szó, feladata Gazdálkodó EMCS rendszerek

9 SEEDv1 rendszer Egy EU-s szintű adatbázis
Az EMCS rendszer működésének alapja, az ellenőrzések ez alapján történnek. Tartalmazza az adófelfüggesztésben részvevő gazdálkodók adatait VPREK által kiadott új engedélyek, módosítások naponta automatikusan megküldésre kerülnek A módosítások minden tagállam részére történő szétküldéséért a központi adatbázis felelős Megküldött adatok a küldést követő naptól aktívak Az új verzió bevezetésének időpontja : január 30. Az adatbázis nyilvános elérése: Javaslat: Az EMCS indulása előtt 2 hónappal a nyilvános honlapon vagy a KEP segítségével mindenki ellenőrizze saját, illetve partnere engedélyét! A SEEDv1 rendszer az EMCS rendszer alapja. Ez alapján történhet az e-AAD érvényesítése, és a szállítmány indítása Tartalma: Milyen gazdálkodók adatait tartalmazza? Röviden az adattovábbítás folyamatáról

10 Az EMCS adatküldés folyamata
Feladó Címzett 3. szállítmány indítása Szállító 6. szállítmány megérkezése 1. e-AD terv 2. e-AD 10. visszaigazolás 7. visszaigazolás 5. e-AD 8. érvényesítés EU központi adatbázisa Feladó tagország hatósága 4. e-AD továbbítása Címzett tagország hatósága 9. visszaigazolás megküldése

11 e-AD okmány A rendszerben a szállítmányok nyilvántartásba vétele ez alapján történik meg. Állapotai mutatják a szállítási folyamat alakulását annak benyújtásától a visszaigazolásig Adattartalma nagy részt megegyezik a jelenlegi TKO adattartalmával. Az érvényesített okmányt az ARC szám azonosítja, amíg annak kiadása nem történik meg, az LRN szám az azonosító (pl. üzemszünetkor is). ARC felépítése (an21): Év (2 kar) + Országkód (2 kar) + Egyedi sorszám (16 kar) + Ellenőrző számjegy (1 kar) LRN szám (an22): VPID (12 kar) + egyedi sorszám (10 kar)

12 Bevezetési fázisok Három fázis FS0 fázis: 2010. április 1.
Kezdő tagállamok: teljes alapfunkcionalitás Nem-kezdő tagállamok: csak szállítmány fogadó funkciók FS1 fázis: január 1. Nem-kezdő tagállamok: szállítmány indítás is a rendszeren belül zajlik Nemzeti szinten újdonság: EKO adatok küldése, KEA kiváltása Visszaigazolás nemzeti kiegészítése FS2 fázis: január 1. Egyéb kiegészítő funkciók bevezetése A fázisok tartalma: Kezdő tagállamok, nem kezdőtagállamok értelmezése

13 Tagállamok státusza (2009. április 14-i állapot)

14 Megvalósításra váró feladatok 1.
XML küldés: e-AD tervezet (IE815) – kiegészítésre kerül nemzetileg. Előkészítése zajlik. A bevezetendő adatok köre: - fajtakód, - mennyiség (fajtakódhoz tartozó mennyiségi egységben), - Jöt szerinti vtsz, - kiskereskedelmi ár (dohánygyártmányoknál), - kiszerelési egység (cigaretta esetében). Törlő üzenet (IE810) Rendeltetési hely módosítási üzenet (IE813) Visszaigazoló üzenet (IE818) Magyarázó üzenet (IE837) Törzsadat kérő üzenet (IE705) XML üzenetek 14

15 Megvalósításra váró feladatok 2.
XML fogadás: Érvényesített e-AD (IE801) Érvényesített törlő üzenet (IE810) Érvényesített rendeltetési hely módosítási üzenet (IE813) Érvényesített visszaigazoló üzenet (IE818) Érvényesített magyarázó üzenet (IE837) Eltérítésről szóló üzenet (IE803) Emlékeztető üzenet (IE802) Értesítés export eljárás elfogadásáról (IE829) Értesítés vámeljárás elutasításáról (IE839) Törzsadatokat tartalmazó üzenet (IE733) Elutasító üzenet (IE704) Szintaktikai hibaüzenet (KKK2 általános hibaüzenet) Csak fogadó oldali funkciók XML üzenetek

16 Adatküldési lehetőségek
A VP két fajta lehetőséget biztosít (vagylagosan használhatók): Közvetlen rendszer kapcsolat a KKK2-n keresztül: Szoftver szükséges hozzá. XML üzenetekkel kommunikál egymással a gazdálkodó és a VP rendszere A tesztelésre nagy hangsúlyt kell fektetni, szoftver bevizsgálási időszak őszén kezdődik. 2. Ügyfélkapun keresztül ABEV nyomtatványok segítségével nem igényel saját fejlesztést ABEV XML és pdf fájlok Csak a bevezetés előtt készül el. Csak fogadó oldali funkciók XML üzenetek 16

17 Tesztelés Várható ideje: őszétől lesz lehetőség a szoftverek bevizsgálására A teszteléssel kapcsolatos teendőkről tájékoztatót küldünk majd. Mode3 Plus tesztelési lehetőség 17

18 Köszönöm a figyelmet! Kérdések?
Vám-és Pénzügyőrség Rendszerfejlesztő Központja 1143 Budapest, Hungária krt ;  1450 Pf. 109.;  06/ ; Köszönöm a figyelmet! Kérdések? Elérhetőség: VPRK Jövedéki Osztály honlap:


Letölteni ppt "A jövedéki árumozgásokat felügyelő rendszer"

Hasonló előadás


Google Hirdetések