Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EMCS rendszer A jövedéki árumozgásokat felügyelő rendszer A jövedéki árumozgásokat felügyelő rendszer Vám- és Pénzügyőrség Rendszerfejlesztő Központja.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EMCS rendszer A jövedéki árumozgásokat felügyelő rendszer A jövedéki árumozgásokat felügyelő rendszer Vám- és Pénzügyőrség Rendszerfejlesztő Központja."— Előadás másolata:

1 EMCS rendszer A jövedéki árumozgásokat felügyelő rendszer A jövedéki árumozgásokat felügyelő rendszer Vám- és Pénzügyőrség Rendszerfejlesztő Központja Előadó: Benkó Adrienn százados Készítette: VPRK Jövedéki Osztály

2 Tartalom  Jogszabályi háttér  EMCS bevezető  EMCS felépítése, kapcsolatai  SEEDv1 rendszer  EMCS alapműködése  Megvalósítandó feladatok áttekintése  Adatküldési lehetőségek  Tesztelési információk

3 Jogszab á lyi h á tt é r  1152/2003/EK Határozat  2008/118/EK Tanácsi Irányelv  Előkészület alatt:  EMCS végrehajtási rendelet ősz  Nemzeti szabályozás – őszi jogalkotási ciklus

4 2008/118/EK Tan á csi Ir á nyelv  A 92/12/EGK Tanácsi Irányelvet hatályon kívül helyezi.  Megteremti az EMCS rendszer alapjait és eljárási működését.  Bevezeti az elektronikus adminisztratív okmány és átvételi elismervény fogalmát  Fontos: az e-AD papíron is kíséri majd a szállítmányt.  Új engedély típusokat vezet be

5 2008/118/EK Tan á csi Ir á nyelv  A legfontosabb eljárásokat szabályozza:  Szállítmány regisztráció, e-AD benyújtás  Szállítmány törlése – csak amíg a szállítmány nem hagyta el a feladó telephelyét  Rendeltetési hely módosítás  Szállítmány átvétele, visszaigazolása (kiléptetés igazolása)

6 2008/118/EK Tan á csi Ir á nyelv  Üzemszüneti eljárás szabályozása:  Üzemszüneti AD (ARC szám nélkül)  Amint elérhető a rendszer, utólag be kell jelenteni a szállítmányt

7 EMCS rendszer bevezető •Az Európai Bizottság által megfogalmazott követelményeknek megfelel. • A belső piac működésének elősegítése érdekében: - A szállítási folyamatot egyszerűsíti, - Az árumozgást biztosítja, - A szállítás ideje alatt naprakész információkkal szolgál. • Lehetővé teszi a jövedéki szállítmányok nyomon követését, ellenőrzését. • Nemzeti követelményként az adózott szállítmányokat is nyilvántartja

8 Az EMCS rendszer felépítése

9 SEEDv1 rendszer  Egy EU-s szintű adatbázis  Az EMCS rendszer működésének alapja, az ellenőrzések ez alapján történnek.  Tartalmazza az adófelfüggesztésben részvevő gazdálkodók adatait  VPREK által kiadott új engedélyek, módosítások naponta automatikusan megküldésre kerülnek  A módosítások minden tagállam részére történő szétküldéséért a központi adatbázis felelős  Megküldött adatok a küldést követő naptól aktívak  Az új verzió bevezetésének időpontja : január 30.  Az adatbázis nyilvános elérése: Javaslat: Az EMCS indulása előtt 2 hónappal a nyilvános honlapon vagy a KEP segítségével mindenki ellenőrizze saját, illetve partnere engedélyét!

10 Az EMCS adatk ü ld é s folyamata Feladó Címzett Szállító 2. e-ADe-ADe-ADe-AD Feladó tagország hatósága Címzett tagország hatósága 3. szállítmány indítása 6. szállítmány megérkezése 5. e-ADe-ADe-ADe-AD 7. visszaigazolásvisszaigazolásvisszaigazolásvisszaigazolás 8. érvényesítésérvényesítésérvényesítésérvényesítés 9. visszaigazolás megküldése 4. e-AD továbbítása 10. visszaigazolásvisszaigazolásvisszaigazolásvisszaigazolás1. e-AD e-AD tervterve-AD e-AD tervterv EU központi adatbázisa

11  A rendszerben a szállítmányok nyilvántartásba vétele ez alapján történik meg.  Állapotai mutatják a szállítási folyamat alakulását annak benyújtásától a visszaigazolásig  Adattartalma nagy részt megegyezik a jelenlegi TKO adattartalmával.  Az érvényesített okmányt az ARC szám azonosítja, amíg annak kiadása nem történik meg, az LRN szám az azonosító (pl. üzemszünetkor is).  ARC felépítése (an21): Év (2 kar) + Országkód (2 kar) + Egyedi sorszám (16 kar) + Ellenőrző számjegy (1 kar)  LRN szám (an22): VPID (12 kar) + egyedi sorszám (10 kar) e-AD okmány

12 Bevezetési fázisok  Három fázis  FS0 fázis: április 1. •Kezdő tagállamok: teljes alapfunkcionalitás •Nem-kezdő tagállamok: csak szállítmány fogadó funkciók  FS1 fázis: január 1. •Nem-kezdő tagállamok: szállítmány indítás is a rendszeren belül zajlik •Nemzeti szinten újdonság: EKO adatok küldése, KEA kiváltása Visszaigazolás nemzeti kiegészítése  FS2 fázis: január 1. •Egyéb kiegészítő funkciók bevezetése

13 Tagállamok státusza (2009. április 14-i állapot)

14 Megvalósításra váró feladatok 1.  XML küldés:  e-AD tervezet (IE815) – kiegészítésre kerül nemzetileg. Előkészítése zajlik. A bevezetendő adatok köre: -fajtakód, -mennyiség (fajtakódhoz tartozó mennyiségi egységben), -Jöt szerinti vtsz, -kiskereskedelmi ár (dohánygyártmányoknál), -kiszerelési egység (cigaretta esetében).  Törlő üzenet (IE810)  Rendeltetési hely módosítási üzenet (IE813)  Visszaigazoló üzenet (IE818)  Magyarázó üzenet (IE837)  Törzsadat kérő üzenet (IE705)

15 Megvalósításra váró feladatok 2.  XML fogadás:  Érvényesített e-AD (IE801)  Érvényesített törlő üzenet (IE810)  Érvényesített rendeltetési hely módosítási üzenet (IE813)  Érvényesített visszaigazoló üzenet (IE818)  Érvényesített magyarázó üzenet (IE837)  Eltérítésről szóló üzenet (IE803)  Emlékeztető üzenet (IE802)  Értesítés export eljárás elfogadásáról (IE829)  Értesítés vámeljárás elutasításáról (IE839)  Törzsadatokat tartalmazó üzenet (IE733)  Elutasító üzenet (IE704)  Szintaktikai hibaüzenet (KKK2 általános hibaüzenet)

16 Adatküldési lehetőségek A VP két fajta lehetőséget biztosít (vagylagosan használhatók): 1. Közvetlen rendszer kapcsolat a KKK2-n keresztül:  Szoftver szükséges hozzá.  XML üzenetekkel kommunikál egymással a gazdálkodó és a VP rendszere  A tesztelésre nagy hangsúlyt kell fektetni, szoftver bevizsgálási időszak őszén kezdődik. 2. Ügyfélkapun keresztül ABEV nyomtatványok segítségével  nem igényel saját fejlesztést  ABEV XML és pdf fájlok  Csak a bevezetés előtt készül el

17 Tesztelés  Várható ideje: őszétől lesz lehetőség a szoftverek bevizsgálására  A teszteléssel kapcsolatos teendőkről tájékoztatót küldünk majd.  Mode3 Plus tesztelési lehetőség

18 Vám-és Pénzügyőrség Rendszerfejlesztő Központja 1143 Budapest, Hungária krt ;  1450 Pf. 109.;  06/ ; Köszönöm a figyelmet! Kérdések? Elérhetőség: VPRK Jövedéki Osztály honlap: https://openkkk.vam.gov.hu https://openkkk.vam.gov.hu


Letölteni ppt "EMCS rendszer A jövedéki árumozgásokat felügyelő rendszer A jövedéki árumozgásokat felügyelő rendszer Vám- és Pénzügyőrség Rendszerfejlesztő Központja."

Hasonló előadás


Google Hirdetések