Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szemiotikaszemiotika. IX. ELŐADÁS A MÍTOSZ SZEMIOTIKÁJA 1. MITIKUS GONDOLKODÁS 2. MÍTOSZTÍPUSOK 3. MITOLOGÉMÁK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szemiotikaszemiotika. IX. ELŐADÁS A MÍTOSZ SZEMIOTIKÁJA 1. MITIKUS GONDOLKODÁS 2. MÍTOSZTÍPUSOK 3. MITOLOGÉMÁK."— Előadás másolata:

1 szemiotikaszemiotika

2 IX. ELŐADÁS A MÍTOSZ SZEMIOTIKÁJA 1. MITIKUS GONDOLKODÁS 2. MÍTOSZTÍPUSOK 3. MITOLOGÉMÁK

3 1. MITIKUS GONDOLKODÁS Mitikus gondolkodás -analogikus -metaforikus -képi-imaginárius -szimbolikus -archetipikus tudattalan -differenciálatlan -paradigmatikus -konzervatív Tudományos gondolkodás -racionális - deduktív -konkrét -absztrakt -közvetlen -tudatos empirikus -fókuszált/reflexív -kísérletező -ellenőrző/szelektív

4 1.1.1 analogikus …a tárgyak külső, másodlagos, érzékelhető tulajdonságaival manipulál; a tárgyak közt másodlagos, érzékelhető tulajdonságok, tér- vagy időbeli egymásmellettiség teremt kapcsolatot. (Tokarev – Meletyinszkij, 1983)

5 1.1.2 metaforikus …a mitológiai alakzatok „metaforák” – lélekkel felruházott,megszemélyesített konfigurációi… (Tokarev – Meletyinszkij, 1983)

6 1.1.3 képi-imaginárius nagyfokú képiség – képzelet! - imagináció - fantasztikum

7 1.1.4 szimbolikus A megjelenő csak megjelenít valamit önkényesség (?), egyezményesség utalás és elkülönböztetés (megjelölés) rejtés és felfedés - megfeleltetés

8 1.1.5 archetipikus tudattalan közös tudattalan – személyes tudattalan álom… Jung ösztön

9 1.1.6 differenciálatlan Közös tudattalan „törzsi öntudat” – NEM személyes öntudat misztikus részvétel… nincs elkülönülve objektív – szubjektív valóság – képzelet tárgy – jelentés

10 1.1.7 paradigmatikus paradigma: minta mintákra épülő gondolkodás – konzervatív

11 1.1.8 konzervatív nemzedékek tapasztalata – ősi tudás… hiten és hagyományon alapul nem ellenőrizhető – nem bizonyítandó!

12 1.2.1 mitikus gondolkodás eredete Lévy-Bruhl, René Girard; Eric Gans; Greg Nixon - „eredetjelenet” – mimetikus elmélet… - „törzs”-öntudat – participáció-elmélet öntudat – jel – nyelv – szent „együttszületése” (saját feltételezés: katasztrófa…)

13 1.2.2 mitikus gondolkodás eredete Eliade -halál felismerése - személyes öntudat ébredése -halál – eredet!

14 1.2.3 az eredet mítoszai

15 2. mítosztipológia Eredetmítoszok Küzdelem-mítoszok Kultúrhős-mítoszok Utazásmítoszok Végmítoszok

16 2.1. Eredetmítoszok Etiológiai mítoszok - átváltozás-mítoszok - teremtés-mítoszok - eredetmítoszok

17 2.1.1 átváltozás-mítoszok -legelemibb formák: „állatmesék” - állatok, növények tulajdonságai, eredete (Ausztrália, Afrika) -zoomorfizáció - TOTEM – átváltozó állat-ős (Afrika, Ausztrália, Óceánia, Amerika…)

18 2.1.2 teremtés-mítoszok metamorfózisok zoomorfizálás – antropomorfizálás kognitív metaforizáció folyamata: megtestesítés – átlelkesítés megszemélyesítés! világ eredete, ember eredete, dolgok eredete, bajok eredete (!)

19 2.1.2.1 világteremtés-mítoszok Legősibbek: asztrálmítoszok (Nap, Hold, csillagok) meteorológiai mítoszok (szél vihar eső) Kozmogóniák egy vagy több állat, ős, istenség teremti, kiszakítja, átalakítja… a VILÁGOT

20 2.1.2.2 Benépesítés-mítoszok Teogóniák„istenek teremtése” Antropogóniák„emberek teremtése”

21 2.1.3 eredetmítoszok KOZMOGÓNIÁK: - teremtésközpontúak - fejlődésközpontúak

22 2.2 Küzdelem-mítoszok Prototípus: világalapító / világteremtő ősküzdelem Teomachiák…

23 2.3 Kultúrhős-mítoszok Dolgok eredete… kultúrhősök! tudás, mesterségek, javak (tűz), dolgok - megtanítása, elhozása, átmentése szokások, intézmények, helyek - alapítása Családiasodás – viszonyrendszerek!

24 2.4 Utazásmítoszok Istenek / emberek / kultúrhősök utazása (Campbell: Quest of the Hero…) küzdelem vagy keresés-történetek Ikerpár-mítoszok – alkotó és cselvető (trickster) Sámán-utazások – lélekutazás kapcsolattartás emberi s szellemvilág között világra segítés, gyógyítás, halott-kísérés

25 2.4.1 Utazások a túlvilágon Túlvilág-mítoszok – legősibbek? továbbélés… ősök útja – sámán útja – holtak útja Túlvilági ítélet mítoszai – legkésőbbiek? újjászületés eszméje, feltámadás eszméje

26 2.4/5 Meghaló – feltámadó istenek Földművelés: gabona – mítoszok ÁLDOZAT – bűnbakmítoszok (Girard: Erőszak és szentség) cikliklusság – körkörös időfelfogás Ismételt élet-halálkörök – örökös újrakezdés!

27 2.6 Végmítoszok Eszkatologikus mítoszok – idő lezárása APOKALIPTIKA világvége kérdésköre… Kettős eszmeiség – (elrontott) világ újraalkotása - romlott emberiség megbüntetése Örökkévalóság gondolata! – kései szoros összefüggésben az egyistenhittel

28 2.7 a szent idő Ősidők – jelen Kezdetben (in illo tempore – Eliade) Szent – profán (idő, tér, cselekedet…) az alapító cselekedetek ismétlése! szentség – folytonosság biztosítása

29 2.8 mítosz és rítus VALLÁS: Intézményesült és szertartásos mítosz-rend a rítus a mítosz gyakorlata - KULTUSZ

30 2.9 rituális társaságok beavató szertartások (rites de passage…) titkos társaságok szertartás-specializálódás: a társaságoktól a rétegezett társadalomig („osztályok”)

31 2.10 a mitológia rétegződése „felső mitológia”„alsó mitológia” hősepikafolklór, népi vallásosság (Frye: 4 mítosztípus tkp. hőseposz-típus) (tavasz-nyár-ősz-tél)

32 3. mitologémák A mitologémák (Lévi-Strauss) továbbélnek… - mese (szépség és a szörnyeteg) - monda/eposz (Iliász, Mahábharata, Arthúr) - történelem (Igor, Honfoglalás) - irodalom (Dante, Milton, Madách) …

33 Könyvészet, források: BARTHES, Durand: Mitológiák, Európa Könyvkiadó, Bp. 1983 DURAND, Gilbert: Structurile antropologice ale imaginarului, Bucuresti, Humanitas EVSEEV, Ivan: Dictionar de simboluri si arhetipuri culturale, Editura „Amarcord", Timisoara, 1994 FRYE, Northrop: Anatomia criticii, Bucuresti, Univers HAMVAS Béla: Tabula Smaragdina, Mágia Szútra, Medio Kiadó; Budapest, 1995 HANKISS Elemér: Az emberi kaland / Félelmek és szimbólumok, Osiris, Bp. JANKOVICS Marcell munkái! JUNG, Karl Gustav: Emlékek, álmok, gondolatok, Bp. ; JUNG, Karl Gustav (szerk.): Az ember és szimbólumai TOKAREV, J. A. – MELETYINSZKIJ, Jeleazar M.: Mitológia I-II, Gondolat, Bp., 1983 ÚJVÁRI Edit: Szimbólumfelfogásunk, in PÁL József- ÚJVÁRI Edit: Szimbólumtár, Balassi Kiadó, Szeged, 2001


Letölteni ppt "Szemiotikaszemiotika. IX. ELŐADÁS A MÍTOSZ SZEMIOTIKÁJA 1. MITIKUS GONDOLKODÁS 2. MÍTOSZTÍPUSOK 3. MITOLOGÉMÁK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések